Recensie: Moord op Spinoza, de moord op de Verlichting

Vrijheid van expressie en democratie zijn waarden in onze maatschappij, die voor Nederlandse mensen zo normaal zijn, dat men meestal pas laat in de gaten krijgt dat dit niet voor iedereen blijkt te gelden.

Sinds de Islam in Nederland zijn intrede deed met de komst van vele niet-westerse asielzoekers zijn vrijheid van religie en expressie weer onderwerpen van heftige debatten en scherpe conflicten.

Vanuit de Verenigde Staten waaide het actionisme van de zgn. Social Justice Warriors over en veroorzaakt met hun extreme standpunten over racisme, zwarte piet, slavernij e.d. conflicten op scholen en instituties die zijn weerga niet kent. Op onderwijsinstellingen wordt docenten het spreken onmogelijk gemaakt als zij niet instemmen met de ideologische meningen van deze actievoerders.

Democratische waarden staan onder druk

Vrijheid van expressie en democratie zijn waarden die passen in het modernistische wereldbeeld van onze samenleving,  dat door de 18e eeuwse filosoof Baruch Spinoza werd geïntroduceerd en alom is geaccepteerd. Tegen alle verwachtingen in staat dit wereldbeeld tegenwoordig zwaar onder druk.

Het thema van het boek is dan ook: Moord op Spinoza, de moord op de Verlichting.

Deze druk wordt vooral uitgeoefend door islamterroristische groeperingen, die opereren vanuit een premodern wereldbeeld. Zij zijn negatief over de westerse democratie en willen deze vervangen door een theocratie. Zij hebben kritiek op de individuele rechten van de mensen die zij stellen tegenover de rechten van Allah. Zij wijzen principieel de gelijkheid van man en vrouw af en voltrekken de doodstraf voor afvalligen en godslasteraars.

De Europese politici staan aan de kant:  aanhangers van het multiculturisme, van het policorisme en post-modernisme kiezen gewoon partij tégen westerse waarden. Het is de hoogste tijd om hierop antwoorden te formuleren en het tij te keren. Het is van groot belang dat een breed publiek kennis neemt van de waarden van de verlichting en het is de verdienste van Prof. dr Paul Cliteur dat hij elf andere auteurs bereid vond om vanuit hun ervaring en deskundigheid een bijdrage te leveren aan dit boek

Door de auteurs wordt een diversiteit aan standpunten ingebracht die allen vertrekken vanuit de noodzaak de waarden van de verlichting te verdedigen. Bij het schrijven van hun essay werd alle auteurs gevraagd aan hun tekst een persoonlijke noot toe te voegen. Dat kleurt hun verhaal en maakt elk essay bijzonder: interessant, vernieuwend, onthullend en zelfs ook humoristisch.

De Verlichting

In het boek wordt heel duidelijk beschreven welke betekenis de Verlichting voor onze samenleving heeft. Filosofen zijn hier uiteraard uitstekend van op de hoogte, maar voor het “gewone volk”, de populisten die voor Spinoza net zo belangrijk waren, volgt hier een korte samenvatting.

De culturele stroming bekend als de Verlichting was in de 18e eeuw de opmaat  voor de Franse revolutie van 1789, maar was ook het gedachtegoed achter de grote politieke omwentelingen in de omliggende West-Europese landen en de motor voor de Amerikaanse revolutie. In Nederland sprak men over de Radicale Verlichting die teruggaat op het werk van Nederlands grootste filosoof Baruch Spinoza, een joodse lenzenslijper uit Rotterdam die zich ontwikkelde tot een van de bekendste filosofen op het gebied van het bestuurlijke systeem van een nationale staat en de plaats van individuen in deze samenleving.

Zijn principes waren: democratie, raciale en seksuele gelijkheid, individuele vrijheid van levensstijl, volledige vrijheid van gedachte, expressie en drukpers, afschaffing van religieus gezag t.a.v. wetgeving en opvoeding, volledige scheiding van kerk en staat. Let wel: we hebben het over de 18e eeuw! De Europese landen zaten toen nog onder de knoet van het strenge katholicisme dan wel in de tang van het calvinistische en lutherse protestantisme.

Er was een standenmaatschappij waarin de adel en de kerk de macht deelden en er voor zorgden dat “het gewone volk”, de populisten, geen enkele zeggenschap had.

Pas in de 19e eeuw kreeg Nederland een democratische bestuursstructuur, die vastgelegd werd in de grondwet van 1849 onder Thorbecke. Deze structuur functioneert tot op de dag van vandaag, aanpassingen aan de grondwet zijn bijzonder. Van meet af aan was er een formele scheiding van staat en kerk.

Plaats van de religie in de moderne samenleving

Tot 2001 was de plaats van de religie in het maatschappelijke bestel nauwelijks nog een onderwerp van debat, de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 bracht een definitieve ommekeer. De moord op Pim Fortuyn in 2002 en de extremistische moord op Theo van Gogh in 2004 leidden echter niet tot drastische maatregelen en politieke stellingname tegen het islamterrorisme.  De doorbraak van het extremisme binnen de Islam met de massale instroom van asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten, hangt nu als een zwaard van Damocles boven de parlementaire democratie.  De gevestigde politieke partijen hebben hierop geen antwoord anders dan sussen en paaien en het demoniseren van politici als Geert  Wilders en Thierry Baudet. Hierdoor is er geen debat, geen vrij denken en geen rationele uitwisseling meer mogelijk: in feite wordt er een sluipmoord voorbereid op de principes van de Verlichting.

Wat moet er gebeuren om die sluipende moordenaar te stoppen?

Er zijn geen kant en klare oplossingen voor handen, wel talrijke ideeën. Ten eerste het zoeken van een breed publiek voor een boek als dit: zorgen dat het besproken wordt en dat het ontkennen en negeren van de dreiging wordt gestopt. Dat kan op alle niveaus: in de Tweede Kamer, in gemeenteraden en andere  bestuurlijke gremia. Maar zeker ook in de instellingen van het middelbaar en hoger onderwijs, waar het recht op vrije expressie en meningsuiting, vrijheid van onderzoek en publicatie verdedigd moeten worden. Docenten kunnen in hun geschiedenis-lessen teruggrijpen op dit nieuwe boek en leerlingen en studenten vertellen waar het in onze wereld de verkeerde kant dreigt op te gaan.

Momenteel loopt er ook een crowdfunding actie om de productie en publicatie van een nieuw boek van Sid Lukkassen mogelijk te maken. Dat boek gaat heten: “Verhalen uit de samenleving”, een afspiegeling van wat gewone burgers zoals u en ik denken over de maatschappelijke misstanden van nu, maar ook over oplossingen.

Heel belangrijk is ook om gebruik te maken van publiciteitsruimte bij media zoals Facebook, The Post Online, De Dagelijkse Standaard, Novini en de Doorbraak in België. Het is nooit te laat om je stem te laten horen en je mening te publiceren.

De waarden van de Verlichting gelden voor alle mensen in dit land, we maken er allen bewust dan wel onbewust gebruik van. Laten we ze koesteren en verdedigen.

Ik heb gezegd!

Puck van der Land, Valencia.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

40 reacties

 1. Mariposa78

  Je had beter het woord, populus of plebejer/plebs kunnen gebruiken ipv populisten zo is het een warrig verhaal geworden wat niet leesbaar is.

 2. Mariposa78

  En oh voor ik het vergeet hij was beroemd omdat hij de bijbel in wiskundige termen probeerde uit te leggen.
  En daar was men hem niet dankbaar voor.

 3. NoDoubt

  Er zijn voldoende intelligente mensen die voortdurend de misstanden aan de kaak stellen. Echter wanneer de feiten worden aangegeven door deze mensen, worden ze weggezet als populisten (gestickerd) islamofoob. Echter de mensen die de aanslagen plegen worden begraven op Islamitische begraafplaatsen. Je ziet dat Israël zijn land tegen Hamas verdedigt en de hele wereld valt over hen. De zittende media is niet gebaad bij de waarheid om anders weggezet te worden als islamofoob en wordt de subsidiekraan dichtgedraaid. Wilders waarschuwt bij voortduring maar hij was lang niet de eerste. Nu is men bezig allerei media kanalen dicht te draaien, facebook, google, youtube. Vrijheid van meningsuiting wordt als het over Islam gaat als haatszaaien weggezet. Het is altijd weer die islamitische ideologie. Elke week een stuk uit de Koran,Hadith en Sira op tv, en vooral ook even meennemen dat de feiten over de plaats in de Koran al helemaal niet kan. Dan kunnen we eerlijk over deze ideologie gaan praten en wat het betekent op lange termijn als je de Islam in de Westerse samenleving toestaat. Dan krijg je landen als Turkije (Erdogan nog gehoord in Bosnie, de lange arm in het Westen) Deze Turken zullen niet integreren.En landen als Syrië, Iran, Irak Saoedi-arabie. Want dat is het gevolg. Maar de EU heeft een verborgen agenda. de Marakesch-deal afgelopen maand getekend. Elke nacht komen er in Duitsland een vliegtuig met vluchtelingen. En terugsturen ho maar. Hoelang zullen platvorms als DDS TPO nog bestaan. Onderhuids is in Europa men het al spuwzat want al het verdiende geld gaat naar ‘vluchtelingen’. Duitsland kost het al 1000 miljard. De verworven vrijheden zullen opnieuw bevochten moeten worden, want de partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. De voedingsbodem is klaar dat er iemand opstaat die deze waarden gaat bevechten. Pim is vermoord maar had wel gelijk. Hirshi Ali heeft het al aangegeven. De verrechtsing (lees vrijheid van de Europese verworvenheden) komt steeds meer naar boven.

 4. Beukman

  “Deze druk wordt vooral uitgeoefend door islamterroristische groeperingen, die opereren vanuit een premodern wereldbeeld. Zij zijn negatief over de westerse democratie en willen deze vervangen door een theocratie.”

  Nogal kort door de bocht allemaal. Die islamterroristische groeperingen krijgen in het westen amper een voet aan de grond.
  Ondertussen zien we echter hoe autokratische leiders als Putin, Orban en Trump de persvrijheid en/of de democratische rechten van de burger in hun respectievelijke landen aan banden trachten te leggen. Maar juist zij hebben in onder andere Nederland een groeiende aanhang onder zeg maar de alt-right beweging, waar een zogenaamde sterke man wordt beschouwd als een legitieme methode om het land op orde te houden, of te krijgen. Het belang van democratie en persvrijheid wordt hierbij gerelativeerd. Ja, ook op DDS overstemmen zij regelmatig het debat.

  Ik hoef niemand te vertellen wat Spinoza hiervan zou vinden.

  1. Frits Jansen

   Nu de Christendemocraten nog steeds een beweging van betekenis zijn, hebben wij in het Westen in feite ook een theocratie. Getuige ook het feit dat Amerikaanse presidenten allemaal voortdurend “God bless America” roepen.
   Zelf godsdiensthaters in ons land menen dat onze cultuur een “joods-christelijke” is.

   Eerst haten en dan omarmen, populisten zijn lenig van geest.

  2. Ritter

   Beukman

   De gematigde islam bestaat niet

   “Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ,,Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei.”

   https://www.trouw.nl/home/de-gematigde-islam-bestaat-niet~ac5e31f4/
   ————–
   “Er bestaat geen gematigde of niet gematigde islam. Er bestaat maar één islam.”——-Erdogan.

   1. Beukman

    Nou @Ritter, als Erdogan het zegt dan zal het wel waar wezen toch?
    Overigens boeit het niet. Het gaat erom of er gematigde moslims zijn. En verdomd: die zijn er bij de vleet.

    1. Ernst Quispel

     Sterker, Beukman, het overgrote deel van de moslims is gematigd.

    2. Floris

     “En verdomd: die zijn er bij de vleet.”
     ————————————————
     Beukman heeft er onderzoek naar gedaan…

     “Het maakt niet uit hoeveel gematigde moslims er zijn, zolang ze enkel op hun krent blijven zitten en hun mond houden. Het zijn de gedreven doeners die geschiedenis schrijven; het zijn de lieden die bereid zijn tot actie die de maat aangeven; het zijn de drammers die de mal hameren waarin de gematigdheid zal uitharden en haar uiteindelijke vorm verkrijgt. Zolang de gematigden niets doen, en het niet wagen zich actief te verzetten tegen hun fundamentalistische geloofsbroeders, zijn zij het die aan het kortste eind trekken en keer op keer op sleeptouw genomen worden. Deze grote groep verstomde en lankmoedige moslims wordt door de fanatiekelingen gebruikt als schild om achter te schuilen, of als reusachtig volkswapen om in stelling te brengen zodra de tijd rijp is.”

     http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000608.html

     1. Ernst Quispel

      De ellende begint inderdaad altijd bij de fanatiekelingen. De meeste christenen zijn ook vredelievende brave mensen maar de ellende komt door christenen met macht, zoals Luther, Hitler, Philips de Tweede en George Bush.

     2. gister

      floris, hij doet het weer hoor.

     3. Beukman

      @Floris
      Daar zit wel wat in, ja. Er is in heel veel situaties sprake van een inerte massa van zo’n 80 procent. Verder heb je 10 procent aan de ene kant van het spectrum, en 10 procent aan de andere kant – of 15 procent voor mijn part. Een bedrijf dat zichzelf wil veranderen heeft de ene 10 procent die veranderingsgezind is nodig om zijn doel te bereiken, terwijl het tegelijk de andere 10 procent die dwarsligt het zwijgen moet zien op te leggen.

      In WOII stak de overgrote meerderheid geen poot uit. Daarnaast zat een klein deel in het verzet, en een ander klein deel heulde met de vijand.

      Moslims onderscheiden zich niet echt, heb ik de indruk. Het zijn gewoon mensen.

  3. Guus Geluk

   Dat zijn inderdaad de feiten.

  4. Signaal

   Islamitisch terrorisme is een pleonasme.

 5. Frits Jansen

  Verlichting? Zoals de Bijbelse spreuk zegt: we zien wel de splinter in andermans oog, maar niet de balk i ons eigen oog. Want we ontzeggen de moslims vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en nog zo wat vrijheden.

  Terecht? Dat zeiden vroegere dictators ook altijd. Hebben we er Jodenprobleem? Laten we dat dan eindelijk definitief oplossen, zei Adolf H.

  Nu werken we aan een oplossing van het islamprobleem. Atoombommen worden in gereedheidheid gebracht. Goedkoper dan gaskamers en veel effectiever. Bovendien blijft een gebombardeerd Iran nog eeuwenlang radioactief, dus van dat land hebben we voorlopig geen last.

 6. Ritter

  Goed artikel.

  Helaas beseffen veel mensen (vooral jongeren die door de gevestigde media zijn “gehersenspoeld” in politiek correct denken) niet wat op het spel staat.

  Dit soort artikelen ( en boeken) dragen hopelijk bij tot bewustwording van de waarden van de Verlichting die op het spel staan en die moeten worden verdedigt.

  Met de islam is er een religie/ideologie binnengelaten die niet van wijken weet en hun waarden/normen/levenswijze aan ons probeert op te dringen ten koste van de waarden van de Verlichting . Want dat is de aard van het “beestje”.

 7. Ni28

  Het is duidelijk, wij zijn aan een nieuwe verlichting toe. Weg met de invloed van religie en weg met activistische groepen. Voor de invloed van de islam een paspoort invoeren voor alle moslims en voor de activisten alle subsidies staken. Krakers e.d. acties zwaar straffen. Volledige debat terug in de Kamer zonder uitsluitingen zou democratische waarden moeten garanderen. Verplichte referenda zouden de zittende macht landelijk en ook gemeentelijk moeten controleren. Het woord populist terugbrengen tot de ware waarde, het volk en dus geen scheldwoord. Democratie heeft bescherming nodig daar de destructieve eigenschap haar kwetsbaar maakt tegen de misbruikende krachten die in Europa ruim aanwezig zijn.

  1. Ni28

   De laatste zin geldt ook voor diegenen die hier islam propageren en vierkant achter staan terwijl zij weten dat de islam democratie verafschuwd en de scheiding van kerk en staat niet erkent. Deze mensen kunt je moeilijk democraten noemen daar zij de democratie met hun denkbeelden schaden.

  2. Fortiori

   Welnee, wij worden in de luren gelegd door mensen als Baudet en Wilders die doemscenarios bedenken om angst aan te jagen. Het komt er op neer dat wij het niet kunnen klaren als natie met een z.g. flutparlement en een zeer partijdige rechterlijke macht. Verplichte referenda is al helemaal te zout om op te dienen. Voor kamerverkiezingen komt de burger nauwelijks in beweging. De beweging Baudet, welke de cohesie heeft van los zand zal op den duur geen sturing kunnen geven aan het landsbelang. Gelukkig dat er nog ministers zijn als Kaag en Ollongren die toch een iets schefper oog hebben voor de betrokkenheid van de burger.

   1. swetsnek

    Slap jij nog wel goed ???
    Je praat zo’n wartaal

    1. Fortiori

     Ik slaap prima, uitstekend zelfs. Ik word niet angstig wakker met een brok in de keel zodat ik niet kan eten. Ga opgewekt de straat op zonder geteisterd te worden door extreme angsten voor alles en nog wat. Reken af voor de boodschappen bij AH aan de kassa waar een heel charmante Moslima mij heel voorkomend helpt. Kortom niets van die angsten waardoor een ander kennelijk wordt beheerst.

   2. Zcooby

    Je heb zeker pudding of zaagsel in je hoofd want deze heren Baudet en Wilders zijn de enige die ZIEN de gevaren van de oprukkende ismalisering en de verwoesting van ons HUIDIGE DEMOCRATIE. En ze proberen er wat aan te doen via de democratie die wij hier hebben maar worden weggezet

    Wij NLers zijn wijd verspreid over diverse politieke partijen maar alle moslims stemmen maar op een partij in de tweede kamer en in de gemeenteraden en hun politieke invloed zal zeker groter worden kijk nu maar naar Rotterdam en Amsterdam.

 8. Ni28

  Naïviteit niet met domheid verwarren is zowat een kunst.

 9. Ni28

  Het gevaar van de invloed van de islam op onze democratie kan ook invloed hebben op de christelijke partijen die zich op de tolerantie voor de islam gaan misschien beroepen en zelf eisen gaan stellen. In mindere mate doen zij het al met hun steun aan welke regering dan ook. Dan belanden wij in een religieoorlog die na de Verlichting niet meer mogelijk zou zijn. Spinoza draait zich in het graf.

 10. Ernst Quispel

  Soinoza was een vluchteling alsmede kansenparel die hier de kansen kreeg om te overleven. Hij werd behoorlijk tegengewerkt en opgejaagd door Joden en christenen maar slaagde er nochtans in onze belangrijkste filosoof te worden.
  Een vluchteling met de veren waarmee wij als Nederlanders pronken.

  Wat is de moraal van dit verhaal?

  1. van Urk

   Ernst@ Spinoza werd anders goed opgevangen in het christelijke en tolerante Republiek der zeven verenigde Nederlanden. Hij kon zelfs een kamer huren bij een Lutherse ouderling. Dus dat hij opgejaagd werd door christenen moet men met een zoutkorreltje nemen. Hij werd alleen verstoten door zijn eigen Orthodoxe Joodse gemeenschap. Maar goed.. als het woordje moslim ter sprake komt moet de christen het bij ernst ook gaan ontgelden. want hullie..

 11. Rosasolis

  Spinoza was een van die briljante Spaanse en Portugese Joden, die gedwongen werden om die landen te verlaten…wegens de vele moslim aanvallen op de niet-moslims…de
  zo-geheten “ongelovigen”. De Mooren vielen mensen aan in de midden van de nacht:
  hele families werden vermoord in hun bedden. Daarom heeft Koningin Isabella de opdracht gegeven aan de Joden, maar wel met respect: bekeren tot de Katholiek geloof of verlaat Spanje. Vele Joden koos om Katholiek te worden en blijven in Spanje, of Portugal. Dus toen de Mooren uit het hele gebied eindelijk werden verdrijven konden de niet-moslims verder gewoon doorgaan met hun leven. Naar de mis gaan of niet. In ieder geval was er weer vrede in Spanje-Portugal.
  B. Spinoza kwam met andere joden naar Nederland. Waar zij meestal met liefde werden ontvangen. Maar de wijze Spinoza was ver voor zijn tijd. Hij werd verbannen
  door de synagoge gemeente in Nederland wegens zijn te vrije iedeeen, zodat hij bekeerde tot de Christelijke gemeenschap. Maar zijn filosofie over vrijheid van mening en leven voor zowel mannen en vrouwen zijn nog steeds actueel. En daarom is dit oude filosoof niet vergeten, en momenteel veel belangstelling krijgt in heel Nederland.

  1. Ernst Quispel

   Spinoza vluchtte voor moordlustige christen. Je moet wel heel erg verknipt zijn om hier nog de moslims bij te slepen.

   1. Ernst Quispel

    “De onwetende wordt door uiterlijke oorzaken op tal van wijzen verontrust. Hij ervaart nimmer werkelijke zielsrust en leeft als het ware in onbewustheid omtrent zichzelf, het zijn en de dingen.”

    Spinoza was niet gek.

   2. van Urk

    Spinoza vluchtte nergens voor. Hij werd alleen verstoten uit zijn eigen Joodse gemeenschap en mocht geen contacten meer onderhouden met familieleden.

    1. Rosasolis

     @van Urk. Dit is inderdaad de waarheid. Spinoza werd verstoten door de strenge orthodoxe Joodse gemeenschap. Hij mocht nooit meer een synagoge bezoeken, nergens in Nederland. Dit was een van de redenen dat hij christen werd.

   3. Rosasolis

    @Ernst Quispel. Spinoza vluchtte niet voor christen. Hij verliet Spanje als heer,
    en kwam naar Nederland. Je moet een keer een geschiedenisboek lezen, en dan zul je ontdekken dat Spanje een vreselijke tijd doorging. Wegens nachtelijke aanvallen door zeer wrede Mooren. Hele families werden vermoord tijdens, niemand was gespaard. Koningin Isabella was succesvol in het verdrijven van de agressief moslims…anders zou Spanje een provincie van Morocco nog steeds zijn.

    1. Ernst Quispel

     Wikipedia:

     “De Sefardische familie Spinoza (d’Espinosa in het Portugees) kwam volgens sommige historici uit de plaats Espinosa de los Monteros, bij Burgos in Spanje. Anderen beweren dat zijn familie uit Portugal naar die plaats emigreerde en later naar Portugal terugging.[7] Toen de joden die weigerden zich tot het christendom te bekeren uit Spanje werden verdreven, begon een van Spinoza’s voorouders een handel over de Spaans-Portugese grens. Omdat Portugal in 1580 werd ingelijfd bij het Spaanse rijk, trokken de vervolgde joden naar het noorden.”

     De familie van Spinoza vluchtte dus om uit de klauwen te blijven van moordzuchtige christenen.

     Dat Spinoza vanwege zijn vrijmoedige ideeen werd verstoten door de Joodse gemeenschap en ernstig werd bekritiseerd door christenen is juist.

    2. Mar

     @Rosasolis:

     Over lezen gesproken: Spinoza is geboren op 24 november 1632 in Amsterdam.

 12. ko vadis

  Baruch Spinoza, sleep lenzen, onderwijl filosoferend over de politiek, toen, ten dage, en
  van Sefardisch-Joodse afkomst!!

 13. Ni28

  Wij hebben het over Spinoza en trollen over Soinoza. Ja, dat was inderdaad een ander.

 14. HEM

  Van “vroeger” kun je best wat leren, maar projecteer niet alles op de huidige tijd.
  Er is een beweging in gang gezet. Door ons zelf. We hebben lieden uit arme streken (Turkije, Italië, Spanje) naar ons land gehaald om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
  Nu, na vele jaren van proberen, blijken de Turken en andere moslims zich niet te willen aanpassen. Sterker nog, zij worden door de huidige machthebbers misbruikt om onze westerse cultuur om zeep te helpen.

  En helaas, het moet gezegd, iedere moslim is een potentiëel gevaar, want iedere moslim zal, geindoctrineerd als hij is, uiteindelijk partij kiezen voor zijn godsdienst. En als deze “godsdienst” boosaardig en moorddadig is, dan kunne wij beter NU ingrijpen, dan op het moment dat “de grote leider Erdogan” de opdracht uitvaardigt om tot actie over te gaan.

  En dan mag iedereen mij populist noemen, ik ben in ieder geval wel een populist met een goede opleiding en een goed stel hersens.

 15. Frits Jansen

  Elke antisemiet ziet meteen dat Spinoza een jood was. Een soort Max Tailleur lookalike.

  Ik ken Spinoza vooral als uitvinder van de spinazie. Lekker? Mwa, gaat nogal.

 16. Floris

  “De gevestigde politieke partijen hebben hierop geen antwoord anders dan sussen en paaien en het demoniseren van politici als Geert Wilders en Thierry Baudet. Hierdoor is er geen debat, geen vrij denken en geen rationele uitwisseling meer mogelijk: in feite wordt er een sluipmoord voorbereid op de principes van de Verlichting.”
  ———————————————————————————–
  Helemaal waar.

  En zo is het al 40 jaar. Als destijds het debat gevoerd zou zijn zou een heleboel ellende kunnen zijn voorkomen. Maar onder aanvoering van de PvdA is het migratiedebat volledig gesmoord.

  In Engeland waarschuwde Enoch Powell voor de gevolgen van massa-immigratie en hij werd weggezet als racist (ja, toen al).

  Wat bezielde politici om hun land open te stellen voor achterlijken, profiteurs en aanhangers van een verderfelijk geloof?

  Deze stupiditeit is nauwelijks nog terug te draaien en gaat leiden tot nog veel méér ellende.

  Je hebt mensen die deze logica niet durven volgen en de “moed erin houden” met uitspraken als: de meeste moslims zijn gematigd. Wegkijken heet dat.

 17. Bes Tolen

  Baruch Spinoza leefde van 1632 tot in 1677 dus zeventiende eeuws. Spinoza was zonder twijfel een groot filosoof met betekenis voor het heden. Het wil evenwel niet zeggen, dat de ideeën hier in het artikel hem toegeschreven als eerste door hem zijn gepropageerd. Zo had Luther een opvatting van radicale scheiding tussen kerk en staat, die nooit is bereikt. In zijn tijd kon dat al niet omdat protestanten dan zonder meer onder de voet zouden zijn gelopen dus nam zijn collega en opvolger Melanchton minder radicale standpunten in. Ook de protestanten in Nederland moesten wel tot eigen verdediging over gaan wat pas beter lukte vanaf de jaren 1575-1580. In Nederland werd de kerk zo gereorganiseerd, dat de kerk geen bovenliggende partij in de maatschappij werd. Er kwam geen staatskerk maar één open kerk voor behoeftigen, die de gematigde grondslag van de staat moesten erkennen. In principe stonden dan overheidsambten open. Andere kerkgenootschappen werden gedeeltelijk tot geheel tot schuilkerk zonder veel franje gedwongen. Daarmee hield de staat de controle in eigen hand en dat was heel verstandig. De vijandschap van Rome tegenover de Republiek deed zich nog lang met een fors aantal invallen en oorlogen gelden.
  Ideeën over menselijke vrijheid zijn in Nederland al van veel oudere datum dan vanuit de tijd van Spinoza. Spinoza werd om zijn opvattingen veroordeeld door de hoogste religieuze joodse rechtbank. In het Nederland van toen gold tot 1795 een aparte joodse natie. Overigens ging dat in oorsprong op aanvraag van de joden zelf.
  Dat adel en kerk in Nederland in het tijdperk van de Republiek de lakens uitdeelden is niet juist. De Nederlandse steden hadden meest een burgerlijk bestuur. De adel speelde wel een rol en zeker in bepaalde streken, maar paste vrij goed bij die burgerlijke traditie. Bovendien was de positie van de adel in vroeger tijden in veel streken een andere dan in landen als bijvoorbeeld Frankrijk. Bijvoorbeeld het gezegde ”arbeid adelt maar adel arbeidt niet” hoefde niet op te gaan. Later, in de eerste helft negentiende eeuw onder de koningen was dat wel sterk het geval wat de met name onder koning Willem 1 al dan niet nieuw benoemde bestuursadel betreft maar ook toen werd de kerk om aanpassing verzocht. Het was een belangrijke zo niet de belangrijkste reden waarom België zich afscheidde van het Groot Nederland van 1815 tot 1839. Doordat Thorbecke in de fout ging de Rooms katholieke kerk toe te staan haar hiërarchie opnieuw in te stellen, brak in Nederland een nieuwe periode van zwaarder christendom aan. Ook in protestantse kringen. Gebieden, die meer heidens waren dan christelijk zoals op de Veluwe en in Westerwolde werden toen echt zwaar op de hand. Heidens bijgeloof bestond er in streken nog begin twintigste eeuw.
  Wat er nu in Nederland en daarbuiten in Europa en Amerika aan de hand is, beschrijft Van der Land prima. M.i. helpt alleen fors politiek ingrijpen. Anders gaat het mis.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.