Asscher knockout in tweede ronde tegen Wiesenthal Center

De Partij van de Arbeid is de vaandeldrager van het politieke anti-Israëlisme in Nederland.

De PvdA doet dat onder andere door de enorme problematiek in delen van de moslimwereld te minimiseren en tegelijkertijd het Palestijns-Israëlisch conflict uit te vergroten tot het belangrijkste conflict in het Midden-Oosten. Daarna schuift ze Israël zoveel mogelijk de schuld voor het ontbreken van vrede in de schoenen en sluit de ogen voor de genocidaire plannen van Hamas, de grootste Palestijnse partij. Daardoor steunt de PvdA indirect deze islamonazi’s (1).

Wie prominent is in de PvdA wordt vrijwel altijd op de een of andere manier met de structurele perversiteit van de partij jegens Israël besmet. Een voorbeeld daarvan was hoe vicepremier Lodewijk Asscher zijn contact met het Simon Wiesenthal Center verbrak. Dat deed hij waarschijnlijk omdat hij geen argumenten meer had om de Nederlandse realiteit te verklaren, zonder de PvdA te beschuldigen.

Het contact tussen Asscher en rabbijn Abraham Cooper, het plaatsvervangend hoofd van het Simon Wiesenthal Center in Los Angeles, begint in april 2013. Cooper, vergezeld door het voormalig Kamerlid Wim Kortenoeven, bezoekt Asscher op zijn Haagse ministerie en brengt enkele onderwerpen ter sprake. Een daarvan is het lot van Mehmet Sahin, de vrijwilliger die enkele jonge Turkse Holocaustontkenners en -promoters, op de tv aan de kaak had gesteld. Vanwege de daaropvolgende bedreigingen uit Turkse kringen moest Sahin onderduiken (2).

Cooper snijdt in die ontmoeting ook de resultaten van de studie van de Universiteit van Bielefeld uit 2011 aan. Daaruit blijkt dat meer dan 38% van de Nederlanders boven de 16 jaar het eens is met de complottheorie dat Israel een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen voert (3). Asscher zegt dat hij die studie niet kent. Hij vraagt aan de rabbijn om hem die toe te sturen. Asscher en Cooper gaan vervolgens samen op de foto (4). Korte tijd na de ontmoeting stuurt de rabbijn de Bielefeld-studie aan Asscher. Er komt geen reactie.

In januari 2014 vindt in de Tweede Kamer een debat plaats met als titel ‘Noodklok om Jodenhaat’. Daarin brengt Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) het antisemitisme en anti-Israëlisme ter sprake. Over het anti-Israëlisme vraagt hij Asscher: “Hoe reageert de minister op onderzoek van de Universiteit van Bielefeld waaruit blijkt dat bijna 40% van de Nederlanders van mening is dat Israël een uitroeiingsoorlog tegen de Palestijnen voert? Dat kan toch niet? Dan ligt er onderhuids echt een probleem.” Asscher antwoordt dat dit bijzonder zorgelijk is. En dat dat bovendien onacceptabel is als dat tot antisemitisme leidt. Daar blijft het bij. Hij stelt geen concrete stappen voor (5).

Hierover geïnformeerd stuurt rabbijn Cooper op 6 februari 2014 een brief aan Asscher. Hij citeert daarin Asschers woorden ‘bijzonder zorgelijk’ en ‘onacceptabel’. Hij stelt voor dat de Nederlandse regering aan een researchbureau de opdracht geeft om te onderzoeken hoe dit valse en verraderlijke beeld van Israël ontstaan is.

Cooper refereert in zijn brief aan de dertiger jaren en schrijft dat die in Duitsland aangetoond hadden wat gebeuren kan als de deligitimisatie en demonisatie van een volk niet tegengegaan wordt. Cooper brengt ook een tweede onderwerp ter sprake: het feit dat Nederland waarschijnlijk het enige land is dat door Duitsland bezet is geweest en nooit de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft toegegeven, laat staan excuses hiervoor heeft aangeboden. Cooper sluit ook een samenvatting van mijn boek Demonizing Israel and the Jews bij. Daarna stuurt hij Asscher het boek per post.

Asscher antwoordt op 19 februari op Coopers brief (6). Hij schrijft daarin dat iedereen in Nederland vrij is om te denken wat hij wil over Israël en het Midden-Oosten. Hij voegt eraan toe dat negatieve opinies over de buitenlandse politiek van Israel nooit een kweekgrond voor antisemitisme tegen de Joodse gemeenschap mogen zijn. Hij drukt nogmaals zijn bezorgheid uit, maar maakt ook duidelijk dat hij niets tegen het wijdverspreide anti-Israëlisme in Nederland wil doen. Lees verder op pagina twee.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

35 reacties

 1. Jacobus

  Ben je anti-Israel als je het waagt kanttekeningen te plaatsden bij de oorlogsmisdaden en de schendingen van het internationaal recht door de Israelische regering?

  Ik denk het niet.

  1. cmsuijkerbuijk

   Bewijzen en harde feiten op tafel graag. Geen obligaat links geblaat!

    1. opa jan

     Citaat uit deze link: “We informeren het publiek via opinieartikelen, interviews, een informatieve nieuwsbrief en onze website. Onze bestuursvoorzitter Dries van Agt (premier 1977-1982) houdt vaak voordrachten.” Weet iedereen meteen uit welke antisemitische hoek de wind waait.

  2. Gielah

   Ja….. dan bén je anti-Israël,
   want Israël verdedigt zich slechts… tegenover een wereld vol haters en vijanden…. en diezelgfde vijanden hebben dan ook nog eens de gore moed om het vingertje te heffen en te betogen, dat de manier waarop Israël zich verdedigt bést iets vreedzamer zou mogen…. alsof zijzelf maar een nótie hebben van wat goed en eerlijk en rechtvaardig is!
   Nee… die notie hebben ze niet!
   Israél dient zich niets van die huichelende stemmen aan te trekken….. het stáát alleen… en het moet alléén handelen en alléén beslissen… want echte vrienden heeft het niet… behalve in een aantal enkelingen, die de tekst:
   “Wie Israël zegent… die is gezegend.. en wie Israël vervloekt… die is vervloekt” hebben onthouden… en die daarnaar handelen.

   Het internationale recht verdient meestal de naam recht niet eens.
   Het staat maar al te vaak vierkant achter de bloedvergieters en de onrechtplegers.

   Niemand zit op de ‘kanttekeningen’ van rotzakken te wachten.
   Niemand zit op het splinters uit de ogen van Israël halen te wachten… terwijl de vermaledijde ‘kanttekeningenmakers’ zelf enorme balken in hun eigen ogen hebben.

   1. Jacobus

    Israel voert met bommenwerpers, tanks, artillerie, kernwapens en een professioneel door het Westen gefinancierd leger (het is een militaire grootmacht) oorlog tegen een klein machteloos volk dat al die middelen niet heeft op gebied dat haar niet toebehoort of toekomt.

    Het is een voortdurende grove schending van het internationaal recht en leidt permanent tot duizenden doden.

    Het is vreselijk dat het Westen dit tolereert en bovendien een van de belangrijkste redenen waarom we in Europa met aanslagen te kampen hebben.

    1. aquarius

     Wie begint er altijd ? Vergeet je dat ?

     1. VVM

      Kernwapens nog wel, toe maar….

    2. Staphylocoque

     The peaceful majority is irrelevant.
     https://www.youtube.com/watch?v=y1l4gGkPziA

     De palestijnen zullen eerst hun leiders aan de kant moeten zetten, zolang ze dat niet doen blijft er voor Israël geen andere mogelijkheid dan zich te blijven verdedigen tegen terroristische aanvallen en aanvallen uit te voeren om deze terroristen enigszins in bedwang te houden.
     Israël kan niet vanwege een mogelijk vreedzame meerderheid allerlei aanvallen over zich heen laten komen.

     Laten we blij zijn dat hamas niet al dat moderne wapentuig heeft, want hamas zou in tegenstelling tot Israël en in lijn met IS wel een enorme vernietigingsoorlog uitvoeren.
     Vervolgens zouden ze een echte ondemocratische apartheidsstaat stichten. Klaarblijkelijk is dat wat pro-palestinagroeperingen wensen als ze klagen over apartheid in Israël.

    3. Epimenides

     VVM merkte het al op, kernwapens.

     Jonge, jonge, je bent dus eigenlijk gewoon een klein boefje, met je kleine leugentjes.

     1. Jacobus

      Het os je niet bekend dat Israël een kernwapenmogendheid is?

    4. Michel108

     Vergeet ook de Arabische Lente niet die door westers ingrijpen kon ontstaan met alle rokende puinhopen tot gevolg.

  3. Henk.B

   Je bent niet alleen anti Israel maar ook anti Nederland .
   In welke open inrichting zit je dat je een computer mag
   gebruiken.
   Spiegetje spiegeltje aan de wand wie is de grootste drxxlxx in het land .

  4. Bedprotest

   wel een mooie Joodse naam Jacobus… voor de rest lekker je muil houden NAZI!

  5. Maaike

   Niet anti-Israel, je bent een antisemiet als je waagt kanttekeningen te plaatsen.

 2. Jacobus

  “Hij schrijft daarin dat iedereen in Nederland vrij is om te denken wat hij wil over Israël en het Midden-Oosten. Hij voegt eraan toe dat negatieve opinies over de buitenlandse politiek van Israel nooit een kweekgrond voor antisemitisme tegen de Joodse gemeenschap mogen zijn. Hij drukt nogmaals zijn bezorgheid uit, maar maakt ook duidelijk dat hij niets tegen het wijdverspreide anti-Israëlisme in Nederland ”

  Wat had Manfred dan in gedachten over wat Asscher daaraan had moeten doen? Een publicatieverbod van Israëlkritische artikelen?

 3. dickyrotterdam

  JACOBUS oorlogsmisdaden door ISRAEL?? Man ga je DIEP schamen!! ISRAËL wordt al tientallen jaren door de MOSLIMS/ARABIEREN bedreigd met uitroeiing oa door het feit dat in de KORAN staat vermeld dat land dat aan MOSLIMS heeft toebehoord NOOIT aan ONGELOVIGEN mag toebehoren van daar dat ze ISRAEL ook nooit als STAAT zullen erkennen.
  ANTI-Semitisme is een vorm van terrorisme

   1. Gielah

    NOS?
    Amnesty?

    Grote God… als dát uw bronnen zijn.

    Geen wonder dat er zoveel leugens uit u stromen!

   2. aquarius

    je moet je ogen wat verder openen en jezelf beter informeren dan de w.c. eend propaganda .

 4. V.K.

  -Hallo Sjonnie,

  -Vooral niet inhoudelijk ingaan op oa het wegpesten van Mehmet Sahin, makkelijker is het nu voor jou om je te verschuilen achter een (fout) politiek dogma,uiteraard in vraagvorm.

  -Ik snap wel dat het voor jou als individu belangrijk is om je te onderscheiden in het collectief van 5 miljoen.

  -Nou, bij deze heb je dat gedaan met je nietszeggende reactie (cherry picking )waarbij je zonder dat de collectieve mening van de groep waar jij deel van uitmaakt zich eens kritisch achter de oren hoeft te krabben.

  – Na ja, wat is jouw mening over Mehmet Sahin en de reactie van de politiek en Turkse gemeenschap?

 5. Philippine

  Kort geleden hebbende VS, Canadam Oekraïne tegen een VN resolutie gestemd, een resolutie die de verheerlijking van het nazisme veroordeeld.
  De lidstaten van de EU (waaronder Nederland) onthielden zich van stemming.
  Natuurlijk bevreemdt het dat de drie genoemde staten tegen het veroordelen van nazisme stemden. Niet minder vreemd is het dat juist Europese landen (!) zich daarbij van stemming onthielden.
  Toch is de passiviteit van de Europese Unie in deze stemming niet verbazingwekkend als die wordt afgezet tegen het feit dat naz’s, crypto nazi’s en nazi-symphatisanten in redelijk wat Europese landen de overhand weten te verwerven.
  Dit fascistiserende afdrijven in Europa moet nl gekoppeld worden aan het opbouwen van een repressieve, contra-subversieve politiemacht (zie Kiev-Maidan).

 6. Philippine

  hebbende = hebben de
  Canadam = Canada,
  naz,s = nazi’s
  Zucht.

  Inhoud blijft echter hetzelfde!

  1. V.K.

   -@ philippine

   -Instellingen—Algemeen-Toetsenbord, en schakel autocorrectie uit.

 7. Michel108

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/01/inpakken_en_oprotten_svp.html

  Rutte spreekt met gespleten tong,
  maar ach het brave volk slikt het als zoete koek..
  Maar niet iedereen meer
  zie linkje

 8. Future

  Met een (joodse) Asscher vallen er altijd doden onder de joden.

  1. Maaike

   Wat bedoelt u daarmee Furture?

   1. toetssteen

    @Maaike

    De Joodse Raad die er in de oorlog nota bene aan mee heeft gewerkt om joden te verraden.

    https://ejbron.wordpress.com/2014/02/08/advies-van-asscher-en-cohen-van-de-joodse-raad/

 9. Baksteen

  Leuk, genocide op de bevolking van de Gazastrook en Judea Samaria, hoe lang denk je dat Israel daar voor nodig zou hebben?
  Overigens wijst een stijging van 726.000 Palestijnen naar 3,8 mln in 2004 niet echt op een genocide….

  Als we het over “foute” Joden hebben dan scoort de familie Asscher nu wel erg hoog na de voorgaande rol van opa Asscher. De PvdA is getrouwd met de Nederlandse moslims, daar moet je niet zulke vragen aan stellen.
  Het conflict in 5 minuten:
  https://www.youtube.com/watch?v=nEzvhvOcWEs

 10. Maaike

  Ik dacht toen ik het stuk las, waar blijft de opmerking over opa Asscher? Gelukkig heeft Baksteen die nu geplaatst.
  Beste heer Gerstenfeld, probeert u nu eens kritiek, terechte kritiek, op het beleid van Israel eens los te zien van antisemitisme, want zo komen we geen stap verder. En ja, meneer Gerstenfeld, de holocaust was afgrijselijk, en nee, meneer Gerstenfeld, ik kom niet uit een joodse familie. Toch ben ik vrij om, zoals Asscher ook zegt, om mijn mening te hebben over Israel en over het palestijnse volk. En ook hoe belangrijk ik dat vind, net zoals u, net zoals meneer Asscher.

  1. cmsuijkerbuijk

   Jij bepaalt of kritiek op Israel terecht is? Haal dan eerst eens de proppen was uit je oren en de kilo’s zand uit je ogen.

   1. Maaike

    Jazeker Suijkerbuijk. De vrijheid van meningsuiting geldt ook voor mij, ook als u dat niet welgevallig is.

    1. toetssteen

     @Maaike
     Joden mogen dus volgens u andere joden verraden en als andere mensen dat verwerpelijk vinden, dan beroept u zich op Israël, de Palestijnen en de vrijheid van meningsuiting.
     Dus samenvattend is het prima dat de Joodse Raad meehielp aan de jodendeportatie, omdat u nu zo begaan bent met het Palestijnse volk…….

     1. Maaike

      Doe niet zo belachelijk toetssteen. U maakt er een verhaaltje van wat ik zou hebben beweerd. Zo worden leugens de wereld in geholpen.
      Ik vind dat je kritiek mag hebben op Israel. Maar dat lijkt bijna onmogelijk te zijn bij personen zoals u en de heer Gerstenfeld, omdat kritiek op Israel wordt gezien als antisemitisme.

    2. cmsuijkerbuijk

     Ik heb het er niet over of je dat mag zeggen. Ik heb het erover dat je de waarheid over Israel niet spreekt, door ziende blind en horende doof te zijn. En als er gelogen wordt, of minstens de werkelijkheid geweld wordt aangedaan, dan is dat geen “mening” meer, maar kwaadaardigheid. En dáár heb ik dan weer wél wat tegen!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.