Zin en onzin van de Duitse Energiewende

Grootse voordracht van Duitse topeconoom Hans Werner Sinn over de Energiewende die tot niets leidt. Een wetenschappelijk zwaargewicht als advocaat van de duivel.

In Duitsland zijn de opvattingen over klimaat en duurzaamheid aan het schuiven. Onze oosterburen lijken bezig zich langzaam te ontworstelen aan de klimaathysterie. Onder de titel ‘Energiewende ins Nichts’, hield de Duitse topeconoom Hans Werner Sinn, directeur van het IFO Institut, onlangs een voordracht aan de Ludwigs-Maximilian-Universiteit in München over:

‘… die Risiken und Gefahren einer politisch getriebenen Energiewende ohne ingenieurwissenschaftliche “Produktreife” und basisökonomischen Verstand im Hinblick auf rechtliche, volkswirtschaftliche und grundarithmetische Differenzen.’

Kan het nog gründlicher?

Zoals Philippine tipte in een van haar commentaren op een eerdere ‘posting’ van mij (dank daarvoor!) is daar een video van gemaakt, die hier is te vinden:

Het is een indrukwekkend verhaal, maar erg technisch en een hele zit (meer dan een uur!), maar voor de energiefanaten onder ons verplichte kost.

Nomen est omen. In dit geval geheel terecht. Sinn praat geen ‘Unsinn’. Hij heeft de Energiewende doorgerekend en de uitkomst was catastrofaal, zoals dat ook geldt voor het energieakkoord dat in Nederland is gesloten.

De groen gevooisde sirenezang van de milieu– en klimaatbevlogenen wordt maar al te vaak wreed verstoord door koele berekeningen (zoals die ook in ons land door de Groene Rekenkamer en anderen, zoals de ‘Groep van elf’, worden uitgevoerd).

In zijn voordracht behandelde Sinn de volgende thema’s:

– Het broeikaseffect
– Goedkope energie uit de natuur
– Fukushima en de sluiting van de Duitse kerncentrales
– De Duitse energiestructuur
– Opslag van stroom
– Andere oplossingen
– Samenvatting

Aan zijn samenvatting ontleen ik het volgende:

– Het broeikasprobleem bestaat ècht
– Duitsland is bezig met een dubbele Ausstieg (uit de fossiele energie en de atoomenergie), terwijl vele andere landen hun atoomenergiecapaciteit uitbreiden
– Wind– en zonne–energie leveren ondanks enorme investeringen tot op heden nog slechts 3% van het totale energieverbruik in Duitsland
– Om de verzekerde wind– en zonne–elektricticiteitsproductie van 1/7 tot 4/7 te verhogen (en drie kerncentrales uit te sparen) zullen 437 waterbekkens om stroom op te slaan nodig zijn of de accu’s van 22 miljoen BMWi3
– Dat kost evenveel als 32 resp. 85 nieuwe kerncentrales
– Conclusie: Duitsland zal ‘zondigen’ tegen het klimaat.

Alle door Sin behandelde opties zijn utopisch. Wat zal er dus gebeuren? Sinn denkt dat de uitschakeling van de kerncentrales ongedaan zal worden gemaakt en/of dat Duitsland enorme hoeveelheden atoomstroom uit het buitenland zal gaan importeren.

Zie ook ‘Die Welt’ hier.

Hans Werner Sinn is naar mijn stellige indruk inderdaad een kritische topeconoom. Hij is ook iemand die de moed heeft om tegen de politiek correcte hoofdstroom in Duitsland in te gaan. Zoiets vergt in het conformistische Duitsland meer moed dan bij ons. Hoe komt het dan dat hij toch nog in het antropogene opwarmingssprookje gelooft? Datzelfde vroeg ik mij af toen ik in een van mijn vorige ‘postings’ aandacht schonk aan de opvattingen van Rick van der Ploeg en Cees Withagen – toch ook niet de minsten op hun vakgebied.

Misschien komt het omdat economen te weinig gewend zijn om over de schutting van hun vakgebied heen te kijken. Maar misschien moet het nóg meer worden toegeschreven aan het feit dat de misleidende klimaatpropaganda, versterkt door onkritische en politiek correcte media, ongelofelijk effectief is gebleken om de mensen op het verkeerde been te zetten.

In een commentaar op de voordracht van Sinn schrijft Michael Limburg van EIKE (‘Europäisches Institut für Klima und Energie’) dat Sinn (net als Al Gore) ten onrechte de temperatuur– en CO2–metingen uit ijsboringen op de Zuidpool (die 800.000 jaar omvatten) als bewijs aanvoert van de temperatuurverhogende invloed van CO2. Immers, deze metingen laten zien dat de verhoging van de CO2–concentratie in de atmosfeer gemiddeld zo’n 800 jaar later plaatsvindt dan de verhoging van de temperatuur.

Sinn stelt ook dat CO2 gedurende vele eeuwen in de atmosfeer blijft. Maar vele auteurs hebben berekend dat die periode veel korter moet zijn, zoals Peter Dietze: slechts 40-50 jaar. Anderen, zoals Fred Goldberg, Tom Segalstad en Robert H. Essenhigh, evenals wijlen Ernst Georg Beck, komen op 5 tot 7 jaar.

Sinn zegt veel behartigenswaardige dingen over de Energiewende, waarvoor hij de hoogste lof verdient. Maar van klimaat heeft hij minder verstand.

Lees verder hier.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

7 reacties

 1. pietkremer

  Duitsland heeft zich laten gijzelen door de milieubeweging. Nederland trouwens ook.

 2. dirkse

  Dat de rekenkundige onderbouwing van de energietransitie niet klopt is al jaren bekend, zie de publicaties van de Groene Rekenkamer.

  Het was dus slechts wachten op de prominenten die deze waarheid durven te verkondigen.

  Vergelijk het met het afzweren van een geloof.

  Het meest verbijsterend is dat het zo ver (met zon- en windenergie) is gekomen, dat regeringen deze doodlopende weg nog steeds inslaan en dat ook het besef nog niet is doorgedrongen dat alleen kernenergie de welvaart zou kunnen handhaven bij onvoldoende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. 

  Over de lezing: die verveelt geen minuut, mede door de vele cijfers.

  Fantastisch, dat internet. 

 3. louis-portugal

  Ik zie dat mijn reactie van gisteren niet aangekomen is. Dus opnieuw.

  In het begin zegt Hans Werner Sinn dat we klimaatverandering hebben maar laat gelukkig weg om te praten over AGW.

  Een mooi punt vond ik dat hij bijna stelde dat Duitsland het besluit om de kerncentrales te sluiten terug gaat draaien.

  Op een opmerking van een toehoorder dat besloten was te sluiten stelde hij dat de politiek die wet ook weer kon veranderen.

  Als ik de problemen zie die Duitsland al heeft door de onregelmatige energie toevoer, vanwege de vele windmolens, waarbij Polen al gezegd heeft dat ze afzien van windenergie uit Duitsland omdat hun net af en toe overbelast raakt, dan geloof ik best dat ze achteruit gaan roeien. 

  Daar komt nog bij dat veel van die grote energiebedrijven in financiële problemen komen door die af en toe grote toevoer van windenergie die voorgaat op hun eigen energie.

  Men begint al met het afbouwen van subsidies waardoor de grootste inland molens ( meer dan 300 molens) energie leveraar  (Prokon) al kapot is.

  Het blijkt een soort pyramidespel te zijn.

  75.000 grote en kleine beleggers gaan een heel groot deel van hun inleg verliezen. 

   

   

 4. Hetzler

  Tja, hoe heerlijk is toch de schoonheid van de eenvoud: “He who refuses te do arithmetic is doomed to talk nonsense.” John McArthy, computer ingenieur.

  Maar het Groene Koor luistert liever naar de sirenenzang van de milieubeweging omdat dit nu eenmaal ‘een goed gevoel’ geeft. Maar de volgende generatie is toch echt gebaat bij degelijk rekenwerk; niet bij een ‘goed gevoel’ van idealisten.

 5. baksteen

  Die Sinn doet het slim, geef de eco-club wel gelijk dat het broeikaseffect bestaat maar dat de windenergie als oplossing een doodlopende straat is. Als ik zijn Groningse sikje zo bekijk, kan ik het me niet voorstellen dat hij dat niet zou weten van de time lag tov de temperatuur.

  Wanneer komt het moment dat onze media er echt niet meer onderuit kunnen. Die dag ga ik een kaartje kopen voor de efteling en de hele dag met een likijsje naar het sprookje “de kleren van de keizer” kijken.

   

 6. JohnRambo

  De vraag is of CO² een schadelijke afvalstof is. Alle natuurlijke processen scheiden CO² af. Je lichaam verteert je eten, dat wordt weer gebruikt om het te laten bewegen. Daarbij adem je CO² uit. Gebruik je meer energie, dan gaat ook de CO² productie van je lichaam omhoog. Bomen die vergaan in het bos scheiden eveneens CO² af.

  Voor planten is CO² een eerste levensbehoefte. Geen CO² meer in de lucht? Dan ook geen planten en bomen meer.

  Boeren die planten in kassen hebben staan voegen extra CO² aan de lucht in de kas toe.

  En ik moet geloven dat dat allemaal ZEER SCHADELIJK is? Dat dat onze planeet bedreigt, en we daarom moeten betalen? Maak dat je grootje maar wijs.

 7. dirkse

  Sinn merkt op dat het rendement van opslag met CH4  25% bedraagt (stroom —> H2 –> CH4 –> stroom)

  Dat duidt op een rendement van stroom –> CH4 van 50% . Het volume is vele malen kleiner dan bij opslag met waterbassins. Wanneer het CH4 wordt gebruikt voor verwarming of motorbrandstof, dan is dit nog niet zo beroerd.

  Wat natuurlijk het enorme ruimtebeslag en kosten van windmolens buiten beschouwing laat.

  Bij motorbrandstof is het totale rendement windstroom —> wielen  zo’n 12,5%

  Bij rijden op accu’s zou dat rond de 75% rendement zijn.

  De superaccu blijft dus de heilige graal van de energietransitie.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.