afbeelding van whatsapp op 2023 11 15 om 072413 3ae5a05a

-Henk Krol- De (toekomstige) gepensioneerden moeten een vuist maken

Opinienov 15 2023, 9:00
Over de periode van 2008 tot en met 2021 hebben 10 miljoen mensen in ons land ten onrechte geen indexatie over hun pensioenuitkering of pensioenopbouw ontvangen. Voor werkenden, die maandelijks pensioenpremies afdragen, geldt dat er hierdoor veel minder pensioen is opgebouwd dan waar ze recht op hebben. Voor gepensioneerden geldt dat ze een aanzienlijk geldbedrag te goed hebben omdat ze jarenlang te weinig pensioen hebben ontvangen. Het gaat in totaal om een schadeclaim van ca. €137 miljard. Henk Krol, die de Stichting PensioenVoldoen opgericht heeft om dit proces tegen de Staat te voeren, wil de strijd voor de pensioen-gedupeerden na 22 november vanuit de Tweede Kamer voortzetten namens Belang van Nederland (BVNL).
De Nederlandse Staat heeft in 2007 een cruciale fout gemaakt bij de invoering van de Nieuwe Pensioenwet met als gevolg dat de meeste pensioenfondsen in Nederland - in de periode van 2008 tot en met 2021 - nauwelijks mochten indexeren. Dit heeft ertoe geleid dat werkenden veel minder pensioen hebben opgebouwd dan waar zij recht op hebben en dat ouderen zo’n 24% koopkracht hebben ingeboet. Ondertussen zijn de pensioenreserves in Nederland in dezelfde periode opgelopen van ca. €700 miljard tot ca. €1.700 miljard. Afgelopen jaar startte ik samen met televisiepresentatrice Catherine Keyl en Europarlementariër Toine Manders, met hulp van enkele financiers, de actie PensioenVoldoen.NL. Het werd een ongekend succes. Binnen drie weken sloten meer dan 300.000 mensen zich (gratis) bij ons aan. Dat is ongekend in Nederland. Ze steunen daarmee de procedure die we aanspannen tegen de Nederlandse Staat met als inzet de compensatie van alle indexatieschade van de deelnemers.
Te laag ingevaren
Tijdens een kort geding bleek dat de Nederlandse Staat geen andere argumenten had om zich te verdedigen tegen onze aanklacht dat Nederland de bindende richtlijnen van Europa niet goed had uitgevoerd. Die regels waren immers bedoeld om de armoede van ouderen in Zuid-Europese landen te voorkomen. Uitgerekend Nederland, het land met de allergrootste pensioenpotten, legde die regel zo uit dat gepensioneerden jarenlang niet geïndexeerd konden worden. Waanzinníg. Omdat het herstel van deze kardinale fout erg veel geld zou gaan kosten, schoof de kort geding-rechter deze kwestie door naar een hogere rechtbank waar binnenkort de bodemprocedure zal starten. Daar zullen dan ook andere fouten die door vorige kabinetten zijn gemaakt aan de orde komen. PensioenVoldoen.nl werkt daarvoor inmiddels samen met enkele andere belangenorganisaties. In een tijd waarin alles duurder wordt en de inflatie nog niet voorbij is, zou de uitbetaling van deze claims aan onze gepensioneerden natuurlijk een flinke en broodnodige opsteker zijn. Met de nieuwe pensioenwet zijn miljoenen werkenden die pensioen opbouwen gedupeerd doordat hun opgebouwde pensioen te laag is ‘ingevaren’.
‘Mails, brieven en telefoontjes’
Over dit alles kreeg ik zoveel mails, brieven en telefoontjes van mensen die zeiden: “meneer Krol u moet weer terug de Kamer in om ook daar onze belangen te verdedigen”. Wybren van Haga maakte dat mogelijk door me uit te nodigen voor de tweede plek op de lijst van BVNL. In die Kamer worden steeds meer partijen wakker. Ze realiseren zich dat de bestaande pensioenwet vele malen beter is dan de, door D66 zo sterk bepleitte, nieuwe wet. Dat op voorwaarde dat de oude pensioenwet wordt verbeterd en dat het nieuwe kabinet de idioot kunstmatige rekenrente zal afschaffen. Die kan worden vervangen door een redelijke rekenrente, zoals dat ook gebeurd in andere landen.
Er is in Den Haag dus veel te doen. BVNL is voorlopig de enige partij die zich voor de volle 100 procent achter de eisen van PensioenVoldoen.nl heeft geschaard. BVNL wil dat ouderen weer het respect krijgen dat ze verdienen. Ze hebben immers met bloed, zweet en tranen ons land opgebouwd. De misgelopen pensioen-indexatie wordt met terugwerkende kracht hersteld. Pensioenen moeten niet geïndexeerd worden met een risicovrije rente maar met de werkelijk behaalde rendementen. Daarnaast moet de kostendelersnorm worden afgeschaft zodat alleenstaanden die gaan samenwonen niet worden gekort op hun AOW.
Het is nu aan gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden om op 22 november een vuist te maken en het mogelijk te maken dat aan de huidige en toekomstige ouderen recht gedaan wordt.
In het belang van Nederland.
Henk Krol is kandidaat-Kamerlid namens BVNL | Lijst 18 | Plek 2
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten