Economische groei vertraagt: CBS meldt meer faillissementen en hogere werkloosheid

Economische groei vertraagt: CBS meldt meer faillissementen en hogere werkloosheid

Na langere perioden van economische groei is het normaal dat de groei vertraagt. Niets om je druk over te maken dus: het hoort erbij! Toch zijn er wel enige zorgen gezien de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) afgelopen week opleverde. Zo steeg de werkloosheid in juni lichtelijk en liet de conjunctuur-indicator een verslechterd beeld zien. Ook zijn er meer faillissementen.

Werkloosheid

Jammer genoeg steeg de werkloosheid onder 15 tot 75- jarigen met gemiddeld 12.000 werklozen afgelopen jaar. Vooral sinds de maand maart signaleert het CBS een stijging in het aantal werklozen met gemiddeld 2.000 per maand naar een totaal aantal werklozen van 313.000 (mooi afgerond, red.). Bij het UWV werden in totaal 243.000 WW-verzekeringen uitgekeerd. Aangezien werkenden zélf sparen voor de WW past het woord "uitkering" eigenlijk niet bij de WW, maar is het een WW-verzekeringstoeslag.

Faillissementen

Naar aanleiding van de economische crisis van 2008 en de Europese schuldencrisis van 2011 piekte het aantal faillissementen in 2013, aldus het CBS. Daarna nam het aantal faillissementen sterk af tot 2017. Sinds het najaar van 2018 wisselen goede en minder goede maanden elkaar af. We zijn nu dus in een hoogconjunctuur aangekomen die wel een beetje kwakkelt, maar vooralsnog is er niets aan de hand.

Vooral in de sector 'handel' (en retail, red.) zijn recentelijk meer faillissementen. Denk aan het einde van Supertrash en andere kledingmerken. Als we kijken naar de onderstaande grafiek dan zien we heel duidelijk dat het aantal faillissementen niet significant is gestegen in vergelijking met één of twee jaar eerder.

Aantal faillissementen van bedrijven

[caption id="attachment_231149" align="aligncenter" width="600"]het aantal faillissementen afgezet tegen de tijd. Bron: CBS het aantal faillissementen afgezet tegen de tijd. Bron: CBS[/caption]

Minder positief beeld van de economie

De Conjunctuurklok van het CBS -een indicator waarin verschillende deel-indicatoren zitten- suggereert bijvoorbeeld dat de economische groei afvlakt en wellicht zelfs weer gaat omslaan in krimp. Voor dat laatste is echter wel een "schock-effect" nodig en een desastreuze gebeurtenis zoals de ineenstorting van Lehman Brothers is vooralsnog niet over de markten uitgestort.

In de conjunctuurklok zijn de hierboven beschreven trends voor faillissementen terug te zien. Het aantal faillissementen daalt sinds 2013 namelijk sterk en de Conjunctuurklok bevestigt het beeld door sinds die periode te stijgen:

Conjunctuurklok

[caption id="attachment_231150" align="aligncenter" width="570"]De conjunctuurklok van het CBS correleert met de trend van faillissementen (gelukkig maar). Bron: CBS De conjunctuurklok van het CBS correleert met de trend van faillissementen (gelukkig maar). Bron: CBS[/caption]

Goed, de economie koelt momenteel dus iets af, maar vooralsnog is er weinig directe aanleiding in de cijfers om grote zorgen te maken. Wel is het goed om deze economische cijfers in het achterhoofd te houden bij het wisselen van baan of het opbouwen van spaargelden. Tevens is het relevant te vermelden dat ondanks de goede scores voor werkloosheid de inflatie wel lijkt toe te nemen. Als de inflatie verder toeneemt kan dit uiteindelijk de economische groeicijfers 'teniet doen'.

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties