Interventie in het Midden-Oosten is onvermijdelijk

De nazi-islamitische beweging ISIS oefent een terreurbewind uit in delen van Libië, Irak en Syrië. Miljoenen vluchtelingen, mede gedreven door welvaartsillusies over Europa, maken zich op voor de gevaarlijke tocht over de Middellandse Zee. De EU blijft steken in een vaag 10-puntenplan.

Afgelopen zondag was er een debat over deze problematiek bij Buitenhof met Thiery Baudet, Job Cohen (PvdA), Tineke Strik (GroenLinks) en Rob de Wijk. Terwijl Baudet er terecht op wees dat Europa al ondermijnd wordt door enorme integratie-problemen na decennia van door de elite afgedwongen massa-immigratie, vervielen Cohen en Strik weer in het vaste linkse riedeltje: ach, een miljoen vluchtelingen kan er moeiteloos bij in de EU. Alsof de oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika dan zullen stoppen. Alsof er na die ene miljoen, niet weer tien miljoen nieuwe vluchtelingen klaar staan, die er waarschijnlijk volgens Cohen en Strik ook nog wel bij kunnen, tegen die tijd.

Ik ben het dus grotendeels eens met Baudet en ook De Wijk die wezen op het beperkte absorptievermogen van Europa. Dit bracht ik vorig jaar al tot uitdrukking in mijn column Bouw een muur om Europa! waarin ik inging op de inzichten van de Britse ontwikkelingseconoom Paul Collier, die het oogluikend toelaten van de vluchtelingstroom ziet als ondermijnend voor zowel Europa als voor het Midden-Oosten en Afrika.

Collier vindt wel dat daar iets tegenover moet staan: een massieve inspanning van de internationale gemeenschap om oorlogsgebieden en “failed states” te stabiliseren door militaire en bestuurlijke inzet. Ook Rob de Wijk pleitte in Buitenhof overigens voor militair ingrijpen en het vestigen van safe havens voor vluchtelingen.

Paul Collier vindt dat we anders moeten gaan denken over het vraagstuk van nationale soevereiniteit. In staten zonder democratische traditie heeft het weinig zin om een dictator te vervangen door een veelvoud van bendes (zoals in Irak is gebeurd door de ingreep van het Westen en eveneens in Libië). De bevolking in die landen is nu vele malen slechter af. Volgens Collier ontbreekt het bij de internationale gemeenschap aan een visie op het opbouwen van levensvatbare staten. Op deze problematiek ben ik eerder in gegaan in mijn column Hoe komen er levensvatbare staten in het Midden-Oosten?, die onderdeel was van een dialoog met Herman Meijer.

De mogelijkheid van militaire interventie werd in het Buitenhof-debat kort aangestipt door Cohen, terwijl Baudet daar sceptisch tegenover leek te staan. Op dit enkele punt was ik het eens met Cohen. Mijn benadering is duidelijk: vluchtelingen opvangen in de eigen regio en daar geen uitzonderingen op maken. Daar moet wel iets tegenover staan: een grotere inspanning van de internationale gemeenschap om oorlogsgebieden te stabiliseren en failed states een beter perspectief te bieden, hoe moeilijk dat ook zal zijn.

Uiteindelijk leven we in één wereld. Toestaan dat een groot deel van de wereld in een soort van extreem-gewelddadige Dark Ages terecht komt, zal vroeg of laat ons aller veiligheid bedreigen. Dat geldt al helemaal voor de opkomst van de nazi-islamitische moordenaars van ISIS. Net als de redactie van DDS vanaf vorig jaar al doet, pleit ik daarom voor meer militaire inzet los van de huidige bombardementen, door een internationale coalitie (niet alleen uit het Westen bestaand) om deze waanzin te stoppen.

Gelukkig sta ik niet alleen in mijn opvattingen: het plan van de VVD’er Azmani, die vluchtelingen in de eigen regio wil opvangen maar wel eist dat het Westen meer investeert in het vestigen van veilige zones, heeft dezelfde denkrichting als hetgeen ik vorige jaar betoogde in de twee bovengenoemde columns op DDS. Ook Louis Bontes van VNL pleit voor meer militaire inzet dichtbij de kust van Libië en wil eveneens safe havens creëren in Libië door militaire inzet.

Florian Philippot, de vice-president van Front National, pleit ook voor deze denkrichting. Philippot, die de huidige chaos en instabiliteit in Libië wijt aan verkeerde besluiten in 2011 van Obama en de EU (met name Sarkozy), pleit in dit communiqué voor een aanpak op basis van twee hoofdpunten:

1. Terugsturen van illegalen, boten met illegalen terug escorteren naar het vertrekpunt, beperken asielrecht en stopzetten van systeem van sociale uitkeringen voor immigranten;
2. “stabiliser les zones de non-droit qui servent de bases arrières aux passeurs criminels” (stabiliseren van gebieden waar rechteloosheid heerst en die als basis dienen voor criminele vluchtelingenhandelaren).

Dezelfde logische gedachtengang treffen we dus (weliswaar in verschillende gradaties) aan in verschillende politieke hoeken, van links tot rechts en ook bij wetenschappers als Collier en De Wijk. De moeilijkheid zit hem erin dat de policor goegemeente in de EU en ook bij ons, zich maar niet wil realiseren dat het open-deur-beleid voor vluchtelingen naar de EU op basis van de huidige asielwetgeving structureel niets oplost, integendeel. Het slimmere, sterkere of meer welvarende deel van de bevolking in Afrika en het Midden-Oosten wijkt uit naar Europa; degenen die overblijven zullen in nóg grotere ellende terecht komen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

75 reacties

 1. keffelq

  Louis Bontes van VNL? die ken ik niet.

 2. keffelq

  Wie kan en wil elke stap, elke optie nog overzien?

  Europese grenzen dicht zorgt er niet voor dat ISIS zijn macht ongestoord kan uitbreiden.
  Op termijn kunnen we nog meer massa-slachtingen verwachten, wellicht etnische zuiveringen en verovering van een heel continent.

  Lokaal vluchtelingen helpen idem.

  Vluchtelingen toelaten idem, hoewel humaan lost het niets op.

  Militair ingrijpen en ISIS verslaan zou kunnen, maar na hoeveel dode militairen komt daar weer verzet tegen?
  Die gekken van ISIS geven niet om een leven meer of minder, wij in het westen, na de eerste wereldoorlog, dus wel.

  De oplossing zal moeten komen uit alle omringende landen, welk land voelt zich door ISIS direct bedreigt en hoe kan het westen die landen ondersteunen?

  Alleen dan krijgen we het Mujahedin-scenario weer….bewapen de slechten tegen de nog slechteren en op termijn betaal je die rekening dus weer.

  Zijn er nog andere opties?

  1. Antidotum

   Dat Isis niet om mensenlevens geeft is niet het probleem, maar dat ze niets om hun eigen leven geven is het grootste gevaar.

   Dit kwaad is bedacht door krankzinnige idioten die de ander met hun idiote praatjes vergiftigen, met het idee dat er na de dood een paradijs is, waar 72 maagden op hen wachten.

   Trouwens, die 72 maagden was en leesfout, moet zijn 72 druiven.

   Laat dit maar eens goed doordringen bij die barbaarse jihadisten, eens zien of ze dan nog hun leven willen geven voor een onsje krenten, i.p.v. het beloofde goddelijke bordeel.

   Gadver, je krijgt het niet bedacht, eerst hier op aarde de vrouw onderdrukken en mishandelen en na de martelaarsdood mag je als beloning voor al je aardse misdaden nog eens 72 vrouwen verkrachten en misbruiken.

   De schrijvers van de islam hebben het goed bekeken, alleen jammer dat in de 21ste eeuw er nog steeds labiele idioten zijn die daar intrappen.

   Voer voor psychiaters.

 3. _Mediaevist_

  Wel eens gehoord, maar min of meer een Nawijniaanse proefballon: een ISIS-land laten bestaan met omlijste grenzen en per saldo Irak in drie stukken opdelen -> Koerdistan/Irak/IS. Het is natuurlijk wel zo dat de hele slechten niet echt bestraft worden op die wijze…

 4. hendrikush

  Stabiliseren van het MO vraagt om het uitbannen van de rol van de clerus. De broederliefde van de religie van de naastenhaat blijkt een bloedbad voor medegelovigen. Zolang de mullahs ongehinderd hun vuiligheid kunnen blijven spuien wordt het nooit wat. We zijn niet goed wijs als we ons ermee bemoeien.

 5. Baksteen

  Hoe zouden Isis en Boko Haram dit oplossen als ze onze middelen hadden en hoe lang zou het daarna duren voordat de stroom “vluchtelingen” stopt. Het is simpel het gaat door totdat je de boten terugstuurt en/of er op gaat schieten.
  Europa kan nog wel een miljoen vluchtelingen hebben? en daarna komt de familie, en dan trouwen ze (99% zijn mannen) en dan komt ook haar familie, zit je zo op het 10-voudige.

  1. _Mediaevist_

   Ummm, het lijkt me niet zo’n goed idee. Ik vermoed dat we dan met atoombommen beschoten gaan worden. De Club van Rome zou een oude doelstelling kunnen gaan halen wellicht, een aardbol met slechts 500 miljoen bewoners.

 6. Skeptic

  Ik denk dat we ons moeten gaan realiseren dat de chaos in het Midden-Oosten en Afrika het gevolg is van decennia aan geo-politieke spelletjes oftewel de vanuit Amerika en Rusland gevoerde strijd om invloed. In Afrika draagt China daar ook zijn steentje aan bij. Onwikkelingshulp, wapenleveranties en als gevolg daarvan het in stand houden van corrupte regimes doet de rest. Uitgerekend de Islam is uitermate geschikt om te worden beinvloed door corrupte regimes en dictators via de zogenaamde autoriteiten van dit geloofom ten strijde te trekken tegen hun tegenstanders. Voor de banken, wapen en olieindustrie (regeringen zijn slechts marionetten daarvan) is diet niet meer dan een spelletje stratego. Bewegingen als ISIS en Al Qaida zijn mede mogelijk gemaakt door de Amerikaanse steun aan regimes op het Arabisch schiereiland.

  1. hendrikush

   Als “ze” bloedbaden aanrichten hoeven “we” niet de schuld op ons te nemen. Er bestaat ook nog zoiets als “eigen verantwoordelijkheid”. Het ligt niet aan het geweer als er iemand wordt gedood, het ligt aan de dader.

   1. LantR.fant

    Dat is niet helemaal waar. Europa heeft, met instemming van heel Europa Gadaffi verjaagd. Daardoor is een vacuüm in het bestuur van Libië ontstaan, waar IS nu dankbaar gebruik van maakt.
    Het is ook onze verantwoordelijkheid om daar het land te bevrijden en daar een redelijk regiem te installeren.

    1. hendrikush

     Zo was het de verantwoordelijkheid van de Duitsers om hier na de oorlog een nieuw bestuur aan te stellen?

     1. LantR.fant

      Die vergelijking gaat niet op.
      Na de bevrijding van Europa van de Duitsers namen de meeste landen hun oude bestuur weer op. De Amerikanen hebben wel het Marshallplan uitgevoerd om onze economieën weer te laten opstarten. Inclusief de Duitse economie. Want de Amerikanen begrepen toen heel goed dat als de economie niet op gang zou komen er oproer zou dreigen, waarbij antidemocratische elementen de macht zouden kunnen krijgen. En dan was men weer terug bij af.

      Dat is dan ook meteen de fout die nu gemaakt is in met Midden Oosten. Men dacht dat een democratie er een kans had. Terwijl voorspelbaar was, dat dit niet het geval zou zijn.

      Ook Europa heeft dus meegewerkt aan een ommekeer in de macht, maar heeft landen als Libië vervolgens in hun sop laten gaarkoken.
      Het resultaat is zichtbaar.

      Zogezegd hebben Europa en de VS in grote mate bijgedragen aan een humanitaire ramp.
      Het is niet meer dan redelijk, dat we deze (onze) fout herstellen. Daarbij is het in ieders belang dat dit gebeurt. Een enorme vluchtelingenstroom naar Europa en een extreem-islamitisch regiem in o.a. Libië zijn ongewenst.

      En dan nog, ook u profiteert ervan dat anderen hun leven hebben opgeofferd, zodat u nu in vrijheid kunt leven.
      Nu is het onze beurt.

 7. Nog1

  Militaire interventie is juist het allerdomste wat we kunnen doen. ISIS is immers ontstaan dankzij een eerdere militaire interventie.

  Zolang we geen benul hebben wat te doen met het vacuum wat na de vernietiging van ISIS zou ontstaan, is dit strategische zelfmoord.

  Onderhandelen met ISIS is de enige optie die de situatie werkelijk zou kunnen veranderen.

 8. Wilhelmson

  Zolang wij de rijkste landen ter wereld als Saoedi Arabie , Emiraten en dergelijke , allemaal buurlanden in de getroffene regio en dus zowel over de gelegenheid en het kapitaal beschikken om de gehele regio ter hulp te zijn via zowel VN, islamitische unies en andere globale organisaties waar zij lid van zijn, moet Europa helemaal niets doen , behalve die rijke arabische landen op hun verplichtingen duiden/ verplichten en onze eigen burgers beschermen door alle , ja alle bootvluchtelingen tegen te houden over de gehele aanvoerlijn en hen zonder meer terug te sturen naar lokatie van herkomst. Men moet niet gek doen ! Heeft iemand in de EU casino al ooit 1 woord aan de sjeik gestuurd ? Doen , of zwijg !

 9. Ongemakkelijk

  Ik zou de discussie zuiver willen houden. West Europa (want daarom gaat het), mag best beslissen het Australische model toe te passen. Daar hoeven wij niets tegenover te stellen. Hooguit dat het toepassen van het Australische model bijkomende actie vereist.
  Als je stelt dat je bij opkomen voor je eigen belang ook verplicht bent anderen te helpen, dan haal je er de moraliteit bij. Moet je niet doen. Eerst zakelijk kijken.
  In feite zou West Europa weer moeten koloniseren om goed bestuur en rust in Afrika te brengen, maar dat kan niet meer. We hebben de afgelopen vijftig jaar zoveel gedaan om Afrika te helpen, en het resultaat … Migranten richting West Europa.
  De vraag is wat we nog meer kunnen doen om Afrika van de andere levenswijze (korte termijn denken) af te helpen. Ik zou het niet weten. maar zakelijk gesproken zijn we alleen verplicht om, bij opvang in de regio, te zorgen dat mensen bad bed en brood hebben. Als we erin zouden slagen ook iets van perspectief te bieden, zou mooi zijn, maar hoeft niet. Als die arme drommels naar West Europa komen hebben de meesten ook geen perspectief.

  1. _Mediaevist_

   Mogelijk is het de EU toch hierom te doen en willen ze de instroom helemaal niet stoppen:

   https://cigpapers.wordpress.com/2013/10/27/the-coudenhove-kalergi-plan-the-genocide-of-the-people-of-europe/

   “Although no textbook mentions Kalergi, his ideas are the guiding principles of the European Union. The belief that the peoples of Europe should be mixed with Africans and Asians, to destroy our identity and create a single mestizo race, is the basis of all community policies that aim to protect minorities. Not for humanitarian reasons, but because of the directives issued by the ruthless Regime that machinates the greatest genocide in history. The Coudenhove-Kalergi European Prize is awarded every two years to Europeans who have excelled in promoting this criminal plan. Among those awarded with such a prize are Angela Merkel and Herman Van Rompuy.”

 10. Lieftinck

  Ik raad iedereen aan naar deze speach te kijken van Nigel Farage, want die vertelt precies wat ons te wachten staat:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NTwOap7ohc4

  Ondanks dat een grote meerderheid van de EU tegen meer immigratie is, werkt de Europese commissie en het Europees parlement aan een grote, door hun ook gewenste (vanwege het sprookje van de vergrijzing) nieuwe immigratiegolf die zijn weerga niet kent! Dat was al te verwachten gezien de reactie uit Duitsland, bij monde van de werkgever die de vergrijzing wilde oplossen (waarschijnlijk in opdracht van Merkel).
  Juncker wil dat asielzoekers evenredig verdeeld worden over de EU landen. Er wordt daarbij niet gekeken naar bevolkingsdichtheid.
  Maar wat nog veel erger is !!!!
  Volgens JUNCKER vallen de economische vluchtelingen OOK onder asielzoekers. De EU voert gaat dit er gewoon doorjassen, en Rutte die gaat het ondertekenen. Want het zal door het journaille uitgelegd worden dat meer vluchtelingen zullen worden opgenomen door andere landen, maar het gaat wel om 1 miljoen!!! U hoort het goed. En na die 1 miljoen zullen nog miljoenen volgen.
  De EU spuugt de kiezer uit, en heeft nu maar besloten dat die kiezer dan maar vervangen moet worden door betere kiezers, die dankbaar mogen zijn. Ze hopen dan misschien op meer steun van het ondankbare kiezersvolk.
  Ik zie het heel somber in!

  1. _Mediaevist_

   Het zou niet best zijn, een indicatie dat wat hierboven door mij aangehaald is best eens waar kan zijn van dat Kalergi-plan.

   1. Lieftinck

    We zijn 70 jaar na dato opnieuw onder bezetting van een macht die niet de agenda uitvoert van de kiezer en een bevolkingspolitiek voert, die inhumaan is. Alleen is het nu gluiperiger gegaan en met meer steun van de MSM:
    “‘We beslissen iets,’ legde Juncker uit. ‘Dan maken we het bekend, we wachten een tijdje om te zien wat er gebeurt. Wanneer er geen geschreeuw komt en geen opstand, omdat de meeste mensen toch geen idee hebben van wat er is besloten, dan gaan we door – stap voor stap tot er geen weg meer terug is.’”
    Hier staat dus dat de kiezer , bewust bewust!!!, in het ongewisse is gelaten, daar de EU door zowel de elite als de media gezien werd als het nieuwe duizendjarige rijk, wiens belang van groter belang is dan het belang van de bekrompen kiezer. Laten we hopen dat de kiezer wint. Ten aanval!

    1. Gielah

     Inderdaad, @Lieftinck… een bezettende macht…. maar met de warme steun van onze eigen overheden.
     De vijand bevindt zich dus zowel buiten als binnen.

     Maar hoe kan de kiezer winnen als er in feite, behalve dan de PVV ( die velen door de media bewust is tégengemaakt….) helemaal niets te kiezen valt?
     Alle partijen min één zijn namelijk vóór de koers van de vijanden van buiten en van binnen.
     Wat blijft er dan te kiezen?

     Mocht de PVV ooit een overweldigende meerderheid krijgen, dan verbiedt de EU die partij gewoon.
     Of de andere partijen ( plus alle ambtenaren achter de coulissen) weigeren met hen samen te werken.
     Zo regelt men dat in een dictatuur… zij het dan een officieuze dictatuur… maar wel degelijk een dictatuur.

     1. keffelq

      Uw paranoïde idee om de PVV te verbieden heeft mijn sympathie, doch zal ik uw betoog om andersdenkenden de mond te snoeren nooit steunen.

      Aan de andere zijde, verbieden van een zeer beperkt gedachtegoed is toch echt teveel eer.

      In Brussel denken ze niet zo vaak aan de PVV hoor.

     2. Simon Brouwenstein

      Het heeft iets ontroerends, mensen die verlangend dromen over een overweldigende meerderheid van de PVV.

 11. jangajentaan

  @Ongemakkelijk, het is niet gezegd dat Europa de lead zou moeten krijgen bij een dergelijk ingrijpen. Idealiter zou die coalitie bestaan uit USA, Rusland, landen uit de regio zelf en de militair sterkere landen in Euopa.
  Het bestuurlijke deel zou dan door de VN gedaan moeten worden, maar zoals ik al schrijf, moet de VN daarvoor betere modellen uitwerken. Evt mandaatgebieden>
  Wat men bij eerdere ingrepen heeft gedaan is dictators vervangen door elkaar bestrijdende facties. En dan het geheel bekrachtigen met een nietszeggende verkiezing. Dat was natuurlijk vragen om nog grotere problemen dan er al waren.

  @Nog1, onderhandelen met de koppensnellers van ISIS lijkt me geen goed idee.

  1. _Mediaevist_

   De USA moeten daar nog een keer over de grond aan de slag na de vorige keer honderdduizenden Iraki’s om zeep te hebben geholpen en bijna bankroet te zijn gegaan? Snap dat Obama dat niet doet en een soort containment policy heeft ontwikkeld hoewel hijde boel in de soep heeft laten lopen. Eigenlijk zouden de landen in de regio het kunnen opknappen. Maar veel goeds kun je er niet van verwachten.

 12. Antivenin

  Zolang we doorgaan met de islam in eigen land te laten “wortelen”, heeft het totaal geen zin om ergens anders in de wereld islamieten te gaan bestrijden.

  Net zo iets als bij de buurman gaan wieden terwijl je in eigen tuin Pokon op het zevenblad giet…

  Dat schiet echt niet op, om het maar even zachtjes te zeggen…

 13. Wilhelmson

  De EU heeft commerciële belangen te verdedigen. Een demografische autochtone afname gaat minder consumeren en alle hiervan afhankelijke gevolgen zullen hierdoor ook in het gedrang komen. Daarbij heeft de EU al heel lang olie voor mensen verdragen gesloten die zijn niet zomaar kan schrappen. Ook is binnen de EU een verandering, laat staan een ommekeer van besluit totaal onaanvaardbaar, ook al worden wij met haar en huid opgevreten. Donkere duistere groeperingen kunnen er dan wel wezen, hun invloed is niet doorslaggevend. De EU titanic stop je niet zo gauw en verandert slechts van koers nadat de ijsberg is geraakt.
  Wat de EU zou voelen voor afbreuk aan nationale identiteiten kan dan ook weer waarheid zijn, past misschien zelfs toevallig in het kraam met massa immigratie , maar heeft en zal helaas met een niet te integreren volkje islamieten uit noord afrika als indringers in het europese huis enkel tot sekularisatie, apartheid en opbreken van het europese systeem leiden. Junker is gewoon een gevaarlijke gek. Die man zou manu militaris moet worden onttroond. Hij is machtsgek (niet geil) en leeft in de spookwereld van jezuïeten , politieke technocraten en uitgerangeerde oude politici uit de vorige eeuw die er toen ook op nationaal vlak ook niets gebakken kregen behalve op het vlak van eigen machttoename en persoonlijke verrijking. Something’s rotten in de EU !

 14. Wilhelmson

  Oh ja ! Bij gevolg het bovenstaande zal de EU er nooit in slagen tijdig haar besluiten te maken om het Europese huis en de Europese huizen te beschermen. Het romeinse (EU) rijk in verval en de visigoten (noord afrikanen) zijn er al! Ken jouw geschiedenis …

 15. moreno

  De IS is gecreeird door het Westen ,Israel en de hoerenlopers van de Golfstaten ivp Assad te steunen lopen ze allerlei wapens te leveren aan die moslimterroristen.
  Maar ja Assad is van linkse signatuur dus willem ze niet dus krijgen ze dit.
  Nu moeten ze Assad militair steunen anders is het te laat .

  1. _Mediaevist_

   Ik vrees dat het niet meer gaat gebeuren. Het Westen wil Assad per se weg om Rusland te pesten en omdat hij een sta-in-de-weg is voor Qatar en Saudi-Arabië. Zogenaamd wil men hem weg omdat hij een schurk is, wat ook wel waar is maar dat is niet de echte reden.

  2. keffelq

   Asad is gewoon een sukkelaar die tegen zijn zin in boegbeeld moest worden van een dictatuur.

   Liever was deze man oogarts gebleven in Londen, nu verschuilen allerlei onbekende en dubieuze figuren zich achter zijn familienaam.

 16. jangajentaan

  ISIS beschikt nu over ca. 30.000 strijders.
  Om ISIS te verslaan en delen van Libië te stabiliseren, is niet zo’n grote operatie als destijds tegen Irak.
  Let wel, ik zit er ook niet op te wachten hoor.
  Maar als je het voort laat woekeren dan zijn er straks honderdduizenden die ons op de knieën gaan dwingen met een bom, evt een “vuile bom”. Hun agressie zal niet stoppen bij de grens, het Kalifaat is immers een universele ideologie.
  Ik denk daarom dat je beter nu kan ingrijpen dan over 5 jaar.

  Het was ook beter geweest als men Hitler krachtiger tegemoet was getreden vanaf het eerste begin, in plaats van constant te onderhandelen en agressie te belonen met concessies.

  1. keffelq

   Op welke wijze had men krachtiger moeten optreden tegen Hitler met de wetenschap van nu?

   Zo beredeneerd was het gooien van een atoombom op Berlijn in 1939 nog heel humaan.

 17. Lieftinck

  ISIS valt wel te verslaan, maar daarna wordt het een hel met iedere dag zelfmoordaanslagen van guarillaas, zie IRAK.

  Het beste is ISIS te pakken via bombardementen en korte militaire acties. Het land van ISIS isoleren, alle wegen controleren en de lucht.

  Vervolgens save Heavons voor bepaalde specifieke minderheden. Meer kunnen we helaas niet doen, vrees ik.

 18. Lieftinck

  Uiteindelijk moet ISIS verslagen worden door de regeringslegers, dat betekent dus ook dat wij het leger van Assad moeten steunen.

 19. jangajentaan

  @Lieftinck dat van de guerilla beweging is idd een punt.
  Maar jouw suggestie van de bombardementen ondersteunen met korte militaire acties, ISIS gebied isoleren en safe havens aanleggen in Libië (en waar nodig in Syrië en Irak) lijkt me een stap in de goede richting.
  In ieder geval is dat meer dan er nu gebeurt, nl. af en toe een bom gooien en verder geen enkel samenhangend beleid.

 20. Simon Brouwenstein

  Door te spreken over de nazi- islamistische beweging ISIS toont Jan zo’n pijnlijk historisch besef dat hij zich al bij de de eerste zin buiten elke redelijke discussie plaatst.

 21. jangajentaan

  Simon Brouwestein, ik ben het beslist niet met je eens, maar voor de “goedmens” is dit inzicht onbespreekbaar, want die willen alleen Nazi’s zien aan de rechterkant van het politieke spectrum. Terwijl Hitler links was en sterk pro-islam, maar dat terzijde.
  ISIS manifesteert zich wel degelijk als een Nazi-achtige beweging en heeft alle kenmerken ervan. Tot en met de blinde haat en moordzucht versus joden, homo’s en andersdenkenden.
  Zie ook deze Franse column van Ivan Rioufol
  http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/02/19/31003-20150219ARTFIG00374-ivan-rioufol-islamisme-ce-totalitarisme-que-l-etat-n-ose-combattre.php

  1. Wilhelmson

   beste jan , hitler was links , maar ook nationalistisch. Niet links als wij dit kennen. Best een tegenstelling met onze linkse globalisten en multiculturalisten. Ook was Hitler anti-joods en best ook anti joods-christelijk , wat dan ook zijn zoektocht naar het germaanse, germaans heidense symbolisme en gries-romeins classicisme en ook zijn islamitische onverschilligheid onder vijand van vijand is mijn vriend verklaard. Men moet niet zo 2 dimensionaal denken.

  2. Simon Brouwenstein

   Het gaat me niet om links of rechts maar over het feit dat je het etiket nationaal-socialistisch plakt op een islamitische terreurbeweging van 70 jaar later. Dat slaat nergens op en toont slordig denken.
   Het is van dezelfde debiliteit als de EU een communistische dictatuur noemen (vandaag ook in dit theater), Job Cohen een massamoordenaar (een paar dagen geleden in dit theater) en de PvdA een partij van landverraders (vandaag gedebiteerd door een domme kloot op DDS).
   Dit soort gewauwel lucht mogelijk op in de populistische rechtse onderbuik maar het toont vooral domheid, stuitende domheid.

 22. W.H.J. Reiss

  @Simon
  PvdA faciliteert de islam. De islam =ISIS. En Job Cohen = PvdA.
  Dan hoort Job Cohen met zijn partij bij de massa moordenaars. Het zijn ‘wegkijkers’ die niks benoemen en Nederland alsook Europa verraden. Een lager soort Volk heeft het in NL nog niet gegeven. Het doden van hun eigen kinderen voor hun idealisme ‘kom maar binnen met je knecht’!
  Wat is daar zo moeilijk aan om dat te snappen !!!

 23. jangajentaan

  Simon, hoe noem jij die ISIS-moordenaarsbende dan? Fanatieke antisemitische genocideplegende raaskallende moordzuchtige idioten? Vind ik ook prima, maar door het nazi-voorvoegsel te gebruiken heb ik dan weer een hoop letters bespaard. Het historische anachronisme is bewust gebruikt natuurlijk.
  De meer intelligente DDS-lezers (waartoe ik jou helaas niet kan rekenen) hadden dat al lang begrepen.

  1. Simon Brouwenstein

   Ik begrijp dat het anachronisme ‘bewust’ is gebruikt. Dat lijkt me wrijven in de zelfgemaakte vlek.

  2. Wilhelmson

   Wij noemen die ‘ISIS’. Zegt genoeg denk ik. Daar hoeft geen anachronisme bij.

 24. moreno

  Reiss:
  Heeft Cohen iemand vermoord of laten vermoord .
  Jij bent een gestoorde mafkees typische sekte gedrag op bevel van uw
  Heilige Leider .

  U bent rijp voor een opname in een TBS kliniek .
  Hoewel ik geen fan ben van Pvda of Cohen staat uw Leider niet eens in de schaduw van Cohen.
  Lekker schreeuwen en roeptoeteren en wegkruipen in zijn poepluieres daar is uw Leider goed in en trouwens voor de meeste reaguurders hier op de weblog.

 25. van Urk

  Tja, met wat moet je de PvdA nou eigenlijk mee vergelijken? Ik weet niks anders dat zij verkeerd in ons land bezig zijn en met de rommel die ze veroorzaken in een keer omslaan als een stelletje schijtluizen om hun veroorzaakte mislukking niet in het openbaar bekend willen gaan maken. Daarnaast hebben ze een eigenaardige logica om iets te benoemen of te verwoorden. Zo heeft IS niks met de islam te maken en vandaar dat IS daarom met bijbeltjes lopen te zwaaien en bijbelse teksten en kruizen op hun vlaggen hebben staan!? Of het zogenaamd weren van haatimams maar toch door PvdA burgemeesters stiekem in hun stad uitgenodigd mogen worden omdat in ons land nou eenmaal de vrijheid van meningsuiting bestaat! De linkse kerk zoekt allerlei dekmantels, smoezen of omwegen om ‘Foute en kromme” zaken die niks in ons land van doen horen te zijn om die toch te kunnen gaan legaliseren en realiseren wat in hun eigen straatje past.

  1. _Mediaevist_

   Het doet wat denken aan de NSB.

 26. jangajentaan

  Simon, natuurlijk is dat anachronisme bewust gebruikt. Dat geldt voor al dat soort uitspraken. Als iemand het heeft over de middeleeuwse praktijken van ISIS weet hij/zij ook wel dat die lui in 2015 leven en mobieltjes hebben.
  Het is allemaal figuurlijk bedoeld.
  Snap je het nu een beetje? Fijn.

  1. Simon Brouwenstein

   Ik snap vooral dat je een demagogische insinuatie niet schuwt. Ik heb er weinig waardering voor.

 27. jangajentaan

  Pfff. Wat een moeilijke woorden allemaal omdat jouw tere zieltje het niet kan velen dat iemand in een stukkie die ISIS moordenaarsbende noemt wat ze zijn. Zit namelijk geen greintje insinuatie bij. Ze zijn daar de hele dag bezig onschuldige mensen af te slachten op een zeer nazi-achtige manier en ze zetten het ook nog op video. Met een leuk muziekje.

  1. Simon Brouwenstein

   Je kleingeestigheid begint op te vallen.
   Jammer.

   1. toetssteen

    @Brouwenstein
    Als u nu eens fatsoenlijk antwoord geeft! Dat de moderatie nog niet in heeft gegrepen vind ik persoonlijk bizar! U overschrijft keer op keer elke regel die DDS stelt, maar bent wel zo hypocriet om als er weerwoord komt de ander erop aan te spreken.
    Ik ben het regelmatig niet eens met Gajentaan, en dat kan, mag en ik denk dat Gajentaan de laatste zal zijn om te zeggen dat dat niet mag. Maar wat u doet en dan laat ik de rest van de blaters nog maar even buiten beschouwing is dwars tegen alle regels in van DDS. U moet u kapot schamen!

    U mijnheer is degene die kleingeestig is. Demagogie komt uit uw mond, elke dag opnieuw!

  2. W.H.J. Reiss

   @Jan
   Je gaat in discussie met Simon de Wauwelaar. Dat leg je altijd af, want die man heeft zeeën van tijd om zijn onzin hier te plempen ! Het is een ‘wegkijker’ een Job Cohen fan (whooeaaah). Job is de vereenzelviging van de grootste ‘wegkijkniksaandehandPvdAmongool’, die ons land rijk is. En Voor Simon ‘hoekanikmijnhandinjouwkontkrijgen’ is Job Cohen het hoogtepunt ! Dan weet je toch genoeg over Simon !!!

   1. toetssteen

    @Reiss
    Dit soort lui gaat het niet om waarheidsvinding, immers dan zouden ze ook weten dat die hele EU ons niets heeft opgeleverd behalve een vierde rijk.
    Interventie in het MO ben ik tegen, we moeten er met de rug naartoe gaan zitten. En dan ook letterlijk.
    Laten ze daar hun eigen oorlogen maar uitknokken.

 28. jangajentaan

  Ik heb het over de inhoud Simon. De overtuiging dat dit de Nazi’s zijn van onze tijd. Daar kun jij anders over denken maar kom dan een keer met een zinnig argument ipv allerlei semantische schijnargumenten.

 29. jangajentaan

  @W.H.J.Reiss je hebt gelijk, het is een totaal zinloze discussie.
  En dan te bedenken dat ik Cohen zeer genuanceerd bespreek in mijn artikel. Ik noem zelfs iets positiefs over hem 😉

 30. toetssteen

  @Gajentaan
  Ik ben jet inhoudelijk niet altijd met u eens of soms in het geheel niet, maar helaas wordt de discussie al vanaf het volkomen kapot gemaakt.

  Inzake het M.O . Hoe schrijnend ook niet mee bemoeien.

  East is east and west is west and never the twain shall meet.
  ——
  Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet,
  Till Earth and Sky stand presently at God’s great Judgment Seat;
  But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth,
  When two strong men stand face to face, though they come from the ends of the earth!

  —–

  1. jangajentaan

   @toetssteen
   Ik begrijp het argument van beter niet meer ermee bemoeien en op basis van alle mislukte interventies in het verleden ben ik geneigd die conclusie te delen. Aan de andere kant, zoals ik eerder schreef, nu is ISIS militair nog relatief makkelijk te verslaan. Straks niet meer.
   Gaan we toestaan dat grote delen van het Midden-Oosten en Afrika in een terreurbewind veranderen, honderdduizenden christenen en andere groepen uitgemoord worden, met als gevolg verder zwellende vluchtelingenstromen en vroeg of laat een aanval op ons continent? Het is een enorm dilemma, maar ik denk toch dat niets doen niet de juiste optie is. Anderzijds moeten we wel leren vd fouten v eerdere interventies, natuurlijk.

 31. Gielah

  Degenen die #ISIS zouden moeten en kunnen aanvallen…. WILLEN die dat wel…. of hebben ook zij een dubbele agenda?
  Dat is een prangende vraag… temeer daar er heel veel enkel en alleen maar voor de Bühne wordt georeerd.
  Intussen groeit en groeit #ISIS.
  Intussen komen er dagelijks overal in de westerse wereld islamitische jongens ( en meisjes…) in de pubertijd… en gaan óók martelaarsdromen dromen.
  Intussen worden dagelijks islamitische jongeren in het Midden-Oosten en Noord-Afrika woedend op ándere “merken” van de islam.. en wensen tegen vertegenwoordigers daarvan ( wij snappen weinig of niets van die onderlinge verschillen… maar dáár zijn ze bereid er veel bloed voor te laten vloeien)
  ten strijde te trekken.
  Intussen groeit ook met de dag onder islamieten de haat tegen Joden en christenen… en dát verbindt de diverse islamstromingen dan weer met elkaar… dát geeft nog een zekere onheilige eenheid.

  Maar meneer Obama, toch niet helemaal onbelangrijk… is nog nooit op één christen als een mede-christen
  (h)erkend… en steunt wel wáár hij kan islamieten.
  Hij geeft de koningin van Engeland, tijdens een ontmoeting, een slap handje… maar buigt diep voor de koning van Saoedi-Arabië… wat te denken geeft.
  Hebben we wat aan Obama… en de VS… in de strijd tegen #ISIS ?

  Over de EU hoeven we al helemaal niet veel verwachtingen te koesteren.
  De EU kiest bijvoorbeeld bijna dwangmatig vóór de Palestijnen ( lees: de moordende Hamasbende) en tégen Israël… het land dat nog de enige buffer is tussen de bestiale horden en onze landen.

  Wat moeten WIJ wel of niet ‘toestaan’ als de westerse leiders zó weinig betrouwbaar… ja… verdacht… gebleken zijn te wezen?

  Daar kunnen we gerust ernstig-bezorgd over zijn.

 32. Lieftinck

  Simon, of is het Jacobus? Hier een uitspraak van Arnold Karskens, ongeveer 1 jaar geleden, oorlogsverslaggever:

  Arnold Karskens: ISIS is fascisme. Wegkijken van genocide op christenen en andere minderheden in Irak is schandvlek voor politiek en media.

 33. Lieftinck

  @Simon en andere die beweren dat ISIS niets met fascisme te maken heeft.

  Blijkbaar is oorlogsverslaggever Arnold Karstens ook een nitwit
  http://mobiel.nujij.nl/politiek/arnold-karskens-de-angst-van-anti-islambeweging.30723589.lynkx
  ‘Nou ja, die hele anti-Islambeweging Pegida bijvoorbeeld, hetgeen nu speelt in Duitsland. Ik vind dat die groep gewoon gedemoniseerd wordt. Het lijkt, afgaand op Nederlandse media, net alsof iedereen die met hen meeloopt een halve fascist is. Maar dat is gewoon niet zo. Sterker nog: hun angst is terecht. ‘Ik kom zelf heel veel in het Midden-Oosten en waar zij in Duitsland tegen ageren, het islamitisch-fascisme, bestaat wel degelijk en bovendien al heel lang. Wij, als media, moeten die angst dus serieuzer nemen anders loopt extreemrechts er straks mee weg. ‘Ik denk dat een hoop mensen dat niet willen zien, of ze durven het niet te zeggen. Ik durf dat wel omdat ik de toestanden in het Midden-Oosten heel goed ken. Ik ben een vrijdenker. Mede vanwege mijn afstand huil ik niet mee met de wolven in het bos.’

 34. Lieftinck

  Karskens: “Islamatisch fascisme bestaat wel degelijk”

 35. Wachteres

  Simon Jodocus meent zijn geringe kennis van zaken te kunnen verbloemen door tegen iedereen die hem maar enigszins in de weg zit een betuttelend, denigrerend toontje aan te slaan.

  Lees zijn reacties hier eens terug.

  Het is toch overduidelijk dat hij zijn eigen onzekerheid en onkunde moet verstoppen door te proberen anderen vanuit zijn linkse ‘iedereen die het niet met ons eens is, is een racist en een fascist’ op niets gebaseerde superioriteitsgevoelens in het ultra-rechtse hoekje te trappen.

  Wie denkt dit stukje linkse onbenul wel dat hij is?

  Om maar niet te spreken over zijn echoput Moreno.

  Hij kan alleen maar iets over een psychiatrische inrichting noemen, waar iedereen die het niet met hem eens is in thuis hoort.

  Komt dat ons niet bekend voor. Zelfs in het linkse Zweden, loop je al de kans om in een inrichting te worden geplaatst als je niet conform de linkse opvattingen denkt.

 36. W.H.J. Reiss

  Over een interventie moet goed nagedacht worden ! Dan moet je dus niet bij Bombama en de USA zijn ! Die willen hun Idealisme, ‘democratie’, per definitie installeren. In de EU hebben ze daarbij hun Socialistische Idealistische handlangers aan hun zijde. Je kunt wel iets willen. Dat ‘willen’ kan wel goed wezen, maar je hebt te maken met een bult Achterlijkheid. Telkens als voornoemde groeperingen zich ermee bemoeien gaat het goed mis ! Daarom zal ook nu een interventie weer mis gaan. Voorbeeld is Irak en Afghanistan, alwaar men KOTST op de USA.
  .
  Een interventieleger van landen om Irak en ondersteunende hulp van het westen, dat zou kunnen. (al geloof ik hier ook niet in). Het zijn moslims ! Je hoeft de film Laurence of Arabië maar te bekijken en je ziet dan dat ze onbetrouwbaar zijn.
  .
  Moslims zijn het best te vergelijken met PvdA. Het IS de firma List, Leugen en Bedrog !

 37. jangajentaan

  @Gielah ik deel je gevoel van onbehagen over Obama.
  Het lijkt soms wel uitholling van binnenuit.
  Niet een man die echt staat voor de positieve westerse waarden. En in zijn buitenlandse politiek lijkt het of hij constant de verkeerde keuzes maakt.
  Zie ook de columns van Leon de Winter over dit onderwerp.

 38. Wilhelmson

  @jan
  Uitholling / waarden ’? Bedoel jij hiermee de collectieve psychotische weigering om processen, structuren, toestanden, samenhangen en problemen transparant te laten worden en aan te pakken.
  Oppervlakkig lijkt dat fenomeen veroorzaakt door eigenbelang van individuen en groepen.
  Jammer genoeg gaat het blijkbaar veel dieper.
  Er is in onze cultuur vandaag een echte collectieve wil tot ontkenning van het onaangename.
  Als de realiteit ons niet bevalt, scheppen we een andere, mooiere realiteit, die we zodanig voor bare munt nemen dat we er niet enkel rotsvast in geloven, maar er zelfs in gaan leven.
  En wee diegene die het waagt te zeggen dat de keizer naakt is.
  Een ‘shitstorm’ (zo heet dat in modern Nederlands) is nog het minste wat de sukkelaar moet verwachten. Daarom is iedereen (behalve enkele gemarginaliseerde zonderlingen) heel voorzichtig om – zelfs niet eens per ongeluk – toch maar geen tipje van de sluier van welgevallen op te lichten.
  Dit leidt tot een verbluffend en vrij uniek effect: de zelfcensuur die we in dictaturen aantreffen zonder het fysiek geweld dat daar normaal bij hoort.

  Misschien is dat onze nieuwe grote bijdrage tot de wereldgeschiedenis , na de renaissance /reformatie , waar we al zo lang op wachten: wij hebben de dictatuur een humaan gezicht gegeven en de fiere burgers stiekem geketend als slaven.

  1. Lieftinck

   Mooi gesproken. U geeft precies weer wat ik al die tijd bedoel.

 39. jangajentaan

  @Wilhelmson daar lijkt het inderdaad steeds meer op. Een soort van quasi vrijwillige dictatuur, in stand gehouden door MSM en een kaste in politiek en bedrijfsleven, ideologisch gebaseerd op “la pensée unique” zoals de Fransen dat zo mooi noemen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e_unique

 40. W.H.J. Reiss

  @Wilhelm
  Je hebt een punt !
  Het nieuwe Idealisme IS het belangrijkste ! Voor de ene partij democratie en voor de andere partij het geloof. En alles wat in dat proces niet lekker ‘bekt’ wordt ‘weggekeken’ ! In ons land is de PvdA kenmerkend voor dit ‘wegkijkgedrag’ ! Ik noem dit Achterlijkheid, maar ik denk dat ‘gestoorde of geestelijke afwijking’ beter zou staan ! Het Idealisme van deze Achterlijkheidspartij kun je vergelijken met het Idealisme voor het geloof de islam. De koran is een verderfelijk boek, met veel onzin en veel Haat. I.p.v. een beetje kritiek hierop hebben moslims kritiek op degenen die deze Haat benoemen. En dan worden deze moslims geholpen door de idealisten van de PvdA ! Dat zet beide groeperingen in hetzelfde schuitje ! Dat maakt hun tot vrienden die elkaars voeten kussen ! Voor een realist zijn deze vormen van leven dus het laagste wat er op aarde bestaat !

  1. Wilhelmson

   Het lijkt wel alsof we systematisch iedere correctie aan onze maatschappelijke systemen, hoe broodnodig ook, uit willen sluiten.
   Willen we dat echt bewust? Ik denk het niet. Maar we doen het wel, en met verve.
   Daarom kan geen enkel echt probleem opgelost worden. Wat daarvan moet komen laat ik aan uw verbeelding over.
   We lopen als lemmingen op de afgrond af.

 41. Wilhelmson

  @ Jan
  Nu gaat het hier niet om een kleinigheid, maar om een zwaarwegend, zelfs een existentieel probleem. Voor mij zijn ISIS , massa immigratie , hoewel een zeer groot en belangrijk probleem, in de totale context gezien peanuts op de schaal van onze samenleving .
  Het gaat hier om veel meer: om onze moraal, om onze opvatting over de balans tussen rechten en plichten, om het overleven van onze solidaire maatschappij zelf en dus het bestaan van elke van ons en belangrijker van komende generatie. Mij is de vergelijking met USSR of NAZI niet zo belangrijk, maar wij krijgen wel die maatschappij die we dachten in de jaren 45 en jaren 80 van vorige eeuw uitgeroeid te hebben. Zullen onze kinderen moeten leven in een neo-nazisme of neo-communistische maatschappij ?

  1. Wachteres

   Maar @Wilhelmson

   Is het niet zo dat de massa-immigratie bedoeld is om onze maatschappij, die jij terecht wilt handhaven, om te brengen?

   Juist de EU is uit op een neo-communistische maatschappij en die wil de instroom bewust om haar ideaal te kunnen verwezenlijken en zij laat ISIS ook willens en wetens hier binnenkomen.

   De EU kan op haar vingers wel natellen wat de gevolgen zullen zijn als zij daarmee doorgaat.

   En haar droom van een groot Europa is puur op het nazisme geïnspireerd.

   Hoe kun je dan zeggen dat dit beleid peanuts is?

 42. jangajentaan

  @Wilhemson @Wachteres we komen vrees ik in een kip-of-ei discussie terecht. Ik geloof niet dat de massa-immigratie doelbewust op gang is gebracht om de EU-superstaat en de kliek die daarvan leeft te behagen, daarvan was immers 40 jaar geleden nog geen sprake of niet in die mate.
  Maar mogelijk speelt het nu wel die rol, d.w.z. dat de massa-immigratie en de dictatoriale omvorming van de EU tot een superstaat, gaandeweg met elkaar verbonden zijn geraakt. Met de euro als dwangmiddel.
  Iets soortgelijks zien we in de USA, waar Obama en de Democraten afhankelijk zijn geworden van de stem van de immigranten en dus ook een belang hebben dat er meer immigranten bijkomen. Die hebben immers geen herinnering aan de westerse maatschappij zoals die ooit was en zijn makkelijker te plooien als “stemvee”door de elite.
  Het vreemde is dan weer dat de linkse politieke elite en de top van het grote bedrijfsleven elkaar hierin moeiteloos weten te vinden. Een perverse alliantie.
  Mijn allereerste column voor DDS (bijna precies een jaar gelden geschreven) ging over dat onderwerp.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/05/monsterverbond-tussen-linkse-elite-en-het-grootkapitaal/

 43. Lieftinck

  Misschien een beetje off topic, maar kijk a.u.b. naar deze video:
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w7IaCcAJQwY

  Het laat zien dat het nooit meer goed gaat komen met Zweden, tevens hoe de elite totaal niet de realiteit onder ogen wil komen.

  Nog veel beangstiger, de sociale controle en het outcasten van iedereen die kritiek heeft op het immigratiebeleid.
  De enorme agressieve houding van de MSM tegen dissidenten.
  Zie en huiver. Dit zou wel eens onze toekomst kunnen worden als wij op het systeem blijven stemmen.

  1. _Mediaevist_

   Uiteindelijk gaat dat hier ook wel gebeuren, maar het tempo ligt gelukkig een stuk lager zodat wij nog met een redelijk opgeruimd gemoed ons kistje in zullen schuiven. Het beleid omkeren zit er vermoedelijk niet in, vechten tegen de bierkaai.

 44. Lieftinck

  De EU wil niet dat zij straks 2.5% van de wereldbevolking gaat uitmaken. Daarom heeft zij het plan om tientallen miljoenen mensen te importeren. Omdat de burger dit niet wil moet dat via emotional blackmail. De MSM, kleine satan, is uitstekend in staat om dit plan uit te voeren. De EU veegt voor de rest zijn reet af met de problemen die dit geeft voor de burger, en Verhofstadt, heeft niet alleen een spleetje tussen zijn tanden maar ook in zijn verstand. De EU legt het zelf uit, hun plannen. En Rutte is een horige slaaf van de nieuwe leiders, zoals Merkel.

  http://www.europa-nu.nl/id/vhscjefsjypz/vergrijzing_in_de_europese_unie
  “Zowel de vergrijzing van de bevolking in veel landen van de EU en de daling van het geboortecijfer hebben op termijn grote gevolgen voor de manier waarop wij nu leven. Een sterke vermindering van de actieve bevolking zal negatief uitpakken voor het concurrentievermogen van de Europese Unie”. [2]

  Bullshit. De immigranten zijn juist loden lasten. Dit is dus niets anders dan een drogreden om de bevolking op te krikken.
  “Gevoeliger ligt het stimuleren van de opvang en integratie van migranten. Zowel Europese Commissie als het Europees Parlement wijzen erop dat de Europese Unie eenvoudigweg niet zonder mensen van buiten kan om de eigen tekorten (deels) op te vullen. Volgens een recente studie in opdracht van de Europese Commissie zou de EU in 2050 rond de 56 miljoen migrantenarbeiders nodig hebben om de krimpende beroepsbevolking te compenseren.”

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.