Image2

Wybren van Haga (BVNL) vindt dat de regering de noodtoestand moet uitroepen vanwege de asielcrisis

Politiekapr 19 2023, 19:00
Wybren van Haga, Tweede Kamerlid van BVNL, heeft opgeroepen tot het uitroepen van de noodtoestand in Nederland vanwege de aanhoudende asielcrisis. Hij heeft premier Rutte beschuldigd van het negeren van zijn beloften om immigratiecijfers te verminderen en dringt erop aan dat Nederland het Vluchtelingenverdrag uit 1951 opzegt en een deal met Rwanda sluit om asielzoekers daar hun asielprocedure te laten afwachten.
Volgens Van Haga zal Nederland dit jaar veel meer asielzoekers ontvangen dan de laatste prognose van het kabinet, wat kan leiden tot overbevolking en een crisissituatie bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Om deze crisis te beteugelen, heeft Van Haga een vijf-puntenplan opgesteld:
Het vijf-punten plan.
1. Een onmiddellijke asielstop m.u.v directe oorlogsvluchtelingen;
2. Intensiveren van grenstoezicht
3. Mini-Schengenzone van omliggende landen om gezamenlijk de grenzen te bewaken
4. Directe uitzetting veiligelanders. Zij hebben hier niks te zoeken en zijn bovendien vaker betrokken bij incidenten op COA-locaties
5. Illegaliteit strafbaar stellen, illegalen actief uitzetten.
Van Haga's oproep komt nadat premier Giorgia Meloni van Italië de noodtoestand heeft uitgeroepen vanwege de explosieve stijging van illegale immigranten. In de eerste vier maanden van 2023 zijn er alleen al in Italië zo'n 31.000 illegale immigranten de Italiaanse kust bereikt, vier keer zoveel als het voorgaande jaar. “Gezien de huidige ontwikkelingen zou zo’n noodtoestand ook voor Nederland geen overbodige luxe zijn. De komende jaren reizen er vele duizenden asielzoekers meer naar Nederland dan eerst werd gedacht. Het aantal asielzoekers dat wordt verwacht in 2023 ligt volgens het hoogste scenario iets boven de 76.000 personen. Volgens een wat lagere schatting komt de instroom dit jaar uit op rond de 67.000 personen. Zelfs dat is nog veel meer dan de laatste prognose van het kabinet. Dat ging eind vorig jaar uit van 50.650 asielzoekers, exclusief Oekraïners,” aldus Van Haga, die wijst op een inventarisatie van de NOS waaruit blijkt dat er deze zomer alweer een crisissituatie bij aanmeldcentrum Ter Apel zal ontstaan.
Like onze gloednieuwe Facebookpagina: Strijders voor Vrijheid. Samen staan we sterk. Met elkaar, voor elkaar.
Natuurlijk doet het kabinet met Van Haga's oproep tot het uitroepen van de noodtoestand en zijn vijf-puntenplan om de asielcrisis aan te pakken helemaal niks. Dit kabinet is niet in staat om één crisis op te lossen. Provincies en de gemeenten zorgen door hun dienstbare houding dat het kabinet de asielcrisis niet hoeft op te lossen ze gooien hun rotzooi gewoon over de schutting bij lagere overheden. En die slikken het als zoete koek en daarvan is de bevolking de dupe. Hoe lang duurt het nog totdat deze snelkookpan uit elkaar klapt?
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten