‘Als een Tesla-rijder u probeert wijs te maken dat hij het doet voor “het milieu”, weet u wat hij bedoelt: geld’

Je zou zeggen dat het milieu de drijfveer is achter de klimaathysterie. Alles en iedereen schreeuwt om het hardst ‘het milieu te willen sparen’. Maar is dat wel zo?

De elektrische autorijder heeft slechts één drijfveer: zijn portemonnee. Beste bewijs is de instortende afzet van hybride-voertuigen na het versoberen van de financiële voordelen ervan. Nota bene Greenpeace begint langzaam (eindelijk…) tot het inzicht te komen dat te veel elektrische auto’s een ecologische ramp zou betekenen (The Tesla Dream: Rex Weyler). Elektrische auto’s, waarvan de bouw zelf al één grote milieuramp is, hangen in de winter aan kolenstroom. Dat weet iedereen, maar toch moet iedere benzine- of dieselrijder vanaf volgend jaar nóg meer milieubelasting betalen om deze lobby te financieren. Warmtepompen verhogen netto juist de CO2-uitstoot en het gasverbruik op een andere plek (zie artikel ‘Wanneer keert links zich tegen de klimaathysterie’) en toch gaat de energierekening volgend jaar wederom omhoog omwille van het ‘milieu’.

Voor ieder setje gesubsidieerde windmolens, waarin inmiddels opgeteld miljarden zijn ‘geïnvesteerd’, dient ook extra kolen- of gascapaciteit paraat te staan om de alsmaar oplopende (elektrische) energievraag door bijvoorbeeld extra warmtepompen en elektrische auto’s bij windstilte op te kunnen vangen en een blackout van het elektriciteitsnet te voorkomen. De gascentrale van RWE in Maasbracht gaat om die reden in 2020 weer open.

Maar waar zitten de werkelijke drijfveren? De belangrijkste drijfveren zitten inmiddels heel diep in onze samenleving geworteld. Voor de politiek zijn dat geld en macht. Op de site van de rijksoverheid staat het klip en klaar: Milieubelastingen verschaffen de overheid inkomsten. Daarnaast kunnen deze belastingen een zuiniger gebruik van water, grondstoffen en brandstoffen stimuleren. Dat is goed voor het milieu.

De enige zekerheid zijn de inkomsten, de rest is theoretisch en grotendeels zelfs tegenovergesteld. De beloning in macht heeft zich vertaald in zetels in de Kamer en gemeenteraadsleden. Ook op lokale schaal zit de samenleving al op de blaren: de gekoesterde oldtimer mag de milieuzone niet meer in, terwijl tegelijkertijd 500 meter verder een cruiseschip afmeert met de CO2-equivalent van 1 miljoen auto’s (Volkskrant 15 oktober 2018). Symboolpolitiek heet zoiets, of machtsmisbruik zo u wilt. Van realiteitszin kan geen sprake zijn.

Voor milieuactivisten is ‘het milieu’ een inkomstenbron voor hun organisatie, het bestaansrecht en een verkondiging van hun ideologie. Voor de media zijn het kijkcijfers, krantenkoppen, geld en voor een aantal kranten de verspreiding van hun ideologie. Inmiddels lijkt er voor hen geen weg meer terug te zijn, mochten ze plots wél kritisch worden kost dat abonnee’s, adverteerders of kijkcijfers maar bovenal een bewijs dat ze jarenlang hebben zitten slapen met hun ‘kritische journalistiek’. Bij veel grote ondernemingen loopt inmiddels ook menig manager wiens boterham afhankelijk is geworden van het prediken van de ideologie iets voor het milieu te willen betekenen; CO2 en milieu zijn marketingtermen geworden.

Tijd wellicht voor een heroriëntatie en onderscheid te gaan maken tussen het milieu en ‘het milieu’ tussen quotes. ‘Het milieu’ in de betekenis zoals u denkt dat het bedoeld is (de natuurlijke of ecologische leefomgeving), is namelijk helemaal niet de drijfveer van deze lobby voor elektrische auto’s, warmtepompen of windmolens. Dat kan ook niet gezien de feiten. Met ‘het milieu’ is bedoeld de mensen met wie je opgroeit zoals in de zin dat iemand uit een asociaal milieu komt. Zodra u zich dat realiseert begrijpt u ook wat de Rijksoverheid bedoelt met wat goed is voor het milieu. Zelfs het woord ‘milieubelastingen’ krijgt een geheel nieuwe wending.

Als een Tesla-rijder u wijs probeert te maken het te doen voor ‘het milieu’ weet u nu eindelijk wat hij eigenlijk bedoelt. Maar waarom verkondigen overheden en bedrijven dan zulke aantoonbare kletskoek? Ze doen het allemaal voor ‘het milieu’: hun eigen baantje, hun broodwinning, hun inkomsten en de macht. Waarom gaan autofabrikanten massaal elektrificeren? Voor ‘het milieu’! De politiek heeft hen ertoe gedwongen, anders geen verkoop. Waarom doen energiebedrijven massaal mee aan ‘het milieu’? Omdat dan de subsidiekranen wijd opengaan waardoor een ton hout meer oplevert dan een ton kolen. En zo ontstaat een zichzelf versterkende beweging die uit puur eigenbelang ‘het milieu’ prevaleert boven het milieu, want voor dat laatste zijn geen zinnige argumenten te vinden. Het is een zichzelf versterkend perpetuum mobile geworden waarbij door gebruikmaking van oneigenlijke argumenten ‘het milieu’ zichzelf in stand probeert te houden, het milieu kan de reden niet zijn. Het is een wonderlijke wereld.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

94 reacties

 1. Koos van Winteren

  De omslag naar een meer duurzame economie zal alleen met economische prikkels kunnen worden gerealiseerd. Elektrisch rijden zal ook geen kans maken als het niet ook economisch voordelig is. Dat geldt evenzeer voor andere vormen van duurzame energie. Mensen zullen alleen zonnepanelen, warmtepompen installeren en isolatie aanbrengen als dat financieel aantrekkelijk is.

  1. RPML

   Helemaal mee eens, alleen moet dan het beoogde effect ook bereikt worden, en dat is niet het geval. Zolang een Tesla in de winter aan de kolenstroom hangt en een warmtepomp voor meer CO2-uitstoot en meer gasverbruik zorgt zijn we niet op weg naar een duurzame economie…toch?

   1. Koos van Winteren

    Om die reden zullen we ook meer stroom via duurzame energiebronnen moeten opwekken. Kolen- en gascentrales zijn niet houdbaar.

    1. RPML

     Onze huidige energiemix is als volgt opgebouwd: 38% uit gas, 30% uit steenkool en 9% kernenergie [3], het restant is ‘overig’ (12%) en hernieuwbaar (9,5%).
     Het is een utopie te denken door het afbouwen van gas en steenkool en tegelijkertijd een sterk toenemende behoefte aan elektrische energie (door E-auto’s en warmtepompen) dat dit gat PLUS de extra energiebehoefte ingevuld kan worden door ‘duurzame energiebronnen’. Duitsland is wat dat betreft ons gidsland: zij zitten op dit moment aan de grens van het maakbare. Om blackouts te voorkomen is namelijk snel schakelbaar vermogen nodig mocht het even niet waaien. van 7 incidenten per jaar zitten zij nu op 6.000 met het risico dat er inderdaad grote gebieden zonder stroom komen te vallen. Daarnaast is de vraag wat ‘duurzaam’ is; een boomstam uit Canada in de Amercentrale opbranden is gebaseerd op een boekhoudkundige truc, effectief is in NL pas 1.5% werkelijk duurzaam te noemen.

     1. Koos van Winteren

      Ik erken dat er een enorme transitie nodig is om af te komen van de fossiele brandstoffen. U lijkt dat niet mogelijk te achten. Ik denk denk dat we aan het begin staan van een technologische revolutie.
      Een alternatief is er niet.

     2. RPML

      ‘Ik denk denk dat we aan het begin staan van een technologische revolutie.’

      Ik heb weinig zin een discussie te voeren met iemand die feiten met utopie verward. Denken dat 68% van de huidige energievoorziening (nog gezwegen van de extra energie die al snel meer dan 50% van het huidig totaal opgestelde vermogen is als alles erdoor gedrukt gaat worden) vervangen kan worden door ‘duurzame energiebronnen’ terwijl het ons net lukt 1.5% daarvan in de praktijk te brengen… dan lijkt me de uitspraak ‘technologische revolutie’ nogal prematuur…

      Over de ‘rampen’ die ons te wachten staan plaatste ik al eens in een ander draadje een kleine ‘hint’; KNMI en LOESS-filter. Ook het IPCC doet niets anders dan ‘hockeystick’-grafieken produceren die bij iedere techneut alle alarmbellen doen afgaan. Het politieke filter dat wetenschappelijke cijfers omzet naar grafieken die een gewenst beeld willen geven, maar niet de realiteit.

  2. Groeneveld

   Ernst van Winteren is een van de meest hardleerse kwispels op dit ondermaanse. Koud twee weken geleden heeft hij alle hoeken van de klimaatring gezien omdat alles wat hij dacht en meende over een duurzame economie volkomen fout en achterhaald was.

   Het belet hem niet om nu weer met dezelfde humbug te komen. Domme jongen toch.

   1. RPML

    Ah, Ernst = Koos? Waarom 2 identiteiten aannemen, zit Koos op ook nog een virtueel pak slaag te wachten? De argumentatie van Koos is in ieder geval herkenbaar, wederom doorspekt van een huiveringwekkend gebrek aan kennis

    1. Groeneveld

     Juist RPML, jij was voornamelijk degene die KoosErnst afdroogde met een overvloed aan feiten en kennis.

     Ernst Quispel heeft waarschijnlijk een ban gekregen, of hij vond het zelf tijd voor verandering. In ieder geval is hij nu weer terug onder de nick Koos van Winteren; zijn onthutsende gebrek aan kennis is echter gelijk gebleven.

    2. Koos van Winteren

     Ik weet niet welke twist u hier met wie komt uitvechten. Ik heb daar ook geen zin in.
     U bent duidelijk een klimaatontkenner en u biedt geen enkel alternatief voor de rampen die onze planeet bedreigen.
     Gelukkig laten onze bestuurders zich niet afleiden door dit saboteergedrag.

     1. Groeneveld

      Malle jongen toch. Als je probeert een andere identiteit aan te nemen, moet je om te beginnen je taalgebruik wijzigen. Maar daar ben jij onmachtig toe.

      Je hoeft maar een zin op DDS te plempen en iedereen herkent het megalomane taaltje dat bij de enige echte originele Quispel hoort.

      Kortom, neem je moeder in de maling.

     2. Koos van Winteren

      Ik herinner me niet ooit met u van gedachten te hebben gewisseld. U maakt een merkwaardig agressieve indruk.
      Ik laat het hierbij.

    3. tomygun

     RPML,geen idee waar RPML voor staat Ruud,Paul,Max,Leo.
     Je stukje is leuk en ja je hebt100% gelijk ik neem aan dat
     jij jullie een goede achtergrond hebben als ik kijk naar de
     manier hoe er met het onderwerp omgegaan wordt .
     Stroom opwekking is geen probleem schoon 24/7 dat kan
     zonder veel kosten maar ongeloof en een overheid die het
     beter weet een inmenging van Brussel naar die overheid
     maakt het allemaal niet beter, het moeten uitleggen aan
     iemand die chemicus is en de balle verstand heeft van
     mechanica zodat de zelfde vraagt steeds komt ik begrijp
     het niet , hoe kan je iets beordelen als je een simpele
     rekensom niet kan maken , als voorbeeld dit .
     12 Kwh generator aangedreven door een electramotor
     van 4 Kw efficiency bijde 90% door een tandwiel op de
     as van de electramotor te plaatsen van 24 tanden gaat
     het vermogen terug naar 2Kw bij 1500 rpm ,de gearing
     is 1 op 6 motor 24 tanden generator 144 tanden.
     De diameter van het tandwiel op de generator is 6.6 maal
     de as diameter van de generator ,dan krijgen we deze
     berekening ; 2 Kw x 6.6 = 13.2 Kw efficiency 90%
     is 12 Kw + 10 % = 13.2 Kw . ook leuk om te weten dat
     13.2 Kw gelijk staat aan 13200 Kg wat een constand
     vermogen is maar enkeld instaat is om 3.3 watt per seconde
     tegenereren .
     Regards .

     1. tomygun

      Volgens techneuten staat deze 3,3 watt gelijk
      aan 3.3 Kg ra ra wat is dan de efficiency?

     2. RPML

      Ik heb geen idee wat u wilt aantonen met uw rekensom behalve dat het koppel met een elektromotor groot is, en dat klopt.

      Een CV-ketel heeft een rendement van 97%, d.w.z. dat 97% van de calorische waarde wordt omgezet in warmte, zeer efficiënt dus omdat het doel ook is er warmte mee op te wekken. Als ik diezelfde m3 gas opstook in een (moderne) elektriciteitscentrale met een rendement van 60%, is dus al 38% die ik er bij een CV-ketel wél had kunnen uithalen nu verloren gegaan. Bij transport over het net heb ik dan nog ca. 2% netverlies in te calculeren; kortom, die m3 gas kan beter in de CV-ketel dan in de ‘aandrijving’ van een warmtepomp die ook nog niet eens in staat is het huis voldoende te verwarmen… bedoelde u dat?

     3. tomygun

      Nee RPML ,het koppel Nm (torque ) is een andere berekening
      bijna hetzelfde maar iets anders.
      waar je naar moet kijken is de aandrijving 2Kw het vermogen uit
      12Kwh volgens jou kan dit niet 4.4 Kwh in 12Kwh uit
      en om eerlijk tezijn het kan nog iets beter .
      Zo de innovatie is er al lang het ongeloof ook
      Gebruik een calculator na 1000 keer berekenen de uitkomst
      is het zelfde en als je deze simpele berekening niet snapt
      dan moet je helemaal niet aan de Nm berekening denken
      want die is wat moeilijker .

     4. tomygun

      Zo zijn er dus meerdere fouten die ze op school leren
      als waarheid ,maar de waarheid is dit .
      1 watt staat gelijk aan het genereren van 1 Kg gedurende
      1 uur in 1 uur heeft hij dus 3600 seconden 1 Kg gegenereerd .
      Joule is watt per seconde 1 joule is 3600 joule per uur 3.6Kwh
      twee berekeningen die men wel met elkaar vergelijkt maar die
      totaal anders zijn in tijd .

  3. Jozias Visser

   Laten we ophouden met die meneer van Winteren. Hij beleeft de beste tijd van zijn leven op DDS. Je merkt ook dat hij steeds brutaler, arroganter en hufterig is gaan doen. Hij kan zijn zelfgenoegzame lol niet op. Hij geilt erop wanneer wij op hem reageren. Resoluut NIET MEER REAGEREN! Is mijn advies.

   Waar is het meneer van Winteren om te doen? Om reacties!

  4. K. Bannink

   Een verstandig geluid, Koos. Laat die RMPL maar zwetsen.

   1. tomygun

    Moet je je billenmaat troosten het verstand is in ieder geval
    het zelfde .

    1. K. Bannink

     Het is niet erg dat je homoseksueel bent, tomygun. Tegenwoordig vinden we dat heel normaal.

    2. Meriadoc Brandebok

     Seks is het enige waar jongeren tegenwoordig aan denken.

 2. Lugar

  Elektrisch rijden kost natuurlijk ook gewoon energie, ze rijden immers niet op lucht op CO2. Die energie moet opgewekt worden. Zonnepanelen en windturbines zijn ook niet gratis, het vervaardigen en het onderhoud van dat spul kost ook geld en energie. De busjes die ik regelmatig bij windturbines zie staan rijden volgens mij op diesel…

 3. Spaanse kok

  Een Tesla rijder met een foto van een Volvo.
  Redactionele armoede.

  1. Top

   Verbaasd mij niets, dat een schoonmaker van de MacDonalds het niet begrijpt, waarom deze foto erbij staat. Context Kock!

 4. JohanD

  Mooi stukje, alleen de rijken kunnen gebruik maken van de subsidie. Jan met de pet heeft niet even 30K + in zijn achterzak voor een elektrische auto en is afhankelijk van de goedkope auto’tjes die nog lang niet elektrisch zullen zijn. Maar diezelfde Jan met de Pet betaald wel belasting voor die subsidie… toch vreemd.

  1. Lugar

   @Johan D: De lager en middeninkomens betalen de feestjes van de rijken, dat heb je goed in de gaten. Heffingen, belastingen en premies treffen hen het hardst. Het is de grote middengroep die de meerderheid vormt.

   “Het politieke midden is in de loop van enkele decennia weggevaagd. Steeds meer kiezers zoeken hun heil bij de flanken. Veel Nederlanders zijn zo teleurgesteld in de zittende politieke macht dat ze hun hoop vestigen op uitgesprokener politici, zelfs al belanden die in de oppositiebankjes. Gelukkig is de opkomst voor Tweede Kamerverkiezingen nog altijd hoog. Maar betekent dat ook dat mensen zich gehoord voelen? Dat ze het gevoel hebben dat het politieke systeem er ook voor hen is?”

   Bron: Martin Visser (Telegraaf 5 dec 2018)

   1. Meester Kong

    @Lugar

    STEM FvD, de partij die opkomt voor de rijken en toekomstige elite.

  2. Aytas

   Hou toch op met dat oneerlijk gejammer. Zonder de inbreng van de rijkere had Jan met de pet al geen zorg meer gehad. De bijdrage aan de inkomensafhankelijke zorgbijdrage is ook veel hoger en de algemene belastingbijdrage ook.

   Dat linkse gejammer is zo sneu.

   1. Stanly2000

    Aytasje,
    “inkomensafhankelijke zorgbijdrage” Leg even uit wil je?

    1. Aytas

     Inkomensafhankelijke zorgbijdrage is van een hoog salaris een groter bedrag.

     1. Stanly2000

      Aytasje, bedankt maar dat had ook reeds begrepen, maar iemand met een inkomen van € 54000 kan men niet echt tot de rijkere medemens rekenen. “Het maximumbijdrage-inkomen in 2018 is € 54.614 (was € 53.701 in 2017).”

     2. Aytas

      Wat is dat weer een onzin, wie roepen er het hardst dat het allemaal niet deugt?

     3. Stanly2000

      Aytasje, verklaar je nader als je kunt.

 5. Stanly2000

  Ernst, wat u denkt denkt is niet belangrijk, toch? Wat haalbaar is wel en voorlopig is deze milieuhype volledige waanzin.

 6. Aytas

  ‘ Elektrische auto’s, waarvan de bouw zelf al één grote milieuramp is, hangen in de winter aan kolenstroom. Dat weet iedereen, maar toch moet iedere benzine- of dieselrijder vanaf volgend jaar nóg meer milieubelasting betalen om deze lobby te financieren.’

  Hoezo wordt de ontwikkeling van tesla betaald uit onze belasting bijdrage? Is het opladen van een elektrische auto gratis?

  Het is natuurlijk ook zo dat iets rendabel moet worden gemaakt, China is daar voorloper in.

  Ook zal innovatie ergens moeten beginnen, door gaan op oude voet die uiteindelijk niet houdbaar is is stilstand.

  Heb je ook ideeën om het wel in goede banen te leiden? Persoonlijk vind ik de ontwikkelingen die in China gaande zijn zeer interessant.

  Ik ben het helemaal met je conclusie eens van je artikel over de overgang in Nederlandse huishoudens van gisteren, dat heeft geen zin als niet wereldwijd iets gebeurd. Dit artikel roept bij mij wel de vraag op naar ideeën over hoe het volgens jou zou kunnen.

  ‘Milieubelastingen verschaffen de overheid inkomsten. Daarnaast kunnen deze belastingen een zuiniger gebruik van water, grondstoffen en brandstoffen stimuleren. Dat is goed voor het milieu.’

  Met belastingen wordt ook innovatie bekostigd. Als je alleen al naar insecten soorten kijkt en het uitsterven daarvan valt de conclusie te trekken dat er iets moet veranderen.

  Leuke artikelen schrijf je, je spoort mij in ieder geval aan tot nadenken. Ook vind ik je onderbouwing goed. Ik ben wel benieuwd naar oplossingen die jij ziet die haalbaar zijn en dan hopelijk met hetzelfde niveau van onderbouwing.

  1. Koos van Winteren

   Die alternatieven worden door de schrijver inderdaad niet duidelijk gemaakt.
   Als hij een klimaatontkenner is, zoals ik vrees, zal hij wellicht ontkennen dat er een probleem is.

   1. tomygun

    Tja kutspel een klimaat ontkenner is in jou ogen een duivel
    maar met jou geloof in de islam en het klimaat is niets anders
    dan geloof en dat moet achter de voordeur blijven .
    Maar als je nu eens echt iets kon aantonen ,berekenen en uitkomst
    schaal model test ook wel genoemd aantonen,dan luister ik .

  2. RPML

   Iedere ondernemer heeft de keuze een BMW van een 85k te kopen, of een gesubsidieerde Tesla die dan nog maar 35k onder aan de streep kost (winkelwaarde 85k). Dat kan omdat er allerhande subsidiepotjes opengaan, uitblijvende BPM, wegenbelasting op nul, geen bijtelling en het uitkeren van milieu- en investeringsaftrek; indirect betaald door de belastingbetaler. Daar is inmiddels wel aan gesleuteld, de bijtelling tot 50k is nog maar 0%. Het opladen van een Tesla is alleen gratis indien hij zich meer dan 500 km van zijn ‘thuishaven’ bevindt; dus in München tankt een Nederlandse Tesla gratis (op kosten van Tesla overigens).

   Zodra een Tesla het gehele jaar door zonnestroom laadt, is het gebruik klimaatvriendelijk te noemen (de bouw van de Tesla en de ecologische ramp met de accu’s buiten beschouwing latende). Dat kan tot dusverre niet, omdat zonnepanelen in NL in de winter nauwelijks iets opleveren. Zowel de capaciteit van zonnepanelen in de winter alsook de sterke vergroting van de opslagcapaciteit (voor thuisopslag om enkele dagen te kunnen overbruggen) verhinderen dat tot dusverre. Netwerken langs de snelwegen met ‘groene stroom’ vertroebelen enigzins dat beeld, praktijk is dat een Tesla vooral thuis en op de zaak wordt opgeladen (NL is maar klein).

   De subsidie (200 miljoen per jaar) komt hoofdzakelijk terecht bij ‘rijke’ ondernemers en succesvolle kantoorklerken die nog net een Mitsubishi PHEV (35 km elektrisch, benzineverbruik 1:8) wisten te bestellen

   1. Koos van Winteren

    Zoals te vermoeden was heeft RPML geen idee van de alternatieven.
    Klimaatontkenners kunnen ook niet veel meer dan proberen gaten te schieten in technologen die wel proberen onze planeet voor een ramp te behoeden.

    1. ildib

     Zo te lezen weet RPML er meer van dan jij Kwispel, je lijkt mij behoorlijk onnozel op dit gebied.

    2. Stanly2000

     Ernst blijf lekker zuigen, dommertje!

    3. Gekko

     Koos Werkeloos doet ook een duit in zijn zakje. Daar zit bij het ontmande knaapje nog wel wat ruimte. Overal ziet Koosje klimaatontkenners opduiken. Dat zijn mensen die geen bal om de planeet geven en alleen maar gaten willen schieten in technologen. Snapt u het nog?

   2. Aytas

    Bedankt voor je antwoord. Klinkt overtuigend. Tesla als statussymbool.

  3. RPML

   Ik zou veel liever zien dat de vele miljarden ‘verdwijnen’ in innovaties en met onmiddellijke ingang (dat gaat niet meer lukken door alle verplichtingen) alle subsidiestromen stoppen, behalve als ze ook aantoonbaar het klimaat dienen.

   Als van die 1.000 miljard slechts 1 miljard zou besteed worden aan een ‘energie-universiteit’ in Nederland waar alle knappe koppen bij elkaar komen (voor mijn part wereldwijd, maak er dan 2 miljard van…) zou dat de samenleving zoveel meer kunnen opleveren…

   In Duitsland heeft een universiteit ontdekt dat het met silicium (zand dus) mogelijk is grote hoeveelheden energie op te slaan, en ook nog eens veel sneller. Omarm dat, geef die mannen het dikst mogelijke salaris en haal ze naar Nederland om dit tot op de bodem uit te zoeken!

   Richt fondsen op om innovatie te stimuleren (wel goed controleren!)

   De bijdrage van NL aan het vermeende globale probleem is dermate nihil, dat iedere Euro die er ingestoken wordt het probleem niet kleiner maakt (groter zelfs zoals ik betoog) en als weggegooid geld beschouwd kan worden ten koste van een hele samenleving. Als klein landje kunnen we dus veel beter ons geld stoppen in innovatie.

   1. Koos van Winteren

    Ik constateer dat als RPML om alternatieven wordt gevraagd het allemaal een stuk minder concreet wordt.
    Dit was ook te vrezen.

    1. Stanly2000

     Ernst blijf lekker zuigen, dommertje!
     Voordat jij het schrijft: “Deze opmerking is niet zo min inhoudelijk als die van jou.”

    2. RPML

     Als u ze wel wist zou u ze ongetwijfeld al aangedragen hebben toch? U houdt toch wel van een stevig stukje inhoudelijke discussie? Met het klaarblijkelijke (wederom) gebrek aan kennis onderbouwd u slechts mijn stelling dat ‘links’ geen flauw idee heeft van de kosten en geen flauw idee heeft van de effecten van hun evangelie. Iedere inhoudelijke discussie ontwijkt u omdat u daar niet toe in staat bent, dat is uw gebrek en daar zult u mee moeten leren leven. Koos, u bent ‘af’, snel een nieuwe identiteit aannemen zou ik zeggen…

     1. K. Bannink

      “In Duitsland heeft een universiteit ontdekt dat het met silicium (zand dus) mogelijk is grote hoeveelheden energie op te slaan, en ook nog eens veel sneller. Omarm dat, geef die mannen het dikst mogelijke salaris en haal ze naar Nederland om dit tot op de bodem uit te zoeken”

      Tot zover de alternatieven van RPML.

      Hilarisch!

   2. tomygun

    Het klimaat en Europa zal mij worst zijn de innovatie zou ik
    wel graag aan Israel en de USA leveren , zodat Israel lasers
    kan instaleren om de palestijnen naar de filistijnen te beamen .
    Shalom.

   3. K. Bannink

    Het is een open deur dat Nederland niet in zijn eentje het klimaatprobleem kan oplossen. Dat kan toch niet betekenen dat we er maar niets aan moeten bijdragen?

    1. tomygun

     FF twee dingen gescheiden houden het klimaat probleem?
     en het energie probleem vloeken in de kerk zal men
     als er een paar goede vulkaan uitbarstingen zouden zijn
     daar komt wel veel energie uit enkeld hebben wij niets
     daar aan .
     Het energie probleem is dit gemiddeld jaar verbruik
     electra 4000 Kwh , verbruik E car 30 Kwh per dag
     365 x 30 Kwh = 10950 Kwh per jaareen verdubbeling
     van 2.73 en maar geloven dat de infrastructure daarop
     berekend is? yep keep on dreaming .

     1. K. Bannink

      Wat gaan we dan doen, tomygun, lekker doorstoken met onze diesels?

     2. tomygun

      Jij bent het interlect ik niet ik zeg alleen dat 1+1 =2 .

     3. K. Bannink

      “het interlect”

      Een bijzonder intellectuele indruk maak je inderdaad niet, maar ik zie dat je nog net weet dat 1+1 opgeteld 2 is.

     4. RPML

      Klopt, plus per woning 2.400 kWh voor de warmtepomp… zowel op lokaal niveau (kabels in de grond die zwaarder uitgevoerd moeten worden) als nationaal niveau (hoogspanningsnet en elektriciteitscentrales) als op leverzekerheid (het risico op blackouts) een complete utopie. Ondertussen rot de waardevolste asset, het gasleiding-net weg. Gas dat hoegenaamd alleen nog maar bij Putin is te krijgen, en ook dat klopt weer niet.

     5. tomygun

      RPML, gas is een goed medium voor verwarmen .
      Het kan ook met stroom net als in Canada voordeel
      van stroom 0% energie verlies voor verwarmen .
      Zo stroom moet locaal opgewekt worden zonder
      hoogspanning en zonder brandstof .
      2Mw is geen probleem 24/7 .

     6. RPML

      Plagiaat:

      Een kubieke meter aardgas heeft een nuttige energetische inhoud van 8 kWh (bij een omzettingsrendement van gas naar warmte van 80%, in geval van een goede verbeterd rendement CV-ketel). Een kubieke meter aardgas kost gemiddeld genomen € 0,65 (dit getal is afgerond om makkelijk te kunnen onthouden).

      Een kilowattuur elektriciteit heeft een nuttige energetische inhoud van 1 kWh (bij een omzettingsrendement van elektriciteit naar warmte van nagenoeg 100%). Een kilowattuur elektriciteit kost gemiddeld genomen € 0,25 (dit getal is afgerond om makkelijk te kunnen onthouden).

      Dus kost 8 kilowattuur elektriciteit (dit is het equivalent van 1 m3 aardgas):
      8 x € 0,25 = € 2,-. Je ziet dus dat aardgas theoretisch driemaal goedkoper is dan elektriciteit, bij dezelfde energetische inhoud (€ 2,- / € 0,65 = 3,1).
      ——

      Het kan dus wel, maar is economisch niet aantrekkelijk op dit moment.

      Waar haal je 2MW 24/7 zonder hoogspanning en zonder brandstof vandaan?

     7. tomygun

      RPML .Yep klopt je berekening energie waarde gas
      electra , dom van mij om die niet mee tenemen .
      Maar niet zo heel dom als we er van uitgaan dat de
      opwekking van electra een kosten plaatje zou hebben
      van 2 cent Kwh en gas duurder wordt.
      Hou mij ten goede dat ik vind dat gas een goed
      medium is .
      Waar haal je 2 Mw 24/7 vandaan zonder brandstof?
      Daar voor is de berekening als je die niet maakt
      of kan maken is het het zelfde als een chemicus
      die niets van mechanica weet maar daar wel een
      beslissing over moet nemen of het wel of niet
      toepasbaar is .
      En het gezegde is wat de boer niet kan eet hij niet .
      Zo maak de berekening hij is niet moeilijk dit is pas
      stap 1 de volgende is de juiste materialen tegebruiken .

     8. tomygun

      RPML , kosten plaatje 2Mw en opbrengst a 2 cent Kwh .
      Kosten unit rond de 250 euro a Kwh 2 Mw is 2000 Kwh
      2000 x 250 euro = 500.000 euro .
      Opbrengst , 2cent a Kwh x 2000 = 40 euro x 24 hour =
      960 euro x 365 dagen =350.400 euro per jaar.
      Terug verdien tijd is a joke copared to other energie
      productions , bij 3 cent is dat 1 jaar .

     9. tomygun

      RPML , laten we er even van uitgaan dat de soep
      niet zo heet gegeten wordt als hij opgedient wordt.
      Zo dit is dus een berekening van 2Mw maar de
      gemiddelde output zal zo een 30% lager zijn zo een
      terugverdien tijd van twee jaar geeft nog steeds een
      leuk rendement .
      Dit zelfde principe kan ook gebruikt worden in een E car
      het gebruik van een kleinere batterij die tijdes het rijden
      opgeladen wordt ,het gaat om de materialen die worden
      gebruikt in combinatie verlies / opbrengst .
      en dan heb je natuurlijk geen 4 wheel aangedreven car
      maar de voor wielen voor aandrijving de achter wielen
      voor energie opwekking .
      Regards ,

     10. tomygun

      RPML,de laatste die me tebinnen schiet .
      Ik zou dus met deze units geen enkel fase aansluiten
      alle aansluitingen worden dan 3 fase .
      Anders is de kans op onbalance te groot bij 3 fase niet .
      Daar iedere gebruiker een 3 fase binnen krijgd maar
      of men nu enkel of 3 fase wil gebruiken gaat dit via
      een inverter waar de input altijd 3 fase is de output
      kan enkel of 3 fase zijn .

    2. Groeneveld

     Ernst Quispel was twee dagen Koos van Winteren en nu al weer K.Bannink. Wordt je zelf niet ontzettend moe van dit achterlijke en infantiele gedoe Quispel Bannink?

     1. Spaanse kok

      Onze Hollandse Ijsverkoper heeft een deja vu.

     2. ildib

      En gewoon blijven liegen, de psychopaat…..

     3. RPML

      Ik begrijp werkelijk niet waarom een moderator hier niet ingrijpt. Alleen al in deze ‘discussie’ duikt hij onder 3 gedaantes op, en het enige dat hij doet is lopen stoken zonder enige inhoudelijke kennis, zonder enige inhoudelijke bijdrage, stoken om te stoken. Discussie is gezond, graag zelfs, het liefst op argumenten zonder religie maar op basis van feiten. Een IP-ban voor deze niets toevoegende Quispel/van Winteren/Bannink zou op zijn plaats zijn.

     4. ildib

      De moderatie genereert reclame inkomsten door deze psychopathische trol, dit probleem speelt al jaren met deze psychopaat op allerlei fora.

      Steekwoord: Clickbaits

   4. Aytas

    Innovatie zal een testfase in moeten. De theorie is altijd anders dan de praktijk. Laat Nederland misschien een testruimte worden op dit gebied.

    Ik fiets vaak naar m’n werk, niet uit idealisme maar uit de overtuiging dat het goed voor mij is, healthy body sane mind, ik vind het verschil weg merkbaar wat betreft ademen op drukke en rustige plekken. In bv Nairobi wordt ik terwijl ik gezond ben kortademig, onder andere door het verschil in prijs brandstof maar ook door het in slechte banen geleide verkeer.

    Ik vind dat het milieu veel aandacht verdient, dit moet wereldwijd gebeuren. Inderdaad lijkt de huidige manier nergens toe te leiden. Blijf je boodschap verkondigen als het maar niet een boodschap van niets doen is maar volgens mij heb je die ook niet maar wil je meer effect met minder geld.

    1. K. Bannink

     Aytas, we gaan de komende jaren zo ontzettend veel ellende beleven aan ecologische rampen, bosbranden, overstromingen en orkanen dat de wereld echt wel in de gaten krijgt dat we radicale stappen zullen moeten zetten om de ondergang van de planeet te voorkomen.
     Er is een technologische oplossing denkbaar en daar moet alles op worden ingezet. Gelukkig zijn er voldoende mensen die dat beseffen.

     Klimaatsceptici die de realiteit ontkennen zul je altijd houden. Er zijn tenslotte ook mensen die menen dat een Nexit ons geweldig veel zal opleveren.

     1. tomygun

      Koop een brandweerauto .
      Je mist je roeping als vulkanen blusser .

     2. K. Bannink

      De vulkanen hebben toevallig niets met de opwarming van de aarde te maken, tomygun.

     3. tomygun

      Niet zoveel van die natte fluimen laten is ook beter
      gewoon voor iedereen .

     4. tomygun

      Ze spugen trouwens geen ijsblokjes gevuld met CO2

 7. C.A.Barstow

  Het gezeik over het milieu is alleen maar één van de vele manieren om de burger nog meer geld uit de zakken te kloppen.
  De burger is veranderd in een uit te knijpen citroen die tot op de laatste druppel geperst dient te worden.
  Maar we schijnen het allemaal best te vinden want niemand doet zijn mond los, ja op de forums daar lees van alles en ik doe daar zelf aan mee maar goed bezien is het zinloos, je raakt ze erin Den Haag absoluut niet mee, het interesseert hen totaal niets wat de burger ervan vind.

  De Nederlandse bevolking is een walgelijk slap en week volk, en dat heeft zij aan zichzelf te danken door alles wat er door Den Haag door de strot geduwd wordt voor zoete koek te slikken.
  In Frankrijk doet de burgerij dat toch wel even iets anders, en daar zet het wel zoden aan de dijk.

  1. K. Bannink

   Waarsachijnlijk gaat het je nog meer kosten als we niets aan de het milieu doen.

   1. Stanly2000

    “In Duitsland heeft een universiteit ontdekt dat het met silicium (zand dus) mogelijk is grote hoeveelheden energie op te slaan, en ook nog eens veel sneller. Omarm dat, geef die mannen het dikst mogelijke salaris en haal ze naar Nederland om dit tot op de bodem uit te zoeken”

    Tot zover de alternatieven van RPML.

    Hilarisch!

    Onderzoekers van de Duitse Universiteit van Kiel ontwikkelen een silicium accu met een opslagcapaciteit die tot tien keer zo groot is al de reguliere lithium-ionaccus’s. Daarnaast kost het opladen van de batterij slechts een paar minuten.

    Dit is inderdaad hilarisch, maar dan wel positief.

    1. K. Bannink

     Het grappige van klimaatontkenners, zoals RPML is, dat ze enerzijds menen dat er helemaal geen probleem is met het klimaat en anderzijds menen dat ze het kunnen oplossen door een ferme silicum-accu te ontwikkelen.

     Ik zou zeggen dat het zinniger is in te zetten op de doorontwikkeling van bestaande technologie, zoals verhoging rendement van zonnecellen, waterstofopslag, wind- en getijdentechnologie en warmtewisseling.

     Uiteraard is verbetering van de opslagmogelijkheden essentieel om met name schommelingen in wind- en zonne-energie op te vangen. Die siliciumbatterijen kunnen in de toekomst best een mogelijkheid zijn. Goed dat zwetsmeier RPML dit toejuicht.

     1. ildib

      Zwetsmeier RPML, zo herkennen we Wim weer!

     2. K. Bannink

      Die Rob is toch zo slim!

      Hij dacht ook al dat ik Koos was.

      🙂

     3. ildib

      Ga je nu straks weer verklaren nooit meer als 1 nick te gebruiken Kwispel, leugenaar.

     4. K. Bannink

      Zeker, beste kerel, ik plaats altijd bijdragen onder één naam.

      Net zoals jij moet ik soms van nickname veranderen maar tegelijkertijd met meerdere nicknames reageren keur ik af.

      Jij ook?

     5. Floris

      “Maar de panelen dienen natuurlijk niet om de mede-reaguurders aan een onderzoek te onderwerpen. Houd het bij het onderwerp, en niet bij de identiteit van de discussiegenoten. Of iemand ooit onder een ander pseudoniem gereageerd heeft doet niet ter zake.”
      ——————————————————————————–
      @ Redactie: kan deze belachelijke regel worden afgeschaft?

      Het geeft een zekere trol namelijk een vrijbrief om steeds onder andere nicks, en deze draad zelfs met twee nicks, vals te spelen zonder dat de andere deelnemers daar formeel wat van mogen zeggen.

     6. K. Bannink

      Ik ben dat met Floris eens: reageren onder meerdere nicks is spelbederf.

     7. tomygun

      Het is net de dominee die dagelijks het vergaan
      van de wereld predict al 30 jaar .
      Het wil niet zo lukken he oud .

     8. Stanly2000

      Nee mijnheer Bannink,
      U zat ernaast en probeert zich er nu onderuit te kletsen. U vond de opmerking over de siliciumbatterij hilarisch(lachwekkend). U was dus geheel niet op de hoogte van de ontwikkeling van deze batterij. Deze batterij is belangrijk voor het opslaan van de door u genoemde falende zonnecellen/windmolens.
      Ook de actieradius/mogelijkheden van elektrische auto’s zou hiermee enorm gebaat zijn, dus even nadenken voordat u in de pen klimt en iets hilarisch noemt.

    2. K. Bannink

     “Dit is inderdaad hilarisch, maar dan wel positief.”

     🙂

    3. RPML

     Inderdaad, die bedoelde ik.

     De lezer die zich niet laat beïnvloeden door al die trollen onder verschillende namen had allang kunnen lezen dat ik wel degelijk oplossingsrichtingen aangeef: meer capaciteit uit zonnepanelen halen en meer capaciteit uit accu’s (en dan liefst geen lithium)

     Voor de linkse kerk is iemand die vraagtekens stelt meteen een klimaatontkenner en iedere verdere discussie is onmogelijk. Het klimaat verandert, CO2 stijgt, temperatuur stijgt, maar lang niet zo dramatisch als dat wel voorgesteld wordt door de hysterici (vandaar de naam). Wetenschap is gebaseerd op meet- en controleerbare cijfers. Het KNMI manipuleert aantoonbaar en doelbewust haar temperatuurcijfers door te sjoemelen met de weergave van die cijfers; ze hebben er kennelijk belang bij. Het aantal tornado’s daalt zelfs, alleen de schade-uitkering door verzekeraars is groter omdat nu eenmaal iedereen in die delta’s wil wonen, de zeespiegel stijgt 2 cm per eeuw, en dat wordt ook niet versneld zoals de grafieken van die hysterici weer zouden moeten aantonen. Allemaal kille cijfers, alleen het politieke sausje en het simpele gebrek aan kennis van statistiek maakt dat de hele linkse zooitje (en inmiddels rechts ook) in een kramp schiet.

     Daarnaast is de mens verantwoordelijk voor 3.5% van de CO2 uitstoot, waarvan ook nog zat wetenschappers aantonen dat er geen link ligt tussen CO2-uitstoot en temperatuur; heel simpel aangetoond door juist niet een grafiekje te laten zien van de periode 1980-1990 toen dat het geval leek, maar bv van de laatste 1000 jaar (metingen uit ijs). Er zijn periodes geweest met 4x CO2 en een temperatuurdaling.

     Dat laat onverlet dat er wel degelijk gezocht moet worden naar andere energiebronnen. Olie is eindig (alhoewel zelfs dat in twijfel getrokken kan worden) maar je onttrekt primaire grondstoffen uit de aarde, en dat zul je zoveel mogelijk dienen te voorkomen.

     De enige bron van energie die oneindig beschikbaar is, is de zon.

     1. tomygun

      RPML , geheel mee eens maar er is meer dan je denkt
      Het geen waar ik over praat dat heb ik het moet nu nog
      alleen getest worden.
      Natuurlijk zal alleen de uitslag van de test 100 % zekerheid
      geven maar voor het bouwen moeten alle berekeningen kloppen .

   2. tomygun

    Waarsachijnlijk dopper taal kom een terug als je zeker bent
    dominee .

  2. RPML

   Terwijl de ene minister (CU) een probleem maakt van een kale poes, is een andere VVD-minister op het briljante idee gekomen om in 2020 (over 13 maanden) 65% van het autoverkeer elektrisch te willen hebben… 65% van 9 miljoen auto’s zijn 5.850.000 voertuigen die vanaf dan gemiddeld 30 kWh per dag (133 km, 0,225 kWh per km) gaan gebruiken… dat is 175 miljoen kWh per dag… die stroom komt zeker van windmolens…was ik maar nooit naar school gegaan, dan had ik zo de politiek in gekund…

   1. tomygun

    Je zou het in ieder geval beter doen dan jetske en robo pop .

    1. tomygun

     Oke vvd iedereen er volgend jaar 50.000 euro bij
     moet toch kunnen ?

 8. K. Bannink

  “geef gewoon geen antwoordt op die zak ”

  🙂

 9. toetssteen

  @RPML
  Dank u voor uw comments. Laat u zich vooral niet ontmoedigen door een trol die vier gezichten heeft en een handvol meelopers genereert.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.