Saneer niet de boeren, maar de Rijksoverheid met ten minste 50%

Geen categorieokt 06 2019, 8:20
Het moment waarop het besef dat de Rijksoverheid niet langer een helper, maar ordinaire saboteur is, lijkt zeer nabij. Als we kijken naar de samenstelling van de Nederlandse wet- en regelgeving dan kan men ook niet anders dan concluderen dat minimaal de helft kan worden geschrapt. Een sanering van de Rijksoverheid en haar ambtenarij met ten minste 50% zou een zegen voor het land zijn.
De noodzakelijke sanering van de ambtenarij met ten minste 50% en een evenredige krimp in het aantal wetten en regels is noodzakelijk om de vrijheid te herwinnen en de klimaatgekte te stoppen. Los van de economische voordelen die het verkleinen van de staat met zich meebrengt, kunnen tal van juridische processen beter worden ingericht en andere volledig worden geschrapt. Hierdoor zal de macht van schimmige juristenkartels snel worden beperkt en de frustraties van de bevolking verminderd.
Dat het noodzakelijk is de overheid te laten krimpen blijkt wel uit de totale chaos en willekeur die vanuit overheidswege over ons land wordt uitgestrooid. Het aantal wetten dat niet deugt loopt de spuigaten uit en zelfs de Rijksoverheid is niet in staat zich aan haar eigen wetten te houden. Op zo'n moment moet je als overheid conclusies gaan trekken en saneren. Doe je dat niet, dan raakt de overheid als institutie haar geloofwaardigheid kwijt.
En dat is veel riskanter dan een simpele sanering waarbij 50% van de Rijksoverheid wordt weggevaagd.
En het moment waarin de Rijksoverheid de geloofwaardigheid verliest is zeer nabij. Dat zie je aan de algehele teneur in het land. De reactie van de boeren op de -door juristen veroorzaakte- "stikstofcrisis" en de steun vanuit de bevolking voor het boerenprotest spreekt boekdelen. Het alsmaar dalende vertrouwen in de politiek, de polarisering van het maatschappelijke debat en ook de toename in het aantal zwevende kiezers (lees: mensen die het vertrouwen al hebben verloren) suggereert dat het moment voor sanering dichtbij moet zijn.
Sanering van de Rijksoverheid maakt het mogelijk om nieuwe wetgeving te ontwikkelen die is toegespitst op de nieuwe tijd. Tevens wordt de economie gestimuleerd en zullen mensen de vrijheid krijgen die ze ook verdienen. Ten slotte is de sanering ook de enige mogelijkheid om de klimaatgekte -die nog véél verder zal escaleren- te stoppen. Maar zo ver is het nog niet.
Waarschijnlijk zal de noodzakelijke sanering van de overheid op zich laten wachten: de klimaatgekte is namelijk nog niet geretardeerd genoeg om de vonk te doen overslaan. Het moet dus eerst veel gekker worden voordat het beter wordt. We wachten geduldig af...
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten