arash mashadi column

-Arash Mashadi- Open brief aan Geert Wilders

Opiniejun 12, 12:00
Geachte heer Wilders, beste Geert,
Allereerst wil ik u feliciteren met de overwinning van de Partij voor de Vrijheid (PVV) bij zowel de landelijke verkiezingen als de EU-verkiezingen. Uw partij heeft een belangrijke stem gekregen van het Nederlandse volk, en ik vertrouw erop dat u deze verantwoordelijkheid met zorg en toewijding zult dragen.
Hoewel ik persoonlijk lid ben van Belang van Nederland, weet ik dat veel partijleden sympathie hebben voor de PVV. Veel partijleden van BVNL willen immers ook het oude Nederland terug.
Ik schrijf u vandaag om mijn diepe bezorgdheid te uiten over de huidige en toekomstige belastingheffing in box 3, met name de belasting op de waardegroei van vermogens zoals onroerend goed. Dit is een kwestie die het leven van talloze andere Nederlanders raakt, waaronder Henk en Ingrid, die u zo krachtig vertegenwoordigt.
De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 jongstleden besloten dat de nieuwe box 3-regels niet deugen. Er mag enkel worden belast op het werkelijke rendement. Bij het lezen van een krantenkop lijkt dit een goede ontwikkeling. Maar ironisch genoeg wordt bij de afkadering duidelijk dat geen enkele kostenpost mag worden meegerekend en dat alleen de rentes als kostenpost worden gerekend. Onderhoudskosten, verduurzamingskosten, beheerkosten, etc. mogen niet worden meegerekend. Feitelijk gezien komt het erop neer dat Henk en Ingrid keihard worden belazerd.
Henk en Ingrid hebben jarenlang hard gewerkt, gespaard en geïnvesteerd om een zeker pensioen op te bouwen. Hun vermogen, vaak vastgelegd in onroerend goed, is voor hen een bron van financiële zekerheid en een garantie voor hun oude dag. Deze groep Nederlanders heeft hun hele leven bijgedragen aan onze economie en samenleving. Het belasten van de waardegroei van hun bezittingen zou hen onterecht treffen en hun zorgvuldig opgebouwde pensioen in gevaar brengen.
Het idee om belasting te heffen op de waardegroei van vermogens is niet alleen een belasting op succes, maar ook een bedreiging voor de financiële stabiliteit van hardwerkende burgers. Het is een maatregel die de mensen treft die juist het fundament vormen van onze maatschappij. Henk en Ingrid zijn de ruggengraat van Nederland; zij zijn degenen die dag in, dag uit werken, hun belasting betalen en bijdragen aan de groei en welvaart van ons land.
Indien de belastingdruk in box 3 te zwaar wordt, bestaat het risico dat Henk en Ingrid hun financiële zekerheden zien verdampen. Dit zou niet alleen onrechtvaardig zijn, maar zou ook leiden tot een uitstroom van deze waardevolle burgers. In hun plaats blijven degenen achter die, in tegenstelling tot Henk en Ingrid, weinig tot niets bijdragen aan onze economie en samenleving, maar wel veel kosten met zich meebrengen.
Ik doe dan ook een dringende oproep aan u om de belastingdruk in box 3 tot een minimum te beperken. Laat ons niet de hardwerkende Nederlanders straffen die hun toekomst hebben opgebouwd met bloed, zweet en tranen. In plaats daarvan zouden we moeten streven naar een belastingstelsel dat deze mensen ondersteunt en waardeert voor hun bijdrage aan ons land.
Geachte heer Wilders, u heeft nu de macht en de verantwoordelijkheid om een verschil te maken. Bescherm Henk en Ingrid, bescherm hun toekomst en zorg ervoor dat Nederland een land blijft waar hard werken en verstandig investeren worden beloond, niet gestraft.
Zorg er alsjeblieft voor dat Nederland niet wordt verlaten door Henk en Ingrid.
Met vriendelijke groet,
Arash Mashadi
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten