segers tweedekamer

Gert-Jan Segers verruilt principes voor persoonlijk gewin: Adviseur voor Otto Holding, gaat pleiten voor arbeidsmigratie!

Politiekmei 26 2023, 18:00
Het nieuws van het FD dat Otto Holding, de organisatie achter uitzendbureau Otto Work Force, Gert-Jan Segers heeft aangetrokken als strategisch adviseur, roept walging op. Segers, de voormalige partijleider van de ChristenUnie, gaat zich inzetten voor duurzame arbeidsmigratie en als 'kwartiermaker' politiek Den Haag warm maken voor circulaire arbeidsmigratie van buiten de EU. Dit is een schokkende samenwerking die rechtstreeks indruist tegen de principes die Segers ooit heeft uitgedragen.
Het is verbijsterend dat Segers, die als leider van de kleinste regeringspartij juist pleitte voor een rem op de ongebreidelde instroom van arbeidsmigranten uit de EU, zich nu verbindt aan een bedrijf dat marktleider is in internationaal uitzenden. Hoe kan hij zo'n draai maken en zijn principes overboord gooien? Het lijkt erop dat zijn persoonlijke belangen zwaarder wegen dan de waarden waar hij voor stond.
Deze samenwerking tussen Segers en Otto Holding roept grote vragen op over de integriteit en consistentie van beide partijen. Het is een schaamteloze poging om politieke invloed te vergaren en de belangen van het bedrijf veilig te stellen, ongeacht de gevolgen voor de arbeidsmarkt en de Nederlandse samenleving.
Het is duidelijk dat Segers en Otto Holding elkaar hebben gevonden in een zogenaamde gedeelde visie op duurzame migratie- en huisvestingsbeleid. Maar dit kan niet verhullen dat het hier gaat om een schaamteloze poging om politieke steun te krijgen voor het importeren van goedkope arbeidskrachten van buiten de EU, ten koste van de belangen van Nederlandse werknemers.
Deze beslissing zou meteen moeten worden opgenomen in het lobbyregister. Het is van groot belang dat de transparantie in de politiek wordt gewaarborgd en dat de belangenverstrengelingen en lobbypraktijken van politici openbaar worden gemaakt. Het is schokkend dat Segers, die ooit pleitte voor strengere regels en controle op lobbyactiviteiten, nu zelf betrokken is bij dergelijke dubieuze praktijken.
Deze ontwikkeling werpt een schaduw over het geloofwaardigheidsniveau van politici en laat zien dat persoonlijke belangen en opportunisme de boventoon voeren. Het is een klap in het gezicht van degenen die hoopten op integriteit en principes in de politiek.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons het partijkartel en het mediakartel te slopen.
Deze walgelijke samenwerking tussen Gert-Jan Segers en Otto Holding laat zien dat sommige politici bereid zijn hun waarden te verruilen voor persoonlijk gewin. Het is een droevig voorbeeld van hoe de politiek steeds verder verwijderd raakt van de belangen van de samenleving. Het is hoog tijd dat dergelijke praktijken aan het licht worden gebracht en dat politici ter verantwoording worden geroepen voor hun handelingen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten