plenaire zaal tweede kamer panorama

Wet toekomst pensioenen (Wtp) moet volgens hoogleraar staatsrecht worden ingetrokken: "Pensioenwet had tweederde meerderheid moeten hebben"

Politiekmei 26 2023, 14:00
In een recente ontwikkeling heeft hoogleraar staatsrecht Paul Bovend'Eert betoogd dat de regering de Wet toekomst pensioenen (Wtp) moet intrekken. Het gebrek aan een twee derde meerderheid in de Tweede Kamer vormt volgens hem een solide argument om de wet terug te trekken. Deze meerderheid is vereist omdat de wet ook van invloed is op het pensioen van politici, waarvoor een specifieke wettelijke procedure geldt. Minister Schouten heeft echter beweerd dat zo'n meerderheid niet nodig is, omdat de wet slechts technische wijzigingen aanbrengt in de wet die het pensioen van politici regelt.
Bovend'Eert is het niet eens met deze uitleg en beweert dat de Grondwet geen onderscheid maakt tussen verschillende soorten wijzigingen en geen ruimte biedt voor een dergelijke interpretatie. Hij benadrukt dat de wijzigingen in de wet betreffende het pensioen van politici niet kunnen worden opgesplitst in technische en inhoudelijke aspecten. Daarom is de eis van een twee derde meerderheid van toepassing op de Wtp.
Het feit dat minister Schouten verwijst naar een advies van de Raad van State om haar argument te ondersteunen, vindt Bovend'Eert zwak. Dit advies had betrekking op een ander wetsvoorstel dat de oprichting van een permanente commissie voor beloning en rechtspositie van politici voorstelt. Voor dat specifieke voorstel was geen twee derde meerderheid vereist, omdat het geen betrekking heeft op geldelijke voorzieningen, maar op de instelling van een adviescollege en de regeling van het moment van inwerkingtreding.
Volgens Bovend'Eert is dit advies niet relevant voor de huidige zaak, aangezien het geen betrekking heeft op geldelijke voorzieningen. Gezien het feit dat de Wtp geen twee derde meerderheid behaalde in de Tweede Kamer, is de enige logische oplossing dat de regering de wet intrekt en opnieuw indient zonder de betwiste veranderingen in het pensioen van politici.
De stemming in de Tweede Kamer toonde aan dat 93 Kamerleden vóór en 48 tegen de wet stemden. Om een twee derde meerderheid te behalen, hadden er 94 van de 141 uitgebrachte stemmen vóór de Wtp moeten zijn. Volgens Bovend'Eert handelt de regering in strijd met de grondwet als ze de Wtp niet intrekt.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons overeind te blijven in deze moeilijke tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten