frits bosch column

-Frits Bosch- 'Woke, nieuw marxisme, leidt tot autocratie en totalitarisme. Conservatisme biedt tegengif'

Politieknov 21 2022, 11:00
De westerse maatschappij begeeft zich steeds meer op de weg van woke, nieuw marxisme. Deze extreme route leidt tot de polarisatie die we dagelijks gewaarworden. We moeten ons ervan bewustworden dat het een verderfelijk weg is die tot autocratie en totalitarisme leidt. Het moet bestreden worden. Conservatisme biedt het tegengif.
Matthijs van Nieuwkerk laat vijftien jaar lang een spoor van menselijk ellende achter zich. Hoe heeft het zo lang kunnen voortduren? Dat is ‘voer voor psychologen’. Velen zijn eraan onderdoor gegaan. Van Nieuwkerk oefende zijn machtspositie tot de laatste snik uit. Deze multimiljonair pretendeert links te zijn en medewerkers dachten de eer te hebben deel uit te maken van een inspirerende omgeving met Matthijs als geweldige spil. In plaats daarvan kwamen ze in de hel terecht en werden tot op het bot vernederd. Logisch dat ze een geestelijke dreun kregen. Ieder respect dat ze dachten te krijgen verkeerde in de totale afbraak daarvan.
Wat leren we hiervan? Wel, in de eerste plaats dat een dergelijke extreme vorm van machtsuitoefening het toonbeeld is van autocratie en totalitarisme in het klein. In de tweede plaats is hier niets nieuws onder de zon. In vele hiërarchische verhoudingen vindt machtsmisbruik plaats door leidinggevenden. Dat betekent niet dat een hiërarchie per definitie tot misbruik leidt en het betekent evenmin dat met de vinger gewezen kan worden naar wie of welke groep dergelijk misbruik maakt: “Het is alweer een witte man.” Misbruik is algemeen menselijk, maar gelukkig zijn er vele voorbeelden dat de hiërarchie een bijdrage levert aan menselijk welzijn. Karl Marx heeft dus ongelijk in zijn eenduidigheid te menen dat hiërarchie fout is omdat het tot misbruik van macht en slachtofferschap leidt. Dat kan het geval zijn, maar lang niet altijd. Iedere maatschappij en organisatie kent een hiërarchie en anders dan marxisten menen is dat een goede zaak. Het dient om het individu een plaats te geven in een sociale structuur om zich te kunnen ontwikkelen en een bijdrage te kunnen leveren aan een organisatie en een samenleving. Het biedt ruimte om loyaliteit daaraan te kunnen betonen. Hieraan ontleent het individu mede zijn of haar doel in het leven.
Hoe past deze denktrant in woke, nieuw marxisme? Wel, woke ontneemt het individu de mogelijkheid om voornoemd doel in het leven te kunnen uitoefenen. Karl Marx ziet de maatschappij als een historische aaneenschakeling van hiërarchische onderdrukking en slachtofferschap. Marxisten menen dat deze hiërarchische constructie afgebroken moet worden om slachtofferschap te beëindigen. Wat daarna komt, dus als de hiërarchie is afgebroken, laat Marx niet weten. Het laat zich raden want het kan niet anders zijn dan een totalitaire samenleving waarin respect voor het individu en betreffende belangen afwezig is. De voorbeelden daarvan in communistische samenlevingen zijn er te over. Woke, nieuw marxisme, gaat die kant op. Het gedachtegoed wordt steeds extremer en dwangmatiger. De warriors die het naar voren brengen klinken uni sono hetzelfde. Het zijn robots. Het wordt voorgesteld als de nieuwe norm, progressief, social justice warriors. Wie wil daar niet bijhoren? Het levert respect op. Je hoort bij de progressieven, de vooruitstrevenden. Je staat aan de goede kant van de historie.
Wie wil in hemelsnaam conservatief heten? Conservatief heeft een slechte klank want het zou behoudend zijn. Dat is het allerminst. Conservatisme speelt in op de constatering dat iedere cultuur en samenleving ups and down’s kent. De westerse wereld kent thans een periode van diepgaande tweespalt en sociaal-culturele neergang. Leegheid en materialisme zijn troef. Conservatief betekent bewustzijn dat hervormingen nodig zijn om de neergang tegen te gaan en eer te betonen aan datgene wat door voorvaderen en voormoederen is opgebouwd. En daar is alle aanleiding toe want het is groots en het beste dat deze wereld te bieden heeft. Waar het systeem lek is moet het lek opgezocht worden en gedicht worden. Daarvoor is nodig om de fundamentele normen en waarden op te sporen en te behouden en indien nodig daarnaar terug te keren.
Woke, nieuw marxisme, staat daar haaks op. Het zou sociale rechtvaardigheid moeten leveren, maar het is afbraak op weg naar steeds meer dwang, autocratie. Dat is de richting die de westerse samenleving is ingeslagen. Hoe komt dat? Woke is de nieuwe religie. Het biedt houvast. Het traditionele vaste anker dat religie bood is weggeslagen. Vandaar dat sommigen het vaste anker van de islam aantrekkelijk vinden. Anderen die daar niet voor kiezen modderen door. Zelfmoord onder jongeren neemt toe. De reden daarvan is dat de sociale structuur losser is geworden of totaal ontbreekt. De Britse filosoof Theodor Dalrymple: “Wat is nog over van onze cultuur?” Hij beschrijft de neergang in Engeland, het ooit zo glorieuze land met de gemene best waar de zon nooit onder ging.
Maar Nederland is niet beter. De maatschappelijke dwang schrijft voor dat moeder meer moet werken en moeder moet ambitieus zijn op weg naar het topmanagement. En dan de gedwongen inclusie, de quota, de clock downs, de QR code, de uitsluiting, de ontzegging van de vrijheid van meningsuiting. De afbraak van onze samenleving vindt sluipenderwijs plaats. Het is als de kikker die in een pan heet water zit en amper merkt dat het steeds warmer wordt totdat hij plotseling dood is.
Dat is wat woke, nieuw marxisme, doet. De afbraak van fundamentele waarden door woke, nieuw marxisme, brengt een gevoel van doelloosheid teweeg. Want waarvoor doe je het eigenlijk nog als loyaliteit niet meer hoeft en als de sociale structuur gebaseerd op hiërarchie niet meer bestaat? En waar de mens volgens klimaat farizeeërs, de aarde tot last is. Pleeg maar zelfmoord.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Conservatisme steekt hier een belangrijk stokje voor. Deze filosofie meent dat de bestaande hiërarchie waarin de samenleving tot bloei is gekomen van essentiële waarde is om het individu zich te laten ontplooien en te laten gloriëren. Woke, het uit z’n krachten gegroeid cultuurmarxisme, moet met kracht bestreden worden om de maatschappelijke neergang tot staan te brengen en gevoelens van doelloosheid te lijf te gaan.
Hoe doe je dat? Wel, cultuurmarxisme is ontstaan door de sociaal-culturele omgeving om te vormen via indoctrinatie van het brein (marxist Antonio Gramsci). Het ontdoen van deze indoctrinatie zal dus wederom via het brein dienen te geschieden. Conservatisme biedt hier tegengif en het wenkend perspectief.
De maatschappij dient terug te keren naar onze fundamentele normen en waarden gebaseerd op respect voor het individu binnen de bestaande hiërarchische structuren. Weg van autocratie, terug naar waarlijk democratie. De maatschappelijke focus moet om. Het systeem moet om. Bestrijd met kracht de autocratie en totalitarisme dat woke, nieuw marxisme, teweeg brengt.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten