thierry baudet dh 00002 dds websize

Thierry Baudet (FVD) pleit voor meer democratie en diversiteit in het publieke debat

Politiekmrt 06 2023, 18:00
Thierry Baudet (FVD) wil een einde maken aan de gesloten bestuurscultuur van de gevestigde politieke partijen door een reeks maatregelen voor te stellen. Volgens hem hebben de gevestigde partijen vrijwel identieke opvattingen over belangrijke kwesties, en wordt het land geregeerd door een kleine groep van circa 10.000 mensen die in de bestuurlijke baantjescarrousel draaien. Deze groep staat bekend als het 'partijkartel', en het resultaat is een gebrek aan nieuwe ideeën en nieuw talent, terwijl bestuurders amper worden afgerekend op resultaten. Een bekend voorbeeld van een mislukte bestuurder is Hugo de Jonge alles wat hij aanraakt eindigt in een ramp.
Om deze gesloten bestuurscultuur te doorbreken, stelt Baudet een pakket aan maatregelen voor onder de noemer 'kartelbestrijding'. Deze maatregelen omvatten onder andere een stop op partijpolitieke benoemingen en de invoering van gekozen burgemeesters. ''FVD wil dat talent en kunde de leidende factoren zijn bij benoemingen, in plaats van politieke kleur.'' zegt Thierry Baudet.
Een andere belangrijke maatregel is de invoering van bindende referenda naar het Zwitserse model, waardoor meer diversiteit aan opvattingen wordt gestimuleerd en politici meer rekening moeten houden met de wensen van de bevolking. Ook wil FVD de NPO drastisch saneren en geen subsidie meer verlenen aan organisaties die proefprocessen voeren tegen de staat. Hiermee wil FVD ecocommunistische clubjes zoals Urgenda en MOB de voet dwars zetten.
Eén maatregel springt uit het oog dat is de democratisering van goededoelenloterijen, zoals de Postcodeloterij. ''Deelnemers aan deze loterijen moeten volgens ons zelf kunnen bepalen naar welk goed doel hun speelgeld gaat. Dit zou de machtsbasis van het partijkartel die door deze (semi-)monopolies in stand wordt gehouden, kunnen doorbreken.'' vertelt Baudet.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Of deze maatregelen uiteindelijk zullen worden doorgevoerd, zal afhangen van de politieke krachtsverhoudingen na de volgende verkiezingen. Voor nu heeft Forum voor Democratie in ieder geval haar visie op de toekomst van de Nederlandse politiek naar voren gebracht, met als doel het doorbreken van de gesloten bestuurscultuur en het bevorderen van meer diversiteit en democratie. Het laatste woord is nu aan de kiezer op 15 maart.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten