‘Nashville besluit: pedofiele kerkleiders die talloze kinderen seksueel misbruikten gewoon welkom in hemel!’

Criminoloog Bart Collard heeft de Nashvilleverklaring nog eens doorgelezen, en het document zint hem voor geen meter. Er staan allerlei vreemde teksten in, die kunnen worden uitgelegd als goedkeuring voor verkrachting binnen het huwelijk en het wegwuiven van pedoseksualiteit. “We moeten voorkomen dat deze paternalistische mensen met een seksuele obsessie – dat blijkt uit de Nashvilleverklaring – de aanzet tot gewelddadigheden gaan geven,” besluit Collard.

In januari 2019 bleek dat ongeveer 250 Nederlandse christelijke mannen de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring hebben ondertekend. Onder hen waren onder andere Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, en Diederik van Dijk, Eerste Kamerlid van de SGP. Zij hopen hiermee “de kerk van Christus te dienen en hiermee openlijk getuigenis [af te leggen] van de goede doeleinden die God heeft met de menselijke seksualiteit en die Hij in Zijn Woord heeft geopenbaard“. Dat laatste is een interessante toevoeging. Kennelijk staat in de verklaring dus niets nieuws, want het woord van hun god is immers bekend. Wat staat er dan in de verklaring die zo ruimschoots is ondertekend?

In artikel 1 stellen de ondertekenaars dat het huwelijk slechts kan plaatsvinden tussen één man en één vrouw (die ook in dat geslacht geboren zijn). Binnen dat huwelijk moeten seksuele handelingen plaatsvinden en het hoort niet ontbonden te kunnen worden. Het huwelijk wordt slechts gesloten als verbond voor god en is niet slechts een menselijk contract. Oftewel: homoseksuelen, transseksuelen en atheïsten zouden niet moeten mogen trouwen. Daarnaast lijkt dit artikel op een voorzichtig pleidooi om verkrachting binnen het huwelijk uit te sluiten van strafbaarheid.

Voor wie het allemaal nog niet duidelijk is citeer ik hier artikel 10:

“WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn
. WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.”

Homoseksuele onreinheid en transgenderisme zijn niet slechts zondig in zichzelf. Ook degene die dat goedkeurt is zondig. De ware christen moet die mening hebben. De discussie daarover mag niet gevoerd worden: wie deze opent is zondig. Verander het woord ‘christen’ voor ‘moslim’ en de tekst had zo van aanhangers van ISIS, de Taliban of de Moslimbroederschap kunnen zijn geweest.

Maar wat moeten homoseksuelen of transgenders dán doen? Ook daarvoor hebben de ondertekenaars een oplossing. Volgens artikel 8 moeten homoseksuelen gewoon seks hebben met mensen van het andere geslacht; dan komt alles goed. Artikel 13 stelt dat transgenders moeten strijden tegen hun ‘zelfverstaan‘, dat ze moeten verloochenen.

In artikel 12 worden de poorten naar de hemel geopend voor de kerkelijke leiders die niet met hun tengels van kleine kindjes konden afblijven. Immers: “WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven“. Zolang je het pad van De Heer maar weer gaat bewandelen maakt het allemaal niet uit wat je met kleine jongetjes hebt gedaan. God houdt ook van oud-praktiserende pedo’s.

Buiten het moreel verwerpen van het uitvoering geven aan homoseksualiteit of transseksualiteit, het hebben van seks voor het huwelijk, of one-night-stands, tonen de ondertekenaars van de verklaring zich ook anti-liberaal door te stellen: “We zijn niet van onszelf”. Als ik niet van mezelf ben dan ben ik iemands bezit. Een slaaf. Dan bepaal ik niet, maar heb ik te dulden. Oftewel, ik ben niet vrij.

De Nashvilleverklaring is daarom paternalistisch. Daarnaast zijn pedofiele kerkelijke leiders die talloze kinderen seksueel hebben misbruikt gewoon welkom in de hemel, zolang ze die seksuele verlangens in het vervolg zullen onderdrukken. De Nashville-verklaring steunt onderdrukkers en veroordeelt hun slachtoffers. Het is daarom gevaarlijk dat Nederlandse volksvertegenwoordigers deze verklaring hebben ondertekend. Schokkend is die ondertekening wellicht niet, omdat deze ‘ware gelovigen‘ het woord van god volgen. Ze voeren slechts Zijn Woord uit op aarde. En dat is precies wat de daders van bijvoorbeeld de terreuraanslagen op het World Trade Centre, Theo van Gogh, Charlie Hebdo en het Bataclan-theater deden. Alleen toen heette God Allah en vond de rechtvaardiging plaats op basis van een andere fabeltjeskrant. De Nashville-verklaring moet krachtig worden veroordeeld. We moeten voorkomen dat deze paternalistische mensen met een seksuele obsessie – dat blijkt uit de Nashvilleverklaring – de aanzet tot gewelddadigheden gaan geven.

Over de artikelen heb ik, ter afsluiting, één vraag aan de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Het fascineert me dat telkens over uw god wordt gesproken in de mannelijke vorm. U bevestigt in artikel 3 van uw verklaring “dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt“. Als Adam en Eva het evenbeeld van uw God zijn, wat zegt dat over uw God? God is zelf genderneutraal.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

35 reacties

 1. Eugenie de la Fleur

  Dom radicaalrechts Nederland staat straks voor een lastig besluit. Gaan ze voor de PVV, de FvD of kiezen ze misschien toch voor de mannenbroeders van de SGP?

  1. Rien Noppen

   Het FvD zwijgt in alle talen en Wilders begon over de moslims.

 2. van Urk

  Het is maar hoe je het leest, dan komt elk fantasie naar boven.

 3. henk vintage

  Hoe durven ze zo’n verklaring zelfs maar te maken, laat staan te ondertekenen.
  Het druist in tegen elk mededogen tegen anders geaardheid, terwijl Jezus zelf een homofiel was als je goed tussen de regels doorleest in de bijbel.

  1. van Urk

   Dan is Rutte dus ook homofiel. Het is niet deze verklaring dat voor bedreiging zorgt maar de reacties erop.

   1. Original NL

    Quote……Dan is Rutte dus ook homofiel……
    Uw aanname is juist!!

  2. Lugar

   “homofiel”

   Overigens, er bestaat een verschil tussen de homofiel (dat vind je niet in de Bijbel) en de homoseksueel. Wist je dat de homoseksueel naar schatting minder dan 3% uitmaakt van de Nederlandse bevolking?

 4. Groeneveld

  Bart Collard is sterk in persoonlijk hinein interpretieren. Waarschijnlijk kan hij met dezelfde demagogische ondertoon en vanuit dezelfde volksbedrogvisie ook precies het tegenovergestelde aantonen van wat hij in het artikel hierboven beweert.

  Ik vind de Nashville Verklaring bullshit. Maar Bart maakt er een idiote parodie van.

 5. TD

  “God houdt ook van oud-praktiserende pedo’s.”
  Maar alleen dan,na chemische of fysieke castratie!

 6. Robert75

  God heeft geen geslacht. God is Geest. God is gewoon God en heeft geen geslacht nodig om God te zijn. Naar zijn evenbeeld geschapen heeft dan ook geen betrekking op het geslacht van God maar met autoriteit. Want er staat te lezen :

  ” 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!”

  Zoals God heerschappij heeft over zijn schepping zo heeft hij de mens gemaakt en heerschappij gegeven over het geschapene.

  Maar desondanks God geen geslacht heeft wordt hij wel als mannelijk aangesproken. Want het is nog steeds God de Vader en niet God de moeder of God de manvrouw

  1. Original NL

   …..26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld.
   Tegen wie zij hij dat????

   1. Robert75

    Nou God spreekt in meervoud omdat God een drie-eenheid is namelijk de Vader, Zoon en de Heilige Geest en die drie vormen zijn samen één. Zoals bv ook mensen. Namelijk lichaam, ziel en geest. Wat in sommige Bijbelvertalingen ook levensadem wordt genoemd.

    In de gehele schepping is er een drie-eenheid. Genesis 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

    Tijd, ruimte en materie.
    Zo kunnen we ook drie dimensies. Lengte breedte en hoogte, en binnen het begrip tijd heb je drie fases. Verleden, heden en toekomst.

    1. Gekko

     Chapeau Robert75, u hebt de talloze grefo’s op DDS stil gekregen. Een hele prestatie!

    2. Rien Noppen

     Interessant, Robbert, maar tijdens de Schepping was God nog alleen. Zijn zoon werd volgens de Bijbels Openbaring eeuwen later geboren en de Heilige Geest werd ruim dertig jaar later uitgestort.

     Nog preciezer moet worden opgemerkt dat het concept van de drie-eenheid weer eeuwen later is uitgevonden, meer precies op het Concilie van Chalcedon in 451 na Chr.

     Een omstreden theologische kwestie dus.

     1. Meriadoc Brandebok

      Uit het Scheppingsverhaal blijkt dat God bij de Schepping al een Drie-eenheid was.

      “En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.”

     2. Rien Noppen

      Kun je toelichten hoe die tekst optelt tot drie, Meriadoc?

     3. Groeneveld

      Meriadoc, als je het Gilgamesj epos combineert met de Soemerische kleitabletten (Zecherias Sitchin) kom je tot een hele andere god: een buitenaardse god van vlees en bloed die op aarde neerstreek met zijn gevolg en de best bruikbare primaten genetisch manipuleerde naar mensachtigen, precies zoals wij dat vandaag de dag ook (bijna) kunnen.

      Neem dat ‘geschapen naar ons evenbeeld’ dus maar zeer letterlijk. In Genesis wordt ook gesproken over de Elohim, wat een meervoudsvorm voor goden is.

      Toen Mozes op de berg Sinai de tafelen in ontvangst ging nemen daalde ‘God in een kolom van rook en vuur neder’. Zie jij jouw God zo op aarde komen?

      En lees Ezechiel ook nog maar eens rustig door. Wellicht helpt het je op andere gedachten komen.

     4. Gekko

      Ik vind de bijdragen van Robert meer filosofisch dan theologisch. Laten wij zijn diepzinnige teksten nou eens niet verengen tot platte kwesties.

     5. Meriadoc Brandebok

      Rien, ik verwijs naar de referentie aan Gods Geest over de wateren en Johannes 1.

      “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.”

      Het is ook zo dat Christus herhaaldelijk optreedt in het Oude Testament, hoewel Hij niet concreet bij naam wordt genoemd (uitsluitend als een Engel met een kapitale letter E, terwijl gewone engelen dooergaans worden angeduidt als een engel zonder kapitale letter. Uitleggers beschouwen deze Engel als een verschijning van Christus.)

    3. Beukman

     Nou God spreekt in meervoud omdat God een drie-eenheid is

     Welnee @Robert, wij noemen deze aanspreekvorm de pluralis majestatis. Als WA spreekt: “Wij, Willem Alexander, koning der Nederlanden…”, bedoelt ie ook alleen maar zichzelf en niet ook nog zijn vader en zijn dochter en zijn geest.

 7. Florissa

  Het zou ze sieren als ze in opstand zouden komen tegen al die oude geile arabieren ,die kleine meisjes voor een paar schapen ruilen ,en er alles mee uitvreten waar die kleine kinderen zich niet tegen kunnen weren ,een handelsboycot,geen geld meer naar die landen ,zou al een begin zijn ,maar hier hoor je ze niet over in de politiek .Dan is het plots cultuur .Smeerlappen ,en de grootste zitten in Brussel .

 8. Original NL

  Afgelopen maandagavond werd een toppoliticus van “Alternatief voor Duitsland” aangevallen door drie gemaskerde mannen gewapend met houten balken.
  Waarom horen we daar niets over??????

 9. C.A.Barstow

  Zelf de grootste zondaar is welkom in de Hemel als hijzelf maar weet en erkend dat hij een groot zondaar is en Jezus als zijn verlosser heeft aanvaard.

  Gelukkig laat God zijn oren niet hangen naar het misselijkmakend betweterig links schorremorrie, de hele hemel zou anders vol met dat tuig komen zitten en daar wil je als rechtgeaard rechts burger natuurlijk niet tussen zitten.

  1. Rien Noppen

   DDS wordt een vluchtheuvel voor Gristenen met zwarte kousen.

   🙂

  2. Lugar

   Amen!

 10. B. Pascal

  Art. 1. Als Adam en Eva het evenbeeld van uw God zijn, wat zegt dat over uw God? God is zelf genderneutraal.
  ANTW: Adam is naar het beeld van God geschapen, Eva kwam uit Adam voort. God mag maken wat Hij wil.

  Art. 2 Oftewel: homoseksuelen, transseksuelen en atheïsten zouden niet moeten mogen trouwen. Daarnaast lijkt dit artikel op een voorzichtig pleidooi om verkrachting binnen het huwelijk uit te sluiten van strafbaarheid.
  ANTW: Verkrachting daarop staat in de bijbel de dood. Voor het overige staat in de bijbel onthouding van seksuele omgang.

  Art. 3 Homoseksuele onreinheid en transgenderisme zijn niet slechts zondig in zichzelf.
  Homofiele en transgenderisme daar wordt een mens mee geboren, dit zijn gebreken die door de dood en zonde de wereld zijn ingekomen. Het hebben is niet zondig. Je er in overgeven wel. Het is net zo slecht als losse seksuele contacten hebben als heteroseksueel.

  Art. 4 Verander het woord ‘christen’ voor ‘moslim’ en de tekst had zo van aanhangers van ISIS, de Taliban of de Moslimbroederschap kunnen zijn geweest.
  ANTW: Neen, geen moslim zal schrijven : Homofiele en transgenderisme daar wordt een mens mee geboren. De islam dood ook de moslim die niet praktiseert.
  Een christen veroordeelde de homoseksuele omgang, hij veroordeeld niet te persoon.

  Art. 8 Moeten homoseksuelen gewoon seks hebben met mensen van het andere geslacht.
  Neen, onthouding is geen schande.

  Art. 12 worden de poorten naar de hemel geopend voor de kerkelijke leiders die niet met hun tengels van kleine kindjes konden afblijven.
  ANTW: Geen pater of Paus, van de roomse kerk heeft dit stuk ondertekend.
  Pedofilie wordt in de Bijbel veroordeeld met de dood. Pas die toe! De Nashville verklaring spreekt niet over pedofilie, want dat is het onderwerp niet. Pedofilie is verwerpelijk! Ook in het Christendom, dat de overheid het niet meer straft is de schuld van de overheid! God houdt niet van oud-praktiserende pedo’s. Daarnaast zijn pedofiele kerkelijke leiders die talloze kinderen seksueel hebben misbruikt zijn niet welkom in de hemel!

  Art. 13 En dat is precies wat de daders van bijvoorbeeld de terreuraanslagen op het World Trade Centre, Theo van Gogh, Charlie Hebdo en het Bataclan-theater deden.
  ANTW: De Nashville verklaring is geen aanslag! En zaait geen dood en verderf. Dit stuk als aanlag stellen is niets minder dan blindheid! En een laffe aanval op het vrije woord.

  1. B. Pascal

   Art. 4. De islam dood ook de homofiel die niet praktiseert.

 11. Lugar

  Als je het artikel nog eens grondig doorleest dan ontdek je dat de aarde over twintig jaar maar liefst 10 graden is opgewarmd en dat Trump aan zijn tweede termijn begon nadat hij een muur bouwde.

 12. Koos sssss

  citaat: “In artikel 1 stellen de ondertekenaars dat het huwelijk slechts kan plaatsvinden tussen één man en één vrouw (die ook in dat geslacht geboren zijn). Binnen dat huwelijk moeten seksuele handelingen plaatsvinden en het hoort niet ontbonden te kunnen worden. Het huwelijk wordt slechts gesloten als verbond voor god en is niet slechts een menselijk contract.”

  citaat: “In artikel 12 worden de poorten naar de hemel geopend voor de kerkelijke leiders die niet met hun tengels van kleine kindjes konden afblijven. Immers: “WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven“. Zolang je het pad van De Heer maar weer gaat bewandelen maakt het allemaal niet uit wat je met kleine jongetjes hebt gedaan.”

  Als art 12 een vrijbrief is om Gods wet te overtreden, hebben de LHBTI-leden ook niets te vrezen.

  Criminoloog(?) Bart Collard is blijkbaar niet capabel om begrijpend te kunnen lezen.

  De doorverwijzing naar terroristische aanslagen o.b.v. dit geloof zijn -in tegenstelling tot de islam- proefondervindelijke nonsens en de suggestie dat dit artikel pedofilie legaliseert berust slechts op een wat doorgeslagen fantasie van onze “”criminoloog”” Collard.

  Qua demoniseren echter kan menig volksmenner nog heel wat van onzen Bart leren.

 13. Arie B

  Bart snapt het allemaal niet zo goed.

 14. Robert75

  Interessant, Robbert, maar tijdens de Schepping was God nog alleen. Zijn zoon werd volgens de Bijbels Openbaring eeuwen later geboren en de Heilige Geest werd ruim dertig jaar later uitgestort.

  Nog preciezer moet worden opgemerkt dat het concept van de drie-eenheid weer eeuwen later is uitgevonden, meer precies op het Concilie van Chalcedon in 451 na Chr.

  Een omstreden theologische kwestie dus.

  ————————————————————————————————

  @Rien Noppen

  O is dat zo maar dat is raar, want in Genesis 1:2 wordt al gesproken over de Geest van God.

  De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

  Wat moet die Geest van God dan zijn geweest volgens jouw? God de Geest uit de drie-eenheid.

  Sterker nog het is eigenlijk ontzettend duidelijk in vers 26 waar God zegt laten WIJ mensen maken na Onze gelijkenis. Na het evenbeeld van God schiep hij de mensen.

  Dus wie was dan die wij en ons uit vers 26. Nou God dus.

  1. B. Pascal

   Laat Ons mensen maken (gen. 1:26-22).
   Die Is, Was en Komen zal (opb. 1 v 4).
   Typen van Gods omschrijving. God is één maar heeft drie personen, drie vormen.
   God heeft Drie Vormen inéén (ik spreek menselijk). Vaderlijk, Menselijk (Zoon), Geest.
   Wij kunnen God niet begrijpen met onze stoffige hersenen.

   De mens is naar dat Beeld (3 vormen) geschapen.
   De mens heeft drie vormen: Lichaam, Ziel, Geest

   Wij mensen kunnen bijvoorbeeld: op het werk zijn, maar met onze geest thuis zijn; bij onze geliefde.
   Zo kan God ook in Zijn Geest op de Aarde zijn!

   Wij mensen kunnen bijvoorbeeld: in ons werk opgaan, volledig de omgeving waar we zijn (tijdelijk) verliezen.
   Zo kan God ook in Zijn Zoon in ons Zijn, werkelijk één Zijn met Zijn schepsel. Dat merken de schepselen, die Hem in Geest en Waarheid aanbidden en dienen.

 15. Bes Tolen

  Alle punten zoals in de Nashvilleverklaring uitgelegd, zijn veelvuldig ook wel zo uitgelegd door veel gelovigen van andere kerken en daaronder de Rooms katholieke. Wellicht door de cultuur ook door ongelovigen. Het gaat hier om christelijk conservatisme. Iets anders is dus dat het hier om een verklaring gaat van een heel bepaalde groep. Die groep dwingt anderen niet, heeft trouwens niet de macht er toe en dat zal ook niet worden. Dit soort protestantse christenen heeft ondanks fundamentalisme, geen bedoeling over anderen te heersen en ook nooit gehad. Dan zijn er wel heel andere geloven, die we in dat opzicht niet kunnen vertrouwen. Uiterst agressieve teksten aanhangend, die tot veel onheil hebben geleid en mogelijk nog zullen leiden. Teksten, die nota bene uitnodigend zijn. Er is toch wel sprake van een discrepantie als het om overheidsbeleid gaat. En hoe links vooral er over denkt. De overheid let blijkbaar wel op teksten van kerkelijke groepen als die politiek in SGP verband zitten maar nauwelijks of niet op groepen waarvan groot onheil voor alle anderen kan worden verwacht. Dat is blijkbaar politiek correct met de aantekening ”aanpak durven we niet voor onze rekening te nemen dus lijkt het ons als overheid beter aanpak na te laten”. Wie die ”ons” zijn, is dan de interessante vraag. Wie doen en denken er zo voor het volk? Waarom? Ongezond want er is geen open discussie en het kwaad wordt daar getolereerd.
  De overheid wenst algemeen lieden van verre buitenlandse afkomst niet te corrigeren naar het vaak lijkt. Alleen autochtoon komt blijkbaar in aanmerking om als racist en meer te worden uitgescholden en veel sneller door de overheid als zodanig te worden gekenmerkt. Autochtoon heeft de nadelen, allochtoon de voordelen van dit land als het om immigratie gaat.
  Het gaat hier in de verklaring om vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid mag niet aangetast worden [ook helemaal niet nodig] en is juist bedoeld om wijzer te worden. Wel dat gaat er om meer duidelijkheid te krijgen over al dan niet onvolwassen meningen. In dat opzicht is de Nashvilleverklaring al grotendeels geslaagd.
  Onder de tegenstanders van de verklaring bevinden zich ook lieden, die niet goed lezen en ook de aard van de in ieder geval Nederlandse ondertekenaars niet kennen. Bij de tegenstanders heb je lieden, die de ondertekenaars min of meer gelijk stellen aan terroristen uit een heel andere godsdienst. Dat klopt niet.
  Er zijn op seksueel gebied veel onderwerpen waarover verschil van mening is. We leven naar mijn idee nog te kort na de ”seksuele revolutie” om alles goed op een rijtje te hebben. De agressie van nogal wat lieden, die pretenderen alles al te weten, is er ook. Geen agressie van ISIS formaat of zo. Gelukkig niet. Maar hun bijdrage maakt meestal onvoldoende of niets duidelijk. Wel onderwerpen een betere maatschappelijke discussie waard opdat we leren van elkaar.

 16. DeBruijn

  Hoe kunnen ze hier nu zo een artikel plaatsen?

  “We moeten voorkomen dat deze paternalistische mensen met een seksuele obsessie – dat blijkt uit de Nashvilleverklaring – de aanzet tot gewelddadigheden gaan geven,” besluit Collard.

  Dus we moeten ook uitkijken bij de klimaatcritici, want die kunnen ook wel gewelddadig worden. Of mensen die tegen de EU zijn.

  Oei, oei wat een gevaarlijke wereld leven we, allemaal mensen met andere meningen, levensgevaarlijk.

  Wie demoniseert nu wie?

  Die Collard is helemaal van het pad af en ziet ze vliegen. Ik zie maar een gevaar en dat is mensen als Collard.

 17. DeBruijn

  Ik zie eerder Collard gewelddadig worden met zulke fantasieën en anderen ermee aansteekt, want als je mensen als monsters wegzet en als potentieel gewelddadig (wat uit HELEMAAL NIETS BLIJKT, MAAR GOED), dan is immers alles geoorloofd.

  Heel gevaarlijk dit artikel. Misschien het OM bellen?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.