caroline van der plas bbb 9o1a6855

BoerBurgerBeweging (BBB) overweegt steun voor dwangwet van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg

Politiekjul 04 2023, 12:30
De BoerBurgerBeweging (BBB) is bereid om te praten over steun voor een dwangwet die VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil invoeren, maar alleen als het landelijk jaarlijkse asielquotum rond de 15.000 asielzoekers ligt, wat aanzienlijk lager is dan de huidige instroomaantallen. BBB-leider Caroline van der Plas wil ook dat het aantal opgevangen asielzoekers niet alleen verdeeld wordt naar oppervlakte per gemeente, maar ook naar inwonertal. Ze stelt dat dit een eerlijkere verdeling van de lasten en verantwoordelijkheden met zich meebrengt.
De potentiële steun van de BBB voor de dwangwet is van groot belang voor het kabinet. Hoewel er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor de spreidingswet, is dit niet het geval in de Eerste Kamer. Van der Plas heeft aangegeven dat haar partij enkele voorwaarden heeft voordat ze in de Eerste Kamer kunnen instemmen met de wet van Van der Burg. Ze benadrukt dat ze nog steeds niet gelooft in het gebruik van drang en dwang in deze kwestie.
Desondanks lijkt Van der Plas de deur open te zetten voor steun aan het wetsvoorstel. Ze heeft onder andere gepleit voor het afschaffen van de voorrang die statushouders krijgen ten opzichte van andere woningzoekenden. Volgens haar zijn er ook veel mensen in Nederland die op straat leven en zij moeten ook geholpen worden bij het vinden van een woning. Van der Plas is van mening dat de verdeling van asielzoekers over gemeenten niet alleen gebaseerd moet zijn op oppervlakte, maar dat er ook rekening moet worden gehouden met het inwonertal. Ze wil voorkomen dat kleine gemeenten het onderspit delven in hun lobby richting de regering, en dat vooral grote steden naar rato meer asielzoekers moeten opvangen dan kleine dorpskernen.
Van der Plas heeft onlangs in de Tweede Kamer al kritiek geuit op partijen die volgens haar bijdragen aan polarisatie op het gebied van asiel- en migratiekwesties. Ze heeft verklaard "schijtziek" te worden van de bijdrages van haar collega-Kamerleden en pleit voor een meer humane benadering. Ze heeft voorgesteld om gemeenten 50 tot 100 asielzoekers per gemeente te laten opvangen. In reactie daarop heeft staatssecretaris Van der Burg aangegeven bereid te zijn om met Van der Plas in gesprek te gaan. Binnenkort zullen de twee elkaar ontmoeten voor een koffieafspraak om de kwestie verder te bespreken en mogelijke overeenstemming te bereiken.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten