beeld voor anton de komplein amsterdam zuidoost

"Woordkunstenaar" Akwasi maakt zichzelf compleet belachelijk tijdens Anton de Kom-lezing

Cultuurjun 28 2023, 18:30
In een recente lezing in het Verzetsmuseum in Amsterdam, uitte “woordkunstenaar” Akwasi zijn kritiek op de compensatie die het Nederlandse kabinet toekent aan slavernijslachtoffers. Hij vergeleek dit bedrag van 200 miljoen euro met de aanzienlijk grotere som van 20 miljard euro die bestemd is voor de Groningse gaswinning. Akwasi benadrukte dat, honderdvijftig jaar na de afschaffing van de slavernij, Nederland nog steeds worstelt met de erfenis van onderdrukking.
Akwasi, die al jaren op iedere slavernij-slak zout legt en pretendeert tegen racisme en het slavernijverleden te strijden, merkte op dat kansenongelijkheid een groot probleem blijft. Hij bekritiseerde het onderwijssysteem, de gezondheidszorg, de politiek en de maatschappij als geheel. De Nederlandse gezondheidszorg is volgens Akwasi voornamelijk gericht op de behoeften van de Nederlandse man. Daarnaast bracht hij naar voren dat de subsidie voor de herdenking van Keti Koti, de nationale viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, honderd keer lager is dan het subsidiebedrag voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei.
De meest opmerkelijke kritiek van de woordkunstenaar was echter gericht op de compensatie voor het slavernijverleden. Hij onderstreepte dat het kabinet met veel moeite 200 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor slavernijslachtoffers, terwijl er maar liefst 20 miljard euro beschikbaar is voor de compensatie van de gaswinning in Groningen. Akwasi vroeg zich met verbazing af of dit niet een buitensporige onevenredigheid vertegenwoordigt. Het bedrag van 20 miljard euro is immers honderd keer groter dan het bedrag dat is toegewezen aan de compensatie van het slavernijleed, dat zich gedurende 400 jaar heeft voltrokken.
Na zijn omstreden uitspraak tijdens een Black Lives Matter-demonstratie in 2020, waarin hij opriep om "Zwarte Piet" op zijn gezicht te slaan, heeft hij nu de absurde vergelijking gemaakt tussen het leed van slavernijslachtoffers en de situatie in Groningen. Door deze uitspraak lijkt Akwasi zijn vermogen om genuanceerde en constructieve discussies te voeren te hebben verloren, en lijkt hij meer bezig te zijn met het creëren van controverse dan met het daadwerkelijk bijdragen aan positieve verandering.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten