vera bergkamp voorzitter 9o1a6964jpg

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) roept Twitter op tot actie tegen gewelddadige tweets richting Kamerleden

Politiekmei 31 2023, 14:00
Tweede Kamervoorzitter, Vera Bergkamp, heeft via Twitter opgeroepen tot directe actie en serieuze stappen tegen bedreigende en gewelddadige tweets gericht op Kamerleden. In haar tweet benadrukt Bergkamp de noodzaak om bedreigingen via sociale media streng aan te pakken. Hoewel ze niet specifiek een Kamerlid noemt, doelt ze op video's en afbeeldingen van Kamerleden vergezeld van doodsbedreigingen, die volgens haar brief strafbaar zijn in Nederland. Bergkamp benadrukt dat het essentieel is dat Kamerleden veilig hun werk kunnen doen, zowel offline als online.
De openbare brief van Vera Bergkamp brengt de urgentie van het probleem van bedreigende tweets richting Kamerleden onder de aandacht. Hoewel de reactie van Twitter nog moet blijken, is het volgens Bergkamp van groot belang dat zij deze kwestie serieus nemen en passende maatregelen treffen. Hoewel Bergkamp geen specifieke Kamerleden noemt in haar brief, lijkt het erop dat zij indirect verwijst naar Geert Wilders. Wilders is veruit het enige Kamerlid dat regelmatig geconfronteerd wordt met afschuwelijke bedreigingen. Het is van groot belang dat alle Kamerleden veilig hun werk kunnen doen, ongeacht hun politieke overtuigingen of standpunten.
Als een van 's werelds grootste social media platforms heeft Twitter de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zijn platform veilig is voor gebruikers. Hoewel Twitter al enige maatregelen heeft genomen om het verspreiden van haat zaaiende content en bedreigingen tegen te gaan, is er volgens Bergkamp duidelijk behoefte aan verdere acties. Al is het maar de vraag in hoeverre de brief van Bergkamp serieus wordt genomen door Twitter.


Ook is het bijzonder dat Bergkamp enkel Twitter aanschrijft en bijvoorbeeld andere grote Social Media platformen zoals Facebook en Instagram compleet buiten beschouwing laat. Het moge duidelijk zijn dat doodsbedreigingen niet enkel en alleen via Twitter de wereld in worden geslingerd maar dat ook via andere social media platformen regelmatig bedreigingen naar Kamerleden worden verstuurd.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons overeind te blijven in deze moeilijke tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten