shutterstock 718411663

NOvA speelt de rol van 'politieke scheidsrechter' door rechtse partijen te beschuldigen van schenden van de rechtsstaat

Politieknov 06 2023, 17:00
In een opzichtige poging om zichzelf als de hoeder van de rechtsstaat te positioneren, heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) een opmerkelijke beweging gemaakt. Ze hebben hun ‘deskundige’ mening in Trouw gegeven over de verkiezingsprogramma's van verschillende politieke partijen, waarbij ze de suggestie wekken dat maar liefst tien van de achttien partijprogramma’s in strijd zouden zijn met de rechtsstaat. Het lijkt erop dat de NOvA zichzelf een nieuwe rol heeft aangemeten: politieke scheidsrechter.
Bijzonder interessant, zo niet verdacht, is het feit dat het voornamelijk rechtse partijen zijn die op de vingers worden getikt. JA21, FVD, BVNL, PVV, SGP en de VVD – alle krijgen ze de berispende vinger van de NOvA te voelen. Als we de Orde mogen geloven, schijnen deze partijen niet te snappen hoe onze rechtsstaat werkt. Of zou het zo kunnen zijn dat deze ‘advocatenclub’ simpelweg niet begrijpt wat de wil van het volk is?
Laten we eens inzoomen op enkele voorbeelden die de NOvA zo zorgwekkend vindt. We hebben het over voorstellen zoals maximale aantallen asielzoekers per jaar en zelfs de herinvoering van de doodstraf door de SGP. De NOvA schreeuwt moord en brand over hoe dit in strijd zou zijn met internationale verplichtingen en verdragen. Maar wacht eens even – zijn we niet een soeverein land? Sinds wanneer laten wij onze politiek dicteren door internationale instituties die niet eens democratisch gekozen zijn?
Misschien is het tijd dat de NOvA haar eigen plaats herinnert. In plaats van politieke partijen te berispen, zou het zich moeten concentreren op haar kerntaak: het waarborgen van de kwaliteit van de advocatuur in Nederland. Laat het politieke debat over aan de partijen zelf en, uiteindelijk, aan de kiezer. Want uiteindelijk is het de stem van het volk die bepaalt welke richting ons land opgaat, niet de mening van een zelfbenoemde hoeder van de rechtsstaat.
De suggestie dat onze rechtse partijen niet begaan zijn met de rechtsstaat is op z'n zachtst gezegd belachelijk. Zij begrijpen als geen ander dat de rechtsstaat er niet alleen is om internationale verdragen te dienen, maar ook om de veiligheid en welvaart van de eigen burgers te waarborgen. En als dat betekent dat we kritisch moeten kijken naar bepaalde internationale verplichtingen, dan is dat een discussie die we niet uit de weg moeten gaan.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
In een tijd waarin de kloof tussen de politieke elite en de gewone burger steeds groter lijkt te worden, is het hoog tijd dat organisaties zoals de NOvA zich realiseren waar hun echte verantwoordelijkheden liggen. Laten we de politiek overlaten aan de politici en de advocatuur aan de advocaten. Dan kunnen we wellicht samen werken aan een rechtsstaat die echt in dienst staat van het Nederlandse volk.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten