Nashville-verklaring blijkt eye-opener voor seculiere Nederlander

De Volkskrant heeft het blijkbaar nog in zich, dit prima artikel legt de vinger op de zere plek en brengt deugend Nederland weer even met beide benen op de grond.

Heel de ophef over de Nashville-verklaring kwam grotendeels vanuit seculier Nederland. Hoe was het toch mogelijk dat mensen in 2019 nog stééds zó dachten?! Orthodoxe christenen werden beschouwd als een soort appendix van een allang overstegen periode. Een groepje blanke mafketels in een paar dorpjes zonder treinstation, een soort Amish van Nederland.

En nu was ditzelfde groepje heikneuters ineens een dreiging van immens formaat want ze ondertekenden de Nashville-verklaring! Een verklaring die eigenlijk niets meer doet dan onderstrepen wat er in bepaalde delen van de Bijbel staat, waar juist dat kliekje achter staat. Maar goed, dat was seculier Nederland inmiddels vergeten want zij zagen het als een reeks verhaaltjes waar je wat wijsheden van het verleden uit kon destilleren en de rest gewoon bij het grofvuil van de geschiedenis kon pleuren. Daar zijn ze inmiddels wel van terug moeten komen!

Het artikel peutert echter nog wat meer in de opengereten wond! Er is een trend gaande waaruit blijkt dat orthodoxe geloofsgemeenschappen juist in aantallen toenemen! Grotendeels komt dit natuurlijk door immigratie maar ook de nieuwe generatie christenen van eigen bodem wordt steeds orthodoxer!

Seculier Nederland, en met name deuglinks Nederland, schiet zichzelf aardig in de voet met het binnenhalen van orthodoxe gelovigen. Of het nou moslim- of christenmigranten zijn, ze verdiepen zich steeds meer in hun eigen heilige boeken. En ja, wat daar in staat maakt die Nashville-verklaring tot een soort Donald Duckje van homofobie.

Het artikel ramt in de laatste alinea het punt écht naar binnen en haalt even wat mondiale cijfers aan: Stijging christen van 2,3 miljard naar 3 miljard in 2060. Moslims tikken op dat moment ook de 3 miljard aan. Dat maakt dat waar nu één op de zes agnost/atheïst is, dat in 2060 nog maar één op de acht is. Als klap op de vuurpijl is die groep ook nog het snelst krimpend van de drie!

Maar ja, dat zie je natuurlijk niet vanaf je telefoon als je op Twitter laat weten dat je  ‘#shocked’ bent, terwijl je door Utrecht of over de Amsterdamse grachten loopt.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

79 reacties

 1. ZiggyStardust

  Meer Wout Willemsen graag DDS!
  Er staan ons nog barre tijden te wachten.
  Als je op 8 jarige leeftijd nog gelooft in Sinterklaas wordt je met een scheef oog bekeken.
  Maar als volwassene geloven in een ruimtepapa, dan word je volledig geaccepteerd.
  Religie en politiek dient volledig gescheiden te worden. Geloven doe je thuis maar, maar je gaat anderen er niet mee opzadelen!

  1. DeBruijn

   Dat hebben ze in China gedaan, kijk eens hoe geweldig vrij dat land is. Geen gelovige mag in de regering.

   Geweldig land, vol vrijheden.

   1. ZiggyStardust

    De beperking van geloof in China heeft alles met de communistische partij te maken. De enige partij in China. Religie in China is toegestaan, in beperkte mate. De beperking geeft alles te maken met het eenpartijstelsel, communisme en het eeuwig aanblijven van de communistische partij.

    1. van Urk

     De toegestane religie waar God buiten de Kerk zit en de communisten binnen de kerk. In Noord Korea hebben ze ook een showkerk met acteurs die als christenen moeten gaan acteren voor buitenlandse toeristen om aan hen duidelijk te maken dat elke soort religie in dat land is toegestaan. De echte christenen zitten in opvoedingskampen trouwens.

   2. Hallozeg

    In dit 7000 jaar oude anunnaki kartel, vanaf toen werd het schrift ontwikkeld, zijn zonnekalenders gestart door de Chinezen, de Joden, de Romeinen onder andere, wij met de gregoriaanse kalender is die Romeinse zonnekalender van nu 2019 jaar oud, en de Mythe Jezus staat in verband met het malen van graan met een molensteen om brood van de te bakken. Daarbij is een schrift ontwikkeld met de Mythe SERPENT uit het oude Egypte, en dat mensen vanzelf stenen in brood kunnen veranderen is een list. Mensen die in deze tijd de stenen in GOUDSTAVEN moeten veranderen voor sluwe listige mensen aan de macht die dus die mensen ontkennen die in deze tijd gele hesjes aantrekken. Dus Nero had al als symbool Adelaar en Adolf Hitler had Daniël gelezen ook, dus ik geloof niet dat een Christen erg ver ontwikkeld is dan in het kunnen verkopen die overtuigingen van hun woord verbuigingen klatn = koning tijd = geld maan = grote kaas en hoe de definities VERKEERD waren had Wilhelm Wundt al geconstateerd in het jaar 1911. Helaas hebben ze nooit de goede oplossingen gevonden en hingen ze in naam van Gold de satan uit. Wat weten jullie eigenlijk van Europa en Nederland? BAR WEINIG, want dat staat niet in hun bijbel. Succes mensen, JAGERS EN BOEREN, de mens.

    1. ZiggyStardust

     Beetje warrig verhaal dit. Haal rustig adem, lees de geschiedenis boekjes nog eens door, en probeer het nog eens. Misschien kan ik u dan ook een zinvol antwoord geven.

   3. Howard

    En zo hoort het ook. Als Wilders een cordon sanitair mag hebben waarom dan aanhangers van niet bestaande zaken wel gehoor geven?

  2. van Urk

   De wetenschap heeft nog niet kunnen aantonen dat God niet bestaat. Wie dus in God gelooft, kan dan ook niet verweten worden in iets te geloven dat in strijd is met de resultaten van de wetenschap. De wetenschap schrijft veel over het ”hoe” en ”wat”, maar dat de ”waarom-vraag” vaak onbeantwoord laat. Men zou het toch vreselijk vinden als wij onze vragen alleen maar met wetenschap moesten beantwoorden. De wetenschap heeft namelijk niet overal een antwoord op.

   1. Floris

    “De wetenschap heeft nog niet kunnen aantonen dat God niet bestaat. Wie dus in God gelooft, kan dan ook niet verweten worden in iets te geloven dat in strijd is met de resultaten van de wetenschap.”
    ——————————————————————————-
    Vervang god door kabouters en trek je eigen conclusie, Van Urk.

    Je praat peop.

    1. Rien Noppen

     Floris en van Urk redeneren elk vanuit een obsoleet en infantiel Godsbeeld, een voorstelling van een externe instantie in het bestaan waarvan je wel of niet in kunt geloven.

     Dit is de spirituele onnozelheid der godsdienstigen.

     1. van Urk

      Wat is trouwens uw spirituele onnozelheid der godsdienstigen, beste trol. U heeft zelf ook overal nergens geen antwoord op. Nu niet en nooit niet.

     2. Rien Noppen

      Ik ben niet godsdienstig, heer van Urk, ik geloof in een levenbrengende kracht die je wat mij betreft zowel Allah, God, Jahwe, Brahma of Tao mag noemen.
      Godsdienst is politiekdogmatische rimram waar alleen maar narigheid van komt. Die onnozelheid probeer ik te vermijden.

     3. van Urk

      Levensbrengende kracht. Is dat wetenschappelijk te bewijzen of hoort dit ook thuis onder achterlijkheid. Als je alle goden bij elkaar wilt noemen of samen wilt voegen als levensbrengende kracht noem het dan gewoon God. Vele Godsdiensten ook die uit het verleden -denk maar aan de Maya,s- hebben namelijk ook veel overeenkomsten wat dus betekent dat er toch een draadlijn achter zit met een kern van waarheid. God of goden, de schepping, de eerste mens, zondvloed, verdrukking en zonde en een redder. Komen in alle godsdiensten voor.

     4. Rien Noppen

      Ja, heer van Urk, de mens van alle tijden en plaatsen heeft getracht een antwoord te vinden op het objectief waarneembare verschijnsel dat mensen van vlees en bloed (maar ook planten en dieren) om onverklaarbare redenen tot leven kunnen komen en na enige tijd ook weer terugvallen tot dode materie. In de mens ontstaat als nevenproduct van dit leven ook nog een bewustzijn.
      Dat zou je een wonder kunnen noemen of althans iets dat wetenschappelijk wel beschreven kan worden maar niet verklaard.

      Door de geschiedenis heeft heeft de mens, in zijn aangeboren neiging het in hem gevoelde leven te objectiveren en aan zichzelf toe te schrijven, getracht de veroorzaker, de Schepper, van het leven te kunnen benoemen, te begrijpen en te ontmoeten. Die neiging zou je religie kunnen noemen en drukt zich in tijd en plaats voortdurend verschillend uit. De christelijke godsdienst is een van de vele pogingen dat te doen. Een zeer verdienstelijke poging, dat moet erkend, en tevens een poging die het beste aansluit op onze cultuur.

     5. Groeneveld

      “…..een levenbrengende kracht die je wat mij betreft zowel Allah, God, Jahwe, Brahma of Tao mag noemen.”
      ———————————————————————–
      Rien Noppen komt hiermee dicht in de buurt van de Grote Geometer, de voortstuwende orde in het heelal. Is onze Rien vrijmetselaar?

     6. Rien Noppen

      Nee, Groeneveld, ik heb niets met de Vrijmetselarij,

    2. DeBruijn

     Het is onwetenschappelijk om het bestaan van een god uit te sluiten. De meeste seculiere wetenschappers geloven dat er leven is in op andere plekken in het heelal. Want er zijn miljarden sterren en nog veel meer planeten. Dus er moet leven zijn volgens de statistieken. Een bekende astronoom zegt zelfs ‘je moet arrogant zijn om te beweren dat er geen leven buiten de aarde is. Hij geloofd niet in een god en hij zegt ook niet wat voor leven hij verwacht, kan ook bacteriën zijn.

     Maar nooit heeft iemand leven buiten het aardse waargenomen en toch zijn veel wetenschappers ervan overtuigd dat het er is. Dus als je dat niet uit kunt sluiten, dan kun je een god ook niet uitsluiten. Simpelweg omdat wij niet alles kunnen waarnemen of zelfs maar kunnen onderzoeken. En als god niet in onze werkelijkheid of dimensie leeft, dan is het helemaal onmogelijk.

     De tijd zal het leren.

     1. van Urk

      De overtuiging dat we alleen wetenschappelijke inzichten over de wereld zouden moeten geloven is inconsistent, omdat deze overtuiging zelf geen wetenschappelijk inzicht betreft en zo dus zichzelf weerlegt.

     2. Rien Noppen

      Als je de onbegrijpelijk kracht in de werkelijkheid die het leven geeft God noemt is het onwetenschappelijk de aldus genoemde levenskracht te ontkennen. Die wordt immers niet begrepen maar kan ook niet worden ontkend.

      Men kan wel, wetenschappelijk of niet, met rede twisten over de God die door mensen wordt gepostuleerd als een buiten de mens en de objectief materiële werkelijkheid staande instantie, als die drijfveren en handelingen worden toegeschreven die met logica of empirische toetsing kunnen worden betwist. Zo kan de christelijke bewering dat God zijn zoon heeft gezonden om de zonden van de wereld weg te wassen zowel logisch als empirisch met kracht van rede worden betwist. Het is immers volstrekt ongerijmd om eerst de mens als zondig wezen te scheppen, vervolgens een eigen kind een gruwelijke marteldood te laten sterven om die zonde weg te nemen om nadien te constateren dat de zonde wordt bedreven als voorheen.
      Dat is het soort lulkoek waar christenen mee worden opgezadeld en een verstandig mens neemt die verhalen met een korrel zout.

     3. van Urk

      De door u zelf onlogische voorbeelden uit de bijbel die uw opnoemt blijkt dat u van het Bijbelschrift en Gods plan totaal geen kaas van hebt begrepen. Een theoloog kan u daarbij gaan helpen.

     4. ZiggyStardust

      Van Urk, wat heb jij gestudeerd? Of dreun je dit verhaaltje gewoon op uit de ‘Wachttoren’?

     5. van Urk

      Wat is trouwens uw opleiding. U bent ook te snel overtuigd van uw gelijk.

     6. Rien Noppen

      De Wachttoren is het blaadje van de Jehova’s Getuigen, een denominatie die de heer van Urk zonder twijfel als ongelovigen dan wel ketters zal aanduiden.

      🙂

     7. toetssteen

      @RN
      Mooi knip en plakwerk! Zet u er nu ook even de auteur bij? U weet wel degene die redetwisten aan elkaar schrijft…..

     8. Rien Noppen

      Meent u dat de tekst die ik schreef niet van mijn hand komt, Toetssteen?

      U vergist zich.

     9. Robert Leiden

      Zo moeilijk is het niet.
      Niemand kan zeggen dat zij God gevoeld hebben, Allah gezien hebben of Boeddha gehoord hebben.
      Met de zintuigen valt er geen opperwezen waar te nemen, niet met zicht, niet met reuk, niet met gehoor.
      Zelfs met iets hypermoderns als de Hubble telescoop zijn er alleen natuurkundige en scheikundige effecten waar te nemen.
      Ale beweringen van Van Urk, de Paus of Imam’s ten spijt, religie is en blijft een fictief verhaal.

    3. van Urk

     Dat is appels met peren vergelijken beste Floris en een beetje flauw van u. Heeft u wel het bewijs in handen dat God niet bestaat en een antwoord op de opvallende fine tuning en stabiele natuurwetten van het heelal.

     1. ZiggyStardust

      De fine tuning en stabiele natuurwetten van het heelal? Het heelal stelt de wetenschap nog steeds voor raadselen, en wetten die in ons sterrenstelsel gelden hoeven niet automatisch ergens anders te gelden. Sowieso zijn de wetten al in de eerste microseconden na de oerknal veranderd, toen uit een singulariteit het heelal ontstond, met massa en licht.

     2. Floris

      “Dat is appels met peren vergelijken beste Floris en een beetje flauw van u.”
      ——————————————————————-
      Nou nee, beste heer Van Urk. Ik liet ermee zien dat uw redenering geen hout snijdt.

      U draait de bewijslast om.

      Bovendien houdt de wetenschap zich niet met de vraag bezig of er een god bestaat of niet.

     3. van Urk

      Als men inderdaad niet met God bezig is dan is het logischerwijs makkelijk te beweren dat er ook geen God bestaat. Maar er zijn mensen die daar wel mee bezig zijn. Ook wetenschappers die in hun prive-leven gelovig zijn. De opkomst van de moderne wetenschap in het westen kan historisch gezien zelfs voor een belangrijk deel aan geloof in God worden toegeschreven. Wie in God gelooft heeft namelijk een uitstekende reden om te denken dat onze menselijke cognitieve vermogens betrouwbare informatie over de wereld opleveren, en dat de kosmos wordt geregeerd door vaste natuurwetten die door ons gekend worden. Vele gelovige wetenschappers zijn ons voor geweest; Copernicus, Kepler, Galilei, Pascal, Boyle, Leibniz, Newton, Faraday, Maxwell, Mendel, Pasteur, Kelvin, Cantor, Planck of Heisenberg. De lijst van gelovige wetenschappers is lang, heel lang en die volgens u in kabouters geloven.

     4. van Urk

      ZiggyStardust. Die raadsels hebben te maken dat de wetenschap de vraag ”waarom” niet kunnen beantwoorden of willen beantwoorden. Er is maar een antwoord.

     5. Rien Noppen

      “Bovendien houdt de wetenschap zich niet met de vraag bezig of er een god bestaat of niet.”

      De natuurwetenschappen houden zich inderdaad niet met God bezig, maar wel met de oorzaak van het leven.

      In de wijsbegeerte is God overigens weer helemaal terug. De grote filosofen vanaf de 19 eeuw, Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Levinas, Heidegger, Ricoeur, Derida, you name them, houden zich nauwelijks met een andere vraag bezig.

     6. Floris

      “Als men inderdaad niet met God bezig is dan is het logischerwijs makkelijk te beweren dat er ook geen God bestaat.”
      ————————————————————
      Welke wetenschapper beweert dit?

      Graag een citaat erbij.

     7. van Urk

      Of er ruimte is voor God in de wetenschap en of wetenschap ruimte neemt om naar God te zoeken, heeft hoogleraar en Essaywinnaar Rene van Woudenberg vorig jaar een interessant interview over gegeven in de NRC.

     8. Floris

      Dat is geen antwoord op de vraag, heer Van Urk.

     9. van Urk

      Wel naar de oorzaak van het leven gaan zoeken en niet naar diegene dat de oorzaak is. Waarom vertrouwen de mensen niet op de getuigenissen en de verhalen van hun voorouders.

     10. Floris

      “De lijst van gelovige wetenschappers is lang, heel lang en die volgens u in kabouters geloven.”
      ——————————————————————
      Dan heeft u de strekking van mijn post niet goed begrepen, heer Van Urk.

      Ik probeer het nog een keer: het bestaan van (een) god valt wetenschappelijk niet te bevestigen of te ontkennen, omdat er simpelweg geen empirisch bewijs voorhanden is. Analoog valt ook niet te ontkennen dat er kabouters bestaan. Of zeemonsters, of zeemeerminnen, of (vul maar in).

      Daarom was uw inbreng een drogreden.

      Uiteraard bestaan er gelovige wetenschappers. Maar meestal houden deze hun geloof en hun vakuitoefening gescheiden.

      Ik wijs graag op de gelovige natuurkundige Cees Dekker. Die schat ik een stuk hoger in dan de pseudo-wetenschappelijke charlatans met hun zondvloedgeologie en andere jonge aarde onzin.

     11. van Urk

      U zei zelf net dat wetenschappers zich niet bezig hielden met de vraag of er een God bestaat of niet. Dus kan men ook nooit de wetenschap erbij gaan halen als strijdmiddel om hiermee te verzekeren dat God niet bestaat. Kom ik automatisch terug op mijn punt van mijn eerste reactie.

     12. van Urk

      U vindt dat onzin maar daar is wetenschap ook voor bedoelt om te kijken welk theorie nou waar is en niet i.p.v. het meteen tot belachelijk of onzin te verklaren. Er zijn wetenschappers die met hun eigen serieuze onderzoek conclusies hebben getrokken dat de aarde wel jonger kan zijn. Waarom zou u twijfels bij deze wetenschappers hebben en geen twijfels hebt met de wetenschappers die het tegenovergestelde menen. Zo vanzelfsprekend is het niet net als ons leven of het heelal wat veel meer achter zit…Op een gegeven moment komt de waarheid toch naar boven. De tijd zal het ons leren.

     13. van Urk

      Cees Dekker -die ik net zo goed een interessante wetenschapper vindt- baseert voornamelijk ook alles uit eigen aanname. Niks bewijst of hij ook gelijk heeft of niet.

     14. van Urk

      p.s. En ook deze Cees gelooft er nog steeds bij dat de kabouters met de evolutie ermee te maken hebben gehad. Dus hoezo serieus.

     15. Rien Noppen

      “Ik probeer het nog een keer: het bestaan van (een) god valt wetenschappelijk niet te bevestigen of te ontkennen”

      Dit is een zinledige uitspraak zolang het begrip ‘god’ niet is gedefinieerd.

      Het is een rommelig verzamelbegrip voor een abstract idee waar iedereen een andere voorstelling bij heeft. Het spreekt vanzelf dat dit zich aan elke (empirische) bewijsvoering onttrekt.

      Er is één feit dat wel empirisch vaststelbaar is, namelijk dat mensen altijd in goden zullen geloven, inclusief de mensen die dit met kracht proberen te ontkennen.

     16. Siemien

      @van Urk, het is kansloos als iemand zijn hakjes in het zand zet.
      God’s Woord is waarheid, als men vleselijk kijkt zal men het geestelijke ab-so-luut niet begrijpen zonder dat God hun ogen opent..

     17. Floris

      “U zei zelf net dat wetenschappers zich niet bezig hielden met de vraag of er een God bestaat of niet. Dus kan men ook nooit de wetenschap erbij gaan halen als strijdmiddel om hiermee te verzekeren dat God niet bestaat.”
      —————————————————————–
      Dat klopt, heer Van Urk. Noch ik, noch de wetenschap heeft de behoefte om te verzekeren dat god niet bestaat.

      Daar houdt de wetenschap zich namelijk niet mee bezig en ik doe dat ook niet.

      Jij en gelovigen zoals jij doen er daarentegen van alles aan om anderen te verzekeren dat god wél bestaat. Dat gaat zelfs zover dat alle moderne wetenschap die in jullie ogen in strijd is met de bijbel simpelweg wordt ontkend.

      Ziedaar het verschil in benadering.

     18. Siemien

      @Floris

      Wetenschap wordt niet ontkent dit is onzin, wat wel waar is, is dat de wetenschap, als het gaat over God, zij dit afdoet met, we zijn niet bezig met God, hiermee ontwijkt men de vraag.

      Alhoewel ik wel van mening ben dat de wetenschap graag probeert om de creatie die God gemaakt heeft te ontkrachten, wat dan weer niet lukt tenzij er structureel aangepast wordt..

   2. ZiggyStardust

    Dus de volgende keer dat die jehova’s weer aan de deur komen met hun verhalen over de afmetingen van de ark van Noach moet ik dat allemaal maar serieus nemen? Aanhangers van het vliegende spaghettimonster zijn ook al gesignaleerd. Omdat het tegendeel niet bewezen is moet ik dat maar voor waarheid aannemen? Trouwens, en dit zul niet leuk vinden, jouw vrouw gaat al een tijdje vreemd. Fijne avond nog!

   3. Siemien

    Uiteraard speelt geloof hier dé rol, sterker nog, geloof is een gave die God geeft..

    Hebreeën 11 vers 3
    Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

    1. Rien Noppen

     “Uiteraard speelt geloof hier dé rol, sterker nog, geloof is een gave die God geeft..”

     Dit is een geestige cirkelredenering: ik geloof in het Vliegende Spaghetti-monster, een gave die mij door het Vliegende Spaghetti-monster vanuit Zijn genade is geschonken.

     1. ZiggyStardust

      Ik ben het echt niet vaak met je eens Rien, maar vandaag +100 wat mij betreft. Idd die cirkelredeneringen, hoe hard moeten ze gevallen zijn tijdens hun geboorte? Ik ben een beetje grof nu, maar het is onmogelijk om net geloofsgekkies te discussiëren. Ze komen iedere keer weer met een circelredenering of een antwoord dat de deur dicht gooit. En dan durven ze nog het woord wetenschap in de mond te nemen… ooit heb ik wel eens geprobeerd met jehova’s in discussie te gaan, en vaker ook met moslims, dat zijn wel de meest gangbare extreme religies die we hier in Nederland nu hebben. De SGP heeft ook een goede duit in het zakje gedaan de laatste tijd wat dat betreft, al waren we van de extremiteiten van alle 3 al lang op de hoogte. Met die mensen valt niet te praten, ze zijn verzonken in hun eigen gelijk, en gevaarlijk voor de samenleving.

   4. Barry

    Als jij in god gelooft, mag dat van Urk. Je doet er niemand kwaad mee, maar ga het niet lopen verkondigen alsof god daadwerkelijk bestaat. Hou het vooral voor je zelf en het liefst thuis.

    Geloof in een God is volgens de Duitse natuurkundige ’kinderlijk bijgeloof’. „Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.” (Einstein)

 2. Rien Noppen

  “Seculier Nederland, en met name deuglinks Nederland, schiet zichzelf aardig in de voet met het binnenhalen van orthodoxe gelovigen”

  Het leugenachtige frame dat hier wordt gehanteerd is dat er een bewust beleid zou zijn om immigranten in het algemeen en orthodoxe gelovigen ‘binnen te halen’.

  Dit slaat nergens op.

  1. Howard

   Dit beleid is er wel. Moslims mogen bijna altijd blijven. Niet moslim mensen worden veel vaker terug gestuurd. Een paar jaar geleden verzuchtte een Kamerlid van CDA of SGP dit al tijdens een debat.

   1. Meriadoc Brandebok

    Dat is onzin, Howard. Bij de IND wordt echt niet geselecteerd op religie. De asielaanvraag wordt beoordeeldop basis van de omstandigheden in het land van herkomst.

    1. Marija

     Waarom wordt mijn bericht tot twee keer toe niet geplaatst? Ik probeer het nog een keer:
     Het is wel degelijk het beleid om moslims onbeperkt toe te laten en het zelfs te stimuleren.
     Een en ander als gevolg van de oliecrisis in de jaren 70 en het toen overeengekomen verdrag met saudi Arabië .

   2. Marija

    @Howard.
    Dit klopt en is overeen gekomen in Verdrag van Straatsburg 1975.
    Het onbeperkt toelaten van moslims, hen alle faciliteiten bieden die er te geven zijn, in ruil voor olie. Weet u nog van de oliecrisis?

    1. Beukman

     @Marija
     In die hele Resolutie van Straatsburg komt het woord “olie” nul keer voor. Hetzelfde geldt voor het woord “voedsel”.
     Logisch, want deze resolutie gáát helemaal niet over het uitruilen van deze zaken.

     De complotgekkies noemen vaak ook een aparte resolutie, gesloten met de EEG.
     Deze hebben de gekkies echter volledig uit hun duim gezogen. Sterker nog: sinds halverwege jaren 70 is het beleid van de landen van de EEG/EU tegengesteld aan dat wat de gekkies beweren, nl arbeidsmigratie vanuit moslimlanden beperken cq beëindigen.

   3. Marija

    @Howard.
    Dit is wel degelijk het beleid.
    Overeengekomen in 1975 verdrag van Straatsburg,
    Onbeperkt toelaten van moslims in ruil voor olie.

  2. ZiggyStardust

   Rien Noppen: Het leugenachtige frame dat hier wordt gehanteerd is dat er een bewust beleid zou zijn om immigranten in het algemeen en orthodoxe gelovigen ‘binnen te halen’.
   Rien Noppen, lees het stuk nog een keer.
   Ik zal je even helpen: Seculier Nederland, en met name deuglinks Nederland, schiet zichzelf aardig in de voet met het binnenhalen van orthodoxe gelovigen. Of het nou moslim- of christenmigranten zijn, ze verdiepen zich steeds meer in hun eigen heilige boeken. En ja, wat daar in staat maakt die Nashville-verklaring tot een soort Donald Duckje van homofobie.
   Waar staat dat er bewust beleid is om orthodoxe gelovigen binnen te halen?
   Misschien heb ik er over heen gelezen, of misschien is dit wat jij zelf graag wil lezen.

   1. Rien Noppen

    “Waar staat dat er bewust beleid is om orthodoxe gelovigen binnen te halen?”

    Mag ik je een tegenvraag stellen, Stardust: als je jezelf in de voet schiet, is dat dan een bewuste of een onbewuste handeling?

    1. ZiggyStardust

     Niemand schiet zichzelf bewust in de voet.

     1. Rien Noppen

      In dat geval is het een onbedoeld gevolg van een andere intentie.
      Welke intentie hadden de seculier Nederland, en met name deuglinks Nederland, dan in het immigratiebeleid?

     2. TD

      ZiggyStardust:
      “Niemand schiet zichzelf bewust in de voet”
      Jawel,deuglinkse Nederlanders omdat ze alléén naar links kijken en nooit naar rechts en omlaag!

    2. ZiggyStardust

     En nu antwoord op mijn vraag graag Rien Noppen

     1. Rien Noppen

      TD geeft hierboven het antwoord: de debiele bewering is dat ‘deuglinks’ met hun beleid orthodoxe buitenlanders binnen te halen en daarmee naar het oordeel van TD en Wout zichzelf in de voet schoot.

      Die voorstelling van zaken slaat nergens op want een dergelijk beleid bestond en bestaat niet.

      Q.e.d

    3. BerryCitroen

     Het doet er niet toe of het bewust is of niet, feit is dat het gebeurt. Men noemt het blind zijn voor…. of idealen koste wat kost doordrukken. U probeert hier de essentie te omzeilen omdat u verdomd goed weet wat hier bedoeld wordt. En eigenlijk geen antwoord heeft.

     1. Rien Noppen

      In dat geval erkent u dus, BerryCitroen, dat er geen bewust beleid bestaat om immigranten binnen te halen.

      Dat was hetgeen te bewijzen viel.

  3. Troelstra

   Het is toch deuglinks dat kopgelden opstrijkt middels voor de mensensmokkelaars de verdere hand- en spandiensten verricht om Europa te laten overspoelen met een vijandige invasie vanuit Afrika en vanuit het Midden Oosten, met als gevolg dat ons continent wordt vernietigd door Afrikanisering, Arabisering en Islamisering?

 3. TD

  Hoe zou het leefklimaat zijn in een land waarin de inwoners met z’n allen géén geloof zouden hebben,geen kerken,moskeeën,imams,dominees etc.
  In elk geval géén islamisering,we kunnen alle geloofstromingen en overtuigingen dus beter via de grondwet afschaffen!
  Dan hadden we alleen nog het racisme probleem,dus moeten we dmv volksvermenging alles in Nederland kruisen.Gevolg: iedereen heeft donkere teint want donker is recessief!
  Weg geloofsstrijd,weg racisme.
  Er rest nog één strijd……..mannen>vrouwen?

 4. Nuts

  Quote: “Donald Duckje van homofobie.”

  Prachtige omschrijving ))))))

 5. ZiggyStardust

  Het is lastig op een iPhone de conversaties in chronologische volgorde te volgen. Weet niet of dit op een desktop anders is, maar misschien kan DDS hier iets aan doen.

  1. Lugar

   “Weet niet of dit op een desktop anders is…”

   Ik draai DDS om die reden alleen op m’n desktop, via Firefox op mijn 40″ K4 monitor (iiyama). Uiteraard Windows 10 Enterprise zodat alle privacy is dichtgetimmerd.

   1. TD

    Lugar:
    Of windows 10 education is dito en voorheen en nog steeds kostenloos voor studenten!

    1. Lugar

     +1

 6. henkie

  w

 7. Arie B

  Men denkt hier wel eens dat de aarde om Nederland draait maar het is maar een vliegenpoepje op de wereldbol. Dat er op de wereld miljarden mensen leven die andere maatstaven aan leven en dood schenken wordt uiteraard afgedaan als mensen die nog achterlopen/die de verlichting nog niet meegemaakt hebben etc. De verlichting is geen verlichting geweest maar een verduistering. Het ingebeelde hoogmoed en kennis denken we het allemaal wel te rooien. Het tegendeel is en wordt waar.

  1. ZiggyStardust

   Inderdaad, mensen denken vaak dat zij in het middelpunt van de samenleving staan. Dit is niet iets typisch Nederlands. Voor ons wordt het plaatje van de wereldbol afgebeeld met Engeland, Greenwich, het middelpunt van de wereld. Deze wereldkaart wordt practisch overal gehanteerd. Ik woon niet in Greenwich, en in mijn belevenis is dan ook niet Greenwich maar ‘s-Hertogenbosch het centrum van de wereld. Is natuurlijk helemaal niet zo, maar iemand in centraal Siberië of Peru zal dat waarschijnlijk op dezelfde manier ervaren. De meeste mensen en culturen hebben het idee dat zij het middelpunt van de aarde zijn. Niet omdat dat zo is, maar omdat dat de werkelijkheid is waar zij dagelijks mee te maken hebben.

   1. Rien Noppen

    Mooi gezegd, Stardust.

 8. Howard

  Het is niet helemaal zoals wordt geschreven, Islam is wereldwijd, procentueel gezien, aan het teruglopen. Het christelijk geloof is in een land als China met de nodige beperkingen wel toegestaan en groeit enorm.
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations
  En opsteker voor Atheïsten….juist die groep waar ik zelf toe hoor, groeit.
  https://hackspirit.com/new-study-reveals-worlds-fastest-growing-religion-not-christianity-islam/
  The study refers to atheists as “religious nones” or people who do not follow or identify with any religion. According to the results, atheism is now the second largest religious affiliation in North America and the majority of Europe. In the United States alone approximately 22.8% of the population now identifies as atheist, up 6.7% from 2007. Furthermore, U.S. atheists now represent a larger portion of the population than Catholics, Protestants, and all other followers of non Christian faiths – such as Islam and Buddhism. This was not the case only a decade ago.

 9. victus

  Door de gracht vereist een waterdichte smartphone! Langs de gracht een 3e paar ogen om niet je nek te breken over de kabels van de laadpalende subsidie teslaatjes van al die succesboys die na 16 uur laden en krap 200 km in dit Hollandse klimaat de pijp aan Maarten geven.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.