117048243 7cc6bb0b87 c

Kamer wil einde aan 'doorprocederen' van overheid tegen burger

Politiekjan 20 2023, 14:00
In de Tweede Kamer is er groeiende frustratie over de manier waarop de overheid zich tegenover burgers gedraagt. Kamerleden menen dat er te weinig garanties zijn dat de overheid burgers correct behandelt, vooral in rechtszaken. Dit wordt geïllustreerd door de nasleep van het toeslagenschandaal, dat door sommige Kamerleden al niet meer als een schandaal wordt beschouwd, maar als een misdaad.
SP-Kamerlid Renske Leijten noemt het in Trouw zelfs de 'toeslagenmisdaad', vanwege de trage afhandeling van de schadevergoeding voor gedupeerde ouders, die nog zeker tot 2030 gaat duren. Ook de fractie van Denk gebruikt deze term als aanklacht tegen het kabinet.
Volgens Kamerlid Ulysse Ellian van de VVD is dit een terechte opmerking. Hij stelt dat de overheid strenge eisen aan burgers stelt, maar dat als de overheid zelf een zaak verliest, de reactie niet mag zijn om een dwangsom te betalen. Dit gaat volgens hem over de attitude van de overheid.
Het is duidelijk dat er in de Tweede Kamer een groeiende onvrede is over de manier waarop de overheid zich tegenover burgers gedraagt en dat er meer garanties nodig zijn dat burgers correct worden behandeld. Er moet daarom worden gekeken naar manieren om deze situatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat burgers eerlijk behandeld worden.
Steun DDS nop BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
In het publieke recht hoort de rechter de burger te beschermen. De rechterlijke macht moet er eigenlijk vanuit gaan dat de overheid niet te goeder trouw handelt, maar uitgaan van kwader trouw en vanuit daar overheid mogelijkheid bieden om zich te verdedigen. Zoals veel burgers hun onschuld moeten onderbouwen richting de belastingdienst.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten