screen shot 2023 08 15 at 094210

Henri Bontenbals luchtballon: Een quotum voor moties? Stop de politieke poppenkast!

Politiekjul 11, 13:00
Henri Bontenbal van het CDA laat van zich horen met een broodnodige oproep: het invoeren van een quotum op moties in de Tweede Kamer. Deze farce van overbodige moties moet stoppen. Elk parlementair jaar worden er duizenden moties ingediend, waarvan het merendeel niets verandert, maar wel de belastingbetaler een fortuin kost.
Elke dinsdagmiddag, na het Vragenuur, wordt de Tweede Kamer overspoeld met een lawine aan moties. Vorig jaar alleen al werden er meer dan 2600 moties in stemming gebracht, waarvan honderden niets bijdragen aan beleid, maar wel bergen geld en tijd verkwisten. De Kamer vroeg het kabinet maar liefst 353 keer om iets te 'onderzoeken', 72 keer om iets 'in kaart te brengen' en 56 keer om iets 'te verkennen'. Dit alles terwijl de doorsnee Nederlander geen flauw idee heeft wat voor toneelstuk hier wordt opgevoerd.
Kamervoorzitter Martin Bosma leest deze moties als een robot voor: alleen het nummer, de indiener en de titel. Vervolgens wordt er in sneltreinvaart gestemd, zonder dat er enige serieuze discussie plaatsvindt. Zelfs de Kamerleden zelf raken de draad kwijt en laten in de handelingen aantekenen dat ze ergens voor of tegen worden 'geacht' te zijn. Wat een schertsvertoning!
De werkelijkheid is dat deze moties vaak dienen als politiek theater om de achterban te plezieren en om sociale media op te leuken. "Vaak zijn het treitermoties – bedoeld om op sociale media te plaatsen, of het zijn ongedekte voorstellen," zegt Bontenbal in De Telegraaf. Hij ergert zich terecht aan deze 'inflatie' van het politieke instrument.
(Artikel gaat verder onder deze oproep) Bij DDS zijn we KLAAR met de politiek correcte verhalen van de mainstream media én de walgelijke politiek van het partijkartel. Wij zijn er voor JOU. Voor ons volk, ons land, onze cultuur. Maar om patriottisch verslag te kunnen doen van het nieuws hebben we JOUW STEUN nodig. Het kartel wil ons namelijk op elke mogelijke manier SLOPEN. Steun ons! Doneer aan DDS via BackMe en help ons pal te staan in dit politiekcorrecte medialandschap!
Het is hoog tijd dat de Tweede Kamer deze verspilling van tijd en middelen aan banden legt. Een quotum op moties zou een begin zijn om de Kamer te dwingen zich te richten op belangrijke kwesties en echte beleidsveranderingen. Politici moeten ophouden met het voeren van schijngevechten en zich weer gaan bezighouden met de werkelijke problemen van Nederland. Het volk verdient een serieuze, effectieve volksvertegenwoordiging, geen politieke poppenkast.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten