2010 02 vvd en d66

VVD weigert verhoging bestaansminimum: Werkende huishoudens verkeren steeds vaker in penibele situaties

Politiekjul 05 2023, 18:00
De Commissie sociaal minimum heeft gewaarschuwd dat de bijstand en het minimumloon moeten worden verhoogd vanwege het groeiende aantal huishoudens dat moeite heeft om rond te komen. De VVD verzet zich echter fel tegen deze oproep. Ondanks de alarmerende bevindingen van de Commissie, is de VVD tegen een verhoging van het minimumloon. VVD-Kamerlid Daan de Kort benadrukt via BNR dat het minimumloon al met 10 procent is verhoogd op 1 januari, de hoogste stijging in lange tijd.
De VVD is van mening dat het verhogen van de lonen niet zal bijdragen aan het verbeteren van het bestaansminimum van huishoudens. Volgens de partij is werk de weg uit armoede. Vooral in een krappe arbeidsmarkt, zoals de huidige, zou de discussie zich moeten richten op werkzekerheid in plaats van inkomenszekerheid. Opmerkelijk genoeg blijkt uit het rapport van de Commissie dat bijna een derde van de arme huishoudens wel werk heeft, maar nog steeds in penibele omstandigheden verkeert.
Zo wil de VVD zich met name richten op mensen met een arbeidsuitkering die rond of onder het sociaal minimum leven. Zij moeten doelgericht worden begeleid naar werk, met de hulp van gemeenten en het UWV. Een belangrijke stap daarbij is het in kaart brengen van de vaardigheden van mensen, aangezien gemeenten hier momenteel onvoldoende zicht op hebben.
De VVD is niet van plan om andere aanbevelingen van de Commissie op te volgen. Zo staat het verhogen van toeslagen, zoals de huurtoeslag, niet op hun verlanglijstje. Volgens De Kort is er al veel gedaan op het gebied van toeslagen, met een koopkrachtpakket van 17,2 miljard euro dat voornamelijk ten goede kwam aan de minima.
De partij van De Kort beschouwt de voorgestelde oplossingen van de Commissie als "pleisters plakken", terwijl de partij pleit voor een "operatie". Volgens hen moet er actief worden ingezet op begeleiding van mensen naar werk door het UWV en gemeenten. De VVD is niet bereid om de benodigde zes miljard euro, zoals voorgesteld door de onderzoekscommissie, vrij te maken voor het verbeteren van het bestaansminimum.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten