frits

-Frits Bosch- Jeroen Kremers begrijpt PVV winst niet. Wat een sukkel!

Opiniejan 10 , 9:00
Het Financieele Dagblad heeft een interview (6/1/23) van twee pagina’s gedaan met econometrist Jeroen Kremers, (65), voormalig topambtenaar en toezichthouder: “Als toezichthouder moet je laten voelen dat je bereid bent voor het conflict te kiezen” en “de overheid steken vallen.” Ik houd het tegen het licht.
Marktwerking
Kremers meent dat het uitoefenen van gezag door de centrale vooral de laatste tien jaar veel minder is geworden. Er is volgens hem een verkeerde benadering van “meer marktwerking.” Meer overlaten aan de markt vraagt om juist een sterke overheid. Dat lijkt mij correct: je kunt meer marktwerking toestaan, mits de overheid bereid en instaat is om waar nodig streng in te grijpen. Maar één van de bijwerkingen van het gevoerde beleid is dat politici en ambtenaren het als een schaamlap zijn gaan gebruiken om niets te hoeven doen en om te zeggen: dat is de markt en wij gaan er niet over. Alweer spot on van Kremers.
Overheid contra de burger
Een ander aspect van de Nederlandse cultuur is dat we volgens Kremers draagvlak voor beleid heel belangrijk vinden. Maar we moeten oppassen als overheid om onze positie van verantwoordelijkheid niet over te leveren aan dat draagvlak. Want dan vergeet je als overheid dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt voor het land, volgens Kremers. Ik meen dat hij hier de vinger op de zere plek legt. De overheid én regering presenteren slecht. Daar zijn inderdaad legio voorbeelden van. Denk aan het immigratiebeleid, het woningbeleid, de zorg etcetera etcetera. Denk ook aan de toeslagenaffaire, Groningen. De burger ziet dat volgens mij en keurt het af: de overheid is niet alleen niet vóór mij bezig, nee, de overheid is tégen mij bezig! Het gevolg is afbraak van democratie én rechtsstaat. De afbraak van de rechtsstaat is niet datgene wat Wilders voorstaat. De afbraak van de rechtsstaat is het gevolg van het decennialange slecht presteren van overheid en regeringen. Lees de boeken en teksten van prof Pim Fortuyn er maar op na. Ook toen begreep de burger dat daar de schoen wringt. De Engelsman zegt dan tegen Omtzigt: “you are barking up the wrong tree!” Omtzigt was er zelf bij als CDAer toen de rechtsstaat afgebroken werd en gaf geen kik. Kremers komt echter niet zover om dit te constateren.
Studentenopstand
Hoe komt het dat de overheid zo gemakzuchtig is (Kremers) en geen autoriteit heeft en geen verantwoordelijkheid neemt? Dat komt naar mijn mening door de afbraak van autoriteit in de jaren zestig, de gewelddadige Studentenopstand en het cultuurmarxisme, is nog steeds voelbaar, zoals uitgebreid beschreven in Kafkaistan. Ik heb het ook beschreven op DDS “Dit is de reden dat men rechts stemt.” Hij moet DDS lezen. Daar komt bij dat de burger mondiger en agressiever is geworden bij een extreem ‘softe’ overheid. Bovendien worden wij geacht vooral tolerant, empathisch en woke te zijn, als de dood voor het woord repressie. De ondergang van Nederland is het resultaat. 
Neoliberaal?
Kremers noemt het gevoerde beleid ‘neoliberaal’. Dat is onzin. De overheidsuitgaven zijn in de periode Rutte vrijwel verdubbeld. De overheid is omni present, maar zwak qua autoriteit en bijzonder slecht presterend. Tel uit je winst als burger met zo’n overheid die verkwistend omgaat met het belastinggeld. Ik had van Kremers graag gehoord dat het absurd toegenomen aantal ambtenaren teruggedrongen moet worden. Maar dat is wellicht teveel gevraagd van een topambtenaar…
PVV winst
Kremers’ vader is medeoprichter van het CDA. Hijzelf is geen lid meer van het CDA en acht deze partij ‘einde oefening’. Kremer wil niet zeggen waarop hij gestemd heeft omdat dit D66 is. Tot slot van het interview zegt hij dat we ons moeten afvragen waarom zoveel burgers op de PVV hebben gestemd. Dat is de verkeerde vraag. De vraag moet luiden waarom burgers zo lang níet PVV hebben gestemd bij een zo desastreus presterende overheid en regering. Ik heb onlangs Sigrid Kaag als voorbeeld hiervan gegeven, ze is nota bene vertrokken als vice premier en minister van financiën terwijl het kabinet nog operationeel is. Hoe bont kun je het maken?! Het antwoord op de voornoemde vraag moet naar mijn smaak luiden dat burgers zeer lang om de tuin zijn geleid met mooie praatjes en beloftes, die telkens niet waargemaakt werden. Alweer kwam weer de volgende belofte: “het komt goed!” Mark Rutte was daarin een meester. Totdat de burger er schoon genoeg van had. Het is ongelofelijk hoe lang Nederlandse burgers zich bij neus hebben laten nemen. Ik wijt dat ook aan het profiel van Mark Rutte: dossierkennis, fleu de bouche, prima uiterlijk, grijns, de zeven vinkjes. Rutte was de meester in liegen en bedriegen. Chaos is thans het resultaat. Kiezers zijn ook partijtrouw: “mijn familie stemt altijd VVD, dus ik ook.” PVV stemmen voelt dan als verraad aan de familie, groepsgedrag. Wilders kan soms fors tekeer gaan en de gemiddelde lieve burger schrikt daar wel een beetje van, liever niet. Totdat de kruik barst en dat is nu.
Intelligente sukkel
De vraag van Jeroen Kremers: we moeten nagaan waarom men zo massaal PVV heeft gestemd duidt er op dat hij er blijkbaar geen flauw benul van heeft waarom dit gebeurd is. Komt de winst dan uit de lucht vallen? Nee, natuurlijk niet. Prof Pim Fortuyn is Geert Wilders voorgegaan. Heeft hij en soortgenoten niets van geleerd. Er zijn zelfs idioten die rechts de schuld geven van onze neergang, “oh, I see, it was my fault!” (Fawlty Towers). Kremers is een intelligente man, maar toch o zo dom. Hij heeft kennelijk decennialang onder een steen gelegen, elitair en D66. Nederland ligt aan flarden en hij begrijpt er niets van dat burgers niet op partijen stemmen die daar voor gezorgd hebben en er geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Wat een sneue sukkel!
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan
kafkaistan
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten