De AIVD waarschuwt: “De dreiging van ISIS is niet weg. ISIS blijft in staat om jihadisten te mobiliseren”

Baghouz is inderdaad gevallen, maar dat betekent — helaas — niet dat het gevaar dat er van ISIS uitgaat verdwenen is.

In een nieuw artikel op haar website laat de AIVD weten dat, hoewel het laatste bolwerk van ISIS in Syrië inderdaad gevallen is, dit niet betekent dat er geen dreiging meer uitgaat van de terreurorganisatie. Sterker nog, die dreiging blijft bestaan — en ja, we moeten ons nog altijd grote zorgen maken over aanslagen van de terreurclub… en over een mogelijke comeback in Syrië zelf.

Oh ja, en dan zijn er ook nog al die ‘buitenlandse’ terroristen die meestal vanuit Europa naar Syrië gekomen zijn om daar een hel op aarde te creëren:

Hoewel ISIS aanzienlijke verliezen heeft geleden gaat er nog steeds een behoorlijke dreiging vanuit. Er bevinden zich nog altijd aanzienlijke aantallen buitenlandse strijders in Syrië.

De lokale omstandigheden, die de organisatie eerder ruimte boden om op te komen, zijn vrijwel onveranderd. ISIS weet zich al langere tijd aan te passen aan de situatie en transformeert zich tot ondergrondse organisatie. Hoewel ISIS er sinds oktober 2017 steeds minder in geslaagd is om aanslagen uit te (laten) voeren in Europa, blijft ISIS in staat om de mondiale jihadistische beweging te mobiliseren. De droom van het kalifaat blijft immers bestaan.

Als voorbeeld daarvan geeft de AIVD aan dat er de afgelopen jaren zo’n 300 extremisten zijn afgereisd van Nederland naar Syrië. 135 van hen bevinden zich nog steeds “met jihadistische intenties” in dat land. We hebben het dus over ongeveer de helft van de Nederlandse Syriëgangers. Die zijn daar nog steeds en geloven blijkbaar dat ze de kans zullen krijgen om hun verschrikkelijke denkbeelden nogmaals in de praktijk te brengen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

22 reacties

 1. F. Domela Nienhuis

  Zolang wij hier dragers van het Islam virus hebben kan het IS-gedachtengoed hier wortel blijven schieten.

 2. FJ

  Dan wordt het tijd om
  1. instroom te beperken.
  2. gezinshereniging opschorten
  3. neutralisatie afschaffen
  4. bewaking van moslim instituten
  5. afschaffing buitenlandse financiering
  6. afschaffing Turkse bemoeienis.
  7. Bij omgang en uitvoering van moslim extremisme onmiddelijk deportatie richting land van herkomst zonder beoordeling rechterlijke macht. Dit is onherroepelijk.

  1. Piet Patat

   Moskeeen sluiten
   Islamitische scholen sluiten
   Verplichte NL taalvaardigheid
   Verbod op islamitische kopvodden in de breedste zin van het woord
   DENK verbieden
   Koran verbieden
   Verplicht aanpassen aan NL en verklaring laten tekenen dat men NL, zijn volk, wetten en tradities respecteert en deze niet ter discussie stelt.
   Dan zal het behoorlijk stil worden op straat.

 3. C.A.Barstow

  Links heeft in dit land veel te veel macht en dat betekend een ongebreidelde binnenkomst van mensen die een verachtelijke en gevaarlijke ideologie als de islam aanhangen en verspreiden.
  Daar moet absoluut iets tegen gedaan worden!

  Stem daarom tegen links, stem voor minder islam,
  Stem ook in mei op FvD!

  1. Sprookjesfiguur

   @ C.A.

   Eerst maar eens zien dat ze in de tweede kamer groot worden. Dan maar eens zien dat ze in een goede coalitie terecht komen. Dan nog maar eens zien of ze inderdaad streng optreden tegen de (conservatieve) Islam.

  2. Henk-Jansen

   Hou toch eens op door dit aan de islam te verbinden. Slechte mensen doen slechte dingen, ongeacht welke religie of politieke kleur ze zichzelf noemen. De overgrote meerderheid wil hier niets mee te maken hebben.

   1. poldi

    Over naiviteit gesproken !

 4. m.van.rosmalen

  Ow echt , Ga weg joh.

 5. m.van.rosmalen

  Geen nood
  Onzen Derrie regelt alles.
  Gaat stevig optreden tegen de Islam.

  1. Vit

   @m.van.rosmalen

   Nou joh het zou eens tijd worden, hij kan het tenminste.

   1. m.van.rosmalen

    Whahahaha vast.
    Sinds wanneer word ie bedr3igd door Islamieten dan?
    Heb ik iets gemist?
    Pak nog maar een vitamientje

    1. Vit

     Thierry is zo slim en islamietjes hebben het niet door dat hij hetzelfde beoogd als Geert, nou ja een paar wel die geen hinder ondervinden dat vader en moeder tevens oom en tante zijn.

     Btw, Ter info, vit is niet afgeleid van vitamientjes maar van vitiligo wat ik eerst had als nick, gerust gesteld?

     1. Vit

      Ps, Vitiligo is een huidafwijking wat ik heb en heeft niets met intelligentie te maken voordat jij ermee komt.

 6. Gekko

  GroenLinks en Socialistische Partij zullen banden blijven houden met jihadterroristen. GroenLinks vooral met IS (Judith “IS hysterie” Sargentini ) en SP met Hamas (Sarah Karabulut). Die banden zijn zo innig, dat deze partijen eigenlijk onder permanent toezicht zouden moeten staan van de AIVD. Het is ook levensgevaarlijk hoe GroenLinks nu infiltreert op scholen via het klimaatverhaal.

  1. F. Domela Nienhuis

   Het verval van links zal niet enkel pas later blijken. Nu al zien we dat links de methoden van haar overheersers overneemt. Wie kent er niet het verschijnsel rode fatwa dat onder andere Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders en Hans Jansen trof en nu ook Thierry Baudet lijkt te treffen. En ook de redeloze woede en uitgesteken lange tenen die de Islam kemerken zien we al in de linkse kerk geiïncorpereerd.

   Het eindspel om Europa zal een strijd zijn tussen nationaal-conservatisme en de politieke islam

   Inzake de politieke islam en de toekomst van Europa

   Door: Sid Lukkassen , 20:23, 24 maart 2019

   Dit is de voordracht van Sid Lukkassen op het Europees Parlement van 19 maart 2019 bij het event ‘Political Islam – between radicalism and reform.’ Dit werd georganiseerd door de Europese Volkspartij (EPP) en Manel Mselmi (MR), die tevens aan het woord komt in Kerkgangers en Zuilenbouwers.

   We zijn hier bijeen om te spreken over een zeer controversieel onderwerp van ons tijdsgewricht. Over de politieke islam, en over of het überhaupt mogelijk is de islam op een wijze te hervormen die de islam compatibel maakt met een seculiere Europese rechtstaat.
   Het makkelijke korte antwoord is ‘ja’ – de islam verdraagt zich met een Europese rechtstaat, omdat een fatwa dit beveelt. Volgens Sahīh al-Bukhārī, nr. 2796 & Sunan al-Tirmidhī moeten moslims de leiding van een land gehoorzamen, zolang de leiding de moslim niet dwingt om een zonde te begaan.
   Een uitgebreider en complexer antwoord maakt echter duidelijk dat verhoudingen tussen de islam en een Europese seculiere rechtstaat problematisch zijn. Als het erop aankomt is de vraag niet of specifieke Westerse wetten zich wel of niet verdragen met de islam – de vraag is of Westerse democratieën interne beveiligingsmechanismen bevatten die in werking treden tegen de subtiele demografische aantasting van de seculiere kern. Hierover publiceerde ik een these op TPO en ben er recent ook op ingegaan in mijn werk over Bassam Tibi. Een weerbare Europese Leitkulturis nodig om deze seculiere identiteit te sterken tegen demografische subversie.

   Nu er meer feiten over de demografische samenstelling van grote Europese steden boven tafel komen, wordt het duidelijk dat dit niet alleen een strijd van ideeën is – tussen rationalisme en geloof – maar ook een strijd van vruchtbaarheid: tussen steriele geëmancipeerde bevolkingsgroepen en vruchtbare conservatieve groepen. Waar het aankomt op de bestaanscontinuïteit van het Westen naar aard en wezen, is zelfs de jihad irrelevant. De waarheid is dat het eindspel over de Westerse democratie zal worden beslist in de baarmoeders van onze moeders en echtgenotes.
   Ik zie het niet als taboe om hierover te spreken: dit is een hard levensfeit dat ons allen aanstaart, en in België heeft liberaallinks het zélf tot talking point gemaakt. Herman de Croo stelde in een interview dat “binnen twee generaties, islamitische migranten de meerderheid zullen zijn in Antwerpen”. Dan zou het “bye bye Bart de Wever” zijn – hij bedoelt een vaarwel aan de Nationaal-Vlaamse Alliantie. Maar het is vreemd hoe De Croo dit zo triomfantelijk kan beweren: het is onwaarschijnlijk dat liberalen zullen profiteren van deze demografische ontwikkeling. De Nederlandse senator Kees de Lange drukte dit nog scherper uit, toen hij verklaarde dat ontwikkelingshulp slechts stimulerend werkt voor Afrika als “grootste moslimfokkerij ter wereld”.

   Het subsidieren van de grootste moslimfokkerij ter wereld dient geen enkel rationeel doel. t.co/C3GgJpy7IU
   — Kees de Lange (@Infocadl2015) 18 februari 2019

   Niets hiervan zou als verrassing moeten komen – familiewaarden zijn altijd belangrijk geweest voor conservatieve partijen. In Nederland moedigden de katholieken van oudsher grote families aan, als een breekijzer om een groter politiek taartdeel op te eisen. Nadat de protestanten opstonden tegen de Spaanse koning werden de katholieken eeuwenlang gemarginaliseerd. Hun meest effectieve manier om invloed terug te krijgen, was via hogere geboortecijfers.
   Iedereen wist dit en het was absoluut geen taboe. Dit is een les die mainstream conservatieven zijn vergeten, maar de islam – en zeker de politieke islam – absoluut niet. Kijk naar Londen – zie wat daar gebeurt. Lingeriereclames verdwijnen en Sharia-rechtbanken worden opgericht samen met zogeheten ‘modesty beaches’. En dit alles wordt verdedigd door degenen die hierbij het meest te verliezen hebben – ik bedoel progressieve feministen en seculier links. Het ultieme gevolg is bekend in naties zoals Egypte en Algerije: de seculiere staat moet de democratie opschorten om zichzelf te verdedigen tegen islamitische theocratische overnames.

   Als er hoop is voor een pro-democratische hervorming, dan zal dit niet worden gevonden in de demografische ontwikkeling maar in geleerde tradities: recente demografische cijfers tonen immers dat Europese moslims slechts conservatiever worden. Zeventig procent van hen is strenggelovig en seculieren zijn slechts vijf procent (volgens Paul Nielsenzijn de verhoudingen echter nog straffer). Een andere Belgische liberaal, Koert Debeuf, zei dit:
   “Hoewel Romeinse boeken inderdaad herontdekt zijn, geldt dit niet voor Griekse teksten. De belangrijkste Griekse filosofen en wetenschappers zijn naar Europa gekomen omdat ze vertaald werden vanuit het Arabisch, een vertalingproces dat in gang is gesteld door de kaliefen van Bagdad in de achtste eeuw.”
   Dit is een bekende claim, die op zich niets zegt over hoe moslimgeleerden op deze Griekse teksten hebben voortgebouwd om verder te komen dan het origineel. De claim wordt afgezwakt in het werk Aristote au Mont Saint-Michel: Les racines grecques de l’Europe Chrétienne, van Sylvain Gouguenheim. In dit boek brengt de twaalfde eeuwse Venetiaanse klerk Jacques de Venise de werken van Aristoteles naar Mont Saint-Michel. Met zijn Herculeaanse inspanningen als vertaler vertegenwoordigt Jacques de verbindende schakel, de brug tussen Aristoteles’ filosofie en het middeleeuwse Europa. Hij was daarmee zelfs vijftig jaar eerder dan de manuscripten die de Moren lieten circuleren.

   Gouguenheim publiceerde zijn onderzoek om tegengewicht te bieden aan het streven dat de Europese Unie definieerde in 2002, namelijk om schoolboeken een meer positief licht op de islam te laten werpen. Dit maakt het relevant om te kijken naar een ander statement van Debeuf:
   “Er bestaat geen twijfel dat moslimgeleerden een stichtende rol vervulden voor het Europese denken – het is tijd om deze geschiedenis een nieuwe plek te geven binnen ons onderwijssysteem.”
   Wetende dat deze onderwijsinmenging zou komen, maakte Gouguenheim er een punt van om de bijdragen van Aramezen en christelijke Syriërs te benadrukken: hij betoogt dat deze groepen de kennisoverdracht verzorgden. De moslims achtten hun Arabische taal en Koran superieur aan de werken en boeken uit andere culturen – daarom zouden zij weinig zin hebben gehad om kennis uit te wisselen met andere culturen. Nu volgt waarom dit een existentieel belangrijk punt is om het spanningsveld tussen Europa en de islamitische wereld te begrijpen.

   Europa, dat oorspronkelijk heidens was en christelijk werd, moest buiten zichzelf kijken – moest een religie begrijpen die ontstond in Jeruzalem. Europeanen moesten Hebreeuwse en Griekse teksten doorgronden om de kern van hun geloof begrijpelijk te maken. Er waren debatten over interpretatie en er was een hoopvolle speurtocht die voorbij de Europese grenzen voerde. Terwijl voor de islam geldt dat het heilige boek binnen het eigen hartland verankerd ligt, geschreven in de eigen Arabische taal als een serie bindende bevelen, met Mohammed als de meest perfecte mens en het zegel der profeten, wiens voorbeeld waar mogelijk moet worden gevolgd.
   Dit wil zeggen dat de islamitische wereld als cultuur nooit buiten zichzelf hoefde te kijken. Een ongeschapen Koran betekent dat het woord van Allah een onfeilbare leidraad is die voorschrijft hoe men moet leven. Het concept van een ongeschapen Koran is intrinsiek tegengesteld aan democratieën, die van nature feilbaar zijn en een product van compromissen.

   Nu is er nog zoveel dat ik niet heb aangeraakt – Al-Ghazali, zijn occasionalisme en de fatalistische interpretatie van al-Qadr. Het contrast tussen Kalam en Salsafa en wat dit alles betekent voor de mogelijkheid van een Koran die historisch kan worden begrepen. Want dat is het hele eieren eten: als de Koran historisch kan worden geïnterpreteerd, dan is een hervorming van de islam mogelijk. Als de Koran het letterlijke woord van Allah is die buiten de mensheid bestaat – als een pure code verheven boven tijd en ruimte – dan heeft de gelovige het bevel om het onfeilbare woord van Allah te volgen boven een feilbare democratie. In dat geval is hervorming onmogelijk: dan is er slechts de helse strijd tussen de Dar al-Harb en de Dar al-Islam.

   In Nederland, nabij een Haagse moskee, hebben activisten onlangs een babypop opgehangen met een bericht dat het huwelijk bekritiseert tussen Mohammed en Aïsha, een meisje dat zes jaar oud was toen ze trouwde en – volgens de islamitische overlevering – negen jaar toen het huwelijk werd geconsumeerd. Moslims en hun politiek-correcte medestanders waren geschokt. In werkelijkheid zijn er maar twee zinnige reacties mogelijk op deze provocatie.
   Ofwel men zegt: “In de tijd van Mohammed was de omgang tussen kinderen en volwassenen totaal verschillend – het was een andere tijd en een andere cultuur. Wij als moslims hebben geleerd om onze heilige boeken als historische documenten te zien – die dragen de stempel van hun tijd en we zijn verder dan toen. Zo’n huwelijk zouden we vandaag niet goedkeuren en daarom is deze provocatie onnodig en zinloos.”
   Ofwel men zegt: “Mohammed is de onfeilbare hoeksteen van de islam – wat hij deed en niet deed zet de standaard voor alles, en is vandaag nog steeds ons lichtend voorbeeld. Dit omvat ook het huwelijk met Aïsha.” In dat geval, nodigt dit laatste standpunt uit tot debat. Hoewel we duizenden gesubsidieerde centra’s hebben voor religieus onderzoek, zal dit controversiële debat daar nooit plaatsvinden, vanwege cultuurmarxisme en de politieke correctheid die daarmee samenkomt. Zodoende zijn activistische provocaties de enige methode om hierover een debat te ontketenen: die zijn in dat geval absoluut gelegitimeerd.

   De woorden van Snouck Hurgronje moet men serieus nemen – hij was een Nederlands geleerde die in Nederlands-Indië woonde om de islam te bestudeerde en zich zelfs bekeerde. Dit is zijn conclusie:
   “De meeste moslims zijn absoluut onwetend wat betreft de details van de leer van de jihad. Maar zolang geen enkele respecteerde moslimleraar er maar van droomt deze middeleeuwse wetten als ingetrokken te beschouwen, terwijl een groot deel van de mensen de sterkste neiging vertoont om de omstandigheden die enkele eeuwen geleden prevaleerden te herstellen, tot die tijd zal het onmogelijk blijven, ondanks het feit dat we het misschien eng vinden, om de jihad weg te laten uit onze berekeningen bij de vorming van een oordeel over de relatie van de islam tot andere religies.” (Bron: Moord op Spinoza, Aspekt 2018, p. 42-43)

   Recente gebeurtenissen stellen Hurgronje in het gelijk. Het Cornelius Haga Lyceum is een school in Nederland die diepe, langdurige banden met jihadisten heeft. Neem nu dit verhaal uit de samenleving dat mij is toevertrouwd. Het komt van een dame die vluchtte uit Irak. Zij gaf les onder Saddam Hoessein en belandde in Nederland in het islamitisch onderwijs. De doctrines en omgangsvormen die ze daar aantrof stonden zó ver van haar af dat ze een andere baan zocht. Dit kan allemaal worden teruggevoerd op de afwezigheid van een Leitkultur – een welbepaalde leidende cultuur van Europese oorsprong en karakter, die dient als beschermwal tegen de oprukkende fundamentalistische cultuurcreep.

   Mijn bedenkingen rond de politieke islam werden dieper naarmate meer tijd verstreek: alles zojuist gezegd werd bevestigd door een noodlottige ontmoeting. Tijdens een wetenschappelijke conferentie trof ik een knappe jongedame met een migratieachtergrond. Ze kwam me zeer Westers voor. Niet alleen was ze als een veelbelovend wetenschapper uitgekozen voor de bijeenkomst: ook accentueerde de dunne stof van haar kleding haar zandloperfiguur. De rok die ze droeg benadrukte de delicate en musculatuur van haar strakke onderbuik. Haar ontblote schouders boden uitzicht op de verfijnde pezen en zelfs de amberkleurige huid van haar bescheiden borsten was bij de juiste invalshoek te zien.
   Plots zei ze dat ze de relatie met haar Nederlandse vriend had verbroken vanwege de islam. Hij was naar haar zeggen goed op weg: drie jaar geleden had hij zich bekeerd en sindsdien hadden ze een relatie. Totdat hij suggereerde dat hij voor haar alcohol en varkensvlees liet staan. Met een verzoekende ondertoon vroeg hij haar of er dan ook een punt was waarop zij concessies kon doen. “Hij moet zich aan Allah geven ter wille van Allah,” zei ze resoluut. “niet ter wille van mij.” Precies, zo vulde ik aan, “want zijn overgave moet absoluut zijn.” Haar donkere ogen begonnen te fonkelen: “Absoluut en totaal. De kern van ons geloof is onderwerping. Onderwerping aan Allah vanwege Allah en niet vanwege je vriendin.”

   Niettemin wil ik toch besluiten met een positief punt. Jongedames vertelden me letterlijk dat ze met Marokkaanse mannen willen gaan, omdat Nederlandse mannen inmiddels te gefeminiseerd zijn. Maar diezelfde meiden swipen iedere man weg op Tinder die zich niet conformeert aan hun politiek-correcte bubbel. Echter nu betekent de uitlevingsdrang van de islam dat er limieten zijn aan hoever Europa kan worden gefeminiseerd. En dat is een prachtig stuk Hegeliaanse dialectiek in actie. Wie gaat alleen al deze dames op straat beschermen wanneer de goede mannen voor hen niet meer goed genoeg zijn? De ultieme conclusie daarvan zagen we met de massa-aanrandingen in Keulen.
   Zo ziet u – en dit is tot slot mijn hoop – masculiniteit, eer en vitale mannelijkheid zijn zó belangrijk in de islam, dat de linkse therapiecultuur van het regressieve feminisme niet kan doordringen waar de islam zijn voet in de deuropening zet. Dit betekent dat Europese jongens en meisjes nu zullen opgroeien in buurten en scholen waar de harde masculiniteit van de islam voelbaar is – ze zullen verharden via alle confrontaties die dit met zich meebrengt. De opmars van de islam vormt zo een schild tegen de totale feminisering van de heersende cultuur op schoolpleinen en speelveldjes. De deugen van masculiniteit, eergevoel en dominantie zijn essentieel waar het aankomt op het verdedigen van de eigen cultuur: en omdat ‘links’ de islam niet kan feminiseren, kunnen deze deugen nu ook een comeback maken voor inheemse Europeanen.
   En zo blijkt ‘links’ verdoemd: zowel demografisch als spiritueel – geef het een of twee generaties. Het eindspel om Europa zal een strijd zijn tussen nationaal-conservatisme en de politieke islam.

   U kunt de auteur van dit artikel steunen op duurzame wijze via BackMe (inclusief video), wat de productie van deze realistische content langdurig mogelijk maakt.

 7. Jantje

  Als je alleen al ziet dat het Haga lyceum 2x zoveel aanmeldingen krijgt, zodra men (de moslims) weet(snapt) dat hier het kalifaat gepropageerd wordt.
  Dan zegt dat toch genoeg dat ze zat aanwas hebben van fanatici die een martelaarsdood willen sterven?

  1. Punt50

   Ehh, beloven ze de kindertjes geen laptop en brommer ofzo?

  2. F. Domela Nienhuis

   Wat zal de wereld er toch fraaier uitzien als er geen Islam is.

 8. Henk-Jansen

  Het Westen heeft groeperingen als IS en Al Qaida zelf veroorzaakt door het Midden-Oosten in brand te zetten. Mensen zijn alles kwijtgeraakt en zijn daarom in soms pure wanhoop in de armen van IS gedreven. Het blijkt maar weer eens dat we moeten stoppen met die ‘regime change’ oorlogen.

  1. Fortiori

   Dat hoorde ik ook al jaren terug. Saoudi Arabië en de VS ! Met de verdrijving van Saddam de creators van IS

 9. F. Domela Nienhuis

  Hoe stel je je Europese democratieën weerbaar op tegen de Islam? We weten allen dat de Oosteuropese Visegrad V4-landen Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen een baken van weerbare democratie zijn vergeleken bij Noord-West Europa waar de zelfonderwerping aan de vijandige Islamitische invasie- en bezettingsmacht hoogtij viert. Ik zou willen dat in ons eigen land ook het gezond verstand wortel gaat schieten in de politiek. In Tsjechië hebben ze een goede stap gemaakt in hun democratie weerbaar op te stellen tegen de Islam:

  De Tsjechische regering vertelt haar burgers hoe ze terroristen kunnen bestrijden: Schiet ze zelf neer

  Een paar maanden geleden deed de Tsjechische president Milos Zeman een ongebruikelijk verzoek: hij drong er bij de burgers op aan zich te wapenen tegen een mogelijke “super-holocaust” door moslimterroristen.

  Maakt niet uit dat er minder dan 4.000 moslims zijn in dit land van 10 miljoen mensen. Een winkelier in Oost-Bohemen, een regio in het noorden van Tsjechië, vertelde een lokale krant dat men bang was voor een “golf van islamisten”.

  Nu is het ministerie van Binnenlandse Zaken van het land bezig met het doorvoeren van een grondwetswijziging die burgers in staat zou stellen geweren te gebruiken tegen terroristen. Voorstanders zeggen dat dit levens zou kunnen redden als er een aanval plaatsvindt en de politie wordt vertraagd of niet in staat is om hun weg naar de scène te vinden. Om wet te worden, moet het Parlement het voorstel goedkeuren; zij zullen in de komende maanden stemmen.

  De Tsjechische Republiek heeft al een van de meest toegeeflijke wapenpolitiek van Europa. Het is de thuisbasis van ongeveer 800.000 geregistreerde vuurwapens en 300.000 mensen met een wapenvergunning. Het verkrijgen van een wapen is relatief eenvoudig: Bewoners moeten 21 jaar oud zijn, een wapenkennischeck doorstaan en geen strafblad hebben. Volgens de wet kunnen Tsjechen hun wapens gebruiken om hun eigendom te beschermen of wanneer ze in gevaar zijn, hoewel ze moeten bewijzen dat ze voor een reële bedreiging staan.

  Dit plaatst het land op gespannen voet met een groot deel van Europa, dat al lang voorstander is van veel strengere wapenbeheersingsmaatregelen. In de nasleep van de terreuraanslagen van 2015 in Parijs heeft Frankrijk de Europese Unie aangezet tot een nog harder beleid. In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie werd opgeroepen tot een volledig verbod op de verkoop van wapens zoals Kalashnikovs of AR-15s die voornamelijk voor militair gebruik zijn bestemd. Munitiemagazines zouden beperkt blijven tot 20 rondes of minder.

  De Tsjechische Republiek heeft zich hard tegen de richtlijn verzet. Ambtenaren waarschuwden – enigszins onheilspellend – dat de maatregel het vermogen van het land zou beperken om “een intern veiligheidssysteem” op te bouwen en het bijna onmogelijk zou maken om reservisten van het leger op te leiden. En een totaal verbod op geweren in militaire stijl die grote aantallen rondes kunnen afvuren, zou duizenden wapens die al in het bezit zijn van Tsjechische burgers illegaal maken, waardoor er mogelijk een zwarte markt ontstaat die terroristen kunnen uitbuiten. Finland en Duitsland boden hun eigen bedenkingen aan; ook de Europese groepen die voorstanders van geweren zijn, hebben zich met de steun van extreem-rechtse politici tegen het wetsvoorstel gemobiliseerd.

  Na maanden van twistzieke onderhandelingen heeft de EU vorige maand een compromis aangenomen; de Raad van ministers zal de maatregel dit voorjaar bevestigen. Alle lidstaten hebben 15 maanden de tijd om aan de nieuwe wapenbeperkingen te voldoen. De laatste maatregel verbiedt de verkoop van de meeste militaire geweren en vereist dat alle potentiële kopers een psychologische controle ondergaan voordat ze een wapen kunnen kopen. Als iemand niet slaagt voor een controle in een E.U.-staat, wordt die informatie gedeeld in een internationale database, zodat de persoon niet ergens anders een wapen kan aanschaffen. Ook de online verkoop wordt ernstig beperkt. Tsjechië was het enige land dat zich tegen de richtlijn verzette omdat het te streng was. Luxemburg heeft ook tegen de maatregel gestemd, maar met het argument dat deze te zwak was.

  Dat betekent dat, hoe het Tsjechische parlement ook stemt over de maatregel van de terreurjacht, de wapenwetgeving in de Tsjechische Republiek strenger wordt. Alle wapenaankopers zullen de psychologische controles moeten doorstaan, maar het is nog niet duidelijk of wapenbezitters nieuwe illegale wapens moeten inleveren. Die dubbelzinnigheid heeft ertoe geleid dat een Tsjechische krant heeft gesuggereerd dat de laatste stap van het ministerie van Binnenlandse Zaken veel meer te maken heeft met politieke veiligheid dan met veiligheid tegen terrorisme.

  Bron: Czech government tells its citizens how to fight terrorists: Shoot them yourselves

 10. Veteraan

  Niet blind staren op IS mensen.
  Alleen in NL lopen er al tienduizenden die terrorist zijn omdat ze de vele organisaties en hun gedachtegoed actief steunen, ook in de moskeeën.
  Dus tienduizenden die elk moment kunnen afgaan en dat gaan we de komende jaren wel meer zien.
  Tja, we hebben ze om vage redenen binnen gehaald en meer dan 40 jaar verschrikkelijk verwend en niet aangepakt, dan krijg je dit soort uitwassen.
  NL moslim en gelukszoeker vrij is een droom die niet 100 % zal uitkomen maar alle beetjes helpen. Go Baudet en Go Wilders.
  En Go rechtse groeperingen in Europa, de barbaren zijn al binnen de poorten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.