Column Sid Lukkassen: Boa's in Arnhem dragen voortaan islamitische kleding

Column Sid Lukkassen: Boa's in Arnhem dragen voortaan islamitische kleding

Opiniefeb 05, 11:41
In de gemeenteraad van Arnhem is een motie ingediend en aangenomen. Het stadsbestuur wordt daarin opgedragen om de kledingvoorschriften van handhavers en toezichthouders te veranderen. Voor Boa’s moet het mogelijk zijn om een zichtbare “godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting” op straat te dragen: denk aan hoofddoeken, keppels en tulbanden. Het voorstel is ingediend door D66 en DENK – de laatste partij noemt zich lokaal ook ‘Verenigd Arnhem’. Dit zou “passen bij een stad die inclusief wil blijven”, aldus deze partijen.
Hier komen dus twee zaken samen die grote groepen in onze samenleving niet zien zitten. Ten eerste, de groeiende invloed van Boa’s, oftewel buitengewoon opsporingsambtenaren, op de lokale samenleving. Tegenwoordig kun je nauwelijks een gezellig avondje uit gaan, of er staan controleurs in je nek te hijgen of je wel een QR social credit code kunt laten zien. Maar de bevoegdheden van Boa’s lopen niet synchroon met die van de politie, en zij hebben ook een totaal andere opleiding, dus dit zorgt voor verwarring op het vlak van handhaving. Gelet op dit alles loopt FvD Arnhem op zijn zachtst gezegd niet warm voor de inzet van Boa’s.
Ten tweede speelt hier het drama van de multiculturele samenleving. Diensten die bedoeld zijn om orde, rust en overzicht te bieden, worden inzet van identitair getouwtrek tussen verschillende etnische en religieuze groepen binnen één stad. De staat moet wat mij betreft helemaal geen religieuze uitingen willen uitdragen, en zéker niet bij Boa’s, die toch een soort autoriteit over anderen hebben. Het lijkt alsof je anderen onder de lat van jouw religieuze overtuigingen wil laten doorkruipen – dat is het signaal dat deze motie afgeeft.
De Nederlandse Boa Bond zit er overigens helemáál niet op te wachten, en heeft al eerder aangegeven dat het onderwerp niet leeft in hun gelederen. Zij noemden de uitbreiding van het uniform “onverstandig” – het doet namelijk afbreuk aan de neutraliteit. Ik begrijp hun zorgen volledig, want als je de tekst van de motie goed leest, dan zijn zelfs burka’s niet helemaal uit te sluiten bij handhavers (hij is hier te vinden onder artikel 8.1).
Hier voltrekt zich precies datgene waartegen professor Paul Cliteur, eerder actief als FvD-senator, al zijn hele loopbaan waarschuwt. Religieuze elementen dringen, achter ogenschijnlijk progressieve termen als ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’, de overheid binnen en maken een einde aan het secularisme, aan de scheiding tussen kerk en staat. Vorig jaar heb ik er nog een mooi boekje over uitgegeven, Tegen de Tribalisering heet het, dat gaat over het versplinteren van de samenleving, het uiteenvallen van de Nederlandse cultuur tot concurrerende stammen. De staat kan daartussen niet meer als een neutrale actor bemiddelen, omdat nu ook de religieuze en etnische achtergrond van handhavers politiek omstreden is. Steeds meer chaos, repressie en identiteitspolitiek zijn het gevolg. Dat zien we nu hier in Arnhem beginnen.
De motie omschrijft niet voor niets de wens “vooruit te lopen op de veranderende samenleving”. Lees: een unholy alliance tussen progressief woke en conservatieve religieuze fundamentalisten. Dit druist in tegen de nationale tendens, want in de Tweede Kamer wil juist een meerderheid een verbod op het dragen van een hoofddoek voor Boa’s. DENK en D66 willen hier vanuit Arnhem een nationale discussie van maken, zo geven zij aan.
Kijken we naar hoe over deze motie in Arnhem is gestemd, dan zijn ook GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, en Partij voor de Dieren vóór. CDA, VVD, PVV, SP en lokale partijen, stemden tegen.
Als het dan toch een nationale discussie wordt, wat vinden VVD en CDA hiervan? Op nationaal niveau bagatelliseren VVD en CDA de gevolgen van islam, woke en diversiteit voor gewone burgers. Maar hun lokale afdelingen zitten er kennelijk niet op te wachten. Het zou deze partijen sieren qua transparantie, om hierin kleur te bekennen.
Zelf heb ik een vermoeden: lokale afdelingen staan veel meer ‘met de voeten in de modder’. Zij hebben dikwijls meer feeling met wat er onder burgers leeft en speelt. Uit ervaring weet ik dat – zeker voor de VVD – de provincie Gelderland eigenlijk niet zo belangrijk is in Den Haag en dat de meeste Kamerleden uit de Randstad worden geworven. Daar zit het netwerk, daar zitten de belangrijkste politieke spelers. Die mensen zijn vooral bezig met hun loopbaan, en als zij tijd kunnen kopen door gewoon niet op diversiteit, woke, cultuurverandering en islamisering in te gaan, dan is dat het veiligst voor hun carrière.
Ondertussen wordt hun achterban lokaal met de neus op de feiten gedrukt: immigratie is geen randzaak meer. Inmiddels kunnen geïmporteerde culturen, omdat zij in gemeenten de swing vote bepalen, ons de wet voorschrijven. Deze motie belemmert integratie en is een stevige klap in het gezicht van de duizenden meiden die van de hoofddoek af willen. Nu hebben zij niet alleen hun familie tegen zich maar ook nog de gemeente.
De motie noemt hoofddoeken, keppels en tulbanden – wat is het eindspel? Moeten dan ook christenen, hindoes en boeddhisten eigen handhavers die met eigen symbolen rondlopen? Het is wel zo eerlijk als een Boa die in het vliegend spaghetti monster gelooft, dan tijdens werktijd een vergiet als hoofddeksel mag dragen. Hoe dan ook mondt dit uit in een identitaire versplintering van de rechtstaat en maatschappelijke tribalisering.
Onderaan de streep wordt de gewone Nederlander steeds verder in de hoek gedrukt. Alle vormen en gebruiken van onze Nederlandse cultuur, onze omgangsvormen en nu zelfs de publieke neutraliteit, de scheiding tussen kerk en staat, worden verkracht en vernederd. Het lijkt wel alsof de traditionele en vaderlandslievende Nederlander bewust wordt gepest. Ik kan me ook niet voorstellen dat moslims die de fundamentalisten elders ontvlucht zijn, erop zitten te wachten dat die religieuze tribalisering hen in Arnhem op straat achtervolgt. In dit licht is de rol van DENK hier uiterst dubieus. In de Tweede Kamer zijn ze tegen Boa’s en coronamaatregelen, maar in Arnhem is het alsnog prima zolang die maatregelen door islamitisch geüniformeerden worden gecontroleerd?
Wat ik wel weet is dat Forum voor Democratie tot het einde zal strijden voor de scheiding tussen kerk en staat en voor de eigen authentieke ik van onze burgers en stemmers. Wat we hier in Arnhem zien gebeuren is het begin van de politieke strijd om de ziel van onze cultuur.
U kunt Sid Lukkassen steunen via BackMe (zeer welkom en belangrijk!), volgen via zijn nieuwsbrief (www.sidlukkassen.com) en volgen via Telegram: https://t.me/SidLukkassen
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten