shutterstock 525214216

Thierry Baudet wil Nederlandse soevereiniteit herstellen

Politiekmaa 08 2023, 10:00
Forum voor Democratie streeft naar het herwinnen van de soevereiniteit van Nederland door zich terug te trekken uit verschillende internationale organisaties en het afschaffen van het monistische stelsel. ''Het doel is om de controle over de regels die gelden in ons land te herpakken en niet tegen de democratische wil in te worden gehouden aan internationale bepalingen die tegen het Nederlands belang indruisen,'' zegt Thierry Baudet.
Volgens Baudet hebben supranationale organisaties zoals de EU, het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de soevereiniteit van Nederland ernstig ingeperkt. Daarom is het tijd om de banden met deze organisaties te verbreken en ons terug te trekken. Ook de banden met het World Economic Forum moeten worden verbroken en de Nederlandse relatie met de WHO moet worden heroverwogen.
''Om deze doelen te bereiken, wil FVD het monistische stelsel afschaffen en een dualistisch stelsel invoeren, zoals in Duitsland en de Verenigde Staten. Dit betekent dat internationale afspraken pas geldend worden in de Nederlandse rechtsorde nadat ze via een door het parlement goedgekeurde omzettingswet zijn aanvaard,'' zegt Thierry Baudet.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Ook wil FVD internationale verdragen opzeggen die de beleidsvrijheid van Nederland inperken en niet in het Nederlands belang zijn, zoals het VN-vluchtelingenverdrag. ''Met deze plannen wil FVD de soevereiniteit van Nederland herstellen en ervoor zorgen dat het Nederlandse volk zelf kan beslissen over belangrijke kwesties zoals immigratie, volksgezondheid, stikstofnormen en rentevoet. Het is duidelijk dat de andere politieke partijen en de Nederlandse regering deze plannen niet zien zitten. Daarom is het van belang dat FVD goed scoort op 15 maart zo kunnen wij onze plannen makkelijker verwezenlijken. Dus stem massaal FVD!'' zegt Thierry Baudet.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten