frits bosch column

-Frits Bosch- 'De secretaris-generaal van de VN roept op tot genocide'

Opiniedec 17 2022, 10:00
De secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres roept op tot een “vredesverdrag met de natuur”. De mensheid is volgens hem “een wapen van massavernietiging” geworden. Wel, als dat zo is, dan moeten we ervoor zorgen dat de mensheid zo snel mogelijk van de aarde verwijderd wordt. De opdracht aan alle landen die kernwapens bezitten luidt dan deze wapens zo snel mogelijk overal ter wereld te laten neerdalen. Weg met de mensheid! Dan kan de aarde opgelucht ademhalen.
Het is ongelooflijk dat een persoon op deze positie in feite oproept tot totale genocide. Het is ook onjuist want de mensheid laat de aarde tot bloei komen. De veronderstelling dat de mens enkel slecht is voor de aarde is dus niet alleen incorrect, maar ook levensgevaarlijk voor het geestelijk welzijn van mensen, in het bijzonder van jeugdigen. Het speelt in op het gedachtegoed van links dat fossiele brandstoffen niet langer gebruikt kunnen en mogen worden want ze zijn desastreus voor de natuur. Het is onjuist want juist mede door deze brandstoffen is de aarde de laatste twintig jaar 15% groener geworden. De regio’s waar dit vooral plaatsvond was in voorheen woestijngebieden. CO2 maakt de aarde groener. Fossiele brandstoffen zijn dé motor voor industrialisatie mede ten gunste van de armsten op de planeet. Als fossiele brandstoffen verboden worden, dan worden de energieprijzen hoger, vooral ten koste van de armsten. Dat kan links niet schelen, want je hoort ze er niet over. Links radicalen, de alarmisten, wijzen er op dat fossiele brandstoffen niet alleen slecht is voor de natuur maar ook voor de mensheid vanwege opwarming van de aarde en als dat verder gaat, dan gaan we allemaal dood. Angstzaaien is de aloude ‘name of the game’. En dat lukt heel goed, want dit gedachte goed heeft postgevat bij ’intellectuelen’ en wordt wijd verspreid. Deze gedachte betekent dat er hoe dan ook drastische maatregelen getroffen moeten worden. En dat mag dus wat kosten: desnoods ten koste van vele mensenlevens. Ik zou het een bulldozer benadering willen noemen, niet specifiek ingrijpen, maar generiek te keer gaan als met een bulldozer.
Deze benadering komen we in diverse gremia tegen, zoals in de politiek bij D66 en GL. Maar ik kom het ook tegen in mijn oorspronkelijke vakgebied, de pensioen- en vermogensbeheer sector. Er heerst een ver over de top negatieve sfeer ten aanzien van de ‘mens en natuur’ relatie. Het gaat vrijwel over niets anders meer, vooral ook om commerciële redenen. Men tuimelt over elkaar heen in milieu correctheid. Als ik er wat van zeg of schrijf is de reactie boosheid. Telkens is er sprake van morele superioriteit en van negeren van wetenschappelijk onderzoek dat indruist tegen het einddoel: fossiele brandstoffen weg en/of mensheid weg. Het is deel uit gaan maken van het nieuwe normaal. Alles wat daarvan afwijkt is abnormaal. Negeren en ontkennen heerst overvloedig. Telkens die verraderlijke morele superioriteit op links: als je ‘anders’ denkt ben je extreem rechts of zelfs radicaal rechts. Als de uitkomst al vaststaat is een normale dialoog amper nog doenlijk.
Er is een merkwaardige verschuiving in het gedachtegoed op links. Voorheen was industrialisatie goed, want het voorzag ook de armen van werk en inkomen. Kapitalisme is goed want het heeft de mensheid welzijn en welvaart opgeleverd. Nu zijn industrie en kapitalisme slecht want het is slecht voor het milieu. Bijgevolg is links antikapitalistisch, niet vanwege de marxistische veronderstelling van onderdrukking maar vanwege het milieu. De mens is de grote boosdoener dus weg ermee. Het kwalijke hiervan is dat de elite, geholpen door wetenschappers, het morele gelijk aan hun kant hebben gekregen. Het is hen alweer gelukt. Als je meent dat de mens niets anders dan slecht is voor de aarde, dan heb je het begrepen en behoor je tot de groep. Je staat aan de goede kant van de historie. Met name de wetenschap speelt hier een kwalijke rol. Wetenschappers verschaffen in feite een alibi voor zelfmoord. Zelfmoord onder jeugd loopt sterk op en dat is geen wonder. In de VS is er een wetenschapper die meent dat de mensheid zich voorlopig niet meer dient voort te planten “om de aarde rust te gunnen en de kans te geven zich te herstellen. De aarde is beter af met 0,5 miljard mensen dan met 8 miljard”. Waar leidt deze gedachte toe? “Neem afscheid van 7,5 miljard mensen.” De veronderstelling dat de Holocaust, 6 miljoen slachtoffers, nimmer heeft plaatsgevonden is strafbaar. Maar de veronderstelling om afscheid te  nemen van 7,5 miljard mensen is dat niet. Hoe vreemd is dat! Daarbij komt dat er voldoende wetenschappers zijn die op goede gronden menen dat de klimaatmodellen die gehanteerd worden foutief. Dat doet mij denken aan de start van de milieudiscussie in 1972 met de foutieve modellen van de Club van Rome en MIT. Volgens die modellen zouden grondstoffen nu allang opgebruikt zijn en zou de mensheid sterven van de honger. “An inconvenient truth”, opgezet door de voormalige vice president van de VS Al Gore, is ook uitgebreid weersproken, alweer gebaseerd op foutieve modellen. Het tegendeel van een armoedeval is het geval. De Britse onafhankelijke onderzoeker James Lovelock (1919-2022) beschreef  in zijn boek Gaia hoe nijpend de situatie was voor de mensheid qua klimaatverandering. Hij was zo dapper om na kritiek van bioloog Richard Dawkins zijn conclusies te herzien omdat hij bij nader inzien begreep dat de modellen onjuist waren.
De mensheid is het sinds 1972 geweldig beter gaan doen, veel minder armoede, veel minder honger, minder kindersterfte, zie de statistieken in de boeken van de Canadese hoogleraar psycholoog Steven Pinker. En dan natuurlijk is er de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg die de jeugd opzweept. De vermaledijde Foxnews presentator Tucker Carlson gaf een overzicht van de vele prominente Amerikaanse klimaatactivisten die allen in privévliegtuigen rond de wereld vliegen. Maar daar hoor je de alarmisten niet over. De hypocrisie is ontzagwekkend. In feite wordt de middelvinger opgestoken naar het klootjesvolk terwijl ze waarschuwen voor “klimaatverandering als een existentiële bedreiging voor de mensheid”, “stop met uw SUV op fossiele brandstof”, “ga minder onder de douche en zet de kachel lager!” Alarmisten vergelijken de mensheid met een virus of een kanker voor de aarde. Wel, in dat geval is vereist het zo snel mogelijk te verwijderen. Hier lijkt sprake te zijn van een diepgewortelde haat jegens de mensheid.  Heeft dit wat uitstaande met “Democratie bedreigd door autocratie en fascisme”? Jazeker. “Klimaatverandering” is de perfecte hefboom om greep te krijgen en te houden op de massa. Indoctrinatie is een koud kunstje als je ze angst kunt aanjagen.
Dit wil niet zeggen dat er geen werk aan de winkel is voor een beter milieu. Het is zeker zo dat er vervuiling optreedt. China is bezig met de bouw van smerige kolencentrales, die alles wat ‘wij’ doen nihil maakt. Maar dat moet telkens op individuele basis bekeken worden. Dat wil dus niet zeggen dat we geen fouten maken, zoals verarming van de biodiversiteit en overbevissing van de oceanen. Windturbines en zonneweiden zijn inefficiënt als het niet waait en de zon niet schijnt. Ze zijn niet alleen een ramp voor de natuur, maar ook contraproductief want het levert te weinig energie op en zorgt voor hogere energieprijzen waardoor er boskap plaatsvindt om mensen door de winter te helpen. Elektrisch rijden zorgt voor een milieu puinhoop in ontwikkelingslanden via kinderarbeid. De ECB gaat voorop door elektrische auto’s dwingend te gaan voorschrijven. Deze club wordt steeds autocratischer.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Kernenergie is nodig evenals zo schoon mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Voorkom vervuiling van lucht bodem en water. Voorkom het gebruik van zware chemicaliën in de landbouw. Bescherm de vogelstand. Wat te doen met het smelten van de ijskappen? Is dat de ‘schuld’ van de mensheid of is hier sprake van ‘reguliere‘ klimaatverandering? Een bewijs voor het een of voor het ander is niet te geven. Adaptie is dan nodig of vluchten voor het water.
Weg met de gedachte dat de mensheid een wapen is voor massavernietiging. Dit doet me denken aan de pastoor die langs een tuin liep en tegen de tuinman zei: “Wat ziet uw tuin er prachtig uit dank zij Gods hulp”, waarop de tuinman zei: “U had de tuin eens moeten zien toen God het alleen moest doen!”
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten