Vijanden en vrienden

Brok één. Een gastbijdrage van André Bijkerk.

In een vorige bijdrage, de wet van Monckton, probeerde ik een aanzet te geven voor het begrijpen van klimaat alarmisme. Ik voerde aan dat zowel het nazisme als klimaatalarmisme wortelen in een intense collectieve angst voor een bedreiging van de gemeenschappelijke waarden, een verschijnsel dat sociologen wel ‘moral panic’ noemen. Ik trouwens ook. Na enige aanmoediging heb ik het voornemen geuit om dit mechanisme van klimaatalarmisme verder uit te diepen om te zien wat hieraan te doen valt. Het is een lang verhaal, dat wellicht het beste in kleine hapklare brokken kan worden gepresenteerd. Hier een eerste brok. Een anecdote over hoe het voor mij allemaal begon.

 Toen de huidige eeuw nog maar een paar jaar oud was, was ik vrij actief naar het zoeken of dat nu allemaal wel klopte met de “global warming”. Met name de hockeystick was alarmerend en ook de verhalen over de ijskernen van de Zuidpool en Groenland leken in een duidelijke richting te wijzen, de wereld van de ijstijden. Ik had echter al langere tijd interesse in het uitsterven van de mammoet en ik had het geluk over de schouders van Dick Mol (Sir Mammoth), mee te mogen kijken naar die wereld van weleer. Wanneer  je echter de wereld van de ijstijden vergeleek met de wereld van de mammoeten dan klopte er niet veel van. Ergens moest iets fout zitten en ik wist toch wel vrij zeker dat dit niet zou liggen aan de wereld van de mammoeten.

Toen, op een goed moment, braken Steve McIntyre en Ross McKittrick de hockeystick en ze toonden aan dat een dergelijke constructie niets met het bedrijven van objectieve wetenschap te maken had. Het leek er op dat de ‘global warming hype’ de langste tijd had gehad. Helaas, dat bleek een dolle dinsdag-euforie. Maar waardoor kwam dat? Hoe kon de hype zo weerbarstig zijn tegen objectieve ‘auditing’?

In die tijd ontmoette ik eens een oude kennis ergens op een feestje en we dachten elkaar wel sympathiek te vinden en dus zochten we op de gebruikelijke wijze naar een geschikt onderwerp om in een ontspannen sfeer over van gedachte te wisselen. Zo vertrouwde hij mij toe dat hij  ’s nacht wakker lag van die ellendige ‘global warming’, waar wij, maar met name onze kinderen, spoedig het slachtoffer van zouden worden. We waren onze leefruimte aan het vernietigen en meer van dat soort doemdenken.

Ik glimlachte, wetende dat ik hem kon geruststellen en ik verzekerde hem dat er geen enkele reden was tot enige zorg, dit onderbouwend met een exposé over ijsvrije mammoetsteppes in de ijstijd, gebroken hockeysticks, ‘stripbarked bristlecone pines’, ‘Yamal tree ring series’ etc. Het bewijs was uit elkaar gespat; ‘global warming’ was een farce en hij kon dus rustig gaan slapen. Dat deed hij echter niet. Hij bewolkte en sputterde wat overbekende drogredenen over consensus en zo, maar toen zag hij opeens een andere oude kennis en hij excuseerde zich.

Ik begreep eerst niets van zijn gedrag; zelf zou ik enorm opgelucht geweest zijn, wanneer iemand me met een sluitend betoog omstandig zou uitleggen waarom er niets klopte van ‘global warming’. Nu na jaren begrijp ik het wel. Hij zocht naar onze gemeenschappelijke bron van angst. Samen bang zijn voor iets verbroedert. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ik had zijn ‘global warming’ frustraties moeten bevestigen en versterken. Dat zou onze vriendschap hebben beklonken. Maar geheel ongehinderd van enige psychologische kennis, deed ik het tegenovergestelde. Mijn betoog had zijn voornemen in de kiem gesmoord. Van potentiële vriend veranderde ik voor hem in een idioot, die het beter dacht te weten dan 99,999997% van alle klimaatwetenschappers.

Één en ander zette me aan het denken. Ik concludeerde dat de rode draad voor de ‘global warming hype’ de behoefte is aan vriendschapsvorming door een gemeenschappelijke angst. Ondanks een steeds weerbarstige realiteit van falende modellen en onjuist gebleken voorspellingen, wakkert dit de ‘global warming hype’ voortdurend aan. Meer hierover later,  in de “wet van behoud van ellende”.

Er volgen nog:

Brok twee: de wet van behoud van ellende

Brok drie: groepsdenken.

Brok vier: tbd

I think we live in an unscientific age in which almost all the buffeting of communications and television–words, books, and so on–are unscientific. As a result, there is a considerable amount of intellectual tyranny in the name of science.

Richard Feynman

Aldus André Bijkerk.

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen zie hier.

 

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

51 reacties

 1. Guido

  Ik ben benieuwd of er ook nog een blog over de sceptische struisvogelpolitiek komt? AGW is toch echt meer dan de hockeystick en het ontkrachten van AGW vergt dus ook wel wat meer dan de schandelijke praktijken van Mann aan te kaarten.

  1. luis_indepels

   Wat is er echt meer in de AGW? Aan wetenschappelijke onderbouwing zijn we na de theorie en proeven van Arrhenius snel klaar. De rest bestaat uit computermodellen van een chaotisch systeem (welke niet in een computermodel te vangen zijn) die voorspellingen doen die niet met de realiteit overeenkomen of uit onderzoek naar vermeende gevolgen van een onbewezen AGW theorie (zoals krimpend noordpoolijs, terwijl uitdijend zuidpoolijs genegeerd wordt).

   1. Guido

    Stralingsbalans inclusief metingen? Gebrek aan natuurlijke factoren die de post-1950 opwarming kunnen verklaren (m.u.v. AMO)? Opwarmingspatroon (vooral winters en nachten warmer)? Verticale distributie van de opwarming (opwarming aan de grond, afkoeling hoger in de atmosfeer)?

    Het weer is trouwens in zekere mate chaotisch, het klimaat veel minder, dus dat argument klopt m.i. niet: ik weet niet of het over 1 week warmer of kouder is (hopelijk warmer…), ik weet wel met behoorlijke zekerheid dat het over 6 maanden kouder is dan nu. Met andere woorden, weer is in zekere zin chaotisch maar klimaat (het gemiddelde weer) gaat veel meer over randvoorwaarden waaronder de concentratie broeikasgassen.

    Etc.

    1. luis_indepels

     De stralingsbalans is te meten maar daar valt niet uit te concluderen dat er antropogene invloed is (voorbeeld van zogenaamd gevolgen onderzoek dat de AGW theorie niet kan bevestigen want een fenomeen meten is niet hezelfde als de oorzaak achterhalen).
     Nog zo een geliefde oogklep, na 1950 is alle opwarming door de toename van CO2 veroorzaakt en alle klimaatverandering van voor 1950 door iets anders. Welk bewijs heeft u voor deze stelling?
     Vertical distributie? U bedoelt de ‘hotspot’ die de theorie voorspelt maar in werkelijkheid niet gemeten wordt? Het lijkt erop dat u, net als vele anderen, theorie en bewijs met elkaar verwart.
     Ik weet niet waarom u het weer van morgen erbij haalt of de wisseling van de seizoenen maar klimaat is een zich chaotisch gedragend systeem waarmee het niet te voorspellen valt http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory

     1. Guido

      De extra absorptie zit precies in de banden waar de broeikasgassen absorberen volgens natuurkundige wetten. Hoeveel bewijs wil je hebben?

      En als het klimaat inderdaad echt chaotisch is leg dan a.u.b. uit waarom het over 6 maanden gemiddeld kouder zal zijn dan nu.

      1950: het binaire idee van geen / wel menselijke invloed komt van jou, niet van mij. De menselijke forcering in 1950 is wat broeikasgassen goed bekend en heeft zeker aan de opwarming tot die tijd bijgedragen, net zoals alle natuurlijke factoren na 1950 aan het temperatuurverloop hebben bijgedragen. Alleen kunnen ze niet de opwarming sinds ±1950 verklaren. Hoe verklaar jij de opwarming sinds die tijd?

     2. luis_indepels

      Dat de CO2 concentratie gestegen is staat ook wel vast maar er zijn ook mechanismen die de CO2 opnemen: http://www.drroyspencer.com/global-warming-background-articles/carbon-dioxide-growth-rate-at-mauna-loa/
      Dat broeikas gassen electromagnitische straling opnemen heeft Arrhenius een eeuw geleden al aangetoond.

      Sorry maar als je niet weet waardoor zomer en winter worden veroorzaakt dan lijkt me verder discussieren niet zo zinvol.

     3. Guido

      @Luis_indepels: “Sorry maar als je niet weet waardoor zomer en winter worden veroorzaakt dan lijkt me verder discussieren niet zo zinvol.” Daarmee geef je dus aan dat het klimaat niet chaotisch is op grote tijd en ruimte schaal, zijn we daarover klaar. En wat Arrhenius (Tyndall en misschien Fourier zijn de belangrijkere personen in deze) aantoonde is inmiddels op verschillende manieren bevestigd, waaronder door satellietmetingen. Je punt van de hotspot blijft staan, voor de rest zie ik toch weinig valide argumenten meer. Waarom je de opname van ongeveer de helft van onze CO2 uitstoot door vegetatie en oceanen er nu bij betrekt?

     4. luis_indepels

      Guido, de wisseling van seizoenen valt niet onder het klimaat. De seizoenen worden veroorzaakt doordat de aardas schuin op het vlak met de zon staat. Dit zegt helemaal niets over de voorspelbaarheid van het klimaat. Trouwens de baan van de aarde om de zon is ook een chaotisch systeem. Wij kunnen niet voorspellen waar de aarde over 50 miljoen jaar staat.
      In de winter is het kouder omdat we gemiddeld meer tijd aan de nachtkant van de aarde zitten en de zonnestraling schuiner invalt.
      Klimaat is chaotisch omdat het bestaat uit niet lineaire verbanden. Om te beginnen bij de forcing, deze is logaritmisch (1.6 graden bij verdubbeling van de CO2) Een systeem met meerdere niet lineaire verbanden gedraagt zich chaotisch en is daarmee niet te voorspellen. Dit is wiskundig bewezen, maar tegen doven moet je niet schreeuwen. Die horen je toch niet.
      Nog even terug naar je vraag waardoor opwarming na 1950 wordt veroorzaakt. Hier wordt de bewijslast omgedraaid (ook een favoriet van alarmisten). Ik beweer niet te weten welke oorzaak dat heeft.
      Ten eerste is het absurd om alleen de opwarming na 1950 te willen verklaren. De kans is namelijk groot dat deze dezelfde oorzaak heeft als alle opwarmingen van voor 1950 maar die intersseren u niet. 20.000 geleden kwam de noordpool ijskap totaan de Veluwe sindsdien is de aarde opgewarmd en is de grens nu 3.000 km naar het noorden. Kunt u mij vertellen hoeveel CO2 uitstoot daarvoor gezorgd heeft (om dezelfde absurde vraag te stellen).

     5. luis_indepels

      Ten tweede wordt door alarmisten beweerd dat de opwarming van na 1950 voor het merendeel door meselijke CO2 uitstoot is veroorzaakt. Dan lijkt het me dat ze daar bewijzen voor moeten aandragen (echte bewijzen, geen gevolgen die geen oorzaak bewijzen, anders heb je een circelredenering). Het past dus niet om aan iemand die naar de bewijzen vraagt te vragen waar het dan door komt. Dat je deze vraag moet stellen geeft eens te meer aan dat er geen bewijzen zijn.

     6. Guido

      Sorry voor de late reactie Luis_indepels, ik moest even op adem komen! Ik begrijp niet dat je blijft volhouden dat het klimaat een chaotisch systeem is (waarmee het inderdaad niet te voorspellen zou zijn) en dat je tegelijk ook aangeeft dat het op tijdschalen van seizoenen weer terug naar een bepaalde “evenwicht” situatie gaat. Dus tegelijk chaos EN voorspelbaarheid? Kan het dan niet zo zijn dat het klimaat (het gemiddelde weer) bepaald wordt door randvoorwaarden, waaronder de hoeveelheid zonnestraling, de verdeling land-zee, en –ik noem maar wat- de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer?

      Wat omgekeerde bewijslast betreft: dit is echt niet zo’n vreemde vraag. Er is een heel logische reden voor de opwarming 2e helft 20e eeuw: CO2. Iedereen is het er over eens dat de concentratie ervan toenam, iedereen is het er over eens dat het een broeikgas is, dus is iedereen het erover eens dat het aan de opwarming bijdroeg. Hoeveel, daar verschillen we blijkvaar van mening over. Het zal niet de enige factor zijn, dat blijkt alleen uit het grillige temperatuurverloop waar ook de rol van vulkanen en ENSO duidelijk is. En misschien nog wel van meer. Maar er is geen duidelijke natuurlijke verklaring voor de opwarming, terwijl de opwarming begin 20e eeuw wel samenviel met een sterker wordende zon (en toenamen CO2 concentratie). Ik vind dus dat je best wat uit te leggen hebt als je de rol van CO2 totaal ontkent.

      Wat je vraag betreft: daar heb ik geen antwoord op, want het is inderdaad een absurde vraag. Verschillende tijdschalen, verschillende rangorde van processen.

 2. Ronel

  Guido, jij hebt waarschijnlijk heel veel vrienden ???

  1. Guido

   Dat zie je goed Ronel, zijn we het toch ergens over eens! Hopelijk waarderen die dat ze een wat gebalanceerdere visie op de materie krijgen dan “De hockeystick is gefabriceerd DUS is AGW een hoax” en “er is al 15 jaar geen opwarming terwijl CO2 blijft doorstijgen DUS is CO2 geen potentieel probleem”. Maar als iemand wakker ligt vanwege AGW dan ben ik ook niet te beroerd om alarmistische verhalen te relativeren.

 3. Herman Vruggink

  André Bijkerk

  Nu heb ik de laatste tijd regelmatig stukjes van je gelezen, meestal duidelijk en helder. Maar hier kan ik eerlijk gezegd geen touw aan vast knopen. Wat probeer je nu eigenlijk te zeggen? En wat is er nu eigenlijk zo alarmerend aan die hockeystick?

  1. Andre Bijkerk

   Beste Herman Vruggink

   Mijn erkentelijkheid gaat uit naar uw oordeel dat mijn schrijfselen meestal helder en duidelijk zijn. Het is dan ook ietwat bevreemdend dat u dit stukje wat neveliger vindt, temeer daar anderen dit niet altijd schijnen te bevestigen.

   In essentie -zo heb ik trachten te betogen- gaat dit niet over het klimaat maar over de menselijke aard. Wat maakt iemand een “alarmist” en wat maakt iemand een “scepticus”? In deze onbeduidende inleiding heb ik alleen maar willen illustreren hoe een sociale interactie tussen de twee kan verlopen. Uiteindelijk willen we begrijpen welke polariserende krachten hier werken en hoe we verdere escalatie kunnen voorkomen.

   Wat alarmerend is aan de hockeystick? Misschien wel de totale minachting voor wetenschap ter faveure voor propaganda.

   1. Herman Vruggink

    Andre Bijkerk,

    Je antwoord is helder en duidelijk, dat dan weer wel. Alleen die laatste zin, “totale minachting voor wetenschap ter faveure voor propaganda.” Over wie heb je het dan, scheer je nu niet alles en iedereen over één kam? Eerlijk gezegd ken ik de hockeystick propaganda niet. De hockeystick is een technisch onderwerp en zoals Guido al opmerkte, AGW is meer dan de hockeystick…

    1. Andre Bijkerk

     Beste Herman

     De hockeystick controverse is inmiddels uitgegroeid tot een uit -sociologisch/psychologisch buitengewoon interesante, ..hmm wat is het woord? …cult? Ik zal dat gaarne later (wellicht volgende week) toelichten onder het brokje “groepsdenken”, subbrokje “mindguards” (ik worstel nog steeds met een goede vertaling daarvan, gedachtenpolitie? wetenwacht?).

 4. Theo345

  André, ik vind je verhaal heel duidelijk. Ook ik ervaar dat controverses op het gebied van klimaatwetenschap niet op wetenschappelijk vlak spelen maar op psychologisch vlak, wat iets heel anders is.
  Ik merk dat mensen die in AGW geloven niet met inhoudelijke argumenten tot een andere opstelling te bewegen zijn.
  Ook het vertrouwen dat het nu gevoerde beleid tot meer zekerheid leidt dan het los te laten (het voorzorgprincipe) lijkt onuitroeibaar.

  1. Herman Vruggink

   Theo345

   Welke inhoudelijke argumenten?

   1. Amsreteip

    Dat de termperatuur al meer dan 18 jaar niet meer stijgt bijvoorbeeld.

    1. Herman Vruggink

     Amsreteip

     Ach ja, volgens de sceptische sekte die slechts het satelliet geloof aanhangt en niet naar station data wenst te kijken. Gemanipuleerd door de overheid roepen de zogenaamde sceptici dan. Oogkleppen en oordopjes politiek. De rest van de wereld kijkt niet alleen naar satelliet data… Dit is wat ik zie…..
     http://www.climate4you.com/images/BarChartsForSurfaceTempTrends.gif
     Opwarming…….

     1. Brekebeen02

      “de sceptische sekte”… “de zogenaamde sceptici”

      Ik neem aan dat je daarmee niet goed-geinformeerde mensen met een open geest en een kritische levensinstelling zoals André Bijkerk, Dick Thoenes en Hans Labohm bedoeld?

     2. Tije

      Jeetje, wat een goeie argumentatie Herman!

      Even close reading toepassen hoor……

      “…volgens de sceptische sekte…”; Ach jeetje, een ad hominem!
      “…die slechts het satelliet geloof aanhangt en niet naar station data wenst te kijken…”; Goh, een stroman!
      “Gemanipuleerd door de overheid roepen de zogenaamde sceptici dan.” En nog een stroman!
      “Oogkleppen en oordopjes politiek.”; Nog een drogreden, weet even het type niet.
      “De rest van de wereld kijkt niet alleen naar satelliet data…”; Autoriteitsargument!
      “Dit is wat ik zie”; Ja? Dus? Wat voor zinnige bijdrage lever je hiermee?

      Het enige dat jij zegt Herman Vruggink is dat er vanwege drogredenen niet gekeken mag worden naar de satelietdata en dat er vanwege drogredenen wel gekeken moet worden naar een of ander dom grafiekje met wat trends. Mijn hemel is dat jouw “inhoudelijke” weerlegging van meer dan 18 jaar geen significante temperatuurstijging? Sorry, maar dit is echt dom.

     3. luis_indepels

      Ook de satelietdata laat een opwarmingstrend zien (sinds we satelietmetingen hebben, 1979) http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/
      Waar het om gaat is wat de oorzaak is en of we er iets tegen kunnen doen. De bangmakers/alarmisten zeggen dat het door menselijke uitstoot van CO2 komt en dat we allemaal schuldig zijn maar er is nog hoop als we al onze welvaart inleveren en windmolens plaatsen. Wie ziet hier nog meer een analogie met religie? De kerk weet al 1500 jaar dat we het volk bang moeten maken en dat we tegelijk een oplossing moeten aandragen zodat we toch in de hemel komen.
      Andre Bijkerk introduceert in dit artikel hoe de psychologie hiervan werkt.

 5. Amsreteip

  Prima stuk! Voor mij is dit de belangrijkste reden waarom veel mensen in AGW blijven geloven: existentie-problematiek. Waarom leef ik? Wat doe ik hier op aarde? Al dat soort vragen, die vroeger door de kerk beantwoord werden, die krijgt men nu beantwoord met AGW. Het psychologische effect dat hiervan uitgaat is enorm. Men draait en keert om maar vast te kunnen blijven houden aan dat emotioneel ijzersterke beeld van AGW. Andre beschrijft het uitstekend!
  Maar kijk ook naar een reaguurder als Guido, geen zinnige discussie mee te voeren, want springt van de hak op de tak. Heb je het over die hiatius, dan wijst hij op de stralingsbalans. Heb je het over de stralingsbalans dan verwijt hij je gebrek aan autoriteit. De redelijkheid is gewoon ver te zoeken om ook maar iets aan falsifiëring van de theorie AGW te doen!
  De oplossing voor al, dit zit naar mijn idee in de theorie achter advies-aanvaarding. Een onderzoek dat ik eens moest repliceren (Tzioti, 2010) liet zien dat mensen alleen advies aanvaarden van iemand wanneer deze een feitelijke argumentatie geeft, zonder ook maar enige persoonlijk argument. Maar wanneer de adviseur in kwestie over senioriteit beschikte, dan maakt het voor de adviesaanvaarding ineens niet meer uit of de persoon een feitelijke of een persoonlijke argumentatie geeft. Men accepteerde het zonder meer.
  En zo blijft AGW zichzelf herhalen ( “AGW is waar want wij zeggen het, want als het niet waar zou zijn dan zouden wij niet zeggen dat het waar is!”) net zo lang totdat de autoriteiten op dit gebeid daadwerkelijk gaan bewegen, als mamoettankers zo langzaam.

  1. Guido

   Tja, als je de hiatus niet los van een stralingsbalans kan zien dan houdt het snel op. Geef gewoon eens antwoord op een simpele vraag: waarom is het niet afgekoeld de afgelopen 15 jaar? Daar zit heel veel van de crux. De redenatie van heel veel mensen hier is:

   1. CO2 heeft geen invloed, of een heel kleine (Labohm gaf eerder toe dat hij wat dat betreft de literatuur, ook de sceptische, negeert)

   2. De opwarming in de 2e helft 20e eeuw (0.2 graden volgens Thoenes, iedereen die een grafiek kan aflezen ziet in dat het wat anders is) moet dus door de zon komen

   3. De zon is al 15 jaar (of langer) zwakker aan het worden en de temperatuur neemt niet toe, dus is AGW een hoax (want CO2 neemt wel toe).

   Maar iedereen met een beetje verstand moet inzien dat deze redenaties niet verenigbaar zijn, en toch komen keer op keer deze 3 punten weer naar boven. Ik heb je trouwens nooit op gebrek aan autoriteit gewezen, dat is onzin.

 6. Philippine

  Onderwijl:

  Meer regen door klimaatverandering.
  Rioolbelasting omhoog.

  1. G-krul

   @Philippine, laat je niets wijs maken. Onderhoud riolen is in het verleden sterk verwaarloosd door de gemeenten. Bovendien meer harde bestratingen, dus minder regen de grond in maar meer het riool in.
   En meer regen (en natuurgeweld) door klimaatverandering is intussen op meerdere plaatsen weerlegd. Een mooi voorbeeld van een aantal weerleggingen op een rij:

   http://www.eike-klima-energie.eu/uploads/media/KUNTZ.UBA.K-Monitoring.2015_01.pdf

 7. G-krul

  @Guido (en anderen), in eerste reactie:
  “AGW is toch echt meer dan de hockeystick”.
  Ben ik helemaal met je eens in de zin dat die 1 miljard kosten per dag ook bij de AGW horen.

 8. Seneca

  Als ik het goed begrijp is CO2 de boosdoener. Maar zonder CO2 is er toch geen leven? Als wij kijken naar de Laki uitbarsting van 1783 dan was er ook een extra laag in de atmosfeer dat een temperatuurs daling en een zeer strenge winter 1783/84 veroorzaakte. Tot zes jaar na de uitbarsting heeft men last van de gevolgen van deze uitbarsting gehad. Als CO2 ook een laag in de atmosfeer creëert dan hadden wij toch een constante koudegolf? Gaarne een reactie van een terzake kundige maar wel objectief aub.

  1. Andre Bijkerk

   Seneca,

   Afkoeling door vulkanische uitbarstingen worden veroorzaakt door aerosols en fijne stof hoog in de atmosfeer. Met CO2 heeft dat weinig van doen. En inderdaad zonder CO2 is er geen leven. Gedurende de ijstijden was het niveau CO2 in de lucht tot maar nauwelijks boven het leefbare minimum gedaald (180ppm tegen 150ppm). Nu zitten we op zo’n 400ppm, tot grote vreugde van alles wat bladgroen maakt. Gedurende de laatste geologische periode, het Cenozoïcum was het CO2 gehalte niet zelden hoger zonder enig aanwijsbare invloed op het klimaat.

   Overigens heeft Dick Thoenes hier een uitstekend expose gegeven over de rol van CO2

   http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/05/mijn-kijk-op-de-invloed-van-co2-op-het-klimaat/

   Ik kan daar nog aan toevoegen dat ook de basishypothese van het broeikaseffect gewoon foutief is. Maar dat is een wat technisch verhaal.

   1. Guido

    Andre – het stuk van Dick Thoenes zit vol fouten (“sinds 1940 is de temperatuur met 0.2 graden gestegen”) en halve verhalen (de zon die de opwarming zou kunnen verklaren maar de afnemende zon niet in verband brengen met de hiatus), toch vind je het een uitstekend stuk. Dat is best apart. Ik ben overigens wel benieuwd naar je technische verhaal over waarom de basishypothese van het broeikaseffect foutief is.

    1. Andre Bijkerk

     Guido

     Het technische verhaal

     Het broeikas effect wordt gezien als het verschil tussen de theoretische ‘black body’ temperatuur van de aarde, zo’n -18°C (255 Kelvin) en de gemiddelde oppervlakte temperatuur van zo’n 15°C (288K). 33 graden dus.

     Die theoretische black body temperatuur wordt bepaald door de wet van Stefan-Boltzmann in te vullen met 1/4 van de zonnestraling van zo’n 1366 W/m2 dit om te compenseren voor het verschil in directe influx en het oppervlakte van de bol. Deze stap bevat twee kanjers van fouten.

     In de eerste plaats mag je zo’n vereenvoudiging alleen toepassen met lineaire verbanden. Stefan Boltzman bevat echter een vierde machtsrelatie tussen temperatuur en stralingsintensiteit.

     Een nog groter probleem is echter het verschil tussen een draaiende aarde belicht door een puntmassa zon, de theoretische warmte weerstand van nul op de oppervlakte van een black body tegen praktisch oneindig op het aardoppervlak. Kijk maar naar de maan, rond het kookpunt, direct onder de zon en extreem koud op de schaduwzijde, terwijl een blackbody overal dezelfde temperatuur heeft.

     Een volgende stap is om dan een nieuwe hypothese op te stellen, niet voor een theoretische blackbody maar voor een roterende planeet met een “inerte” atmosfeer (zonder broeikasgas) om te zien welke temperatuur deze in “steady state” zou bereiken.

     Moet ik verder gaan?

     1. Guido

      Dank je Andre – allereerst vroeg ik me af of je nog iets wil zeggen over de fouten van Thoenes die ik aankaartte. Dat je daar niet op ingaat doet me vermoeden dat je het met me eens bent en dat het dus ook wat misleidend is om zijn stuk aan iemand anders aan te prijzen, maar correct me if I am wrong. Je hebt het zelf over manipulaties van Mann (waar ik het overigens mee eens ben) maar dit soort praktijken komen aan beide kanten voor en daar wordt niemand beter van.

      Die 4e machtsrelatie blijft overal in de vergelijking, misschien begrijp ik niet over welke vereenvoudiging je het hebt? Dat de temperatuurverschillen op de maan veel groter zijn dan op aarde lijkt me logisch met een veel lagere rotatiesnelheid, bijna geen atmosfeer, en geen oceanen. Dit ondersteunt in zekere mate de black body berekeningen, die 1/4 kan je dan weglaten voor het deel onder de zon en wordt 0 aan de donkere kant. Vergeet trouwens niet het albedo daarin.

      Uiteraard is de vergelijking die je laat zien alleen geldig voor de aarde als geheel, maar dat is ook duidelijk uit het voorbeeld: je noemt de temperatuur van 15 graden en daarmee bedoel je de gemiddelde temperatuur. Laat ik het anders zeggen: er komt *gemiddeld* 240 W/m2 binnen (30% albedo). Of dat nu op een perfecte blackbody is of op een roterend lichaam, als dit het hele verhaal is dan zou de temperatuur van welk lichaam dan ook -18C zijn (ok, de aarde is geen perfecte zwart lichaam maar het komt in de buurt). Toch? Waar komen dan die 33 graden extra vandaan?

     2. Andre Bijkerk

      Guido,

      Inderdaad heeft Dick Thoenes een aantal onjuistheden vermeld. Dat zou met een simpele errata vermelding kunnen worden opgelost.

      Verder, in de wetenschap is er geen sprake van kanten. Alleen de realiteit telt. Lees de cargo cult voordracht van Richard Feynman daar maar eens nauwkeurig op na: http://neurotheory.columbia.edu/~ken/cargo_cult.html

      Voorts is die 33 graden inderdaad de sleutel van het ‘black body’-verhaal. Als je de hoeveelheid broeikaseffect wil kwantificeren moet je alle andere processen ook in kaart brengen. Het black body verhaal doet dat niet. In plaats daarvan moet je je een roterende -door een zon beschenen- aarde voorstellen, zonder broeikasgassen zoals water en CO2 maar wel met een atmosfeer van zuurstof en stikstof.

      Op elk moment staat de zon ergens op aarde in het zenith en beschijnt de aarde met de volle 1366 w/m2, met een albedo van zo’n 30% hoort daar een radiatietemperatuur van zo’n 360.4K of 87,4°C bij. Deze warmte wordt overgedragen aan de grenslaag met de atmosfeer. Het gas zet daardoor uit, wordt lichter en stijgt op. Convectie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Convectie

      Aangrenzende koelere lucht neemt de plaats in van de opgestegen lucht en wordt op zijn beurt verwarmd om weer op te stijgen, een vertikale lopende band van warmte.

      De aarde draait echter en daarmee het zenith punt. het orginele punt koelt sterker en sterker af naarmate de zon onder de horizon verdwijnt. De lucht in de grenslaag wordt door geleiding ook afgekoeld, wordt daardoor zwaarder en blijft dus gewoon liggen. Er is geen negatieve convectie. De enige manier waarop de atmosfeer de warmte weer kwijt kan raken is in die geleiding van de onderste grenslaag en lucht geleidt warmte heel slecht. Er komt dus overdag met convectie veel meer warmte en de atmosfeer dan er s’nachts met geleiding weer uit kan.

      Waar zou dan die 33 graden vandaan komen?

     3. Guido

      Nogmaals dank Andre – ik hoop inderdaad dat Thoenes de meest in het oog liggende fouten wil rectificeren, maar er zitten zoveel misleidende stukken / halve verhalen in dat hij het beter zou terugtrekken. Ik zie geen van beide gebeuren.

      Voor de rest denk ik dat we langs elkaar heen gaan draaien. Als ik je goed begrijp verklaar jij het temperatuurverschil uit convectie en laat je absorptie links liggen, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat je dat bedoeld dus zal ik het waarschijnlijk niet goed begrepen hebben…. Heb je een linkje naar een artikel hiervoor? Met MODTRAN o.i.d. kan je overigens een atmosfeer zonder waterdamp en CO2 etc nabootsen. Als je ze wel meeneemt krijg je je 33 graden.

   2. Andre Bijkerk

    Guido,

    1. Het CO2 stuk van Thoenes. Voordat je het dermate definitief naar de prullemand verwijst, lijkt het me toch aangewezen om daar eerst een hierarchisch niveau DH5 of DH6 betoog op los te laten:

    http://www.paulgraham.com/disagree.html

    Misschien dat er dan toch een nuancering mogelijk is.

    2. Eerst maar even MODTRAN. Als ik een run maak met 400ppmv CO2 en de rest alles nul in de tropische atmosfeer en als ik daarna in een tweede run ook de CO2 op nul zet, moet ik de “Ground T offset, C” bijstellen met -8.7 graden om de stralingsbalans weer in evenwicht te brengen (op 371.462 W/m2, sensor default 70km looking down). Dat is bepaald geen 33 graden. Wat doe ik fout?

    http://climatemodels.uchicago.edu/modtran/modtran.html

    3. Over temperatuurverschil en convectie en langs elkaar heen draaien. Ik heb inderdaad vele malen moeten ervaren dat mijn uitleggend vermogen ernstig tekort schiet. Mijn excuses daarvoor.

    Voor de goede orde, als we het effect van de broeikas willen beoordelen, dan moeten we nagaan wat het effect zou zijn zonder broeikas. de standaard uitleg is ‘black body’; -18C; einde verhaal. Ik voerde aan dat dit veel te eenvoudig was en ook onjuist omdat de aarde absoluut geen black body is. Voor een broeikasloze aarde als uitgangspunt moet je daar daar zo dicht mogelijk bij blijven, dus een roterende planeet, met ‘inerte’ atmosfeer, belicht door de zon vanuit één bepaald punt. We constateren daar dat de atmosfeer behoorlijk warm moet zijn omdat het (zonder uitstraling) convectie-energie accumuleert. Wat zou daar zo mis mee zijn? Ik hoor graag DH5/6 argumentaties.

    1. Andre Bijkerk

     erratum

     2. MODTRAN. Ik zie het al. Dom, ik had een run vanaf default moeten maken en daarna alle broeikasgassen op 0. Dan kom ik rond de 28 graden uit. Close enough.

     Neemt niet weg dat MODTRAN slechts absorptie/emissie in ogenschouw neemt en convectie en latente warmte negeert. Bedenk bijvoorbeeld dat wolken absoluut troebel zijn voor infrarood zodat alle processen onder de wolkentoppen voor een groot deel worden beheerst door diverse chaotische energie transporten, welke nog maar rudimentair in kaart zijn gebracht. Met een totaal wolkendek van rond de 66% is dus een groot deel van de atmosferisch warmtehuishouden heel anders dan MODTRAN weergeeft.

     http://www.climate4you.com/ClimateAndClouds.htm

     1. Guido

      Andre,

      Wederom dank. Interessant overzicht van Paul Graham, goed om even over na te denken. Ik denk niet dat het zinvol is hier nu verder op het betoog van Thoenes in te gaan: Thoenes heeft bij monde van Labohm gereageerd en gaat nergens in op de kritiek, maar heeft het over het geloof van vroege wetenschappers die aan het klimaat rekenden, een DH1’tje neem ik aan. Mocht Labohm me een gastblog aan willen bieden dan stop ik er graag tijd in 🙂

      Galant overigens dat je excuses aanbied, die gaan twee kanten op en ik stop er hierna ook mee, wolken liggen te ver van mijn expertise af. Wel vroeg ik me af gezien de discussie of je problemen hebt met de forcering van 3.7 (overigens 3.3 bij MODTRAN) W / m2 en bijbehorende ±1 graad opwarming (zonder terugkoppelingen, bij evenwicht) van een CO2 verdubbeling?

     2. Andre Bijkerk

      Guido,

      Ik ken de sommetjes die leiden tot die ongeveer een graad opwarming bij verdubbeling van de CO2 zonder feedbacks. Daar heb ik geen moeite mee.

      Maar ja, die feedbacks he? Ooit gehoord van Olavi Kärner?

      http://www.aai.ee/~olavi/2001JD002024u.pdf

     3. Guido

      Andre – Olavi Kärner had ik nooit van gehoord. Wel zie ik dat het artikel waar je het over hebt behoorlijk verouderd is (zo gebruiken ze data met een 0.06K / decade opwarming trend over 1979-1998 …..), ik ben benieuwd of de conclusies blijven staan als je het zou overdoen met de huidige beste satelliet-data en langere tijdserie waarin de zon onderuit gaat maar de temperatuur niet (trend van 0.11K / decade over 1979 – nu volgens Roy Spencer).

 9. Herman Vruggink

  Tije

  Nee, ik zeg helemaal niet dat er niet gekeken mag worden naar satellietdata. Ik zeg dat je niet alleen naar satellietdata moet kijken maar ook naar andere indicatoren zoals station data. Wie slechts zeer selectief alleen naar de informatie wenst te kijken die hem uitkomt valt door de mand. De vaste kliek alhier geloofd heilig dat de opwarming gestopt is op basis van hun enige bron die ze nog accepteren. Dat is een eng smal gezichtsveld en de vergelijking met een sekte is naar mijn idee dan ook op zijn plaats.

  Maar laten we het omdraaien: Vindt jij dat de opwarming de afgelopen 18 jaar gestopt is en zo ja welke data/informatie wil je daar voor aandragen? Nou?

  1. Hans Labohm

   Beste Herman Vruggink,

   Heb je deze ‘posting’ van mij gemist?

   http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/01/opwarmingspauze-kan-nog-5-10-tien-jaar-duren/

   Hier is Gavin Schmidt aan het woord, de opvolger van Jim Hansen en fervent klimaatalarmist. Wat weet jij dat hij niet weet?

   1. Herman Vruggink

    Hans,

    Ik mis geen enkele posting van je.
    De opwarmingspauze kan wel 10 jaar duren, wie weet wel 100 jaar, wie weet gaat het wel afkoelen. Wat heeft een verwachting te maken met keiharde feiten en de onwaarheid dat de opwarming 18 jaar gestopt is?
    Waar zegt Gavin Schmidt dat de opwarming 18 jaar gestopt is? Waar beste Hans? Waar? Nou?

 10. Hetzler

  @Vanzelfsprekend moeten meerdere typen gegevens worden meegenomen. Alleen, met jouw beweringen probeer je de idee staande te houden dat de opwarming gewoon ongestoord verder gaat. Je wekt de suggestie dat de trend tussen 1950 en 1998 doodgewoon verder gaat na 1998. Dit is in strijd met alle landdata. Niet voor niets wringen talloze protagonisten van de AGW-hypothese zich in allerlei bochten om een verklaring te zoeken. De ironie wil dat deze verklaringen toegedicht worden aan niet menselijke factoren. En ook het IPPC heeft er moeite mee. Dit is dus waar de hele discussie over gaat: het gedrag van temperatuur (land en satelliet) is strijdig met de veronderstelde correlatie met menselijke CO2-emissie als de enige factor.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Die opmerking over landdata is mij een raadsel, dat moet je nog maar eens uitleggen wat je daar mee bedoelt. Nee, de trend tussen 1950 en 1998 gaat niet doodgewoon verder na 1998, dat heb ik nergens gezegd. En ook AR5 van het IPCC bespreekt een Hiatus tussen 1998 en 2013 als een periode van duidelijk verminderde opwarming. Maar verminderde opwarming is heel wat anders dan een opwarming die gestopt is. Bovendien laten de jaren 2013 en 2014 en 2015 duidelijk weer opwarming zien. Eerlijk gezegd zou ik niet weten waarom er een verklaring gezocht moet worden voor verminderde opwarming zolang de observaties nog binnen het model vallen.
   http://www.climate-lab-book.ac.uk/wp-content/uploads/fig-nearterm_all_UPDATE_2014.png
   Zou er werkelijk een duidelijke Hiatus ontstaan van 20 jaar dan ben ik de eerste die direct het voorzorgprincipe laat vallen. Maar dat is nu eenmaal niet het geval.

 11. Erik

  Of de observaties nog binnen het model vallen, hangt af van de temperatuur reeks die je bekijkt. De data van de satellieten wijken behoorlijk af, ook bijv. HadCrut3 en HadCrut4.
  Sommige andere oppervlakte data, Giss NCDC Cowtan enz zijn recent behoorlijk omhoog gemanipuleerd en komen meer in de buurt. De AGW aanhangers weigeren hun niet kloppende modellen aan te passen, maar hopen via ‘bewerking’ van de data toch hun doel te bereiken.

  1. Herman Vruggink

   Erik,

   Tja, dat zijn nu precies de beweringen die passen bij de aanhangers van de satelliet sekte, andere gegevens die ze niet bevallen doen ze af manipulatie en onbetrouwbaar. Wel, geloven staat vrij, veel plezier er mee.

   1. Erik

    Kijk maar eens bij climate4you naar de vele niet evenwichtige aanpassingen bij de giss data. Bij satellietdata zijn er veel minder aanpassingen.

    https://www.dropbox.com/s/bkrfpct89sp4w3u/bestand%2005-06-15%2019%2013%2051.gif?dl=0

 12. Hans Labohm

  Guido,

  Ik sta open voor gastblogs, mits beschaafd (maar dat is bij jou geen probleem), en mits begrijpelijk (op zijn minst aanvoelbaar) voor de geïnteresseerde leek.

  Mijn e-mailladres is h.labohm@freeler.nl

  Als dat niet werkt, probeer dan labohm@freeler.nl

  1. Guido

   Dat is enorm sportief Hans en had ik niet verwacht. Ik ga er eens rustig voor zitten en zal het aan je voorleggen.

 13. Hans Labohm

  Namens Dick Thoenes.

  Ik vond de volgende reacties van een zekere Guido:
  “het stuk van Dick Thoenes zit vol fouten (“sinds 1940 is de temperatuur met 0.2 graden gestegen”) en halve verhalen (de zon die de opwarming zou kunnen verklaren maar de afnemende zon niet in verband brengen met de hiatus), toch vind je (Andre) het een uitstekend stuk. Dat is best apart.”
  “allereerst vroeg ik me af of je nog iets wil zeggen over de fouten van Thoenes die ik aankaartte. Dat je daar niet op ingaat doet me vermoeden dat je het met me eens bent en dat het dus ook wat misleidend is om zijn stuk aan iemand anders aan te prijzen, maar correct me if I am wrong. Je hebt het zelf over manipulaties van Mann (waar ik het overigens mee eens ben) maar dit soort praktijken komen aan beide kanten voor en daar wordt niemand beter van”.
  “ik hoop inderdaad dat Thoenes de meest in het oog liggende fouten wil rectificeren, maar er zitten zoveel misleidende stukken / halve verhalen in dat hij het beter zou terugtrekken. Ik zie geen van beide gebeuren.” 
  “Ik denk niet dat het zinvol is hier nu verder op het betoog van Thoenes in te gaan: Thoenes heeft bij monde van Labohm gereageerd en gaat nergens in op de kritiek, maar heeft het “
  Reactie van Dick Thoenes:
  Hij vond mijn opgaven van de temperatuurdaling en –stijging in de vorige eeuw blijkbaar niet goed, maar hij zegt niet wat die dan zouden moeten zijn. Je mag er best een paar tienden van een graad bij optellen, dat maakt voor mijn betoog niets uit. Ik heb hier trouwens op gereageerd.
  Jammer genoeg heeft hij nergens vermeld wat dan al mijn verdere fouten zouden zijn, dus ik kan er ook niet op in gaan. Maar hij heeft het wel driemaal herhaald!
  Ik wil in alle onbescheidenheid opmerken dat mijn verhaal het meest omvattende is over de CO2- problematiek dat ik ken. Gelukkig zijn er ook lezers die dat waarderen. Maar Guido doet wat veel alarmisten doen: geen rationele argumenten aanvoeren maar alleen maar afkraken. Dat is blijkbaar mode. O ja, en die “hiatus” bestaat natuurlijk alleen maar in de fantasie van alarmisten!
  Dick Thoenes

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.