Katholicisme en milieu

Katholieken die belangstelling hebben voor het milieu moeten proberen serieuze wetenschap te scheiden van ideologische ruis en het eigenbelang van de betrokken organisaties.

Eerder schreef ik dat de paus zich nu ook met het klimaat is gaan bemoeien. Hij wenst de invloed van de kerk aan te wenden om de klimaattop, die aan het einde van dit jaar in Parijs zal plaatsvinden, te doen slagen. Kortom, het lijkt er op dat hij zich in het kamp van de klimaatalarmisten heeft geschaard. Maar binnen zo’n grote gemeenschap als de Rooms–Katholieke Kerk bestaan er natuurlijk vele verschillende opvattingen. Dat geldt ook ten aanzien van klimaat. Het is verstandig om kennis te nemen van alternatieve visies van mensen die, anders dan de paus, op het onderhavige terrein deskundig zijn. Eén daarvan is Thomas M. Doran.

Onder de titel, ‘Catholicism and Environmentalism’, schreef Thomas M. Doran in ‘The Catholic World Report’:

Catholics with an interest in the environment should attempt to separate legitimate science from ideological noise and organizational self–interest.

What are Catholics to make of the big environmental questions: climate change, deforestation and habitat loss, water quality and water shortages, the extinction of species, fossil fuels? How compatible is environmental activism with Catholicism? What does it mean to be responsible stewards of creation? These are important questions, made even more timely in anticipation of Pope Francis releasing an encyclical in 2015 on environmental and ecological issues. …

Environmental activism is often a matter of science and ideology. Not infrequently, when someone disagrees with a tenet fervently held by environmental activists, they are labeled “science deniers”. Ironically, many of those who blithely label opponents “science deniers” do not themselves understand the underlying science.

As an engineer/scientist who has worked in the trenches for over 30 years, taught environmental engineering subjects, and loves to explore history, I have seen my share of bad science and bad data (sadly, guilty myself on occasion). I’ve learned that while we need to rely on data, an honest skepticism of data is an important aspect of the scientific method. On many occasions, scientists—experts—have reached a consensus on something that was subsequently proven to be false. As Matt Ridey wrote in a 2013 Wall Street Journal article,

“Science is about evidence, not consensus.” I’m with Mr. Ridley. I don’t care about consensus, no matter how passionate or morally indignant. I want to see the data and the evidence. …

Aan de hand van een aantal voorbeelden toont de auteur vervolgens aan dat het milieu in de VS thans schoner is dan 100 jaar geleden. Wat betreft de uitputting van natuurlijke hulpbronnen verwijst hij opnieuw naar Matt Ridley. Lees verder op pagina twee.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

7 reacties

 1. Moose

  Dit is dan ook de plaats waar het groene geloof thuis hoort.
  De kerk heeft wel meer gigantische blunders begaan in het verleden, deze kan er gewoon bij.

 2. luis_indepels

  De paus is een socialist uit Argentinië. Hij ziet de mogelijkheid een enorme zak met geld naar derdewereldlanden te kunnen sluizen.

 3. carthago

  Oke,die nieuwe paus heeft zichzelf dus gekozen door voor de verkiezing een hoogrendement kachel te plaatsen met altijd witte rook.

 4. Jantje

  De kern van het christelijk geloof is inzicht dat materiële aardse zaken niet belangrijk zijn. Je gelooft in de geestelijke wereld ná dit aardse bestaan.
  Als je dus afziet van veel materiële zaken ben je sowieso goed bezig voor het milieu / de aarde.

  1. Jacobus

   Jantje, dit is een bekend misverstand, niet alleen over het cristendom maar eigenlijk over alle religies.
   Religies gaan er, in verscillende toonzetting en voorstelling, vanuit dat de werkelijkheid een manifestatie danwel immanatie is van iets dat daar in geestelijke zin aan vooraf gaat. Die onbenoembare bron van de werkelijkheid wordt God, Allah, Tao, Brahman of gewoon Zijn genoemd, allemaal namen voor het onbenoembare.
   Dat gegeven betekent niet dat het materiele bestaan zinloos of irrieel is, integendeel, de werkelijkheid drukt zich uit en de mens doet er goed aan zich vanuit die Goddelijke bron maximaal uit te drukken. Sommige religies menen dat dit moet volgens ‘door God gegeven’ wetten maar andere religies benadrukken de ontspannen expressie van Zijn.

 5. APvdHoeven

  Een ongenuanceerde uitspraak van de paus of andere religieuze hoogwaardigheidsbekleder zal altijd een enorm negatief effect hebben op de sceptische klimaat zaak. Er zijn gewoon heel veel mensen die deze uitspraken letterlijk als waarheid nemen.
  Dit met de bekende gevolgen.
  Het rentmeesterschap praatje wordt er weer te pas en te onpas bijgehaald en vervolgens zitten we met torenhoge uitgaven die nauwelijks iets opleveren behalve dat ze het levensonderhoud veel duurder maken
  Er zijn zaken wat betreft het milieu ( en het klimaat) die slecht gaan , een ervan is de enorme industriële vervuiling op velerlei manieren.
  Deze is in de ontwikkelde landen afgenomen voor zover het de zichtbare vervuiling betreft ,maar neemt nog altijd enorm toe in de zich ontwikkelende landen.
  Daar moeten passende maatregelen tegen genomen worden die effect opleveren.
  Verder zou de paus zich genuanceerder uit moeten laten daar een gedeelte van de milieuschade wordt veroorzaakt door de enorme toename van de bevolking en daar heeft de katholieke kerk mogelijk ook een beetje schuld aan.

 6. Hetzler

  @Jacobus Deels mee eens. Het geeft de paus echter geen recht om uitspraken te doen over zaken waar die buiten het domein van religie vallen, zeker omdat deze uitspraken toch door tallozen gezien worden als Waar. Echter, de Kerk en de Staat, Religie en Wetenschap dienen strikt gescheiden te blijven. De paus bemoeit zich met zaken waar hij zich niet mee te bemoeien heeft. Maar zoals alles wat alarmisme betreft, lijkt iedereen het hoofd kwijt te zijn. De pauselijke uitspraken laten wel overduidelijk zien, en ik proef dit in uw antwoord, dat de AGW-hypothese inderdaad een religie is, geen wetenschap. Ik ben atheïst. Dus deze visie op het materiële is voor mij zinledig. Dit betekent dat in dezen de wetenschap wel onderscheidend is. Of het moet zo zijn dat ik alleen als christen kan geloven dat een windmolen, zonnepaneel, boorplatform of een kerncentrale geen zinloze materie is, maar een maximale uitdrukking is van goddelijke oorsprong.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.