Werden we echt beter van de euro?

Foto:

De vraag in hoeverre we echt beter werden van de euro is vaker gesteld, en het antwoord daarop was in macro-economische termen al niet bemoedigend. Maar naar inkomensklasse verdeeld is het beeld nog een stuk negatiever.

De Zwitserse grootbank UBS heeft er onderzoek naar gedaan. Wat prompt en zonder discussie duidelijk is, is dat men er in de PIIGS na de invoering collectief enorm op vooruitging. Bekijkt u het volgende staatje (open het met de rechtermuisknop voor een duidelijker beeld) eens.

Deze grafiek toont u de inkomensverandering naar inkomensklasse voor verschillende Eurozonelanden sinds de invoering van de euro tot en met 2010. Linkse staafjes bij een land zijn de lage inkomens, oplopend naar de hogere inkomens aan de rechterkant.

In landen als Griekenland, Portugal en Spanje gingen de inkomens over de gehele linie sterk omhoog, maar met uitzondering van Finland onstonden er in de TripleA landen voor de bevolking hoogst onplezierige inkomensmutaties. Wat dit in de eerste plaats toont, is dat de gehele bevolking in landen als Oostenrijk en Duitsland de nieuwe welvaart van de PIGS financierde. In Frankrijk kwamen de lasten op de schouders van de middenklasse terecht.

Wat zien we voor Nederland? In Nederland werden vooral de lagere inkomens de dupe. De koopkracht van de lagere inkomens zakte zeer sterk, die van de hogere steeg navenant. Vanzelfsprekend is een deel van wat we hier zien ook een gevolg van nationale inkomenspolitiek, maar wie het meest leden onder de invoering van de euro is duidelijk. Deze cijfers rechtvaardigen ook de weerzin van de lagere inkomensklassen tegen de EU, hetgeen zich in Nederland weerspiegelt in de electorale groei van PVV en SP.

Het laat ook zien waarom het niet ongerechtvaardigd is dat de bevolkingen in de PIGS nu de klappen krijgen. Zij hebben met ruime voorsprong het meest van de invoering van de euro geprofiteerd.

Onontkoombaar lijkt ook de conclusie, dat de denivellering in Nederland mogelijk iets te ver doorgeslagen is. Dat gaat, eerlijk gezegd, eigenlijk tegen mijn instincten in. Toch blijft het een feit, dat je niet oneindig de lagere inkomens kunt blijven belasten.

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!