frits bosch column

- Frits Bosch - Nederland is een narcostaat. Dank je wel Mark Rutte!

Opiniemei 12 2023, 9:00
Een prominent advocaat is doodgeschoten. Een prominente misdaadjournalist is doodgeschoten. Een prominent advocate is opgepakt en gaat ruim een maand achter slot en grendel. Ze is waarschijnlijk afgeperst. De onderwereld kruipt steeds meer naar de bovenwereld. Liquidaties en ontploffingen ‘all over de place’. Jongeren lopen met messen en dienen als afhalers. Het gaat van kwaad tot erger. Rotterdam is drugshoofdstad van Europa. Nederland is een narcostaat. Het ooit zo guitig en fruitig Nederland is verworden tot een zinkend schip. Blijkt Mark Rutte de Pablo Escobar van Europa te zijn met zijn oude Saab als coverup? Mij verbaast niets meer. Wat ik wel zeker weet is dat hij de slechtste premier is die ons land ooit gekend heeft. Nederlanders blijken het met die stelling roerend eens te zijn. Alleen Jort Kelder is nog enthousiast over hem.
Maar nu de feiten. In Nederland is het verboden om drugs te bezitten, te verkopen of te maken, ongeacht de leeftijd. Ben je 18 jaar of ouder met maximaal 5 gram softdrugs, dan worden de drugs wel in beslaggenomen, maar het Openbaar Ministerie zal geen vervolging instellen. Alleen coffeeshops mogen softdrugs verkopen. Men moet bij hen tonen dat men 18 jaar of ouder is. Harddrugs (XTC, cocaïne, heroïne etc.) bezitten, verhandelen, verkopen of maken is geheel verboden. Dat zijn de regels, maar ons land worstelt met een gigantisch drugsprobleem. De Rotterdamse en Antwerpse havens spelen bij de smokkel van cocaïne en export voor wiet, cocaïne en XTC pillen een belangrijke rol. Nederland is in de internationale georganiseerde drugscriminaliteit zowel een belangrijk doorvoerland als een productieland van formaat. Nederland is een narcostaat die de reputatie van ons land geen goed doet. Criminoloog Hans Werdmölder meent dat met strafrechthervormingen de vergelding, generale preventie en afschrikking als legitieme middelen uit het strafrecht zijn verdwenen. Dit leidde tot milde straffen, lage pakkans en gedoogbeleid. Het maakte de komst van coffeeshops als verkooppunt van softdrugs en later harddrugs mogelijk. Gedoogbeleid en de politiek van wegkijken heeft volgens hem de weg geplaveid voor de georganiseerde misdaad, de liquidaties, en voor geldstromen die ook hun weg vinden naar de bovenwereld. De politie moet het vuile werk opknappen. De situatie is zodanig uit de hand gelopen dat het volgens hem niet meer te herstellen is met repressie. Hij staat een stapsgewijze legalisering van soft- en harddrugs voor in samenwerking met omringende Europese landen. Het extreem lucratieve verdienmodel moet kapotgemaakt. Een gezamenlijke Europese aanpak zal echter niet eenvoudig zijn, gezien de ervaring daarmee op andere terreinen.
De Verenigde Staten worstelen met één miljoen drugsdoden per jaar en een toenemend aantal verslaafden. Als Nederland het legaliseren van drugs wil overwegen, dan lijkt het verstandig te kijken naar de ervaring van de Amerikaanse staat Oregon met het legaliseren van bezit van softdrugs en harddrugs als fentanyl, methamphetamine, heroïne en LSD voor persoonlijk gebruik. Het aantal arrestaties nam af, evenals dealing op straat. Maar het aantal doden door overdosis verdubbelde in twee jaar, veel meer dan de 50% toename van het nationale gemiddelde. Onder de oude wetgeving was een ontwenningskuur verplicht. Oregon dacht met het decriminaliseren dat men vrijwillig zo’n kuur zou doen, maar minder dan 5% doet dat. Bovendien waren er te weinig ontwenningsklinieken, wat een investering van 60% in klinieken vergt. Met het vrij verkrijgbaar zijn van harddrugs werd het businessmodel van drugssmokkel kapotgemaakt, maar het probleem voor de gezondheid nam navenant toe. De aanpak van Portugal lijkt beter dan van Oregon. Portugal decriminaliseert persoonlijk drugsgebruik sinds 2001, het eerste land om dit te doen. Het aantal drugsdoden is fors gedaald en dealing op straat is vrijwel verdwenen. Personen in het bezit van drugs worden voor een Ontmoedigingscommissie van het Ministerie van Gezondheid gebracht om ze daarna door te geleiden naar een ontwenningskuur. 80% verslaafden doet dat. Recidivisten krijgen straf, zoals uitsluiten van bars of gemeenschapsdiensten, onder toezicht van de politie. De overheid blijft een paternalistische benadering houden bij ontwenning.
Steun ons! Houd DDS in de lucht. Uw steun is nu belangrijker dan ooit! Rechtse, weldenkende websites als DDS worden systematisch tegengewerkt door de politiek, de media én Big Tech. Het gevolg is dat we afhankelijk zijn van u. Steun ons nu, maandelijks of eenmalig, via het Nederlandse BackMe. Bedankt!
Drugsepidemieën kennen geen quick fix. Decriminalisatie kan werken, mits gekoppeld aan een door de overheid gestuurde en gecontroleerde ontwenning. Weet Mark Rutte een oplossing voor dit vraagstuk? Welnee, veel tekst, veel leugens, geen oplossingen. Hij draagt alle verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling. Een schande dat hij nog onze premier is. 
Frits Bosch, econoom en socioloog. Tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten