frits

-Frits Bosch- Hoera, er komt een ‘rechts’ kabinet! Ja toch? Nee toch!

Opiniemrt 15 , 12:00
In de pers en door politici wordt ons beloofd dat er nu een ‘rechts’ kabinet komt. Is dat echt waar? Nee, het is BS, want wat is rechts?
Traditioneel gesproken is rechts gelijk aan conservatief. Conservatief houdt in: een overheid dat zo efficiënt mogelijk opereert door een bescheiden omvang. (voor economen: Keynes gaat de kast in). Solide begrotingsbeleid met bescheiden staatsschulden. Dat betekent ook een zo bescheiden mogelijk ambtenaren apparaat en zo gering mogelijk aantal regels om burgers en ondernemers zo veel mogelijk vrijheid te gunnen. De vrije markt wordt daardoor zoveel mogelijk ruimte gegund als meest efficiënte manier van alloceren van goederen, kapitaal en diensten. Het gezin wordt beschouwd als de hoeksteen van de samenleving; het moederschap wordt hogelijk gewaardeerd. De conservatieve mens is niet utopisch ingesteld, niet ideologisch en niet op zoek naar een maakbare wereld. De conservatieve mens meent dat belastinggeld voor eigen burgers aangewend moet worden. Dat betekent dat globalisme geen prioriteit heeft. Internationale handel moet zoveel mogelijk vrijgelaten worden; sancties en protectionisme zijn een gruwel. De conservatieve mens is patriottisch ingesteld met inachtneming van de natiestaat. De soevereiniteitsoverdracht aan de EU is dus een gruwel. Een conservatief is niet per sé contra de elite, het establishment. De conservatieve mens is echter wel contra het gedrag, het beleid, van de elite dat indruist tegen conservatieve waarden. De conservatieve mens is contra alle pogingen om de arbeidsmarkt te manipuleren door ‘inclusie’ en ‘diversiteit’ en vrouwenquota. Dat is een gruwel omdat niet alleen een optimale allocatie wordt verhinderd, maar het leidt vooral tot discriminatie en daarmee tot strijdigheid met artikel 1 van onze Grondwet “gelijke gevallen, gelijk behandelen”, en strijdig met onze rechtsstaat. Opvallend is dat de keizer van de rechtsstaat Pieter Omtzigt daarover nooit is gevallen.
Dat is rechts en dat is conservatief. Voor de liefhebbers: lees bijvoorbeeld John Locke, John Stuart Mill, Edmund Burke, Adam Smith, Milton Friedman, Thomas Sowell (!), Hayek, Menger, Von Mises. Wat er al vele jaren van rechts gemaakt is dat rechts samenvalt met contra immigratie zijn. Dat is BS. Dat heeft niets met rechts - radicaal rechts - te maken. Dat is wat links er van maakt om mensen zwart te maken, weg te zetten en buiten te sluiten in een cordon sanitaire wat wij burgers ons schandelijk hebben laten welgevallen.
Overigens is het kabinet wat er nu komt dus niet rechts. Het gaat bij lange na niet voldoen aan de bovenstaande criteria. Geert Wilders is rechts wat betreft zijn patriotisme maar deels links, gezien het feit dat hij geen moeite heeft met een nóg verder uitdijende overheid plus het feite dat hij en PVV niet of onvoldoende tegemoet komen aan de andere criteria. Dat is vergelijkbaar te stellen dat links samenvalt met maatregelen nemen tegen climate change, evenzo grote onzin. Moeten we dan af van links en rechts? Beter van wel want het werkt tweespalt in de hand. Maar het afschaffen van deze twee begrippen zal niet gebeuren, ze worden al sinds de Franse Revolutie gehanteerd. Een voorbeeld van een rechtse president is Milei van Argentinië.
Lang leve het nieuwe linkse kabinet dat waarschijnlijk eindelijk het immense immigratie probleem keihard gaat aanpakken! Toch?
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten