shutterstock 1177931944

-Frits Bosch- Mark Rutte helpt de democratie om zeep. Hij is een wolf in schaapskleren met Teflon gedrag

Opiniejun 03 2023, 15:00
Op dit platform wordt uitbreid kond gedaan van alle malheur die is opgetreden tijdens Rutte 1 tot en met 4. Het is een onafzienbare rij crises waar Rutte geen verantwoordelijkheid voor neemt anders dan dat hij het zeer betreurt. Buitengewoon irritant is zijn Teflon gedrag in dit verband.
Hoe geweldig had het geweest als we hem uiterst dankbaar zouden zijn voor zijn inzet en hem hadden gesmeekt vooral door te gaan. Dit is dus helaas niet het geval. Maar dit daar gelaten vind ik het eigenlijk nog veel ernstiger dat met hem ook de democratie ten grave wordt gedragen. Burgers hebben geen vertrouwen meer in politici en politiek. Het schijnt Rutte niet te deren. Waar komt deze houding vandaan? We moeten dan terug naar de jaren zestig van de vorige eeuw, de uiterst belangrijke filosofische stroming van de Frankfurter Schule van begin twintigste eeuw. Deze linkse stroming is allerwegen genegeerd, maar toch zeer levend in ons midden, amper meer als zodanig te herkennen. Twee filosofen zijn dominant, namelijk Herbert Marcuse en Jürgen Habermas.
Herbert Marcuse meent in ‘De eendimensionale mens’ dat een gelijke benadering van linkse en rechtse visies binnen het kapitalistische bestel in het voordeel strekt van machthebbers. Hij wenst daarom onderscheidende tolerantie, ‘discriminatory tolerance’ (representatieve tolerantie) en ontzegging van rechtse meningen door middel van uitsluiting. Hen dient het recht op spreken op vergaderingen ontzegd worden en hen moet ook het recht op vergaderen ontzegd te worden. Marcuse wenst dat er intolerant, radicaal en militant opgetreden wordt. Hij haalt hiermee niet allen een streep door de vrijheid van meningsuiting maar hij haalt ook de democratie onderuit. De studenten hebben hieraan gehoorgegeven; studentenleider Rudi Dutschke ging gewelddadig voorop in de strijd. Ik zie de gewelddadige houding contra Fortuyn als een rechtstreekse uitloper van de oproep van Marcuse. Ex Maoist Paul Rosenmöller is hiervan een bikkelharde representant. Schande dat hij voor Groen Links in de EK zit.
Diametraal hiertegenover staat zijn mede Frankfurter Schule lid Jürgen Habermas die in zijn hernieuwde uitgave van ‘Een nieuwe structuurverandering van het publieke domein’ zich zeer bezorgd betoont over het teloorgaan van de democratie. Habermas (1929) wenst dat er alles aan gedaan wordt om de vrijheid van meningsuiting en de democratie te behouden. Habermas: “De morele kern van een dergelijke cultuur is de bereidheid van burgers om elkaar wederzijds te erkennen als medeburgers en gelijkwaardige democratische medewetgevers. Dit begint met de bereidheid om compromissen te sluiten en daarvan de politieke tegenstander te zien als tegenstander en niet als vijand… Burgers moeten hun meningsstrijd kunnen zien als een gebeuren dat gevolgen heeft én als een strijd om de beste redenen.” (p. 27 en 31) en “de bestorming van het Capitol door Trump-kiezers moet waarschijnlijk gezien worden als een expressieve uiting van kiezers die al jarenlang geen gehoor hebben gevonden voor hun verwaarloosde belangen”(p.27). Dit is een opmerkelijke visie voor een marxist, of heeft Habermas, nu 93 jaar, het marxisme vaarwel gezegd?
We zien hier twee dominante stromingen binnen de Frankfurter Schule: Marcuse wenst uitsluiting van rechts om de progressieve mening te laten zegevieren en Habermas wenst dat juist niet om de democratie te laten zegevieren. Zoals de zaken zich hebben ontwikkeld heeft de lijn Marcuse duidelijk gezegevierd. In het Westen ligt de democratie in de lappenmand. Het hele politieke toneel is naar links verschoven, PVVers worden structureel buitengesloten van ambten, waaronder burgemeesterschap, buitengesloten in onderwijs etcetera. Nederland is links gepolitiseerd: onderwijs, wetenschap, grootbedrijf, instellingen, kunst en cultuur. Discriminatie op basis van het voortrekken van LHBGTI is contra de grondwet. In de politiek heest al jaren een cordon sanitaire. “De PVV heeft dat aan zichzelf te wijten”. Nee, het wordt gebruikt om de hond te slaan. JA21, Haga en BBB worden ook geweerd. De democratie wordt willens en wetens geofferd. In mijn interview met Paul Cliteur in Kafkaistan i.s.n. laat hij weten dat het Wilders proces klassenjustitie betreft. Het zit helaas aan alle kanten scheef in ons land.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Marcuse zegeviert en Habermas heeft het nakijken. Ik zie Mark Rutte als een volgeling van Marcuse, een wolf in schaapskleren, met Teflon gedrag. Met hem wordt de democratie ten grave gedragen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten