frits bosch column

-Frits Bosch- VVD is jarig, maar dit stemt tot immense droefenis

Opiniejan 26 2023, 9:00
De VVD bestaat 75 jaar. Dat is allerminst reden tot feest. Integendeel, het stemt tot diepe droefenis. Eerst een korte terugblik.
Nederland was tot de jaren vijftig van de vorige eeuw een land waarin diverse religieuze groeperingen bestonden die elkaar in de politiek beconcurrerenden. Maar ze vonden elkaar in het overkoepelende geloof in Jezus Christus en in het landsbelang dienen. Dat is verdwenen. Deze overkoepelende waarden zijn er niet meer. Het christendom is rudimentair geworden en het landsbelang dienen staat op de tocht. Want sinds de jaren zestig heeft zich massa-immigratie voorgedaan, zonder de bevolking hierover te interpelleren. Het gebeurde gewoon.
Inmiddels zijn er in Nederland 233 verschillende groepen. Deze 233 groepen kennen ieder hun eigen belang. Deze groepsbelangen sporen veelal niet onderling met elkaar waardoor conflicten ontstaan. En die groepsbelangen sporen evenmin met het landsbelang, want welke boodschap heeft een moslim uit bijvoorbeeld Afghanistan aan het Nederlandse landsbelang. Er wordt dan aan de overheid gevraagd om botsende belangen op te lossen maar de overheid is ingehuurd voor het landsbelang waaraan de groepen geen of weinig waarde aan hechten. Nederland was ooit een hechte gemeenschap. In het Nederlandse parlement ging het over het ontwikkelen van welvaart en de verzorgingsstaat. Nu lijkt het te draaien om identitaire groepen en vooral ras. Het zorgt logischerwijs voor overspannenheid bij parlementariërs.
Nederland is een tribaal land geworden met allemaal deelbelangen die conflicteren. Dat brengt de rechtsstaat en de democratie is gevaar en we zien dat volop gebeuren. Daarbij komt dat ook de meritocratie onder druk staat. En dat niet alleen door gedwongen inclusie, waardoor individuen die niet tot de bevoorrechte groep behoren gediscrimineerd worden, maar ook door de neiging om arbeid binnen de eigen allochtone groep op te lossen, “ik laat mijn neef die klus opknappen”. Dat betekent dat blanke Nederlanders inclusie plegen, maar de allochtone groepen daarbuiten juist niet. Nederlanders plegen inclusie, maar allochtonen plegen exclusie. Politieke partijen voor allochtonen aan autochtone Nederlanders om inclusie te plegen (“discriminatie”!), terwijl zij dat zelf juist niet doen. Nederland is niet alleen hypocriet, dom en tribaal, maar verloedert en takelt in rap tempo af.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
De VVD viert deze week feest, maar er is geen enkele reden tot vreugde. Integendeel, het is een reden tot immense droefenis. De VVD is leidend geweest in de ontwikkeling zoals hier geschetst. Het frappante verschijnsel doet zich voor dat Nederlanders door de decennia heen op de partijen hebben gestemd die deze aftakeling op hun geweten hebben. Hoe komt dat? Mark Rutte en zijn voorgangers zijn handige praters en maken een goede presentatie. Nederlanders stinken er met boter en suiker in. Nogmaals: Het is te hopen dat op 15 maart Nederlanders er blijk van geven dat ze eindelijk wakker zijn geworden.
Frits Bosch, econoom en socioloog. Tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten