empty classroom 2020

Verontrustende toename van psychisch en fysiek geweld in onderwijs

Binnenlandjan 23, 9:00
In het onderwijs en de kinderopvang zijn de afgelopen jaren verontrustende meldingen binnengekomen bij de vertrouwensinspecteur. Deze inspecteur stelt een dossier op bij vermoedens van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, radicalisering en psychisch of fysiek geweld. Verschillende partijen, waaronder ouders, leerlingen, docenten en directies, hebben de mogelijkheid om meldingen te doen bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
In het schooljaar 2022-2023 zijn er in het onderwijs 2152 nieuwe dossiers gemeld bij het meldpunt, ten opzichte van 1743 in het voorgaande schooljaar. In de kinderopvang werden in 2022 233 dossiers geregistreerd, een toename ten opzichte van 134 in 2019. De inspectie rapporteert over 2022 in de kinderopvang, vanwege vertraging bij het publiceren van de cijfers. Het jaar wordt vergeleken met 2019, omdat de kinderopvang in de tussenliggende jaren deels gesloten was vanwege de coronamaatregelen.
De onderwijsinspectie geeft geen verklaring heeft voor de stijging, aangezien er geen specifiek onderzoek naar is gedaan. Mogelijk is er meer bekendheid over het bestaan van de vertrouwensinspecteur in de sector, of is er daadwerkelijk vaker sprake van schadelijk gedrag.
Wat betreft de aard van de meldingen in het onderwijs, gaan de meeste dossiers over psychisch geweld, gevolgd door fysiek geweld en seksuele intimidatie. Meldingen over radicalisering zijn afgenomen. In gevallen van seksuele intimidatie of misbruik is er vaak sprake van leerkrachten of ondersteunend personeel ten opzichte van minderjarige leerlingen of studenten. In 75 van de 91 gevallen is de melder doorverwezen naar de zedenpolitie.
(Artikel gaat verder onder deze oproep) Bij DDS zijn we KLAAR met dit soort spelletjes. Wij willen ECHTE oplossingen en ons land REDDEN. Denk jij daar net zo over? STEUN ONS DAN! Doneer aan DDS via BackMe en help ons een vuist te maken tegen de kartelianen die de wil van de Nederlanders bewust negeren.
Opvallend is dat meer dan de helft van de dossiers in het onderwijs betrekking heeft op kinderen jonger dan 13 jaar. Daarnaast is er op basisscholen en middelbare scholen een toename van ernstig geweld. Waar het voorheen voornamelijk ging over duwen en trekken, is er afgelopen schooljaar een verschuiving naar mishandeling of letsel door schuld waar te nemen.
Er ligt momenteel een wetsvoorstel om de meldplicht in het onderwijs uit te breiden met seksuele intimidatie, waarbij het slachtoffer niet per se een minderjarige of wilsonbekwame leerling hoeft te zijn. Deze meldplicht zou ook moeten gelden voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten