50235225933 a9647a9e3a c

FVD Zoetermeer komt in verzet tegen taakstelling voor huisvesting statushouders: ''Wij zij geen uitvoeringsloket voor het rijk!''

Binnenlandmei 31 2023, 17:00
FVD Zoetermeer heeft de strijd aangebonden tegen de taakstelling van het rijk om huizen beschikbaar te stellen voor statushouders. De lokale fractie is vastberaden om op te komen voor de belangen van de inwoners van Zoetermeer en roept op tot een herziening van de taakstelling.
Met een taakstelling van maar liefst 360 statushouders, exclusief nareizigers en Oekraïners, wordt er een onrealistische druk gelegd op de beschikbare woningvoorraad. De wethouder spreekt weliswaar over een totaal van 1150 sociale huurwoningen die beschikbaar zijn, maar dit gaat gepaard met wachtlijsten van 6 tot 8 jaar zonder taakstelling. Het is duidelijk dat er al extra gebouwd moet worden om aan de vraag te voldoen, maar deze extra bouwinspanningen blijven achter bij de toename van het aantal inwoners. Dit is een veronachtzaming van de eigen inwoners van Zoetermeer.
''De situatie wordt nog schrijnender als we kijken naar gezinshereniging en de komst van Oekraïense vluchtelingen, die buiten beschouwing worden gelaten door de wethouder. Dit betekent dat de werkelijke impact van de taakstelling nog ernstiger is dan het college ons wil doen geloven. Het is duidelijk dat de taakstelling van het rijk niet uitvoerbaar is en daarom moet worden teruggestuurd naar Den Haag.'' zegt fractievoorzitter Marco van den Boomgaard tegen DDS.
FVD Zoetermeer verzet zich tegen het fungeren van de gemeente als uitvoeringsloket voor het rijk. De taakstelling voor huisvesting van statushouders is simpelweg onuitvoerbaar en moet direct worden teruggedraaid. Het is tijd dat de inwoners van Zoetermeer voorrang krijgen op de vrijkomende woningen binnen onze stad.
Fractievoorzitter Marco van den Boomgaard benadrukt het belang van het beschermen van de belangen van de eigen inwoners. Het is onacceptabel dat de gemeente Zoetermeer de rekening moet betalen voor een taakstelling die buiten proportie is en de leefbaarheid van de stad in gevaar brengt. Het is hoog tijd dat de stem van de inwoners gehoord wordt en dat er een herziening komt van het beleid omtrent de huisvesting van statushouders.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons overeind te blijven in deze moeilijke tijden.
FVD Zoetermeer staat klaar om deze strijd aan te gaan en zal zich blijven inzetten voor een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de beschikbare woningen, waarbij de belangen van de inwoners van Zoetermeer voorop staan. Dit probleem speelt niet alleen in Zoetermeer maar in alle gemeenten in Nederland.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten