5906147185 2c86886256 c

Nieuwe eco-communistische trend: Het sluiten van regionale luchthavens

Binnenlandjan 16 2023, 9:40
Het sluiten van regionale vliegvelden zoals Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde wordt steeds serieuzer genomen door politieke partijen. D66 in Zuid-Holland wil bijvoorbeeld dat Rotterdam The Hague Airport uiterlijk in 2040 sluit, omdat er volgens hen geen toekomst is voor deze luchthaven en er wordt te veel CO2 uitgestoten. Ook in Groningen zijn er stemmen die pleiten voor de sluiting van het vliegveld om ruimte te creëren voor meer windmolens. De eco-communisten willen luchthavens sluiten om het klimaat te redden. Dat de regio daardoor economisch flinke schade oploopt doet er niet toe.
Er zijn verschillende redenen waarom politieke partijen voor sluiting pleiten. In Rotterdam ligt de nadruk op de geluidshinder en CO2-uitstoot die de luchthaven veroorzaakt in de omliggende woonwijken. Ook wordt er gezegd dat er mooie afspraken worden gemaakt over groei met minder hinder en uitstoot, maar dat deze minder hinder niet lukt in de praktijk.
Tijdens de raadsvergadering in Groningen laat alleen de PVV weten dat het tegen sluiting van Groningen Airport Eelde is. De PVV lijkt in Tom Roek een medestander gevonden te hebben. Roek noemt zichzelf een Groningen Airport Eelde-watcher. In een bericht aan OOG Tv schrijft hij: “Groningen Airport Eelde heeft vorig jaar meer dan 50.000 vliegbewegingen geteld. Ondanks dat was de gemeten stikstofwaarde in de naastgelegen natuurgebieden in de Drentse Aa afgerond 0,0 kilo stikstof, per hectare, per jaar. Ofwel, sluiting is voor de bühne en verkiezingsretoriek.”
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Met het sluiten van deze vliegvelden lopen deze regio's flinke economische schade op. Het gaat leiden tot het verlies van banen. En deze regio's worden minder goed bereikbaar en daardoor minder interessant voor internationale bedrijven om zich daar te vestigen. Een luchthaven draagt bij aan de economische groei van een regio, zoals nieuwe bedrijfsvestiging en investeringen, die verloren gaan als de luchthaven wordt gesloten. Voor de eco-communisten doet er niet toe zolang zij maar groen kunnen deugen en ze denken daar het kapitalisme flinke slag mee toe te brengen. Dit laatste is uiteindelijk de echte agenda van de klimaatextremisten; het kapitalisme vernietigen en het communisme invoeren.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten