Palestijnse imam eist op tv genocide op joden en atheïsten

genocide on atheists and jews
Foto:

Kun je je voorstellen wat er zou gebeuren als dit een christelijke predikant was die het over, zeg, moslims en atheïsten had gehad?

Ik wel. De halve wereld zou dan al lang in brand hebben gestaan. Ambassades in islamitische landen zouden zijn aangevallen en de media zouden excuses eisen van elke christen op deze aardbol.

Maar ach, in dit geval gaat het om moslims, en nog om een Palestijnse moslim ook, dus ach, hij zal het vast niet zo bedoelen. Toch?!

Dit is het gebed van de imam die haat mocht prediken op de Palestijnse staatstelevisie:

“Allah, punish Your enemies, the enemies of religion, count their numbers and kill them to the last one, and bring them a black day. Allah, punish the wicked Jews, and those among the atheists who help them. Allah, we ask that You bestow upon us respect and honor by enabling us to repel them, and we ask You to save us from their evil.”

Met andere woorden:

“Allah, straf Uw vijanden, de vijanden van religie, tel hen bij elkaar op en dood ze stuk voor stuk, en bezorg ze een zwarte dag. Allah, straf de slechte joden, en de atheïsten die hen helpen. Allah, we vragen U om ons te zegenen met uw respect en eer door ons in staat te stellen om hen te verslaan, en we vragen U dat U ons redt van hun kwaad.

Nou weet ik niet precies wat voor kwaad de imam in gedachten had, maar het lijkt me toch dat hij eerst en vooral moet bidden om de haat in zijn eigen hart te verslaan. Maar nee, in plaats daarvan bidt hij om kracht om een tweede holocaust uit te voeren. En dat doet hij publiekelijk, op de Palestijnse staatstelevisie.

Dit is dus waarom er nog lang geen vrede kan komen tussen de Palestijnen en Israël. De Palestijnse cultuur en diens interpretatie van de islam zijn zo grondig verziekt dat je niets met ze kan. Nou ja, niets behalve oorlog voeren.

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reageer

81 reacties

 1.   

  Soms krijg je het idee dat het wat met de Islam te maken heeft.

 2.   

  Goh, het woord genocide valt en paardepis is in geen velden of wegen te bekennen om zijn moralistische tuitmondje hysterisch open te trekken.

  1.   

   Dit soort genocidale waanzin jegens Joden lijkt sprekend op de moordzuchtige oproepen van Vigo jegens moslims.
   Ik verafschuw dit soort zieke geesten.

   1.   

    Een significant verschil is natuurlijk wel dat ik ten eerste niet oproep tot moord, dat maak jij ervan, ik wil uit lijfsbehoud, en dat dit nodig is blijkt wel uit dit artikel, de islam onze wereld uit hebben.

    Daar heeft, in tegenstelling tot die islamitische smeerlappen, religie ook nog eens niets mee van doen, slechts lijfbehoud is mijn drijfveer.

    1.   

     Zit niet zo laf te draaikonten, vigo, je deed voorstellen tot moabs op Mekka, gedwongen sterilisatie van moslims en het opsluiten van alle moslims in concentratiekampen om zo een Muslimrein Nederland te realiseren.
     Je bent van dezelfde soort als die krankzinnige imam.

     1.   

      @cp , sta jij te juichen als een moslim je de nek af gaat snijden , ik denk het niet .
      dus dat @vigo uit lijfsbehoud alle moslims uit de westerse wereld wil hebben , is een gezonde reactie .

      en daar staat hij/zij niet alleen mee , ik denk ieder mens met een klein beetje gezond verstand het zelfde wil .

      je kan nog mag deze uitlatingen niet af blijven doen , het is (zijn) maar krankzinnigen , kijk naar wat IS doet en gedaan heeft uit naam van de islam , en deze groepering staat niet alleen , er zijn vele groeperingen die uit naam van de islam moorden .

      zelfs mag ik stellen dat de in jou ogen gematigde moslim , zich volledig achter de islam schaart , en tot dit soort daden in staat is .

     2.   

      Dat is toch geen oproep tot moord op moslims in het algemeen trieste fantast?

      Die MOAB op Mekka is een oorlogshandeling, we zijn in oorlog met de islamitische ISIS en in dat kader wanneer die in coalitie verband plaats vindt gerechtvaardigd naar mijn mening.

      Moslims in detentie plaatsen in tijden van oorlog net zoals destijds de Amerikanen deden met Japanners, en we zijn in oorlog met dat tuig gezien de aanslagen her en der op de wereld, lijkt mij ook gerechtvaardigd gezien die vijfde colonne die nu wel bewezen is sinds de affaire Molenbeek.

      En betreffende dat steriliseren zie ik graag een citaat tegemoet smerige leugenaar, het genetisch manipuleren van halalvoer teneinde die plaag te reduceren wereldwijd lijkt mij zinvol, of vindt jij die alsmaar uitdijende moslimpopulatie zo’n verrijking en bijdragen tot de wereldvrede?

      Kortom, mijn mening, of mag ik die ineens niet meer uiten in de door jou zo bejubelde rechtsstaat omdat het je moslimgabbers betreft?

     3.   

      Heeft Vigo nooit sterilisatie van moslims bepleit?

     4.   

      @Zo maart:
      “sta jij te juichen als een moslim je de nek af gaat snijden , ik denk het niet .dus dat @vigo uit lijfsbehoud alle moslims uit de westerse wereld wil hebben , is een gezonde reactie .”

      Je kan dan beter alle mannen deporteren. Het zijn immers vrijwel louter mannen die zich bezighouden met geweldsmisdrijven.
      En tja, zomaar, dan ga jij er dus ook uit, hoewel ik betwijfel of jij in staat bent om zelfs maar 1 vlieg kwaad te doen.

  2.   

   Denk niet dat CP in de jaren 40 in het verzet had gezeten, die waren best moorddadig tegenover ook joden uit moordenaars en die anders denkende vermoorde.

 3.   

  Detail: “the enemies of religion”. Let wel: niet “onze religie”, maar “religie”. Dan weet je meteen ook wat er wordt bedoeld met het zo vaak (maar onterecht) aangehaalde koranvers: “er is geen dwang in religie”.

  In de ogen van de rechtzinnige moslim is er voor de vijanden van de islam maar één lot: de dood, bij voorkeur geserveerd door moslims. Met zulke gasten is het kwaad kersen eten. Het is sneu dat Israël dat al driekwart eeuw toch moet, maar wij zullen ons deel ook nog wel krijgen.

 4.   

  De islam is de absurde godsdienst van een immorele Bedouin (stam), is een rottend lichaam, dat onze levens vergiftigt.
  Was getekend: Kemal Atatürk

  1.   

   En Kemal kon het weten. Anyway, de islamofascist Erdogan is druk bezig de erfenis van Atatürk met de grond gelijk te maken.

   Hij kan dat doen omdat geloof -en zeker islam- vrijwel onuitroeibaar is. Het moge dan een rottend lichaam zijn, wegrotten doet het helaas niet.

   En ja, het vergiftigt de geesten en de levens van moslims zelf. Onbegrijpelijk dat mensen dit vieze geloof niet afwerpen als een versleten jas, zelfs niet als ze in het (nog) vrije westen wonen.

   1.   

    @Floris dit heb ik van meet af aan nooit begrepen , volgens de moslims vluchten zij hierheen voor het geweld binnen de islam.

    en eenmaal hier dwingen zij ons om hun islam te omarmen als zijnde een vredelievend geloof .

    zij eisen van ons begrip en respect, ondanks dat geloofsgenoten van hen uit naam van de islam , westerlingen en anders gelovigen (uit) vermoorden .

    geen moslim doet schijnbaar aan zelf reflectie, zo ja dan moeten zij toch weten dat zij alle negatieve kritiek zelf aanzwengelen.

    1.   

     @Zo maart:
     “dit heb ik van meet af aan nooit begrepen , volgens de moslims vluchten zij hierheen voor het geweld binnen de islam.”

     Voor zover ik weet, vluchten moslims en niet-moslims doorgaans om dezelfde reden: omdat hun huis en hun haard wordt bedreigd of reeds met de grond gelijk is gemaakt.
     Hoeveel moslims spreek jij op een gemiddelde dag, zomaar?

    2.   

     Vanaf de allereerste gastarbeider tot aan de laatste “vluchteling” is de overgrote meerderheid hierheen gekomen om er financiëel beter van te worden. Vluchten voor islam doen ze zeer zeker niet.

 5.   

  Er is trouwens niets nieuws onder de zon wat betreft dit soort virulente jodenhaat. In 2003 zei sjeik Ibrahim Mudayris op PA tv:

  “Allahs vloek ligt op de Joden. (…). Het is een historisch feit dat de Joden niet tevreden zijn totdat zij erin zullen zijn geslaagd wereldwijd burgeroorlogen te hebben veroorzaakt. Zij waren het die de VS ervan overtuigden oorlog tegen de islam te voeren onder het voorwendsel van bestrijding van terrorisme. (…) Zij hitsten Europa en zelfs de Arabische naties op om oorlog tegen de islam en de moslims te voeren. Wij waarschuwen jullie, Arabieren en moslims, voor de kanker die zich al naar Palestina heeft uitgezaaid, opdat het vervolgens niet naar de Arabische en islamitische naties uitzaait (…). Het is aan jullie om waakzaam te zijn, want onze strijd is niet alleen met de Israëlische regering, maar met iets van veel grotere omvang; het is met het wereldzionisme, dat de besluitvormers regeert. Het wereldzionisme regeert de Veiligheidsraad, de Amerikaanse regering en andere naties op deze wereld. (…) In de woorden van de Profeet: ‘vandaag zullen wij hen aanvallen en niet zij ons’ en hij reinigde Medina van Joden. Is voor de Arabieren en de moslims niet de tijd aangebroken om hetzelfde met de Israëlische joden te doen? Is voor hen de tijd niet aangebroken om hun landen en landstreken van de joden te zuiveren, zodra zij het gezegende Palestina van hen ontdaan hebben?”

  http://www.israel-palestina.info/hamas-html/#Handvest_islamitische_concepten

  Dezelfde taal als destijds in Der Stürmer was te lezen, nietwaar Paardenpis?

  1.   

   Ja, Floris dit soort racistische taal was ook in Der Stürmer te lezen. Ook op DDS overigens, waar Houtlijm, Vigo en Suijkerbuijk dezer dagen een politiek gericht op een Muslimrein Nederland bepleitten.

   Ik neem aan dat je daar ferm afstand van neemt?

   1.   

    Je probeert van onderwerp te veranderen. Desondanks wil ik je vraag wel beantwoorden, doch pas nadat we eerst on-topic blijven en eens goed focussen op dit islamitische antisemitisme. Ik vrees dat je dan gaat zeggen dat dit enkele gekken betreft en dat de meeste moslims helemaal niet antisemitisch zijn. Of vergis ik me?

    1.   

     Ik denk inderdaad dat de meeste moslims niet antisemitisch zijn (bedenk ook dat de meeste moslims niet in het Midden Oosten wonen) en meen bovendien dat het antisemitisme onder moslims veel politieker van aard is, ze wordt gevoed door een reëel probleem met Israël een westerse koloniale enclave in het Midden Oosten. Dit in tegenstelling tot het veel gruwelijkere christelijke antisemitisme dat (Luther) anti- judaistisch van aard was en naadloos overging in puur racisme. Het resultaat was eeuwenlange pogroms en Holocaust. Vanuit dat perspectief is het nogal hypocriet de pijlen op dit punt eenzijdig op moslims te richten.

     1.   

      Je vergist je. Mohammed was een jodenhater (omdat ze hem niet wilden volgen) en liet hen bij bosjes vermoorden. De joden en christenen werden later getolereerd maar slechts als 2e rangs burger (dhimmi). Dit geheel volgens koranisch voorschrift, min of meer vergelijkbaar met de situatie in de tijd van Luther.

      Het antisemitisme zit dus in de islam ingebakken als de kip in het ei. Dat de stichting van de staat Israël op wat zij als islamitisch grondgebied beschouwen dit reeds bestaande antisemitisme tot groteske proporties heeft opgepompt klopt, maar neemt niet weg dat islam altijd al antisemitisch is geweest (ook al bestond toen het woord nog niet).

     2.   

      In de geschiedenis van de islam was het antisemitisme nooit weg, zoals het nooit weg was in de geschiedenis van het christendom. In beide geschiedenissen zit afkeer van de Joden ingebakken.
      Het verschil zit historisch in de manier waarop moslims omgingen met Joden (meestal uiterst vreedzaam) en de christen’ een eeuwenlange terreur, pogrom en genocide.

      In de laatste eeuw is het verschil dat in het Midden Oosten er een concrete politieke spanning is die het antisemitisme voedt. In Europa is die politieke spanning er bij nazis en neo-nazis niet: dat is onversneden racisme. Dit verschil toont zich ook in de slachtofferaantallen (de nazis brachten 6 miljoen Joden om).

     3.   

      Die ‘relevante feiten’ die jij in zegt te brengen bestaan slechts in jouw totaal door de islam verdorven brein paardepis!

      Als mensen met andere info komen is de bron islamofoob, de scribent een moslimhater of andere niet ter zake doende flauwekul.

      Daarom stel ik dat deze discussie met jou totaal zinloos is, dit is al zo vaak gebleken, en als klap op de vuurpijl roffel je jezelf als een plateauzool dragende pygmee dan ook nog stoer op je kippenborst om je tot winnaar van het debat uit te roepen.

     4.   

      Ik zie dat je niet bekend bent met het islamitisch geweld tegen joden, ook voordat het zionisme ontstond. Leestip: https://www.facebook.com/notes/david-arthur-levy/muslim-pogroms-against-jews-prior-to-zionism/10152225862404115/

      Welke van de twee religies de meeste slachtoffers heeft gemaakt doet niet ter zake. Wel kunnen we zeggen dat de jodenhaat van de koran afdruipt terwijl in de bijbel slechts in twee evangelies anti-judaïstische teksten te vinden zijn.

      Wat nog belangrijker is, is dat het christendom nu geen antisemitisme meer uitdraagt terwijl de islam heden ten dage antisemitischer is dan ooit.

      De westerse leiders kijken ervan weg. Omdat ze anders in conflict komen met de totale islamitische wereld. Maar dat conflict valt op termijn toch niet te vermijden. De middelmatigheid en de lafheid van de huidige generatie politici, overal in het westen, is tenenkrommend. De geschiedenis zal harder over hen oordelen dan over die andere appeasers die Hitler de kans gaven om z’n oorlog te beginnen.

    2.   

     Neem nu maar van mij aan dat dit weer zo’n vervelende wisseling van slagen wordt als dat de nazi’s evenals Hitler christenen zouden zijn geweest, met opmerkingen over het zegenen van tanks door de Paus en het opschrift op Duitse koppelriemen.
     En uiteraard waren de christenen grotere massamoordenaars dan moslims in de geschiedenis……..

     Volslagen zinloos deze discussie met die trol.

     1.   

      Ik zie dat vigo de relevante feiten die ik pleeg te vermelden als tegenwerping in het debat met slechtgeinformeerde moslimhaters goed heeft opgepikt.
      Dat hij dat als rabiate moslimhater als uiterst hinderlijk ervaart laat zich raden. Jodenhaters en moslimhaters hebben tenminste één eigenschap gemeen: ze hebben een broertje dood aan de feiten.

     2.   

      Die ‘relevante feiten’ die jij in zegt te brengen bestaan slechts in jouw totaal door de islam verdorven brein paardepis!

      Als mensen met andere info komen is de bron islamofoob, de scribent een moslimhater of andere niet ter zake doende flauwekul.

      Daarom stel ik dat deze discussie met jou totaal zinloos is, dit is al zo vaak gebleken, en als klap op de vuurpijl roffel je jezelf als een plateauzool dragende pygmee dan ook nog stoer op je kippenborst om je tot winnaar van het debat uit te roepen.

     3.   

      Ja, vigo, het is vaak onthutsend eenvoudig om jodenhaters en moslimhaters met feiten en argumenten terzijde te schuiven. De oorzaak is volgens mij dat intelligente mensen in de regel geen racist zijn, dat vergt een zekere mate van domheid.

     4.   

      JIJ ontbeert feitenkennis, Paribus. Zie de leestip die ik je gaf.

     5.   

      Waarschijnlijk zonder het te beseffen paardepis illustreer je nu precies mijn punt dat je een trol bent, als je met je scheve moralistische tuitmondje vol tanden staat kan je altijd nog racisme schreeuwen en iemand voor dom verslijten, wat ben je toch een enorme arrogante lul.

     6.   

      Ik kan me goed voorstellen dat dit heel frustrerend voor je is, vigo, ik snap daarom ook niet waarom je voortdurend mee wilt doen aan discussies die je inhoudelijk evident evident boven de pet gaan.

     7.   

      ‘ evident evident boven de pet gaan.’

      Begin je ervan te stotteren paardepis, ja het valt ook niet die broek op je enkels met dit weer……

     8.   

      We stellen vast dat Paribus inhoudelijk op z’n plaat is gegaan en van arrenmoede maar voor een persoonlijke aanval op Vigo heeft gekozen.

      Ach ja, zo doet ie dat al een jaar of tien.

     9.   

      Floris, Vigo bepleitte hier dezer dagen dat Nederland Muslimrein moet worden en hij meent dat we alle moslims hier moeten opsluiten in concentratiekampen.
      Behalve Beukman en Julius nam nog niemand afstand van dit nazi-achtige gebral. Wel was er veel bijval, met name van Suijkerbuijk en Houtlijm (die nog wel een uitzondering wilde maken voor geïntegreerde moslims en moslims met werk).

      Hoe sta jij in deze discussie?

     10.   

      Ik ben voorstander om de islam te verbieden. Het is een politieke religie die haaks staat op zo’n beetje alles waar het westen eeuwenlang voor heeft geknokt en zelfs haaks staat op de geest van de grondwet. De islamitische leer is namelijk zo fascistoïde en discriminatoir als de neten. Het is een schadelijk kankergezwel dat onze samenleving grote schade toebrengt.

      Moslims die aan hun achterlijke en fascistoïde geloof vast willen houden kunnen opdonderen. Anderen, zoals Hafid Bouazza, kunnen blijven.

      Ik besef dat de westerse leiders een dergelijke stap momenteel niet willen nemen. Er moeten nog veel meer kalveren verzuipen voor men de wijsheid en de moed op kan brengen om deze noodzakelijke stap te nemen.

     11.   

      Heel verstandig laat paardepis de onterechte beschuldiging van het lukraak vermoorden van moslims en sterilisatie nu weg, maar begint wel over concentratiekampen, terwijl het interneren van een ‘vijfde colonne’ in tijden van massaal islamitisch terrorisme natuurlijk niets heeft te maken met het begrip ‘concentratiekamp’ zoals de Duitsers die hadden, de Godwin is de trol niet vreemd.

  2.   

   Het is nogal wiedes dat de vele leugens in dit verhaaltje worden geslikt door mensen die leven in een door Israel bezet gebied.

   1.   

    Welke leugens, Beukman?

    1.   

     @Floris
     Om misverstanden te voorkomen: ik reageerde op jouw citaat van de Palestijnse sjeik Ibrahim Mudayris. Het zal denk ik niet nodig zijn dat ik de leugens uit zijn verhaaltje voor je op een rijtje zet.

     1.   

      Okee.

   2.   

    De Arabieren die Israëlisch staatsburger zijn hoor je anders niet klagen. De Joden die Arabisch staatsburger zijn ook niet trouwens, maar dat komt doordat die verdreven en/of dood zijn.

 6.   

  Moslims blijken weer de vredelievende mensen te zijn die door de autochtonen steeds zo aangevallen worden. Echt iets voor “DENK” in Nederland nu zij hulp van Azarkan krijgen die liefst hetzelfde hardop zou roepen maar dan in de naam van democratie. De blinde ontkenners van dit verschijnsel bieden wel door hun ontkenning steun aan deze nare lieden. En dat kunt je langzamerhand geen naïviteit meer noemen. Zij zijn natuurlijk niet allemaal zo hoor ik dan zeggen maar wij kunnen alvast beginnen met tellen.

 7.   

  Een middeleeuws denkend volk(al dan niet met de nieuwste iPhone bewapend) kunt je niet bestrijden met moderne democratische middelen, tot nu toe werkt het averechts want zij snappen er niets van. Een behoorlijke dilemma als je zelf niet middeleeuws wilt handelen. Leg de handboek democratie uit aan de man met de knuppel. Werkt niet!

 8.   

  Reacties van enkele personen op dit forum zijn voor mij onbegrijpelijk! Hen, in dit geval CP en Beukman wil ik een verhaaltje vertellen.

  Ik heb ooit met een Joodse man, overlevende uit drie kampen, gesproken. Deze vertelde mij het volgende: ‘als miljoenen mensen – een heel politiek systeem, ontelbare aantallen burgers die in God geloofden – zeggen dat ze je zullen doden, kan je beter maar naar hen luisteren.

  Ik (Seneca) heb bommen gehoord die explodeerden in of buiten onze ambassades, menigten die om bloed riepen, moellahs die die doodvonnissen uitspraken, zogenaamde leiders die gilden om de jihad. Ze hebben boeken verbrand, de temperatuur van de haat in sommige delen van de islamitische wereld is over het kookpunt. Ik heb hen gehoord, Heeft u hen gehoord? Ik bedoel echt geluisterd en begrepen wat zij zeggen en doen? Dus niet alleen met uw gehoor luisteren, maar met uw hele wezen? Ik ben bang van niet want anders zou u niet schrijven wat u schrijft om maar uw gelijk te halen.

  De schrijver Robert Louis Stevenson heeft ooit gezegd: ‘vroeg of laat moeten we allemaal zitten aan het banket van de consequenties’. Ik zeg: ‘welkom en laat het u smaken, bedenk wel dat het zeer bitter zal zijn’.

  1.   

   De haat is inderdaad over het kookpunt heen bij die barbaren, Seneca.

   Maar zo meteen komt Paribus “uitleggen” dat dat de schuld van het westen is.

   Wegkijken is de moeder aller lafheden.

   1.   

    @Floris
    Dat CP en anderen zo koppig in hun dwaling blijven volharden, heb ik al eerder gekwalificeerd met het gezegde “Koppigheid is de energie der dommen”, want wát je ook aan argumenten, verwijzingen of feiten aanbrengt, ze worden achteloos terzijde geschoven, bang als men is, om dan toe te moeten geven, dat ze het totáál bij het verkeerde eind hebben. Daar komt dan nog de kwalijke onhebbelijkheid bij, dat meteen met kwalificaties wordt rondgestrooid of het pepernoten zijn. Dit is echter een teken van onmacht en frustratie van hun kant en eigenlijk moet je dat zien als een compliment!

    1.   

     De heer Suijkerbuijk had het deze dagen nogal lastig in de discussie. Zijn weinig verheffende standpunt dat we Nederland Muslimrein moeten maken drong hem deerniswekkend in het defensief maar hij miste het vermogen tijdig te wenden en de dwaasheid van zijn opstelling te erkennen.

     Nu meent hij onmacht en frustratie bij de opponent te ontwaren. Is dit om te lachen of om te huilen?

     1.   

      De heer Suijkerbuijk had het helemaal de laatste dagen niet lastig in de discussie paardepis, dat is zoals altijd weer jouw gedachtespinsel, als er èèn dagelijks voor lul staat dan ben jij het wel.

     2.   

      Wie de waarheid zegt en weet waar het over gaat kan bij discussies achterover leunen, terwijl de Ceterissen van deze wereld het moeten hebben van verdachtmakingen en op de man spelen. Zulk gedrag smeekt natuurlijk om weerwoord, maar het is beter zich niet tot dat niveau te verlagen. Een aantal pagina’s lager is namelijk niet meer duidelijk wie er is begonnen, zodat het lijkt dat beide partijen even veel schuld dragen en even veel (on-) gelijk hebben.

      Om het geheugen op te frissen (of scroll zelf even naar boven): al bij de derde bijdrage pleegt Ceteris karaktermoord:

      “moordzuchtige oproepen van Vigo jegens moslims”

    2.   

     Ik vergelijk de politieke correctheid weleens met “de Nieuwe Kleren van de Keizer”. Iedereen ziet (of kan zien) dat het onvoorstelbaar schadelijk is voor het westen en dat er door met name moslims grof misbruik van wordt gemaakt, maar niemand durft er wat van te zeggen uit angst om voor racist of fascist te worden uitgemaakt.

     Het is een soort van groepsdruk. Kuddegedrag. Zelfs de VVD is er aan ten prooi gevallen. Kijk maar hoe het degenen is vergaan (van Janmaat tot Wilders) die zich wél hebben durven uitspreken. Die worden verketterd.

     We zitten middenin een situatie waarvan ik denk dat men zich over 20-30 jaar niet kan voorstellen dat men zo ontzettend stom is geweest.

     1.   

      En dan te bedenken dat het politieke referentiekader van Floris stamt uit de 70-er jaren van de vorige eeuw. Inhoudelijk heeft hij het nog steeds aan de stok met Marcus Bakker, André van der Louw en Joop den Uyl.

      Geef ze van katoen, Floris, ze zijn nog springlevend en vergiftigen nog steeds de geesten van de mensen met goede wil.

     2.   

      Paribus komt niet verder dan ridiculiseringspogingen. Een duidelijk bewijs dat hij inhoudelijk niets te melden heeft. Een hol vat.

  2.   

   Joden weten ook verdomde goed dat al die Europese goedmensen die het nu zo goed met hen menen, al dan niet uit schuldgevoel of vanuit een anti-islamitisch sentiment, in één keer kunnen terugveranderen in de antisemieten zoals hun voorouders waren.
   Joden maken zich geen illusies. Kijk hoe het er aan toegaat in het christelijke Oost-Europa.

   1.   

    Ik denk inderdaad Beukman, dat Joden, als ze Suijkerbuijk en zijn pitbull Vigo horen brallen dat ze willen regelen dat Nederland Muslimrein wordt, weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. En als ze deze zelfverklaarde patriotten vervolgens horen overleggen over concentratiekampen, het verbieden van de godsdienst en deportatie zal hen dat pijnlijk vertrouwd in de oren klinken.
    Ze hebben gelijk, er zijn geen redenen om je illusies te maken, de geschiedenis herhaalt zich altijd, alleen de doelgroepen van vervolging veranderen, de daders zijn altijd dezelfde.

    1.   

     @CP
     Eris er hier slechts één die bralt en dat ben jij. Ik heb het nergens en nooit over concentratiekampen gehad, leugenaar. En ik wil helemaal geen godsdienst verbieden, want de islam IS geen godsdienst, maar een ideologie, analoog aan het Nationaal Socialisme. Bovendien, vuile leugenaar, heb ik het ook nooit over deportaties gehad. Ik heb gesteld, dat als men de islam haar speciale status en dús de voordelen ontneemt, zij VANZELF zullen vertrekken. Typische linkse, socialistische leugens, zoals Goebbels ze ook zo goed kon vertellen (we zijn nou tóch bezig met vergelijken, dus dan zal ik ook maar een duit in het zakje doen) Jij liegt, verdraait de werkelijkheid en nogmaals, weigert élke link, verwijzing, feit of anderszins tot je te nemen omdat je dan bang bent, zoals alle goede Bruinhemden, met de neus op de feiten te worden gedrukt. En dát moeten Neonazi’s als jij niet hebben. Want dan kunnen ze niet meer liegen en bedriegen en anderen de maat nemen en als onmensen wegzetten, terwijl je het zélf bent!
     En verschrikkelijke onmens, Joden worden door mij ten zéérste gerespecteerd gewaardeerd. Ik bewonder hun land en hun jarenlange manier van strijden voor hun (over)leven, tegen de Arabieren, joúw soulmates.
     Je bent een smerige intrigant, die mensen dingen in de mond legt die ze nooit of te nimmer gezegd of geschreven hebben. En het ergste is, je vindt jezelf nog gewéldig ook. Maar zoals je weet: “Eigen roem stinkt” en wat dat betreft, zou ik die Palestijnse student kunnen zijn: “Waarom STINK jij zo!

     1.   

      De heer Suijkerbuik wenst Nederland Muslimrein te maken en viel Vigo bij die helder en duidelijk bepleitte alle Nederlandse moslims in concentratiekampen op te sluiten. Ik begrijp dat de heer Suijkerbuijk nu ineens afstand neemt van Vigo. Dat had hij misschien beter eerder kunnen doen. Nu oogt het als laffe draaikonterij.
      Hij beweert helemaal geen godsdiensten te willen verbieden want, zo meent de intellectueel, de islam is helegaar geen godsdienst maar een ideologie. Geen wetenschapper en geen encyclopedie die hem daarin volgt maar dat weet Suijkerbuijk heel zeker. De man beseft niet dat áls het een ideologie zou zijn je even zo goed een fascist bent als je die wenst te verbieden.

      Suijkerbuijk snapt niets van rechtsstaat en en Grondwet en voor zover hij er iets van snapt heeft hij er mijlenver afstand van genomen. Hij verkondigt racistische en fascistische denkbeelden waar je koud van wordt maar hij houdt heel erg van Joden hoor, die hebben bij hem niets te vrezen.

      Wat is het toch een zegen dat hij behoort tot een kleine extremistische minderheid.

    2.   

     Het is dan ook niet zonder reden dat de PVV onder Nederlandse joden niet bepaald een populaire partij is. Sommige PVV-stemmers alhier hebben het wel eens over “de jood Asscher” die dingen zou verpesten voor andere joden. De rillingen lopen me dan over de rug.

     1.   

      Ik heb het hier een en andermaal betoogd, niet de vraag of je Joden, moslims of welke bevolkingsgroep haat en welke groep daarvan in je ogen deugt of niet maakt je goed of fout, maar het feit dat je meent dat rechtsstaat en Grondwet opzij gezet moeten worden om de groep die je op de korrel wilt nemen te discrimineren, te stigmatiseren, te diskwalificeren en/of te vervolgen. Als je die gedachtensprong hebt gemaakt ben je moreel een brug overgegaan die je voert naar het land van racisme en fascisme, een landschap waarin een mens zowel levensgevaarlijk voor medemensen als doodongelukkig wordt.

      Natuurlijk vertrouwen Joden PVV-ers niet. Ze zullen mogelijk met een klein beetje opluchting noteren dat ze toevallig niet tot de doelgroep van vervolging behoren maar ze kijken dezelfde figuren in de ogen die daar bij een vorige gelegenheid anders over dachten.

     2.   

      @CP
      Een van de dingen die de historische voelsprieten van onze joden recht overeind zullen hebben doen staan, is het gedram van met name de PVV over ritueel slachten, waar met name moslims door getroffen werden. Waarom? Omdat rond 1940 precies hetzelfde gedram te horen was richting ritueel slachten door de joden. Ook toen had dierenliefde er geen lor mee te maken.

     3.   

      @Beukman
      Lekker aan het generaliseren? Besef je wel wat je nu doet? Iets wat iemand heeft ingeklopt, uit te smeren over de rest van de commenters. Kan het nog platvloerser in een discussie?

      En CP, het zal me aan mijn achterwerk roesten dat er Joden zijn die de PVV niet vertrouwen. Ze ontdekken nog wel met welk een vos ze als lam trachten te weiden.

     4.   

      Kletskoek, de werkelijkheid is dat HEEL VEEL linksen zich laten beïnvloeden door de nazistische opvattingen van de islam en de Joden de schuld van alles geven, terwijl de Palestijnen onschuldige lieverdjes zijn, die alleen weigeren vrede met Israël te sluiten en dat bevestigd hebben door de drie nee’s van Khartoem.

      De waarheid is dat, wanneer de Arabieren de wapens neerleggen er morgen vrede is en wanneer de Joden de wapens neerleggen het land morgen niet meer bestaat.

      En van zoveel linkse achterlijkheid lopen mij de rillingen over de rug.

 9.   

  En zo wordt het onderwerp van dit topic van beginne af aan ‘vakkundig’ omgebogen door het illustere landverraders duo paardepis en Bukman.

  Dat er op zijn minst honderden miljoenen, zo niet veel meer, moslims wereldwijd genocide op joden en ongelovigen willen plegen wordt vrolijk weggewuifd door die twee schijthuizen want de PVVér die zijn land en continent naar de klote ziet gaan door dat ongedierte en dat niet zo ziet zitten, dat is pas erg.

  Ik blijf PVV stemmen en strijden tegen de islamisering!!!

  1.   

   Vigo past in zijn fascistische en racistische denkpatroon steeds dezelfde redekunstige truc toe: hij dehumaniseert moslims door ze ongedierte te noemen (dan is vervolging en ruimen gelegitimeerd) en hij definieert mensen die zijn bruine zienswijze niet delen tot landverraders (die je tegen de muur mag zetten).

   Ook hier is er slechts één aspect dat een beetje geruststelt: hij behoort, net als Suijkerbuijk, tot een kleine extremistische minderheid die in dit land voorlopig politiek geen deuk in een pakje boter kan schoppen.

   1.   

    De minderheid die Ceteris ziet is inderdaad klein, want die bestaat alleen in zijn hoofd. De meerderheid daarentegen begint inmiddels, onder een overstelpende bewijslast, steeds duidelijker te zien dat de islam mensen op het verkeerde pad brengt.

    1.   

     Zelfs al zou dat waar zijn, heer Yas, dan doet dat tittel noch jota af aan de strekking van mijn betoog.

     Denkt u daar maar eens grondig over na.

   2.   

    Neem nu maar van mij aan dat de politieke dagen van jou en je soortgenoten zijn geteld paardepis, het is wachten tot de bom barst, en de huidige situatie in ogenschouw genomen is die dag niet ver weg!

    #neurenberg 2.0

    1.   

     Leuk, @Vieg. Neurenberg is de nr 1 speelgoedstad van Europa. Misschien verkopen ze er wel elektronische galgjes en vuurpeletonnetjes met echte kogeltjes. Samen een keertje naartoe gaan?

   3.   

    @CP
    Eigenlijk is het zeer verontrustend, hoe jouw denkwereld gelijk loopt met een Mussert, Rost van Tonningen, Geelkerken en nog meer van dat fraais.
    Zij wilden niks verkeerds horen of aannemen over de Duitsers en de Nazi’s i het bijzonder. Jij wil niks verkeerds horen of aannemen van de islam.
    Deze NSB’ers wilden maar ál te graag dat de Duitsers ons land kwamen “bezoeken” en nooit mee weg te gaan. Jij staat met open armen al dat gelukszoekerstuig te egroeten. Hoe meer hoe liever en nooit meer weggaan is jouw devies.
    Dan hadden deze frisse figuren een bloedhekel aan Joden en aan Nederlanders, die géén landverraders wilden zijn. Wel, heel opvallend is de gelijkenis met jou: Jij hebt óók een bloedhekel aan Joden en aan Nederlanders, die géén landverrader willen zijn.
    Ook was de NSB verzot op verklikkers, die verzetsmensen aanbrachten en Joden aangaven bij de Duitsers. Datzelfde valt van jou te verwachten, mocht de islam hier, door de ongebreidelde instroom een machtsfactor worden. Je zult hijgerig bij de plaatselijk imam komen vertellen, waar Joden te vinden zijn en waar zich Nederlanders ophouden, die niét gediend zijn van de islam.
    Een klein portret van jou, maar óh zo natuurgetrouw “geschilderd”.
    Gelukkig voor ons land, gaan bij steeds meer mensen de ogen, zij het langzaam, maar toch zeker, open en zal jouw soort, nét als jullie voorgangers in hun zwarte uniform, van het toneel verdwijnen!

    1.   

     @CP
     Nog een nabrander: In jouw soort kringen placht men aan het eind van een brief of gesprek een groet te wisselen. Welnu, om jou een plezier te doen: “Hou Zee!”

     1.   

      Goed gesproken Suijkerbuijk, was die geesteszieke smeerlap paardepis maar flink zijn oren.

    2.   

     @Suijkerbuijk
     Bingo!

    3.   

     Beste Suijkerbuijk,

     Ik uitte kritiek op uw denkbeelden op basis van wat u er daadwerkelijk over schreef.
     Uw aanval is niet gebaseerd op wat ik schreef maar uw eigen fantasie. U zult geen enkel citaat van me kunnen vinden waaruit haat voor Joden blijkt en evenmin een waaruit liefde voor de islam blijkt. Beide is niet het geval. Uw betoog is op de keper beschouwd dus een nare stropop: u legt me woorden in de mond die ik niet sprak en schrijft me intenties toe die ik niet heb om daar vervolgens schande van te spreken. Dit is de strategie van de zwakke debater. U zet slechts uzelf voor aap.

     1.   

      @CP
      Moet jij niet gaan colporteren met Volk en Vaderland? Dat barstte ook van de leugens!
      Overigens: Niet leuk hé, behandeld te worden, zoals jij anderen behandelt!
      Enfin, we weten nu tenminste wat voor vlees we in de kuip hebben! Een Jodenhater en een Islamknuffelaar!

     2.   

      U spoort niet lekker meer, heer Suijkerbuijk, en u beseft het.

     3.   

      @CP
      Als jij mij van dingen beschuldigt, die ik totáál niet geschreven heb, zoals concentratiekampen, interneren, deporteren dan kun je verwachten, dat je dat terugbetaald krijgt! Ik doe niet anders, dan wat jij doet hoor!
      En die “intenties” die ik jou zogenaamd ten onrechte toeschrijf, is gewoon een kwestie van jouw reacties leggen naast de doelstellingen van de NSB en dan is de gelijkenis tréffend. Of je het nou leuk vindt of niet. En er schoot me nóg een gelijkenis te binnen: De NSB wilde graag een verenigd Europa, onder de bezielende leiding van dhr. A. Hitler en wat wil jij: Een verenigd Europa en laat dat nou nét onder de knoet van Duitsland liggen. Toeval? Nee hoor: Hetzelfde denkbeeld! En de EU? Nou, dat gaat al aardig de kant op van Jodenvrij, want ze emigreren bij honderden naar Israël en de dictatuur van de EU gaat ook de, voor jou, goede kant op!
      En ik, sporen? Heel goed zelfs, maar dat weet jij ook wel, alleen wil je het niet toegeven.
      Nou kameraad: Hou Zee en succes met Volk en Vaderland!

     4.   

      Even precies, heer Suijkerbuick, ik legde u niets over concentratiekampen in de mond. Ik noteerde dat u een Muslimrein Nederland wenste en u op dat punt aansloot bij Vigo die dat ook wil en concreet het opsluiten van alle Nederlandse moslims in concentratiekampen bepleit. Kennelijk neemt u daar nu afstand van, een schrale troost maar nochtans.

      Uw bewering dat de wens van Hitler naar een Derde Rijk hetzelfde is als de wens van EU-landen een Unie te vormen is te absurd voor woorden.

 10.   

  Als het om joden gaat, is de politieke correctheid wel erg groot. Over het ongelijk van de islam is iedereen het blijkbaar wel eens maar als het om het christendom gaat, is er verdeeldheid en als het om jodendom wordt alle kritiek geweerd. Allereerst is er blijkbaar geen enkele kennis of twijfel over hoe elk van de drie godsdiensten werkelijk zijn ontstaan. Dat komt omdat het beslag op de openbare mening hier honderd procent is om toch vooral de als waarheid gepresenteerde geschiedenis te aanvaarden. Maar juist in die aanvaarding begint de manipulatie. Er geen enkele ratio de verhalen niet kritisch te benaderen. Juist een een kritische benadering leert al gauw dat de hoeveelheid onwaarschijnlijkheden ontzettend groot is. Onwaarschijnlijkheden, die men buiten de godsdienst om niet zou accepteren. Het is dan de vraag waarom wel in het geval van godsdienst. Wiens en welke belangen worden er mee gediend? In het geval van deze drie godsdiensten zijn er blijkbaar zelfs gemeenschappelijke belangen. In de vele verhalen die in de heilige boeken staan, zijn er namelijk wel wat punten, die overeenkomst hebben. Zo wordt Jeruzalem in alle drie de godsdiensten als heilige stad gezien en dan ook nog liggend in Palestina. Waar of niet waar, dat Jeruzalem in Palestina? Vroeger dus, stel tweeduizend jaar geleden. En waarom zijn bepaalde bijbelboeken apocrief? Omdat ze niet stroken met wat er staat in wel geaccepteerde. Wat hiervan te zeggen? Hebreeuws werd niet het Midden Oosten gesproken. Wel Aramees. Waar wel precies? Kom er maar eens achter. Van waaruit werden de joodse handelsvestigingen gecontroleerd? Kom er maar eens achter. Enzovoort.
  Het anti semitisme in de islam heeft een heel andere oorzaak dan het anti semitisme in Europa. Enige tijd geleden heb ik al aangegeven waar het anti semitisme van de islam vandaan komt. Het anti semitisme in Europa is veel ingewikkelder. Het is ingebakken in het christendom en op een heel andere manier in het jodendom. Dat is allemaal met taboes omgeven. Daar komen we niet vanaf. Maar is dat wel gezond? Wat zijn de gevolgen? We komen er in ieder geval niet verder mee als zo’n onderwerp niet eens onbevooroordeeld door velen, goed onderlegden kundig, grondig wordt onderzocht. Dat is nooit echt zo onderzocht. Wordt dat niet tijd?

  1.   

   @Bes
   Dat zijn me een macht aan vragen!
   Nou vooruit: Die vlek die nu Israël heet was tot nog niet zolang geleden een moeras afgewisseld door woestijn. Er trokken wat herders rond en dat was ie. Er liep wel een handelsroute langs richting Damascus. Dat kwam omdat de Grieken(veelal handelslui van Kreta) aan de kust wat havensteden hadden gesticht. Maar ja aangezien stelen naast het schapenhoeden erg lucratief was werd er al snel een brief of wat gericht aan de Egyptische farao dat men daar erg veel last had van ‘hapiroe’, iets dat in de fonetische klanken zoveel betekende als struikrovers. Maar Achnaton vond het de moeite niet waard en haalde zijn schouders op. De steden (nou ja, beetje groot woord) werden verlaten en de Philistijnen (Grieken dus) gingen terug naar Kreta. De handelsroute was immers makkelijker te voorzien van genoeg troepen.
   Ach en dan Jozua, ook zo’n verhaal. Ook hier zijn archeologie en vertellingen niet in rijm te brengen. Jericho was al compleet in de puin door een aardbeving, de muren aan gruzelementen en veel inwoners hadden de kuierlatten genomen. Toeteren was volkomen overbodig.
   Hebreeuws in oerzetting bestond en was sterk verwant met het Phoenicisch. Ook in het Koptisch en het Tamazigh zijn resten Hebreeuws te vinden.
   Ja, het is waar dat Aramees in de tijd van Pilatus/ Herodes in die streek de voertaal was en idem het Grieks.

   Maar goed, dat maakt een Arabier nog geen Filistijn en ook geen Palestijn.
   Naar mijn idee moet men in alle eerlijkheid eens kijken naar wie de streek ontwikkeld heeft en tot bloei bracht in de laatste eeuw. Dat waren niet de Arabieren. Immers als ze in staat zouden zijn tot zoveel innovatie, dan zouden ze ons niet nodig hebben.

 11.   

  http://www.elsevier.nl/opinie/opinie/2016/04/297548-297548/

  Salafisme-rapport AIVD is zorgelijk en lachwekkend tegelijk

  “Nooit was de terreurdreiging tegen Europa zo groot als in deze tijd. Zelfs massale arrestaties en huiszoekingen hebben daar niets aan veranderd, al worden sinds 2014 continu terroristische complotten ontmanteld.

  Hier ontstaat een absurde situatie: salafisten veroorzaken het jihadisme en beweren daarna zelf niet gewelddadig te zijn. Overigens was het de AIVD zelf die in een eerder rapport het salafisme een kweekvijver voor het jihadisme noemde.

  Ik ontkom niet aan de conclusie dat de overheid nog steeds niet beschikt over een consistent en duurzaam beleid om het jihadisme en zijn voedingsbodem adequaat te bestrijden. Dat is dweilen met de kraan open”. Afshin Ellian

  De EU en links vinden het blijkbaar best dat met de ‘vluchtelingen’ de gewelddadige islam hier binnenstroomt. Niet alleen komen de nieuwkomers vaak uit achterlijke gebieden met voor middeleeuwse opvattingen en dus met geweld tegen andersdenkenden, maar bij hen voegen zich primitieve figuren met zeer gewelddadige bedoelingen.

  Deze gedrochten hebben het vast plan om hier, zonder of desnoods met geweld, de islam te brengen en de sharia te vestigen en veel moslims staan daar achter.

  Ik heb zelf het gejuich van moslims meegemaakt na de aanslag op de twin towers

  Wie van ons zou zijn kinderen opvoeden met de spreuk; “Wacht maar tot wij het hier voor het zeggen hebben?”

  En de EU en links blijven in de ontkenningsfase hangen, doen niets en als er weer een aanslag wordt gepleegd huilen ze tranen met tuiten.

  Zelfs worden degenen die daar kritiek op hebben en die zich zorgen maken over de situatie waarin hun kinderen en kleinkinderen terecht komen en dat uiten voor ‘islamofoob’ versleten.

  Dit willens en wetens ontkennen en maar blijven binnenhalen van gewelddadige elementen, die niets van onze maatschappij willen weten en die zelfs haten, is inderdaad misdadig.

  De EU en haar schoothondjes zijn verantwoordelijk voor de aanslagen die er nog komen en ik zou niet weten waarom zoiets niet bestraft mag/moet worden.

  Of vinden de linksjes hier het normaal dat er gewelddadige elementen binnen worden gehaald?

  Misschien veronderstellen ze wel dat dit geweld met een cursus, die gegeven wordt door een geitenwollen sok, tot staan kan worden gebracht. Het zou me niet verbazen.

 12.   

  Floris “De islamitische leer is namelijk zo fascistoïde en discriminatoir als de neten. Het is een schadelijk kankergezwel dat onze samenleving grote schade toebrengt.”
  Inderdaad Floris, helemaal waar! Helaas heeft dit kankergezwel vele uitzaaiingen kunnen voortbrengen dankzij onze vele politicy die theedrinken, dialoog en vele subsidies als de enige medicatie zien. Daarbij volledig (politiekcorrect) verblind voor enige realiteit, ten beter weten in volledig voorbijgaand aan feiten en waarheden! Net zo als in de jaren dertig van de vorige eeuw! Velen hebben toen de gevolgen van die naieve politiek ondervonden, vrijheden konden pas na zeer zware strijd en miljoenen doden worden hersteld. Helaas, met de huidige ingeslagen weg zullen wij binnen aanzienbare tijd wederom volledig zijn onderworpen aan een fascistoïde en discriminatoire en intolerante leer, dat zich nu islam noemt! Een leer vaak erger dan het nazisme uit de jaren dertig! Dankzij de PvdA, het CDA, D66, VVD, GL, SP en andere splinterpartijen!

 13.   

  Toetssteen, wel bedankt voor uw reactie. Ik wist niet dat de Filistijnen op gegeven ogenblik teruggekeerd waren naar Grieks gebied. Het onderwerp ‘het ontstaan van de godsdiensten’ vind ik daarom interessant omdat daarmee mogelijk al de ‘bodem uit de godsdiensten’ valt. Of juist andersom. De combinatie van nieuw verkregen kennis van feiten zou dat kunnen aantonen. Dat is naar mijn idee nu nog wel mogelijk ondanks het grote verloop van tijd. Hierna zo een paar inzichten.
  In het Nieuwe Testament valt al dadelijk op dat de tijd waarin Julius Caesar leefde en die waarin Augustus (Octavianus) leefde uit elkaar lijkt te zijn getrokken. De officiële geschiedenis past zich in een aantal gevallen aan de bijbel aan. Bij Paulus is dat voor mij heel frappant. De reizen van de bijbelse Paulus zijn terug te voeren op een Paulus van ver voor Christus. Dat men het in het begin van het NT al heeft over een stad of dorp Kana heeft en over tollenaar Mattheüs (Levi) en de afwijzende houding van de inwoners van Jeruzalem tegenover tollenaars, zegt mij dat dit beslist gesteld moest worden.
  De controle op joodse handelsvestigingen vond plaats vanuit Soussa. Op landkaarten zie je dan dat deze naam geplaatst wordt vrij noordelijk of helemaal tegen de zuidkust aan in Klein Azië of zelfs in Perzië. Maar m.i. gaat het om Soussa, het tegenwoordige Sousse in Tunesië. (De achternaam Souza, Soesan e.d. en de voornaam Suzanna e.d. zijn er van afgeleid.)

Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!