De NRC en het kabinet verbazen zich over de nee-stem Sleepwet: tegenstanders liegen en bedriegen, én de kiezer is dom!

Ah ja. Fake news natuurlijk. Uhu.

Het NRC Handelsblad en de regering zijn duidelijk geschokt door de nee-stem bij het referendum over de Big Brother-achtige Sleepwet. Journalist Thijs Niemantsverdriet en zijn collega Pim van den Dool proberen de vinger in een redelijk lang artikel op de zere plek te leggen. Waar ging het mis? Ze schrijven:

Uit gesprekken met betrokkenen rijst een beeld op van een ja-kamp dat vasthield aan dezelfde strategie als bij het Oekraïne-referendum: laat instappen, alleen campagne voeren via de media, slechts een paar bewindslieden naar voren schuiven. Door de gunstige peilingen, die maandenlang een ‘ja’ voorspelden, zag het kabinet geen reden die strategie aan te passen.

Maar dat was een ‘misrekening.’ Het ging wél mis. Hoe kan dat toch? Want, schrijven de heren:

“Iedereen is het erover eens: als het ja-kamp één referendum had kunnen winnen, was het dit. De campagne ging niet stiekem over de populariteit van de EU, zoals bij de referenda over de Europese Grondwet (2005) en het Oekraïne-verdrag (2016). En omdat er tegelijkertijd verkiezingen waren voor de gemeenteraden, zouden niet alleen de tegenstemmers in groten getale komen opdagen – zoals twee jaar geleden bij het Oekraïne-referendum.”

Nou, de woordvoerder van de AIVD — die natuurlijk voor het kabinet spreekt — weet het! Het komt doordat tegenstanders keihard gebruik hebben gemaakt van nepnieuws!

Omgekeerd verwijten de voorstanders het nee-kamp leugens en negatieve frames in het debat, zoals het consequente gebruik van de term ‘sleepwet’. „Wij hebben geprobeerd voorbij dat frame te komen”, zegt een woordvoerder van de AIVD. „Maar bij zo’n complexe wet is een simpel frame voor tegenstanders in de discussie heel prettig.”

Ach gos! De wet de “Sleepwet” noemen, wat bij het grote publiek de naam van de wet was, is nou al een leugen. Fake news. Hartstikke nep.

Eerste Kamerlid Frank van Kappen van de VVD heeft daarnaast nog iets ander argument: het ligt niet aan het kabinet, maar aan de kiezer. Die is dom.

De Inlichtingenwet, zegt Eerste Kamerlid Frank van Kappen (VVD), was gewoon „totaal ongeschikt” om in een simpele ja/nee-vraag aan de kiezer voor te leggen. „Zelf heeft het me zes maanden gekost om alle stukken te lezen. Veel mensen hebben tegengestemd zonder precies te weten wat er in de wet stond. Of ze dachten: de regering is voor, dus wij zijn tegen.”

Ah, de arrogantie van de macht. Wij, kiezers, zijn gewoon te onnozel om dit soort “complexe dossiers” te begrijpen. Het komt niet eens bij deze AIVD’ers en VVD’ers (blijkbaar is de VVD tegenwoordig de politieke arm van de AIVD, leuk om te weten) op dat wij Nederlanders onze privacy misschien toch nog wel belangrijk vinden.

Nee, nee, we zijn tegen de Sleepwet omdat we a) knetterdom zijn of b) omdat die vuile leugenaars die er tegen zijn ons voorlogen hebben. Andere opties zijn er niet.

Het échte trieste is dat deze mensen niet eens begrijpen dat ze de kloof tussen politiek en kiezer op deze manier alleen maar vergroten. De fout ligt niet bij ons, maar bij hén. Zij begrijpen óns niet. Ze denken werkelijk dat we allemaal voor zo’n wet zijn. Ze begrijpen totaal niet dat we wel degelijk waarde hechten aan privacy én aan een beperkte overheid die niet zomaar alles even kan en mag doen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

111 reacties

 1. WWW

  Een wet waarbij de rechten van journalisten wordt ingeperkt. En dan zijn er nog steeds “journalisten” die voor deze wet zijn? Dat vind ik nou dom.

  1. Frits Jansen

   Kom kom, dat is een overdreven voorstelling van zaken. Om onze veiligheid te waarborgen kan het gebeuren dat de AIVD informatie vindt die journalisten graag geheim houden, zoals bepaalde bronnen, maar de AIVD mag daar vervolgens maar weinig mee doen, in elk geval geen verbod uitvaardigen of strafvervolging instellen. Het is een geheime dienst, nietwaar?
   Waar journalistiek en terrorisme elkaar ontmoeten (denk aan jihadistische, opruiende publicaties), heeft de AIVD wel degelijk een taak.
   Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens mogen grondrechten veelal beknot worden als dat dringend noodzakelijk is in een democratische rechtsstaat.

 2. Guus Geluk

  “De Inlichtingenwet, zegt Eerste Kamerlid Frank van Kappen (VVD), was gewoon „totaal ongeschikt” om in een simpele ja/nee-vraag aan de kiezer voor te leggen. „Zelf heeft het me zes maanden gekost om alle stukken te lezen. Veel mensen hebben tegengestemd zonder precies te weten wat er in de wet stond. Of ze dachten: de regering is voor, dus wij zijn tegen.””

  ++++!

  1. Mariposa78

   Guus jij voelt je niet geschoffeerd?
   Omdat zo een geheten elite je stom en dom noemt?
   Ik voel me behoorlijk geschoffeerd en hij staat behoorlijk te liegen 6 maanden nodig om het lezen? zeker 3 woorden per dag.

   1. Guus Geluk

    Van Kappen schoffeert niet, maar legt de vinger op de zere plek.

    In een peiling vlak voor de verkiezing bleek dat het leeuwendeel van de deelnemers slechts “ongeveer” inhoudelijk van de wet op de hoogte was.

    Dit ingewikkelde wetsvoorstel, waarvan de ene tegenstemmer zegt: “verbeteren!”, en de andere tegenstander “weggooien!”, was te ingewikkeld om het in een simpel ja/nee uit te rollen.

    1. denk eens na

     Wie geloofd nu nog een politicus van de vvd? guus ben je niet een beetje naief??

    2. Mariposa78

     Van Kappen schoffeert wel degelijk kiezers, dat jij dat niet wil inzien is jouw euvel.
     Al het andere wat je aanhaalt is niet van belang, of het nu wel of niet ingewikkeld was.
     De kiezer heeft in zijn of haar wijsheid eenmaal zo gestemd punt uit, verder is er niks meer om over blijven emmeren.

    3. Frits Jansen

     Maar een raadgevend referendum gaat dan ook niet over de simpele vraag of die wet moet worden aangenomen of niet, maar is een uitnodiging aan het kabinet om de wet te heroverwegen. En als ze dan eerlijk zijn erkennen ze dat de wet nogal wat weeffouten bevat. Zo bepaalt uiteindelijk de Minister waar de AIVD zich op moet focussen, wat heel democratisch lijkt maar het gevaar miskent dat de politieke waan van de dag de agenda van de AIVD bepaalt. Het zou bijv. zomaar kunnen dat de AIVD wordt ingezet als middel tot islambestrijding – wat moslims zo kan tergen dat de AIVD geen terrorisme bestrijdt maar juist aanwakkert.

   2. Ni28

    Van Kappen is niet zo snugger.

  2. Holland

   Trol Guus komt met een volstrekt ongeloofwaardig bericht. In zes maanden lees je de hele Grondwet drie keer van voren naar achteren door en terug. Bovendien was de vraagstelling voor het referendum uitermate overwogen en ter zake doende terug te brengen tot een heldere vraagstelling. Mede daardoor heeft zo’n groot deel van de bevolking wijs gestemd.

   1. Guus Geluk

    Ik citeer Van Kappen: ” Veel mensen hebben tegengestemd zonder precies te weten wat er in de wet stond.”

    Vanmiddag riep Frits Jansen dat de Wiv bij een regering van populistisch rechts uiteindelijk zou leiden tot een pogrom op moslims. Ja, kijk, ik bedoel maar, Het is een voorbeeld.

    “Mede daardoor heeft zo’n groot deel van de bevolking wijs gestemd.”

    De ene tegenstemmer zegt misschien: “de wet moet worden verbeterd”. De andere meent dat de Wiv helemaal van tafel moet. Het is wel de vraag wat de mensen nu hebben gestemd.

    1. Holland

     Ik denk dat veel mensen hebben gestemd tegen een verdere inperking van en inmenging van de overheid in hun privacy: dit was de kern waar het voor burgers om ging, welke semantische uitleg de overheid er ook aan wil geven. Veiligheidsverhoging en terreurbestrijding zijn te futiel om je met huid en haar uit te leveren aan een overheid die per definitie argwanend, betuttelend en vijandig tegenover de burger staat. Althans, zo is dat nu in de laatste jaren helaas uitgegroeid.

     1. Beukman

      @Holland
      Diezelfde overheid krijgt op zijn lazer als men meent dat deze het een of andere aanslagje had kunnen voorkomen.

      Het zou al een stuk helpen als iedereen erkent dat er sprake is van een dilemma.

     2. Guus Geluk

      “Veiligheidsverhoging en terreurbestrijding zijn te futiel om je met huid en haar uit te leveren aan een overheid die per definitie argwanend, betuttelend en vijandig tegenover de burger staat.”

      Ik volg dit niet goed: de inlichtingendiensten dienen de rechtstaat. Mij zijn geen gevallen bekend van een bepaalde vijandigheid van de AIVD ten opzichte van de burger.

      Op de avond voor het referendum, hoorde ik Jesse Klaver nochtans zeggen dat hij wijzigingen wilde aanbrengen in de Wiv en dat hij derhalve tegen de huidige Wiv was. Een andere tegenstemmer zou de hele wet van tafel vegen, mogelijk, inderdaad, omdat hij geen vertrouwen heeft in de overheid.

      Daarmee is een gebrek in raadgevende referenda aangetoond.

     3. Holland

      Beukman, alle terroristen in heel Europa die aanslagen hebben gepleegd waren al in het vizier en op de radar van de respectieve inlichtingendiensten. Ze grepen niet in omdat er nog niks ‘strafbaars’ was gebeurd. De huidige wetten en technieken zijn dus voldoende om burgers te beschermen. De Wiv was vooral bedoeld om ook de gangen van onschuldige burgers -alle burgers- te mogen nagaan, onder het mom van veiligheidsverhoging en terreurbestrijding. Dit ging het grote merendeel van de stemmers te ver. En terecht.

     4. Guus Geluk

      “De Wiv was vooral bedoeld om ook de gangen van onschuldige burgers -alle burgers- te mogen nagaan, onder het mom van veiligheidsverhoging en terreurbestrijding.”

      Waaruit zou blijken dat het de inlichtingendienst om iets anders dan terreurbestrijding te doen was?

     5. Holland

      Doe niet zo onnozel Guus, houd je niet van de domme. Als de overheid en de AIVD de wettelijke mogelijkheden krijgen om alle gangen van alle burgers na te gaan, zullen zij dat niet laten. Tezamen met trajectcontrole, rekeningrijden, cameratoezicht, OV-jaarkaart, pinbetalinggen etc. etc. is er een compleet profiel en dossier per burger samen te stellen. Wellicht is dat nu ook al het geval, maar waarom zou je een overheid alle Stasi-bevoegdheden op een presenteerblaadje aanreiken?

     6. Guus Geluk

      Maar zelfs een mogelijke massa-surveillance heeft tot doel terreur te bestrijden, waarmee de vergelijking met de Stasi niet goed is.

     7. Rechtsaf

      @Mariposa Guusje lult alles recht, bagatelliseert alles een beetje..

      Feit blijft dat de WIV bedoeld is om onschuldige burgers willens en wetens te tappen en dat onder het mom terreur of nog veel erger de veiligheid.
      De burger wordt ernstig voorgelogen en zogenaamd dom gehouden, punt is dat veel burgers na zijn gaan denken ja en dat vinden ze in Den-Haag niet leuk daarom ook het referendum onder druk..

      Maar dit zullen met name Guusje en Ernst ontkennen en deze gasten zijn vooral tegen het referendum

     8. Holland

      Guus: massa surveillance heeft tot doel om alle burgers in de gaten te houden, te scannen en te bespioneren. Dan hebben we het dus over een politiestaat. Onder toekomstige regeringen zouden de onwelgevallige elementen direct geselecteerd en gedetineerd kunnen worden. Doodeng! Zoveel totalitaire macht mag een overheid nooit hebben.

     9. Guus Geluk

      Maar er worden geen dissidenten opgepakt en omgelegd, Holland, en daarom is het niet waarschijnlijk dat de AIVD op iets anders uit is dan terrorismebestrijding.

     10. Marija

      Misschien heeft een veel groter deel van de bevolking nee gestemd omdat een veel groter deel van de bevolking wat heeft te verbergen dan men dacht?

     11. Guus Geluk

      Marija, maar zelfs als je, laten we zeggen, illegaal films downloadt, doet de AIVD er niets mee.

     12. Guus Geluk

      Holland, met het feit te hebben tegengestemd omdat je meent dat de overheid dissidenten gaat oppakken, bewijs je het punt van Van Kappen. Je weet niet waar het over gaat.

     13. Frits Jansen

      Re politiestaat: de data die de AIVD verzamelt mag niet gebruikt worden voor opsporingsdoeleinden. We willen hier geen Gestapo, een Geheime Staatspolizei.
      Maar de afscherming van justitie is maar dun. Daardoor ontstaat een hellend vlak.

      De AIVD heeft ook geen zin in Kamervragen als uitkomt dat ze een terroristische aanslag zagen aankomen maar niet ingrepen omdat dit hun taak niet is, en ze de veiligheid van onschuldige burgers opofferen aan zoiets LINKS als privacy. .

    2. Mariposa78

     Guus Heb je Holland zijn reactie gelezen? Snap je het nou of blijf je als een kleuter doorzagen, want je moet en zal nooit gelijk je krijgen want dat heb je gewoon niet.
     De kiezer heeft gekozen punt al het andere is niet relevant en zal het ook nooit worden.

     En nog iets anders een Russische pogrom? waarbij de islamieten door de Russen vervolgd gaan worden laat me niet lachen.
     Gebruik een andere woorden als je niet weet wat het betekent.

     1. Hermann

      De tegenstemmer heeft alleen maar iets meegekregen ‘van horen zeggen’ en daarop gereageerd. Mede gesteund door al die smartphone gebruikers die denken dat er iemand geïnteresserd in hun gewauwel. Veel verder komen ze niet.

  3. ayreonaut

   @Guus,

   Wat denk je Guus, zal iedereen die nu zo enthousiast is over deze inlichtingenwet, nog steeds zo enthousiast zijn indien, ik noem maar iets extreems, het forum voor democratie aan de knoppen zit of de SP?

   Het blijven allemaal mensen en als de geschiedenis ons iets heeft geleerd, mensen weten niet met macht om te gaan.

   1. Guus Geluk

    In theorie is misbruik natuurlijk mogelijk, maar in de praktijk – ik vind het moeilijk te geloven. We hebben de commissie-Stiekem, de groep juristen die moet toetsen of zo’n “sleepnet” kan worden “uitgegooid”. En is het echt waarschijnlijk dat een FvD-minister de AIVD opbelt en zegt: “gooi daar even een net uit”? Ik weet het niet hoor.

    1. ayreonaut

     Dit is juist het probleem. Het is mogelijk, niet waarschijnlijk maar ook niet uit te sluiten. Dus een probleem

     1. Beukman

      @Ayro
      Het is inderdaad mogelijk. Ook zonder wet trouwens.

     2. ayreonaut

      @Beuk,
      Klopt ook mogelijk zonder wet, maar dan iig niet wettelijk en kan je mensen vervolgen. Als het eenmaal is vastgelegd in de wet kan men er wettelijk misbruik van maken.

     3. Guus Geluk

      Tja, ayreonaut, maar het moet wat mij betreft wel heer raar lopen als de minister van Buitenlandse Zaken zelf netten gaat uitgooien. Volgens mij gaat dit ook altijd van de inlichtingendiensten uit – die worden gecontroleerd door de Commissie-Stiekem en de commissie aan rechters die de “sleepnetten” toetst.

     4. ayreonaut

      @Guus,

      We gaan het uiteindelijk wel meemaken. Die wet gaat er gewoon komen, in welke vorm dan ook.
      Het is alleen te hopen dat ze het nu wel goed dichttimmeren.

      Uiteindelijk vindt ik het een slechte zaak dat een rapport met bevindingen al enige tijd voorhanden is, pas na de stemming bekend word gemaakt.
      Tot zover het goed informeren van de stemgerechtigden die volgens bepaalde “intelligente” mensen, te dom zijn (wat zegt dit over het IQ van degene die dit opmerkt) om zich een oordeel over deze wet te kunnen vormen.

     5. Guus Geluk

      Met dat laatste ben ik het wel mee eens, de kiezer had het rapport voorafgaand aan het referendum moeten kunnen raadplegen. Een slechte zaak dat Ollongren dit stuk op haar bureau heeft laten liggen.

 3. Ernst Quispel

  De uitslag is via referendum tot stand gekomen en is dus geen democratische uitspraak.
  Geluk bij ongeluk is dat het Kabinet door dit gedoe een en ander toch moet heroverwegen.
  Kan geen kwaad.

  1. Mariposa78

   Hieronder volgt een lijst met 15 punten die je in feite de handleiding van overheidstrollen kunt noemen.
   De 15 regels die ze moeten hanteren in commentaren onder artikelen of via publieke fora en/of sociale media.
   Het doelwit van hun acties is uiteraard de alternatieve berichtgeving die als geen ander de vinger op de zere plek weet te leggen.

   Begin een verdeel en heers gevecht in de alternatieve gemeenschap.
   Doe alsof het een hopeloze zaak is om tegen de gevestigde orde te vechten omdat ze ons dan keihard zullen aanpakken.
   Wanneer er oplossingen worden aangedragen voor bepaalde problemen eis dan keihard en gegarandeerd bewijs dat ze het probleem zullen verhelpen.
   Kom zelf met oplossingen die zo vergezocht zijn dat ze nooit kunnen werken en die meer schade toebrengen dan dat ze goed doen.
   Verkondig dat de alternatieve media volledig onbetrouwbaar zijn en alleen maar hun activiteiten uitvoeren om veel geld te verdienen.
   Overleg met anderen en probeer zoveel mogelijk redelijke commentaren te laten verwijderen/censureren.
   Zorg dat je zoveel mogelijk kloonidentiteiten gebruikt, ook wel sokpop genoemd, waardoor je zelf in staat bent om een heel leger van trollen te maken.
   Probeer zoveel mogelijk zaken op sociale media te laten censureren.
   Wanneer overheden dingen doen die echt niet kunnen, bescherm ze dan door te doen voorkomen dat het in dit bepaalde geval echt niet anders kon.
   Bescherm de rijken en de machtigen. Doe dit door iedere beschuldiging van criminele activiteiten af te doen als een complottheorie.
   Vermijdt discussie over echt belangrijke zaken en concentreer zoveel mogelijk om minder belangrijke dingen.
   Gebruik een stroman. Creëer hierdoor een bepaald argument waarvan je weet dat je deze onderuit kunt halen, waardoor jij punten scoort en de ander afgaat.
   Gebruik de hit and run taktiek. Voer een snelle aanval uit op je tegenstander of de oppositie en zorg dat je daarna weg bent.
   Trek motieven in twijfel. Verdraai of vergroot ieder detail waardoor je het laat lijken alsof je tegenstander handelt volgens een bepaalde agenda of motief.
   Associëer stellingen van je tegenstander met oud nieuws. Dit is al lang “gedebunked.”

   Het bovenstaand is de taakomschrijving van een overheidstrol. Wanneer je eenmaal weet hoe ze werken, zijn ze uiteraard ook relatief gemakkelijk te ontmaskeren. Wanneer je een troll herkent is het een zaak om deze niet verder te “voeden”. Om hun taak goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat mensen “happen”.

   Naast het inzetten van trollen op bovengenoemde manier, gaan ze nog een stap verder door trollen hun eigen blog of website te laten runnen. Alles gericht op het verdoezelen van de waarheid of deze zodanig te verwarren dat niemand door de bomen het bos meer ziet of afhaakt omdat er zoveel krankzinnige berichten de wereld in worden gestuurd.

    1. Floris

     Dat kan wel zijn, Beukman, maar het is een goed overzicht hoe trollen zoals Ernst te werk gaan.

     1. Beukman

      @Floris
      Onzin. De meeste van de genoemde punten zijn van toepassing op de trollen op DDS. Ik word zelf regelmatig door ze bestookt met hit and run, stropoppen, mijn motieven worden in twijfel getrokken, ik word achtervolgd met offtopic geneuzel, ik word gecriminaliseerd, en meer zulks.

      Floris, we zijn het vaak niet eens, maar ik respecteer je intelligentie en je wil om te discussiëren. De opsomming op die UFO-website eindigt hiermee:

      “De belangen worden groter, de Endgame is begonnen en in deze beslissende fase zullen alle middelen uit de kast worden getrokken om de bevolking in verwarring te brengen.”

      Neem jij dat nou echt allemaal serieus?

     2. Floris

      @ Beukman: Waarom denk je dat ik met jou wel in discussie ga en met Ernst niet?

      Het respect is wederzijds.

      Voor wat betreft de overheid: daar heb ik geen vertrouwen meer in. Ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom niet.

      De grootste schoftenstreek die ze de autochtone burger hebben geleverd is het ongevraagd opdringen van de multicul die uit zal draaien op de grootste ramp sinds de ondergang van het Romeinse Rijk.

    2. Mariposa78

     Beukman het klopt toch, dus wat is je probleem?
     Vertel.

     1. Beukman

      @Mariposa
      Het klopt juist helemaal niet. Paranoïde figuren hebben een vacature van de overheid ontdekt voor webcaremedewerker. Ieder groot en zichzelf respecterend bedrijf heeft er tegenwoordig een paar in dienst, webcaremedewerkers. De overheid krijgt nogal eens het verwijt dat ze te ver van de burger afstaat. Een webcaremedewerker die onder andere op fora het beleid uitlegt en eventuele vragen beantwoordt, lijkt me dan een goeie zet. Overigens is het een vereiste van de functie dat de betreffende persoon zich ook als zodanig bekend maakt.

      Maar nee: de Aluupluutjes begrijpen er weer eens geen donder van. Hiero op DDS menen ze zelfs dat Bureau Grondlijn een heimelijke overheidsorganisatie is die de burger bespioneert. Ernst, Guus, ik en nog een paar anderen zouden worden betaald door de overheid, is de gedachte, en we opereren vanuit de Laan van Poot te Den Haag.

      Stel dat het allemaal waar was, Mariposa, denk jij dan dat de overheid tevreden is over de verrichtingen van Ernst, Guus, mij en nog een paar anderen?

     2. Holland

      Beuk, ik denk dat de overheid ZEER tevreden is over de prestaties van jou, Guus en Ernst. Jullie doen je werk tot volle tevredenheid en promotie ligt in het verschiet.

     3. Beukman

      @Holland
      Ik ben dol op complimenten. Kun je me vertellen wat wij dan precies zo goed doen wat in de functieeisen van webcaremedewerker staat?

     4. Holland

      Beuk, ik heb het al eerder gezegd: ik denk niet dat jij een trol bent. Jij bent gewoon een linkse dromer en gehersenspoelde policor fanaat.

      Van Guus en Ernst denk ik dat echter wel. Het interesseert me niet of ze dat onbezoldigd doen, of betaald worden door DDS zelf, door een Soros-achtige organisatie of door de overheid. De wijze waarop ze opereren draagt alle kenmerken van het trollen. Vrijwel alle punten in de lijst van Mariposa78 gaan op voor beide nitwits.

     5. Floris

      @ Beukman, Holland:

      Ik zou Ernst nooit als betaalde trol hebben aangemerkt als er geen zeer goed onderbouwd verband was gelegd (al jaren geleden) tussen ene Wim H van bureau Glijn en de vele aliassen waaronder ik hem nu al jaren bezig zie. Laatst viel hij weer door de mand toen zijn naam verscheen op een link die hij plaatste.

     6. Beukman

      @Holland
      Vergis ik me, of dacht jij, beterweter, niet dat Guus en ik dezelfde persoon zijn?
      Mariposa haalt zijn informatie van een UFO-site. Ik zou bijna zeggen: logisch dat ie ze ziet vliegen. Het valt me alleen wat tegen dat jij erachteraan vliegt.
      Je graaft je diep in in de paranoïa-prut. Je zoekt verklaringen voor dingen die je niet begrijpt, en hangt daarom onweerlegbare theorietjes aan.

     7. Holland

      Beuk, in een ver verleden en onder een andere nick heb ik dat wel eens gedacht. Dat klopt. Je bent ook een onverbeterlijke handlanger van Guus, het bijna altijd met hem eens, steunt hem tot het einde. Maar ook al heel lang geleden heb ik duidelijk uitgesproken dat ik van dat denkbeeld was afgestapt. Ga je me dit tot in de verre toekomst nog nadragen?

      En wat die trol-eigenschappen betreft: wat mankeert er aan onderstaande punten? Van welke site ze komen interesseert me niks en heb met de rest van de inhoud heb ik ook niets te maken. Ik heb ze wat ingekort, zonder de kern/essentie aan te tasten:

      . Begin een verdeel en heers gevecht op het gekozen blog.
      . Doe alsof het een hopeloze zaak is om tegen de gevestigde orde te vechten
      . Wanneer oplossingen worden aangedragen voor bepaalde problemen eis dan bewijs.
      . Kom zelf met oplossingen die vergezocht zijn.
      . Verkondig dat de alternatieve media onbetrouwbaar zijn.
      . Zorg dat je zoveel mogelijk kloonidentiteiten gebruikt, ook wel sokpop genoemd.
      . Wanneer overheden dingen doen die echt niet kunnen, bescherm ze dan door te doen voorkomen dat het in dit bepaalde geval echt niet anders kon.
      . Bescherm de elite en overheid door iedere beschuldiging af te doen als een complottheorie.
      . Vermijdt discussie over echt belangrijke zaken en concentreer zoveel mogelijk om minder belangrijke dingen.
      . Gebruik een stroman.
      Gebruik de hit and run taktiek. Voer een snelle aanval uit en zorg dat je daarna weg bent.
      . Trek motieven in twijfel zodat het lijkt of je tegenstander handelt volgens een bepaalde agenda of motief.
      . Associëer stellingen van je tegenstander met oud nieuws. Dit is al lang “gedebunked.”

      Punt voor punt heldere stellingen die 1 op 1 van toepassing zijn op Quispel en meestal ook op Guus.

     8. Beukman

      Ik meen dat je een paar weken geleden nog suggereerde dat Guus en ik dezelfde zijn, @Holland. Maar soit. Jij zegt nu dat we verschillende personen zijn, dus zand erover wat mij betreft.
      Steunen tot het einde: jij bent het ook vaak met bepaalde mensen eens. So what? Ik ben het meestal in grote lijnen eens met Guus, al ben ik wat cynischer dan hij en ik hang het geloof aan dat we genaaid worden. Waarom zou *ik* niet kenbaar mogen maken dat ik het met iemand eens ben, en anderen wél?

      Wat die lijst met punten betreft: het betreft een zelf verzonnen lijst met punten waarvan sommige van toepassing zijn op trollen. Ik word hier op DDS regelmatig omgeven door een heel leger trollen. Of ga je dat ontkennen? Ik hoor je er nooit over, terwijl je je uitgerekend druk maakt om die paar personen die hier wél komen om argumenten in de strijd te goooien. Ik snap dat niet van je.

      Anyway. Wat doe je met trollen? Je negeert ze. Ik negeer doorgaans *mijn* trollen, en dat helpt. Als jij Guus en Ernst werkelijk trollen vindt, waarom reageer je dan steeds op ze: uit masochisme?
      Eén tip: negeer ze, als ze je irriteren. Geen kunst aan, gewoon niet meer lezen hun bijdragen.

     9. Vit

      Wim heeft jaren geleden zelf toegegeven dat hij een betaalde trol is (niet in die bewoordingen), Beukman en hij kennen elkaar privé.

     10. Holland

      Beukman, jij bent nu zelf ook weer aan het trollen. En je belerende toontje bevalt me allerminst.

      Ik weet hoe ik moet handelen naar trollen. Waar het om gaat is dat bovenstaande punten 1 op 1 op Quispel en Geluk van toepassing zijn, waarmee bewezen lijkt dat het daadwerkelijke trollen zijn. Daar klets jij weer om heen.

     11. Mariposa78

      Beukman wie werkt er dan op de Laan van Poot te Den Haag?
      Ben niet bekent met dit adres.

     12. Ernst Quispel

      Ik zie dat Floris inhoudelijk weer vastliep en weer overgegaan is op het spelen van de man in plaats van de bal.
      De obsessieve belangstelling van de man om mijn privé-identiteit te achterhalen (hij is daar al jaren mee bezig en plaatste daar al honderden bijdragen over op diverse fora) is al net zo oninteressant als de ziekelijke complottheorieën die hij erbij fantaseert: de sukkel denkt echt dat ik een betaalde trol ben en handel in opdracht van opdrachtgevers die hij weliswaar niet met naam en toenaam kan noemen maar die iets met links, EU, Overheid danwel de NWO te maken hebben.

      Als die theorie al te ongeloofwaardig klinkt schakelt hij net zo makkelijk over op de theorie dat ik een psychiatrische patiënt ben die vanuit een kliniek mijn bijdragen plaats. O ja, ik was ook al eens directeur van een organisatieadviesbureau dan wel zorginstelling.

      Wordt het zolangzamerhand niet eens tijd aan zijn geestelijke gezondheid te twijfelen?

     13. Floris

      Er zijn nog wel wat meer standaard-handelingen van trollen als Ernst te benoemen:

      – ridiculiseringspogingen.
      – ad hominems.
      – de bron aanvallen (wat Beukman helaas ook nogal eens doet).

      Ter verduidelijking: het gaat niet zozeer om de bron als om de inhoud. In het geval van de UFO-site zie ik de inhoud van dit citaat los van hun hun mening over UFO’s.

     14. Beukman

      Bevalt mijn belerende toontje je niet, @Holland? Lees dan eens terug wat je schrijft: “Jij bent gewoon een linkse dromer en gehersenspoelde policor fanaat.” Over belerend gesproken. Laat eens wat twijfel toe in je kop, man.

      Wat de trolonzin betreft: een UFO-believer stelt een onzinnig lijstje samen van kenmerken van een trol dat in werkelijkheid gebaseerd is op de kenmerken van iemand die komt om te argumenteren en niet om mee te knikken met de meute, en vervolgens label jij precies degenen die het jou hier lastig maken met dat etiket?
      Noem mij dan ook maar een trol, @Holland. Uit jouw mond is dat een eretitel.

     15. Beukman

      @Mariposa
      Houden zo. Wat niet weet, wat niet deert.

     16. Beukman

      @Floris merkt op:
      “Er zijn nog wel wat meer standaard-handelingen van trollen als Ernst te benoemen:
      – ridiculiseringspogingen.
      – ad hominems.
      – de bron aanvallen (wat Beukman helaas ook nogal eens doet).”

      Van ridiculiseringspogingen en ad hominems weet ik mee te praten. Als slachtoffer dan. Ik heb jou er nog niet over gehoord.

      Wat het laatste betreft, het aanvallen van de bron: het kost me inderdaad moeite om bronnen serieus te nemen waarvan bewezen is dat ze door anderen verzonnen nieuws neerpennen met propagandadoeleinden.

      In het verleden heb ik al eens gewezen op de banden tussen een paar Duitse, Zweedse en Nederlandse propagandablogs, die tot doel hebben om nepnieuws te schrijven waarin de islam stelselmatig de schuld van alles krijgt. Voorbeeld: de Duitse zelfmoordpiloot die zijn passagiers met zich meenam in de dood, een paar jaar terug. Een Zweeds blog verzon dat deze piloot zich kort daarvoor had bekeerd tot de islam. Dit werd overgenomen door een paar Duitse blogs, en door het Nederlandse X*ndernieuws.

      Op DDS was tot voor kort iemand actief die veel berichtjes van dit Zweedse blog vertaalde in het Nederlands. Op dit moment is er op DDS iemand actief die Duitse berichtjes in het Nederlands vertaalt voor X*nder, en hier de boel komt spammen.

      Wees blij met zo iemand als Ernst. Tel je zegeningen op DDS.

     17. Floris

      “Van ridiculiseringspogingen en ad hominems weet ik mee te praten. Als slachtoffer dan. Ik heb jou er nog niet over gehoord.”
      ————————————————————–
      Net zo min als ik jou over de veel verder gaande vuilspuiterij van Ernst richting talloze forumdeelnemers heb gehoord. Je ziet jezelf als slachtoffer van ridiculiseringspogingen en ad hominems, maar dat valt totaal in het niet vergeleken bij wat Ernst aanricht.

      Zoals je hebt kunnen lezen respecteer ik je, Beukman, maar zolang je deze psychopatische, narcistische en sadistische kwal de hand boven het hoofd houdt (net als Guus, waarschijnlijk de reden waarom sommigen jou als een alias van hem zien) blijf je jezelf tekort doen.

     18. Ernst Quispel

      Rustig nou maar, je zit jezelf al weer zo op te pijpen dat je vannacht geen oog meer dicht doet.

      Ga je nog een keer uitleggen wie mij volgens jou betaald om hier bijdragen te plaatsen? Of loopt het onderzoek nog?

      🙂

  2. Ni28

   “De uitslag is via referendum tot stand gekomen en is dus geen democratische uitspraak”.
   Uitspraak als deze bewijst dat je niet spoort, domme mens.

 4. EllyD18

  Ik vind het zo geweldig dat NEE gewonnen heeft.
  Als de leiders nou maar niet dom gaan doen.

 5. Duke

  Ik snap er niet veel van als erg domme burger.
  De volgende keer stem ik braaf op de VVD. Tegen die tijd ben ik dat als halve zool waarschijnlijk weer vergeten en heb ik ongetwijfeld per ongeluk op DENK gestemd.

 6. sonar

  De twee grootste dom oren als Guus en kwippie geven weer een reactie die nergens op slaat.
  De grootste domme figuren zitten in het kabinet , die liegen en bedriegen wat los en vast zit.
  Na het referendum komt de narigheid naar boven terwijl men het al wist van te voren.
  Wie zijn nu de domste de burger of Rutte met zijn 76 rovers ,de burgers hebben totaal geen vertrouwen wat men de burger wil laten geloven.
  Dus het gevoel van de tegen stemmers hebben gelijk gehad,en nu opdonderen met dat stelletje onbenullen.

 7. fenderbender

  Het is er allang, alles word al gecheckt en opgeslagen uitgeplozen en bij je dossier gevoegd.
  Het referendum was om het legaal te maken.
  Ze zitten nu met een probleem, ze hebben een instrument wat ze niet kunnen gebruiken, volgens de wet , dus de teleurstelling is groot.
  Er komt wel een nieuwe oplossing om het volk in te laten stemmen met dit instrument, en anders word het ala Balkenende er gewoon door gedrukt.

  Meteen word het referendum ook om zeep gebracht he , hoe toevallig kan het zijn, de volgzame schapen volgen niet, wtf is dit

 8. Babaji538

  … En ze waren niet eens geboren, als verliezer …

  Petra Hermans

 9. Ni28

  Met een goede uitleg met duidelijke voor en tegen effecten kunt je elke onderwerp versimpelen voor een ja of nee. De regering redeneert heel anders, als het tegen hun werkt zijn referenda slecht en andersom goed. Het is de eigen schuld dat men voor een nee ging ook door hun standpunt dat het hoe dan ook gewoon doorgaat. De arrogantie van de macht is door de burger geweerd. De burger is niet dom, dat zijn regeringen en instanties die dat denken.

 10. Ali Yas

  Het is eigenlijk verrassend dat er nog zo veel mensen vóór hebben gestemd. Alleen al de onbeheerste afgifte van gegevens van onschuldige burgers aan buitenlandse diensten zou genoeg reden voor een “nee” moeten zijn. Kennelijk heeft half Nederland zitten slapen.

 11. bifbof

  Kees V laten vertellen waarom deze wet zo goed was . Tsssss Een gouden greep , toen wisten we hoe we moesten stemmen.

 12. Pit

  Als er één beroepsgroep tegen dit sleepgedrocht zou moeten zijn dan zijn het wel de journalisten. Hun betrouwbaarheid zal volkomen op het spel staan als straks blijkt dat de inlichtingendiensten beschikken over gegevens uit de “betrouwbare” journalistenbron.

  1. WWW

   En daarom zijn NRC-journalisten en vele andere meeloper-journalisten verraders van hun eigen beroepsgroep.

   1. Kees

    Precies, je hebt altijd van dit soort kranten, ook eind jaren 30.

 13. Beukman

  In NRC stond kort voor het referendum een lijst van valse argumenten die beide kampen gebruikten. Heel nuttig. NRC is een oase van pluriformiteit in een landschap dat verder voornamelijk nog lijkt te bestaan uit bubbels.

  Ik vond het een moeilijke beslissing om überhaupt te gaan stemmen voor het referendum. Ik ben geen groot voorstander van volksraadplegingen over best ingewikkelde onderwerpen. Wat het me niet makkelijker maakte, was het feit dat vrijwel niemand hoge scores haalde bij online kwisjes over wat het referendum eigenlijk inhield. De Sleepwet is gewoon een te ingewikkeld onderwerp. Over dergelijke zaken besluiten nemen laat ik liever over aan de goedbetaalde afgevaardigden in de TK.

  Uiteindelijk heb ik toch maar meegedaan. Een van de redenen was dat de initiatiefnemers werkelijk interesse hadden in hun onderwerp, en het referendum niet onder valse voorwendselen hebben aangevraagd, zoals Roos, Ezel en anderen de vorige keer. Verfrissend was dat.

  1. Ernst Quispel

   Ik herken het dilemma, Beukman. Als ik zelf was gaan stemmen had ik niet in het referendum gestemd omdat ik referenda belachelijk vind in het algemeen en dit referendum in het bijzonder. Vanwege buitenland heb ik echter iemand moeten machtigen en die de keuze gegeven: zij stemde voor.

   Ik vind de uitkomst niet zo gek: er zijn, voor zover ik de discussie begreep, wel een paar aspecten aan de wet die kunnen worden verbeterd. Ik denk dat de oppositie die punten nu kan maken in de Kamerbehandeling. Niet verkeerd, lijkt me.

   1. Beukman

    @Ernst
    Dat laatste was inderdaad mijn motivatie om nee te stemmen.

  2. Floris

   Welke valse voorwendselen?

   1. Beukman

    @Floris
    De mensen van Geenpeil hebben op zeker moment laten weten dat Oekraïne hen geen donder interesseerde, maar dat het hen er louter om te doen was om de EU te destabiliseren. Dat noem ik “valse voorwendselen”.

    En Jan Roos stond met zijn mond vol tanden toen een reporter hem een paar basale vragen over het Associatieverdrag stelde. Roos wist dus amper waar het om ging.

    1. Floris

     @ Beukman: Wat ze precies hebben gezegd zou ik op moeten zoeken, maar het is natuurlijk logisch dat in het verlengde van de afwijzing van een associatieverdrag met de Oekraïne ook een groot stuk kritiek op de werkwijze van de EU zit verpakt.

     Dat ze die kritiek op zich nog van groter belang vonden dan dat verdrag is te billijken en het was alleen maar eerlijk dat ze dat toegaven.

     1. Beukman

      @Floris
      “Groot stuk kritiek”: zeker, dat was nog te billijken geweest. Het slopen van de EU was echter de intentie. Roos, om maar iemand te noemen, kende de inhoud en de betekenis van het associatieverdrag niet en dat zegt eigenlijk al genoeg.
      Ook Geert zei als ik het me goed herinner dat een nee-stem tegen het verdrag een nee-stem tegen Rutte was. Ook hij misbruikte het referendum dus voor oneigenlijke doelen.

      Geenpeil hanteerde ook nog eens onjuiste argumenten om de burger over te halen om nee te stemmen, zoals met de bewering dat een ja-stem ervoor zou zorgen dat massa’s Oekraïners naar Nederland zouden emigreren, en dat het verdrag automatisch zou leden tot een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne.

      Nee, het referendum van vorige week was zo verfrissend omdat er nu eens geen dubbelzinnigheden meespeelden.

     2. Floris

      Het “slopen” van de EU zit er natuurlijk niet in en dat wist Roos cs ook wel. Het ging om het afgeven van een signaal. En dat was broodnodig. Ik denk dat de kiezers dat echt wel hebben begrepen.

      Hetzelfde gold ook voor dat referendum over de Europese grondwet destijds. Geen hond die die grondwet heeft gelezen. De nee-stemmers vonden gewoon dat het allemaal te hard ging met de EU en daarom stemden ze tegen. Inmiddels hebben ze gelijk gekregen.

      Het slimmigheidje van Balkenende was om over die grondwet te laten stemmen en niet keihard de vraag te stellen of we in de EU wilden blijven of niet. Over valse voorwendselen gesproken…Op die manier kon hij met een “inlegvelletje” z’n zin doordrijven, net als Rutte doet.

      De burger heeft geen zak te vertellen, daar komt het op neer.

     3. Beukman

      @Floris
      Het slopen van de EU was de intentie, en je moet ergens beginnen toch?
      En als het afgeven van een signaal eruit bestaat om met valse argumenten mensen over te halen om tegen te stemmen, kun je wel stellen dat het geenpeilteam maar weinig op had met democratie. De EU belazert burgers, geenpeil doet daar vrolijk aan mee. En de burger is de dupe.

      Over Balkenende kan ik een heel eind meekomen. Wat Ruttes inlegvelletje betreft: om een aantal redenen deugde het Oekraïne-referendum niet, en dat had deels te maken met de belabberde opzet. Dit valt Den Haag te verwijten. Een belachelijk lage opkomstdrempel was één reden, een andere reden was dat de burger wijs werd gemaakt dat het over heel andere zaken ging. En een derde reden was de valse voorlichting door geenpeil.

     4. Floris

      Ik zie geen valse argumenten van GeenPeil, Beukman. Ze zijn juist heel eerlijk en open geweest.

      Waar ik die wel zie is bij oa Rutte die stelde dat het over een gewoon handelsverdrag ging, terwijl het veel meer was. Zie de pre-ambule.

      Ik ben ervan overtuigd dat het associatieverdrag bedoeld was als een eerste stap naar een EU-lidmaatschap van de Oekraïne.

     5. Beukman

      @Floris
      Lees dit, als je kan:
      https://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/31/oekraine-kan-ons-niets-schelen-1606419-a969298

      “‘Een leuk zomerdingetje.” Dat zei redacteur Bart Nijman van GeenStijl tegen de bedenkers van het plan om een referendum te organiseren over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne.”

      “„Oekraïne kan ons natuurlijk niets schelen, dat moet u begrijpen”, zegt historicus Arjan van Dixhoorn, voorzitter van het burgercomité. De oprichters daarvan hebben maar één doel. De Europese Unie kapotmaken, of Nederland uit de EU drijven, een Nexit dus. „Een Nexit-referendum is tot nu toe niet mogelijk. Daarom grijpen wij alle mogelijkheden aan om de relatie tussen Nederland en de EU onder spanning te zetten”, legt Van Dixhoorn uit.”

     6. Holland

      Beukman: Arjan Dixhoorn had helemaal niets te maken met GeenPeil. Dixhoorn was voorzitter van het Burgercomite en dat was slechts een van de initiatiefnemers. Het FvD was een andere.
      En de opmerking van Bart Nijman van GeenStijl/GeenPeil moet je niet uit de context halen waarin die uitgesproken werd – het was een grappig bedoelde opmerking met zelfspot en had niets te maken met kritiek op de EU of valse voorwendsels.

     7. Floris

      “Oekraïne kan ons natuurlijk niets schelen, dat moet u begrijpen”
      ———————————————————–
      Een domme uitspraak. Het klopt ook niet denk ik. NATUURLIJK wil geen weldenkend mens zo’n verdrag met dit corrupte, fascistische gat in de grond.

      Wat hij bedoelde te zeggen, in mijn optiek, is dat er een groter belang was, namelijk een signaal afgeven aan de politiek en de EU. Dat snapt de kiezer echt wel, Beukman.

      Theo Holman:

      “Ik heb inmiddels de 320 pagina’s van het verdrag gelezen. Voor elk argument ‘voor’ kun je een ‘tegen’ vinden, en dus komt kiezen meer aan op intuïtie dan op kennis.

      Ik stem tegen omdat ik me verneukt voel door de overheid die me destijds over de acceptatie van de grondwet van Europa heeft laten stemmen. Toen zei de meerderheid ‘tegen’. Door machinaties die ik nog steeds niet begrijp, is dat veranderd in een ‘voor’ waarover ik niet mocht stemmen. Nu mag ik weer iets laten weten over Europa en dus zeg ik nu wederom nee. Al wordt mijn stem verguisd, ik word wel gehoord.”

     8. Beukman

      @Holland
      Point taken. Dat neemt niet weg dat er met oneigenlijke motieven werd gestrooid om de burger het nee-vakje rood te laten kleuren.

     9. Floris

      Nee Beukman, het is precies zoals Holman zegt. De nee-stemmers voelen zich al jaren verneukt door de overheid. Die hebben de argumenten van GeenPeil cs echt niet nodig gehad (ongeacht de vraag of die klopten of niet) om dat signaal af te geven.

      Het is triest dat het zover heeft moeten komen dat er een complete breuk is ontstaan tussen de overheid en een zeer groot deel van de bevolking. En ik zie geen tekenen dat de overheid op haar schreden terugkeert. Integendeel zelfs. Dat kan niet goed blijven gaan. Ik sluit revolutie niet uit.

     10. Ernst Quispel

      Dloris woont naar eigen zeggen al meer dan 30 jaar niet meer in Nederland.

      Ik bedoel maar.

     11. Beukman

      Ik denk dat het wel meevalt met het zich door de overheid verneukt voelen, @Floris. Bijna iedereen stemt op partijen die allerminst tegen de overheid zijn.
      Ik vermoed dat ik een tamelijk gemiddelde burger ben: ik heb een gezond wantrouwen jegens de overheid, maar tegelijk tel ik mijn knopen. Nederland is een relatief goed land om te wonen voor de gemiddelde burger, en iedereen weet dat zo’n revolutie die jij voorziet (en waarover ik al tig jaren lees op rechtse blogjes) de situatie er niet beter op zal maken maar wel slechter.

      Ik moet wel toegeven dat ik als echte Nederlander een positieve instelling heb. Ik zie kansen en uitdagingen, en geef niet anderen overal de schuld van, maar zet er zelf mijn schouders onder waar het kan.

     12. Floris

      “Bijna iedereen stemt op partijen die allerminst tegen de overheid zijn.”
      ———————————————————
      Bijna iedereen minus de thuisblijvers. Dat zijn er nogal wat.

      Er zijn redenen waarom nog steeds op de kartelpartijen wordt gestemd. Aan de alternatieven, PVV en FvD in Nederland en soortgelijke partijen elders in Europa, kleven de nodige twijfels waardoor veel kiezers toch maar weer gaan voor het oude. Dat er dan nooit iets verandert nemen ze voor lief.

      We zitten wat dat betreft in een soort catch 22 situatie. Het is verder zo dat door de policor terreur weinig mensen het lef hebben om voor niet-policor partijen op de lijst te staan. Zo komt het dat Wilders cs nauwelijks aan goede mensen kan komen.

      Indien dat zou veranderen en we meer Bosma’s en minder Dion Grausen op rechts zouden zien is er een kentering mogelijk. Dan nog blijft het opboksen tegen de linkse media en de overwegend linkse ambtenarij. Er is nog een lange weg te gaan.

     13. Beukman

      Tja @Floris, jij noemt het catch 22, en daar kan ik nog wel een eind in meekomen, maar om een andere reden.
      Het is mij duidelijk dat die zogenaamde kartelvorming een natuurlijk onderdeel is van de parlementaire democratie. Als een partij die zichzelf opstelt tegen het establishment groot genoeg wordt, verandert die partij zelf in establishment, en gaat ie op dezelfde manier met andere partijen samenwerken.

      Wilders zijn probleem lijkt me vooral dat hij niet aan goede mensen kan komen omdat hij bang is voor onafhankelijke geesten. Het zal me wat dat betreft benieuwen of FvD er echt in gaat slagen om uit te breiden zonder dat de boel in elkaar klapt. Ik moet het nog zien, want in het bestuur zit een heel angstig controlefreakje, en daarmee bedoel ik niet Baudet.

      Overigens, volg je de aardgasdiscussie? Wiebes is een verademing vergeleken met die nare Henk Kamp, of eigenlijk een verademing vergeleken met bijna iedereen in Den Haag. Wiebes slaagt er in zijn eentje in om de burger weer wat vertrouwen te geven in de overheid. Hij creëert zelfs een gevoel van nationale eenheid. Iedereen begrijpt immers dat de aardgaswinnig in Groningen moet worden afgebouwd. Ik vind het een mooie ontwikkeling.

     14. Floris

      “Het is mij duidelijk dat die zogenaamde kartelvorming een natuurlijk onderdeel is van de parlementaire democratie. Als een partij die zichzelf opstelt tegen het establishment groot genoeg wordt, verandert die partij zelf in establishment, en gaat ie op dezelfde manier met andere partijen samenwerken.”
      ——————————————————————
      Dat is het punt niet. Waar het om gaat is dat door de policor terreur op een gegeven moment niemand meer buiten de gebaande paden durfde te treden.

      Ik heb het dan over kritiek op de multicul en islamkritiek waarop kamerbreed een taboe is geplaatst.

      Dat is mijns inziens HET grote probleem van deze tijd, hoewel ook de EU een hoofdpijn-dossier is.

      Het is dus kiezen tussen de oude (kartel)politiek en 2 rechtse partijen die veel kiezers als een sprong in het diepe beschouwen. Vooralsnog kiest de meerderheid voor het eerste en dat valt te begrijpen. Jammer, maar zo is het.

      Daarnaast is het zo dat de helft van de kiezers stijf links is. Maar niet zoals de PvdA-kiezers van de arbeidersklasse dat ooit waren. Nu zijn het door onderwijs en media gehersenspoelde huppelkutjes en huppellulletjes die blind links van de PvdA stemmen op de nazaten van de CPN en de verraders van D666.

     15. Ernst Quispel

      Beukman, Kamp draaide de gaskraan voor 60% dicht toen de geesten daarvoor nog niet rijp waren en Wiebes voor 40% toen de geesten er wel rijp voor waren.

      Alles is dus betrekkelijk in de politiek.

    2. Floris

     @Beukman: zie hier een statement over het linkse zwijgen inzake het islamitisch antisemitisme: http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/03/fransen-de-straat-op-tegen-antisemitisme/

     Ik reken jou ook tot die zwijgers. De moordenaar van Treves stond, evenals z’n vriendin, al enkele jaren geregistreerd als geradicaliseerd. Dus niet zomaar een crimineeltje. Open je ogen, Beukman.

    3. Rechtsaf

     @Beukman Den-Haag/Europa interesseert zich ook niet voor haar burgers integendeel zelfs.
     En het Oekraïne referendum liet zien hoe de burger dacht en daar is Den-Haag haar dikke vette reet mee af gaan vegen..

     1april 2005 niet vergeten 62,5% tegen de Europese grondwet, werd netjes de bips mee afgeveegd..

   2. Ernst Quispel

    Lezen Floris, Beukman geeft aan dat hij de indruk heeft dat er bij dit referendum niet sprake was van valse voorwendselen.
    Bij het referendum over Oekraïne was daar evident wel sprake van.

    1. Holland

     Bij slechts 2 van de zes initiatiefnemers Ernst, zeg dat er even bij.

 14. Gerlos

  De kiezers hebben zich niet laten bedonderen kabinet, de sleepwet heeft punten die de kiezers niet pruimen, vandaar het nee.

  1. Mariposa78

   Daar kan je gelijk in hebben, alleen wil dat er niet in bij bepaalde mensen op dit forum.
   Mijn excuses aan alle mensen hier dat ik jullie op 1 hoop gegooid heb.
   Zoals het obscure Bureautje Grondlijn zie hier: https://www.grondlijn.nl wimpie
   Zo weer terug naar de werkelijkheid Al die trollen hier en trollen daar en de mensen met een betonnen blok voor hun harses.

 15. Dollaert

  Misschien zou het leven wel leuker zijn zonder dat internet!? Hebben jullie daar wel eens aan gedacht?

 16. Frits Jansen

  Ik zie het voor me: de redacteur van DDS zit te tobben achter zijn bureau wat hij voor naars zal zeggen over dit referendum. Hij komt er niet uit en slaat dus maar wild om zich heen in bovenstaande bijdrage. Misschien is de kiezer niet dom, maar deze redacteur wel.

  Het zou een volstrekte oversimplificatie zijn uit de tegenstem te concluderen dat de wet helemaal moet worden ingetrokken, en de AIVD dan maar moet worden opgeheven, want als er één overheidsorganisatie is die er praktisch voor opgericht is om massaal de privacy te schenden is het de AIVD wel. Minder radicale lieden begrijpen dat een geheime dienst onontbeerlijk – maar wel aan banden moet worden gelegd om geen staat in de staat te worden. En dat zal de burger al gauw denken. Door allerlei gedoe (met inbegrip van beeldvorming die niet altijd terecht is maar wel bestaat) hebben de mensen niet zo veel vertrouwen meer in de overheid – en juist een geheime dienst moet het van vertrouwen hebben. Dat is een structureel probleem.

  Ik heb tegen gestemd, vooral omdat ik dit nu een mooi voorbeeld vind van een vraagstuk waar het raadgevende referendum wél voor is bestemd. De politiek moet de wet op z’n minst beter uitleggen, en er zitten ook wel een aantal weeffouten in die niet kunnen blijven.

  Maar wat zijn die weeffouten? Die vraag is waarachtig niet eenvoudig. Dezer dagen krijgt vooral de mogelijkheid geheime gegevens te delen met buitenlandse geheime diensten de aandacht, maar ik vermoed dat dit alleen zo is omdat kritiek hier betrekkelijk makkelijk is, en niet omdat dit nu het ergste probleem is.

  Griezeliger is dat de AIVD voortaan rechtstreeks door de politiek wordt aangestuurd. Dat lijkt heel democratisch, maar betekent dat de AIVD de waan van de dag van de politiek moet volgen, dus dat zal wel tegen allochtonen zijn, moslims in het bijzonder. Daardoor kan de AIVD zelf een bron van terrorisme worden, want die moslims zijn het zat om voortdurend in de beklaagdenbank te zitten. Ze worden nu al tureluurs van de politie die ze te pas en te onpas vraagt om zich te legitimeren, iets wat mij als bleke blonde Hollander nooit overkomt.

  AIVD baas Bertholee (ex-generaal) benadrukt dat de AIVD alleen gericht te werk gaat en daarbij het lichtst mogelijke middel gebruikt (“proportionaliteit en subsidiariteit”). Dat lijkt me onzin, want bij een concrete verdenking is de politie aan zet, dus de AIVD heeft per definitie de taak om juist ongericht te zoeken, in aanvulling op de politie. Dat het ongericht zoeken in een sleepnet kan ontaarden lijkt me duidelijk.

  Een ander gevaar is dat de AIVD een verlengstuk wordt van politie en justitie. Formeel mag materiaal van de AIVD ook niet gebruikt worden als bewijs in strafzaken. We willen geen geheime staatspolitie (Gestapo), en advocaten moeten kunnen nagaan of justitie rechtmatig te werk is gegaan, en daar is de AIVD te geheimzinnig voor.

  Ik sluit niet uit dat de mensen die nu juist tegen de “sleepwet” zijn zouden toejuichen dat justitie meer mogelijkheden krijgt om AIVD materiaal te gebruiken. Bij de bestrijding van terrorisme moet desnoods de rechtsstaat maar sneuvelen. verdachten van ernstige misdrijven hebben eigenlijk hun recht op een eerlijk proces verspeeld.

  Ik zie een politiek compromis aankomen. Als het kabinet Nederland islamvrij maakt wordt de AIVD opgeheven.

  1. Guus Geluk

   “Ik zie een politiek compromis aankomen. Als het kabinet Nederland islamvrij maakt wordt de AIVD opgeheven.”

   Van de onzin die hier wordt verkondigt valt je mo nd soms open.

 17. wheelboy

  Hoever ga je .
  Ik sta smorgens op en zet een bakkie koffie .Mijn Slimme meter ziet meteen dat ik wakker ben en de netwerkbeheerder kan het ook zien .Meneer jansen zit aan de koffie .half uur later gaat alles uit en hij rijd over de A2 naar zijn werk .Netwerkbeheerder ziet och jansen is weg .Verderop ziet vadertje staat dat je over de A2 rijd elke dag ddw om 730 .Ah jansen is na zn werk . Onderweg pint hij even bij het tankstation voor een broodje en een bakkie .Oh jansen is nu bij de shell op de A2 zegt de bank medewerker . Vervolgens komt hij aan op zijn werk de cameras zien jansen uitstappen zo zegt de baas (of gemeente) Jansen is ook weer op zn werk .Vervolgens na daggie werken rijd jansen terug naar zn huis doet onderweg nog even de boodschappen bij de appie die hij pint en met zijn bonus kaart afrekend . En de dag voor jansen zit er bijna op .Licht gaat uit Netwerkbeheerder weet jansen slaapt . Zijn provider weet op welke internet paginas hij zat te kijken .Enz . Vraag je eens af hoeveel privacy heb je eigenlijk nog . Was je vroeger redelijk anoniem .Dat ben je al jaren niet meer .

 18. rexm

  Waar gaan we naar toe, de sleepwet is een onderdeel van de EU, die willen dat alle burgers onder controle staan van de EU, naar voorbeeld DDR.
  Het tij gaat heel langzaam keren, er komt steeds meer weerstand van de bevolking dat het geld verslindend gedrocht als de EU voor geen meter werkt.
  Elke burger zou eens een bezoek op de EU moeten of kunnen afleggen, om te zien waar als ons geld naar toe gaat, met staat versteld.
  Ook doen ze nog aan discriminatie, je hebt drie klassen in de EU, de derde klas mag niet gaan eten bij de eerste klasse en de eetzaal ziet er niet uit als de voedselbank, verspilling tot en met.

 19. corfo

  Van Kappen is inderdaad niet erg snugger.
  In z’n onmetelijke wijsheid doet/zegt deze figuur exact wat z’n VVD-“leiders” hem souffleren ! Er is in NL bijzonder weinig vertrouwen in de “politiek” overgebleven ná alle leugens en bedrog van de “regering”. Bovendien verzuimt men inzake deze wet een rapport te openbaren waaruit blijkt dat er bij diverse overhandigingen van “geheime” gegevens aan het buitenland zéér grove fouten zijn gemaakt en dat er gegevens zijn verstrekt die persé niet in buitenlandse handen hadden mogen komen.
  En dát terwijl ons wordt voorgelogen : “We hebben héél veel veiligheid ingebouwd, óók in de huidige wetgeving”. Ollonkreng verklaarde hierover gisteravond op t.v.
  We worden nog steeds besodemieterd door de z.g. “elite”.
  Als van Kappen dus zegt dat het “allemaal” prima geregeld is, liegt hij glashard en das NIET snugger.

 20. corfo

  Ik vermaak me kostelijk met de twee rugkruipertjes @Kwispel en @Beukman.
  Die twee komieken doen niet anders als elkaar complimenteren, of…….en dat kan ook nog , ze rennen als een gek van de ene nick-name naar de andere en geven een “reactie” op zichzelf. Dit laatste zou mij geenszins verbazen, want is @Kwispel niet de gek die regelmatig roept “Wie is @Kwispel ?”. De dwaas ziet een reactie van @Kwispel (hij zelf dus) en denkt : “Potverdikkeme, daar heb je ‘m weer, die rare @Kwispel”; hierna gaat hij als @Beukman reageren op z’n eigen “reactie”.
  De behandeling door de psychiater in Den Dolder werpt nog steeds geen vruchten af bij @Kwispeltje.
  Maar hilarisch is ’t wel, en daar gaat ’t in dit leven om, nietwaar ?
  Net als voor vele “politici” : wat de burger betreft, hij/zij kan doodvallen als ’t mij (politicus) maar goed gaat.

  1. Floris

   Nee Corfo, Beukman is iemand anders. Met Beukman kan je normaal in discussie. De enige fout die Beukman maakt is dat hij geen afstand neemt van trol Ernst.

   Beukman meent dat trol Ernst inhoudelijk reageert (wat soms het geval is) maar negeert het vele gezuig en de vele pogingen om mensen het bloed onder de nagels vandaan te halen, alsmede zijn stuitende megalomanie.

   1. Ernst Quispel

    Het betreft hier vooral het bloed onder de nagels van Floris, een man die die niet sterk is in de inhoudelijke discussie en snel zijn zelfbeheersing verliest.

   2. Floris

    Bijna iedereen kotst jou hier om genoemde redenen uit, engnek.

    Evenals op al die andere fora waar je jarenlang de sfeer hebt verziekt.

    1. Ernst Quispel

     Dat is niet juist, Floris, mensen die de beschaafde inhoudelijke discussie op niveau zoeken ervaren me als een goede gesprekspartner.

     1. Floris

      Hahaha. Wim is overal uitgekotst en verbannen, maar maakt zichzelf wijs dat er mensen zijn die hem als een goede gesprekspartner hebben ervaren.

      Zelfs op het stijflinkse WSP had Wim met bijna iedereen ruzie en is hij weggetrapt.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.