2023 05 29

VVD'er Ruben Brekelmans komt wéér eens met stevige taal over de asielcrisis: 'Vóór de zomer stevig pakket nodig'

Politiekmei 29 2023, 10:00
In een uitspraak in het TV-programma Buitenhof heeft VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans wederom zijn ongeduld geuit over de aanpak van de asielcrisis. Met een knipoog naar de naderende zomer verklaarde hij: "Het geduld raakt op. Vóór de zomer moet er een stevig pakket komen om de asielinstroom omlaag te brengen. Nationale maatregelen moeten ervoor zorgen dat Nederland minder aantrekkelijk wordt. Zonder zicht op een lagere instroom kunnen we niet langer het uiterste van iedereen vragen."
Brekelmans pleit voor diverse maatregelen om de asielstroom te verminderen. Hij wil de voorzieningen voor asielzoekers versoberen, de waarborgen in de procedures en de rechtsbijstand beperken. Ook stelt hij voor om het type vergunning voor een asielverzoeker te vervangen door een tijdelijke vergunning met een integratiecomponent, in plaats van automatisch een permanente verblijfsvergunning te verlenen na vijf jaar.
De voorgestelde oplossingen van Brekelmans klinken natuurlijk als muziek in de oren voor degenen die de asielinstroom willen beperken. Echter, het is duidelijk dat zolang dit kabinet wordt gegijzeld door D66 en de ChristenUnie, er weinig kans is dat deze maatregelen daadwerkelijk worden doorgevoerd. Deze twee partijen staan niet bekend om hun bereidheid tot versobering van het asielbeleid.
Het geduld met de VVD begint inderdaad op te raken bij het Nederlandse volk. De partij is al sinds 2010 aan de macht, maar heeft tot op heden weinig concrete acties ondernomen om de asielinstroom daadwerkelijk terug te dringen. Het lijkt erop dat er meer wordt gepraat dan daadwerkelijk gedaan.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het mediakartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe (of direct op de bank: Liberty Media, NL95RABO0159098327, ovv 'donatie DDS' plus emailadres).
Of de uitspraken van Brekelmans werkelijk tot resultaten zullen leiden, valt nog te bezien. Het is duidelijk dat er meer nodig is dan alleen mooie woorden. Het vraagt om daadkracht en politieke wil om de asielcrisis op een effectieve en rechtvaardige manier aan te pakken. Het opzeggen van internationale verdragen moet daarom tot de mogelijkheid behoren om dit te bereiken.
Laten we hopen dat de politiek de noodzaak van een evenwichtige aanpak erkent en dat er concrete stappen worden gezet om de asielinstroom te reguleren. Het geduld van het Nederlandse volk raakt inderdaad op, en terecht. Het is hoog tijd voor actie.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten