shutterstock 515326441

Rekenkamer onthult structureel te lage inschatting uitgaven asielopvang door staatssecretarissen

Politiekjan 19 2023, 10:00
De staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid hebben volgens onderzoek van de Rekenkamer de afgelopen 23 jaar de uitgaven voor asielopvang structureel te laag ingeschat. Dit zorgt ervoor dat de overheid veel meer uitgeeft dan begroot. Vorig jaar was een extreme uitschieter, waarbij er 500 miljoen euro was begroot, maar de opvang uiteindelijk 1,5 miljard kostte. Ook in bijna alle andere jaren vielen de kosten hoger uit dan op Prinsjesdag was begroot.
Het ministerie Justitie en Veiligheid loopt voortdurend achter de feiten aan stelt de Rekenkamer. Tussen het schatten van de asielinstroom en het vaststellen van het budget zit veel tijd, gemiddeld zo'n veertien maanden. "Intussen verandert de wereld", zegt Barbara Joziasse van de Algemene Rekenkamer tegen de NOS. "Het kan zijn dat er ergens een oorlog uitbreekt en de instroom hoger wordt of dat de uitstroom naar sociale huurwoningen tegenvalt." Als de instroom te laag worden ingeschat, dan is lastig om later alsnog snel extra geld vrij te maken als dat nodig is, volgens de Rekenkamer.
BVNL vraagt spoeddebat aan
Door de te lage prognoses moest worden uitgeweken naar tijdelijke plekken in de noodopvang en de crisisnoodopvang, die veel duurder zijn en vaak ook van mindere kwaliteit. Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) wil daarom een spoeddebat met verantwoordelijk staatssecretaris Van der Burg (VVD) over deze kwestie.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden
Wybren van Haga beschuldigt de staatssecretarissen ervan "Russisch roulette te spelen met belastinggeld" en stelt dat het lijkt alsof ze de kiezer een verkeerd beeld hebben willen geven van de kosten van asielopvang. BVNL pleit al langer voor immigratiebeperkende maatregelen, zoals het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag, het invoeren van grenscontroles en het direct uitzetten van zogeheten veiligelanders.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten