frits bosch column

- Frits Bosch - Tjeenk Willink voorzitter Commissie ‘Afbraak Democratie?

Opiniejul 05 2023, 9:00
Tijdens de Commissievergadering over het wetsvoorstel Wpp werd naar voren gebracht dat we het erover eens kunnen zijn dat het verbieden van politieke partijen de weerbaarheid van de democratie in gevaar brengt als enkel sprake is van een gesproken woord of geschreven tekst waarvan sommigen menen dat dit de weerbaarheid in gevaar brengt. Het gaat hier om de vrijheid van meningsuiting als belangrijke pijler van de democratie. Als deze vrijheid wordt aangetast dan is het hek van de dam.
Anders wordt het als de democratie in gevaar wordt gebracht door handelen. Het gaat hier om ‘het doen’. We kunnen bijvoorbeeld denken aan het oproepen door een politieke partij tot het bestormen van het Binnenhof als een vorm van ernstige burgerlijke ongehoorzaamheid. De democratie kan echter ook op een heel geleidelijke manier in gevaar gebracht worden door het handelen door politieke partijen. Dat is in ons land voortdurend aan de orde. Iedere poll onder kiezers toont aan hoe weinig vertrouwen kiezers inmiddels hebben in politici en in het functioneren van de democratie. Er is sprake van een voortdurend afkalven van het democratisch gehalte van ons politieke systeem. Er is sprake van handelen van politici dat dit heeft veroorzaakt. Het is niet goed voor een samenleving als de daders daarmee wegkomen.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Het is goed om vooruit te kijken, maar we moeten ook achterom kijken naar de onnodige verwoesting van ons democratische systeem van de afgelopen decennia en naar de hoofdschuldigen daaraan, naar degenen die wisten wat ze deden. Men maakt het verleden niet ongedaan, maar het zomaar achter ons te laten als een brok onrecht waar de plegers niets te maken hebben, zo werkt rechtvaardigheid niet. Er moet rekenschap afgelegd worden. Nogmaals, het is niet goed als sommigen overal mee wegkomen. We leven in het tijdperk van onderzoek naar het verleden en rekenschap daarover afleggen. Wie zijn de daders en wat hebben zij bijgedragen aan voor voornoemde afbraak? Dat moeten we weten. Stel daarvoor ‘Commissie Afbraak Democratie’ in. Mijn suggestie is dat Dr Herman Tjeenk Willink, vijf keer betrokken als informateur bij kabinetsformaties, de meest aangewezen persoon is om deze commissie voor te zitten. De vraag is of excuses en vergiffenis vragen voldoende is. Of komen er tribunalen?
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten