frits bosch column

-Frits Bosch- De Nazi-vlag was vrijheid van meningsuiting

Opinieokt 01 2022, 13:08
De ministers Kuipers en Van Gennip hebben de ‘Sustainable Development Goals’ vlag gehesen van de Verenigde Naties. Kamerlid Van Houwelingen, FvD, heeft daaraan enige aandacht besteed. Hij retoucheerde de vlag voor een Nazi vlag. De ministers hebben aangifte gedaan. Laat ik hieraan ook eens aandacht besteden. Eerst inhoudelijk over SDG.
De Sustainable Development Goals, ofwel duurzaamheidsdoelstellingen, worden vooral nagestreefd door pensioenfondsen. De Nederlandse pensioenpot bedraagt 1.500.000 miljard euro. In feite is beleggen in de Sustainable Development Goals, SDG, in strijd met de art 135 lid 1a van de pensioenwet: ‘de waarden worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden’ en art 116 lid 1 Verbod van nevenactiviteiten: ‘Een pensioenfonds verricht slechts activiteiten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden.’ Bij beleggen in SDG's gaat het om het verbeteren van de wereld, maar niet om het verzorgen van pensioen tegen een zo goed mogelijk redement voor pensioenfondsdeelnemers. Dus je kunt betogen dat beleggen in SDG's een verboden nevenactiviteit is waarbij het belang van de deelnemer geschaad wordt. ABP wil 20% in SDG beleggen. Dat is over de top en niet in het belang van deelnemers. De VN’s social development goals worden voorgesteld als 17 criteria voor ‘sustainability’, vrede en armoedebestrijding. Maar er wordt besmuikt gesteld in de pensioensector dat in realiteit het de doelstelling is om utopia te realiseren ten gunste van de elite volgens ‘global financial governance’. Het zou passen in de opzet om pensioenfondsen tot politieke instellingen te maken. Na pensioenfondsen komen banken en verzekeringsmaatschappijen en midden- en kleinbedrijf aan de beurt. Klaas Knot, president van DNB is er blij mee als fervent woke liefhebber. Zo wordt de gehele maatschappij geleidelijk aan woke. Woke geldt steeds meer als racisme. De gedachte zou kunnen postvatten dat lieden die zich inlaten met woke heimelijke fascisten zijn, veelal onder het mom van antifascisme. Zou dat ook kunnen gelden voor Kuipers, Van Gennip en Knot?
Saillant detail is dat Paul Rosenmöller bestuurslid is van het ABP. Rosenmöller kennen we nog maar al te goed van zijn tijd als fractievoorzitter van Groen Links en van de felle discussies die hij voerde met prof Pim Fortuyn. Zijn optreden ging toen alle perken te buiten en is veelvuldig in verband gebracht met ‘de kogel kwam van links’. Deze Paul Rosenmöller was in vroeger jaren maoïst. Hij was bestuurslid van de maoïstische ‘Groep Rode Morgen’, dat mondiaal communisme nastreefde op een rabiate wijze. Rosenmöller heeft nooit afstand genomen van zijn maoïstische gedachtegoed, dus we mogen aannemen dat hij nog steeds maoïst is. Wat doet iemand met een dergelijke achtergrond als bestuurslid van het ABP? Merkwaardig. Wil Rosenmöller via het ABP mondiaal communisme nastreven, als onderdeel van the Great Reset?
Van Houwelingen retoucheerde de SDG vlag voor een Nazi vlag. Hoe moeten we dit beschouwen? Ik weet niet waarom Van Houwelingen de vlag retoucheerde. Er zijn drie mogelijkheden.
De eerste is dat hij de ministers Kuipers en Van Gennip van nazi praktijken verdenkt. Ze hebben de ‘Sustainable Development Goals’ vlag gehesen en het ABP doet hetzelfde. DNB hijst de LHBTG vlag. Als bestuurders vlaggen gaan hijsen, dan zou hij kunnen denken dat fascisme dichtbij is. In de Nazi tijd werden veelvuldig vlaggen gehesen. Het hijsen van een vlag is het vertoon van eenheid. Anton Mussert, voorzitter van de NSB hees veelvuldig de vlag. Opvallend is dat in Nederland steeds meer vlaggen gehesen worden, al dan niet omgekeerd. Het hijsen van vlaggen kent fascistoïde elementen. Sommigen beschouwen het als fascisme 2.0. De ministers Kuipers en Van Gennip begeven zich op een glibberig pad dat riekt naar fascisme zou Van Houwelingen kunnen denken. Willen ze daar zijn? Ik wijs nog op het volgende. Het verwijzen naar de Nazi tijd is niet langer het voorrecht van links. We weten nog goed dat D66er Thom de Graaf met Anne Frank kwam aanzetten in verband met Pim Fortuyn. Er was protest maar geen aangifte. We weten ook dat Maoist Paul Rosenmöller Fortuyn regelmatig voor fascist uitmaakte. En zo kan ik nog een half uur doorgaan… Van Houwelingen zou kunnen redeneren: vlaggen= fascisme=nazi=Van Gennip en Kuipers. 
De tweede mogelijkheid voor Van Houwelingens daad is dat hij SDG in verband brengt met dwang en met fascisme en dus met de Nazi tijd: SDG+ vlaggen= fascisme=nazi=Van Gennip en Kuipers.
De derde mogelijkheid van zijn optreden is de combinatie van de voorgaande twee mogelijkheden: SDG+ vlaggen= dwang= fascisme= nazi=Kuipers + Van Gennip.
Maar welke van de drie het ook moge zijn: hier geldt altijd de vrijheid van meningsuiting.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten