-Michael Millerman- De Grote Ontwaking van Doegin vs. De Grote Reset van het WEF

Buitenlandaug 26 2022, 11:50
Heel veel is de afgelopen dagen en weken gezegd over het gedachtegoed van Aleksandr Doegin. Michael Millerman, die bekendstaat als de belangrijkste Doegin-expert ter wereld, recenseert het nieuwe boek van Doegin. Deze recensie verscheen eerst op de website van de European Conservative en is in het Nederlands vertaald met hun toestemming én dat van de auteur.
De Great Reset is in 2020 als project aangekondigd op het World Economic Forum in Davos. "De wereld moet gezamenlijk en snel handelen", stelt het plan, "om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te vernieuwen, van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsomstandigheden." De schaal van de vernieuwing kent geen grenzen: "Elk land ... moet deelnemen en elke industrie ... moet worden getransformeerd." Het project voorziet dus in een totale, wereldwijde transformatie. Het boek van Alexander Doegin, The Great Awakening vs the Great Reset, heeft tot doel de betekenis van de Great Reset te interpreteren en een even groot plan te bieden om zich ertegen te verzetten.
“Het belangrijkste idee van de Great Reset”, schrijft hij, “is de voortzetting van de globalisering en de versterking van het globalisme na een reeks mislukkingen: het conservatieve presidentschap van antiglobalistische Trump, de groeiende invloed van een multipolaire wereld – vooral van Rusland en China, de opkomst van islamitische landen zoals Turkije, Iran, Pakistan, Saoedi-Arabië en hun terugtrekking uit de invloed van het Westen.” De geschiedenis eindigde bijna niet. De globalisten willen ervoor zorgen dat dit alsnog gebeurt.
Het is opmerkelijk dat de analyse van Dugin escalatie voorspelt “met die landen en regimes die globalisering afwijzen”, “het versterken van het NAVO-blok”, “het versterken van de structuren van de wereldregering” en “wijdverbreid gebruik van ‘demonisering’, ‘de-platforming’ en netwerk ostracisme (cancel cultuur) tegen al diegenen die andere opvattingen hebben dan de globalistische (zowel in het buitenland als in de VS zelf)” die allemaal tot stand zijn gekomen onder het presidentschap van Biden, zoals gedocumenteerd door bijvoorbeeld Darren Beattie, Julie Kelly en Glenn Greenwald. De "speciale militaire operatie" van Rusland heeft deze trends alleen maar versneld, maar was er gedeeltelijk ook een antwoord op. Doegins taal wordt weerspiegeld door de Russische president Poetin en de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wanneer ze niet alleen spreken over "multipolariteit", maar ook over de poging van het Westen om "Rusland af te maken" na de Koude Oorlog. Globalisering duldt geen concurrentie, in binnen- of buitenland.
Maar Doegins analyse beperkt zich niet tot de geopolitiek van de internationale orde of tot de propagandaoorlog tegen en vervolging van antiglobalistische krachten wereldwijd. Hij gaat ook graag in op de ideologische dimensie van de Great Reset. In dit boek traceert hij de wortels van het globalistische idee tot de fundamenten van het liberalisme en het middeleeuwse geschil over de ontologische status van universalia. "Dit geschil", legt Doegin uit, "splitste katholieke theologen in twee kampen: sommigen erkenden het bestaan ​​van het gewone (soort, geslacht, universalia), terwijl anderen alleen in bepaalde concrete, individuele dingen geloofden, en hun generaliserende namen interpreteerden als puur externe conventionele classificatiesystemen.” De nominalisten namen het standpunt in dat 'alleen individuele dingen en wezens echt zijn', waarbij ze de realiteit van universalia ontkenden. Voor Doegin is dit de theoretische oorsprong van het liberale individualisme: "Hier werden mensen alleen als individuen en niets anders gezien, en moesten alle vormen van collectieve identiteit (religie, klasse, enz.) Worden afgeschaft."
Om te zien wat dit tot een krachtig perspectief maakt, moet u eens kijken hoe het twee trends van het hedendaagse mondiale liberalisme belicht. Na het verwerpen van de meest invloedrijke vormen van collectieve identiteit en het verslaan van zijn collectivistische ideologische rivalen, het communisme en het fascisme, ontdekt het liberalisme "nog twee vormen van collectieve identiteit": gender en menselijkheid zelf. We bevinden ons momenteel in de fase van "genderpolitiek, de transformatie van de categorie gender in iets 'optioneel' en afhankelijk van individuele keuze." Transgenderisme is met andere woorden de logische toepassing van het principe van individualisme of nominalisme op de nieuwste vorm van collectieve identiteit die vooruitgang in de weg staat. Na genderpolitiek, waarschuwt Doegin, zal het transhumanisme vollediger op de voorgrond treden, aangezien “de mens ook een collectieve identiteit is, wat betekent dat hij moet worden overwonnen, afgeschaft, vernietigd.” Net zoals het 'individu' kan kiezen om 'religieus of atheïst', 'man of vrouw' te zijn, zal de keuze zich binnenkort uitbreiden tot 'mens of niet'.
Dat lijkt misschien belachelijk. Maar het is de moeite waard om iets te onthouden. In 1960 doceerde Leo Strauss aan de Universiteit van Chicago over Marx. Hij voerde het volgende argument aan. "Als de arbeidsverdeling uiteindelijk geworteld is in de biseksualiteit van de mens [d.w.z. onze verdeling in mannelijk en vrouwelijk geslacht]... en de taakverdeling moet worden overwonnen, laten we dan van de biseksualiteit afkomen." Met andere woorden, Strauss zag dat de implicatie van het marxistische egalitarisme het overwinnen van het seksuele verschil tussen man en vrouw als bron van arbeidsdeling en dus van ongelijkheid was. De klas lachte om het belachelijke idee. “Niet lachen,” antwoordde Strauss, “ik bedoel, het is dwaas, maar het is een zeer ernstig probleem… Marx’ standpunt beschrijft zichzelf als humanisme. Hoe kan er een humanisme zijn als er geen relevant essentieel verschil is tussen mensen en bruten, en dus als er geen relevant wezen van de mens is? Geen humanisme zonder een vaste natuur van de mens die veranderingen kan ondergaan, maar die binnen de verandering zijn identiteit behoudt.”
Globalisme, zoals Dugin het bespreekt, deelt met het marxisme deze tendens naar post-humanisme in naam van de bevrijding van verdeeldheid zaaiende beperkingen. Dat verklaart gedeeltelijk het "dwaze" maar "zeer ernstige probleem" dat uitspraken van menselijk essentialisme tegenwoordig worden geconfronteerd met beschuldigingen van "fascisme" of erger. De Great Reset wil niet dat niets of niemand in de weg loopt; geloof in een "relevante essentie van de mens" belemmert vooruitgang.
Dus transhumanisme als gevolg van nominalisme lijkt misschien gek, maar is het niet. Zijn er nu niet genoeg dingen die in het gekkenhuis thuishoren genormaliseerd om ons te doen twijfelen of de meest bizarre speculaties van vandaag niet de gevestigde absurditeiten van morgen zullen zijn? In ieder geval moeten we de principes doordenken tot hun logische conclusies. Door de Great Reset te beschouwen als een oorlog tegen de menselijke essentie, kan Doegin de oppositie verzamelen rond het behoud van de mensheid:
Dit is niet het Westen tegen het Oosten, niet de VS en de NAVO tegen iedereen, maar liberalen tegen de mensheid - inclusief dat deel van de mensheid dat zich op het grondgebied van het Westen zelf bevindt, maar dat zich steeds meer van zijn eigen land afkeert globalistische elites.
Is de mens te zijn of niet te zijn? In Doegins ogen, als je antwoordt "te zijn", dan maak je deel uit van de Great Awakening.
Doegins verslag van het Grote Ontwaken begint met die Amerikaanse anti-globalisten die intuïtief "de essentie begrijpen van de belangrijkste processen die zich in de moderne wereld ontvouwen", zonder enige specifieke expertise in ideologische analyse, om nog maar te zwijgen van filosofie:
Wat nu ontwaakt is geen kamp van ideologische tegenstanders van het liberalisme, de vijanden van het kapitalisme of ideologische tegenstanders van de democratie. Het zijn niet eens conservatieven. Het zijn gewoon mensen - mensen als zodanig, de meest gewone en eenvoudige. Maar… mensen die mens willen zijn en blijven, hun vrijheid, gender, cultuur en leven willen hebben en houden, concrete banden met hun thuisland, met de wereld om hen heen, met de mensen.
Het ontwaken, schrijft Doegin, is 'spontaan, grotendeels onbewust, intuïtief en blind'. Daarin "rebelleert de mensheid zelf, de mens als eidos, de mens als soort, de mens als collectieve identiteit ... tegen de liberalen." Spontane oppositie tegen de Grote Reset toont de mogelijkheid van 'een nieuw begin in de geschiedenis van de mens', los van het proces dat heeft geleid tot de mogelijkheid van post-humanisme.
De politiek van het Grote Ontwaken is multipolair, "voor de redding van mensen, volkeren en samenlevingen." Zoals Doegin schrijft: "De Great Awakening vereist een internationalisering van de strijd van de mensen tegen de internationalisering van de elites." Volkeren (naties) versus elites (globalisten): niet links versus rechts, oost versus west. Zo worden de gevechtslinies getrokken. Trumpisten (anti-globalisten) in Amerika; integrale populisten in Europa, die, zo betoogt Doegin, de kloof tussen links en rechts populisme moeten overwinnen; China - maar let op: "de Grote Opwekking mag geen Chinees worden" - de islamitische wereld; en (niet verwonderlijk) Rusland, “de belangrijkste pool van het Grote Ontwaken” – vormen allemaal een verenigd, multipolair volkenfront tegen het unipolaire globale liberalisme, in de visie van Doegin.
Als antiglobalisme in de Amerikaanse context intuïtief en spontaan is, dan moet er toch een samenhangende filosofische basis voor zijn in bredere zin. Dat is het belangrijke thema van een van de bijlagen van dit dunne boek, getiteld "Theoretical Principles of the Great Awakening (Based on the Fourth Political Theory)." (ook bijgevoegd is een interview van januari 2021 met Deutsche Stimme en een korte verklaring genaamd "The Great Awakening: The Future Starts Now", eveneens gedateerd januari 2021 en voornamelijk verwijzend naar de betekenis van 6 januari). Hier put Doegin uit de thema's van zijn steeds bekender wordende 'vierde politieke theorie' om te stellen dat het liberalisme moet worden bestreden, maar niet op basis van het communisme en het fascisme, de andere belangrijke ideologieën van de politieke moderniteit die het liberalisme versloeg. Liberalisme is een groter kwaad dan communisme en fascisme, beweert Doegin, juist omdat het het feitelijk bestaand totalitarisme is, terwijl de andere filosofieën 'tot het verleden behoren - het zijn hersenschimmen, het zijn slechts overblijfselen, overblijfselen van de politieke geschiedenis'.
Het antiliberalisme van Doegin is geen antiwestersisme: “Het Westen is geen vijand.” Integendeel, de westerse politieke moderniteit is het probleem, “een soort vorm gebaseerd op de antichristelijke, anti-spirituele, anti-traditionele, anti-heilige wending in de westerse geschiedenis die niet toevallig samenviel met het kolonialisme, het begin van de Verlichting, enzovoort.” Doegin noemt de westerse politieke moderniteit 'slecht'. De strijd ertegen heeft een standpunt nodig. Een optie is om "verder te gaan dan het Westen" door andere beschavingen en hun "politieke gedachte, culturele gedachte, filosofie, religie" te overwegen. "We zouden", schrijft Doegin, "de waarde van politiek denken buiten het Westen moeten erkennen", inclusief andere rechtssystemen dan het Romeinse recht. Dat is een van de kernideeën van Doegin politieke theorie, die zich inzet voor de verdediging van de multipolariteit van de beschaving en die verschillende methoden uitwerkt voor de studie van fundamenteel pluralisme.
Behalve dat het ons voorbij de beperkingen van de westerse politieke moderniteit brengt door naar andere beschavingen met hun eigen tradities te kijken, kan het Grote Ontwaken ook tot gevolg hebben dat het Westen wordt bevrijd van progressief liberalisme en het in staat stelt terug te keren naar zijn eigen tradities. De westerse samenleving is 'gekaapt door de moderniteit', betoogt Doegin, en 'moderne liberalen proberen de principes van de westerse identiteit op te heffen. Annuleer Aristoteles, annuleer Plato, annuleer Hegel, annuleer Nietzsche, annuleer Heidegger - alles demoniseren in het grote westerse denken en de cultuur - alles wat niet past binnen de nauwere grenzen van deze radicaal intolerante links-liberale ideologie. Zich verzetten tegen de westerse politieke moderniteit betekent dus "Plato, Aristoteles, Grieks-Romeinse oudheid bevrijden" en "de waardigheid van de christelijke premoderne samenlevingen herstellen - politiek denken, culturele waarden, filosofieën, metafysica ..."
Doegin nodigt ons uit om de ruzie tussen de ouden en de modernen te heropenen, om het weer mogelijk te maken niet alleen over de premoderne denkers te leren, maar ook van hen te leren. In zijn lezing Hoe middeleeuwse filosofie te bestuderen, beweerde Strauss dat "er veel belangrijke lessen zijn die de moderne mens alleen kan leren van premoderne, niet-moderne denkers." Dat is ook het oordeel van Doegin. De belangrijkste zaken vereisen dat we leren van 'onmoderne' denkers en ons bevrijden van de verstikkende werking van moderne. Maar dat is niet gewoon een vraag, zoals het was voor Strauss, van "Vooruitgang of Terugkeer?" Doegin dringt er niet op aan dat we ons tegen globalisme verzetten door terug te gaan. Integendeel, "The Fourth Political Theory", schrijft hij, "is een uitnodiging om vooruit te gaan, om door te gaan. We kunnen inspiratie putten uit het verleden, maar we leven in het heden … we moeten een stap vooruit maken, vooruit, niet veel stappen achteruit.”
Wat is dan het plan voor de toekomst? In zijn principiële verklaring is Dugin nadrukkelijk: "het belangrijkste en meest centrale" praktische veld voor verzet tegen de Great Reset is het onderwijs, aangezien "door middel van onderwijs [dat] de liberalen onze samenleving binnendringen, onze kinderen verdraaien, de principes van culturen en landen, identiteiten vernietigen en ontbinden.” Daarom moet "de belangrijkste strijd op universitair niveau plaatsvinden." Doegin pleit voor de ontwikkeling en bevordering van "een online structuur van alternatief onderwijs", die benaderingen zou kunnen bevorderen die consistent zijn met de vierde politieke theorie, buiten het liberale totalitarisme. Hij onderscheidt drie groepen voor het nieuwe onderwijs: “het eerste type is de kleine minderheid van de wereldbevolking die geneigd is filosofie, religie en theologie te volgen.” De taak op dit niveau is om “de behoefte van de denkende personen – filosofen van de wereld – te bevredigen door hen toegang te geven tot de werkelijke inhoud van de spirituele traditie van verschillende religies en verschillende culturen”, en om “allerlei soorten van filosofische tendensen die formeel tot het moderne Westen behoren, maar daarvan verschillen – bijvoorbeeld de Duitse klassieke filosofie die begint met Fichte, Schelling, Hegel of Nietzsche, Heidegger, de conservatieve revolutie, het traditionalisme, het Italiaanse denken”, enz. – wat Doegin elders samengevat onder de titel 'de donkere logos', dat wil zeggen de dionysische onderstroom van de westerse filosofische traditie.
Maar het online onderwijs van de vierde politieke theorie, in dienst van het Grote Ontwaken, kan niet alleen vertrouwen op "filosofen, priesters, priesters, [en] intellectuelen". Het moet ook een opleiding zijn voor 'de strijders, de Kshatriya's, de krijgers'. Doegin benadrukt dat de krijgers niet tegen elkaar moeten vechten, maar alleen tegen 'liberalisme, de unipolaire wereldorde en westerse politieke moderniteit', en dat er 'solidariteit moet zijn tussen het krijgerstype mannen en vrouwen'. "Het verschil", stelt hij, "in de metafysische structuur van de ziel is veel belangrijker dan het geslachtsverschil."
Ten slotte stelt Doegin een gerichte opleiding voor van het grootste landgoed (filosofen en krijgers zijn zeldzaam), de "absolute meerderheid van de bevolking, die gekoppeld moet worden aan het herstel van het traditionele gezin en de traditionele manier van leven met landbouw", bijvoorbeeld door het herstellen van "het systeem van zelfvoorzienende landbouwsamenlevingen gebaseerd op kleine dorpen." Het verzet tegen de westerse politieke moderniteit op dit niveau heeft tot doel de tendens weg van de steden naar het plattelandsleven te versnellen, en de "symboliek en heiligheid" van het landbouwleven te herstellen. Hij suggereert bijna een soort "Vierde Politieke Theorie Netwerkstaat" (Balaji) wanneer hij schrijft over "een beweging van massale creatie van agrarische samenwerking: agrarische gemeenschappen over de hele wereld verbonden door het systeem en de structuur van de Vierde Politieke Theorie."
Dit boek is een goede introductie tot Doegin. Het pronkt met zijn analyse van de hedendaagse ideologische stand van zaken in Amerika en op het wereldtoneel, geeft een beknopt, toegankelijk overzicht van de principes van zijn politieke theorie en biedt concrete voorstellen gericht op onderwijs. Het interessantste deel van het boek zal het minst goed worden begrepen, als het al wordt opgemerkt, namelijk zijn verdediging van de praktijk van de filosofie en haar toekomst. Om de mensheid te redden, is het noodzakelijk om te denken: "Dus, het belangrijkste theoretische wapen van de Trumpisten in de Great Awakening zou filosofie moeten zijn." Filosofie wordt hier opgevat als "de herontdekking van actieve intelligentie in onze ziel." Filosoferen is de mensheid redden door de menselijke subjectiviteit te redden in zijn verband met het actieve intellect. Dit domein van het radicale subject “is niet alleen een speciale tak van de filosofie, niet iets willekeurigs. Het is in het centrum … het is het grootste probleem.” Uiteindelijk draait de Great Awakening vs de Great Reset - de vraag die aan de mens en de menselijke geschiedenis, aan God en het lot van de wereld moet worden gesteld of niet gesteld - zich om deze mysterieuze vraag van het radicale onderwerp. Dat ene korte traktaat voor die tijd de taal van revolutionair politiek activisme moet combineren met de diepste thema's van filosofische meditatie getuigt van een fascinerend temperament.
De auteur van dit essay, Michael Millerman, is de meest gerespecteerde Doegin-kenner in de Engels-sprekende wereld. Hij runt zijn eigen website waar hij cursussen geeft over verschillende filosofische onderwerpen, waaronder óver Doegin
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten