20220228 Debat over situatie in Oekraïne Baudet

Thierry Baudet fileert correctief referendum maar kondigt aan: 'Wij doen een ledenraadpleging'

Politiekapr 13 2022, 20:59
Bij zijn inbreng over het wetsvoorstel om de grondwet te wijzigen om een correctief referendum in te voeren legde Thierry Baudet uit waarom hij neigt naar een tegenstem. De reden? Hij is er bijna van overtuigd dat er een trucje uitgehaald wordt en dat het partijkartel dit referendum bewust zo vormgeeft dat het vrijwel onmogelijk is om de uitkomstdrempel te halen. Daarnaast vindt hij het volstrekt onzinnig dat er geen referenda georganiseerd mogen worden over zaken die te maken hebben met internationale verdragen en zelfs niet over de begroting van Nederland zelf. Omdat hij door midden wordt gescheurd over wat te doen heeft hij besloten: er komt een ledenraadpleging. De léden van Forum voor Democratie mogen bepalen wat de Tweede Kamerfractie van de partij hier gaat stemmen. "Voor een referendum of principieel tegen omdat dit een schijnreferendum is?"
In zijn toespraak in de Tweede Kamer veegde Thierry Baudet de vloer aan met het wetsvoorstel inzake een grondwetswijziging om correctief referendum mogelijk te maken. Want, zei hij, dat voorstel is inclusief een aantal voorwaarden die wat hem betreft volstrekt onacceptabel zijn. Zo mogen er geen referenda komen over begrotingen of over zaken die betrekking hebben op internationale afspraken. Zoals Baudet zei geldt dat voor bijna álle belangrijke onderwerpen; daar wordt internationaal ook met elkaar over gesproken en er worden zelfs afspraken over gemaakt. Als je dat soort onderwerpen niet mag behandelen blijft er nog maar weinig van belang over.

De uitkomstdrempel

De uitkomstdrempel schrijft voor dat meer dan 50% van de mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen hebben gestemd tegen moeten stemmen om een plan tegen te houden bij een correctief referendum. Dit is een regel uit het wetsvoorstel en het zorgt ervoor dat het eigenlijk al bij voorbaat onmogelijk is om deze drempel te halen. Dat legde Baudet al uit in debat met D66'er Sneller, maar hij herhaalde dat in zijn eigen inbreng.
"In Nederland mogen zo'n 13 miljoen mensen stemmen," aldus Baudet. Bij Tweede Kamerverkiezingen maakt 80 procent daarvan daadwerkelijk gebruik van dit recht. Dan heb je het dus over zo'n 10 miljoen mensen. Als de politiek dan een wet aanneemt waarmee de kiezers het niet eens zijn moet bij een correctief referendum niet de totale opkomst 50% van die 10 miljoen zijn (dus 5 miljoen). Nee, dat moet het aantal tegenstemmen minimaal zijn.
"Dit referendumvoorstel is dus compleet belachelijk, absurd. Een beledigend schijnreferendum. Een klap in het gezicht van de Nederlandse bevolking," concludeerde Baudet dan ook. En, zei hij, hoewel elke vezel in zijn lichaam om een referendum schreeuwt, vraagt hij zich werkelijk af of zijn fractie nou wel voor deze wet moet stemmen. Want als je dat doet, en als deze wet er komt, vreest hij dat het partijkartel de volslagen gestoorde voorwaarden steevast kan gebruiken om échte burgerlijke inspraak onmogelijk te maken.

Ledenraadpleging

"Is een referendum beter dan geen referendum? Of moeten we de poot stijf houden, de eer aan onszelf houden, en zeggen: 'flikker op met je schijnreferendum, stelletje oplichters!'"
En toen kwam de belangrijke aankondiging. "Ik ga het voorleggen aan onze leden," aldus Baudet. "Wij gaan een bindend referendumleden houden." Dit is natuurlijk van oudsher des FVD's... en ook nog eens in lijn met het ideaal van referenda. 
"Dit weekend krijgen alle leden van Forum voor Democratie de kans om te stemmen over dit wetsvoorstel, over wat wij hier in de Kamer moeten gaan stemmen. Voor een referendum - dan maar liever dan geen. Of principieel tegen omdat dit referendum een schijnreferendum is."
Natuurlijk zal Baudet de uitslag van dat referendum respecteren. "Anders dan Mark Rutte," voegde de FVD-leider daar voor de goede orde nog aan toe. Daarmee verwijst hij natuurlijk naar het feit dat de Nederlandse bevolking in 2016 tegen het Associatieverdrag met Oekraïne stemde, maar dat Rutte daarna toch nog akkoord ermee ging, hoewel hij dat verkocht als zijnde best te doen omdat hij één of ander inlegvelletje had geregeld.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten