screenshot 2023 03 11 at 092418

Ongunstige werksituatie bij de NOS: Onafhankelijk onderzoek wijst op verstoorde werkcultuur

Medianov 14 2023, 19:00
Op de werkvloer van de NOS heerst momenteel een ongunstige werksituatie, zoals recent geconstateerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het rapport wijst op een verstoorde werkcultuur, waarbij werknemers worden geconfronteerd met vaagheid in besluitvorming en een gevoel van onbalans in de aandacht van leidinggevenden voor het dagelijkse maakproces.
Hoewel de meerderheid van het personeel aangeeft zich over het algemeen veilig te voelen, wordt toch ongewenst gedrag en slechte communicatie ervaren. De specifieke aard en omvang hiervan worden uiteraard niet gedetailleerd vermeld. Verdere communicatie over het onderzoek en de te nemen vervolgstappen zal intern plaatsvinden voor NOS-medewerkers, zoals vermeld in een persbericht.
Het onderzoek, dat werd gestart naar aanleiding van meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij de afdeling NOS Sport in mei, omvatte gesprekken met 243 medewerkers van NOS Nieuws, NOS Sport, NOS Evenementen en ondersteunende afdelingen. De conclusie van het onderzoeksbureau CuLTR Diagnose luidt dat de interne organisatie "op verschillende punten uit balans is", wat negatieve effecten heeft op een deel van het personeel. De NOS-leiding geeft aan actie te zullen ondernemen op basis van deze bevindingen.
Om de sociale en psychologische veiligheid te bevorderen, worden diverse maatregelen aanbevolen, waaronder het verbeteren van duidelijkheid omtrent besluitvorming en het standaardiseren van het personeelsbeleid. Medewerkers wijzen bijvoorbeeld op het gebrek aan ingrijpen bij disfunctioneren en de onduidelijkheid rond de toewijzing van speciale projecten.
Het is evident dat er aanzienlijke verbeteringen nodig zijn bij de NOS. De recente onthullingen duiden op een onplezierige werkomgeving, wat niet alleen invloed heeft op het personeel maar ook op de kwaliteit van de programma's. Het impulsief ontslaan van medewerkers met fouten lijkt hieraan bij te dragen. De publieke opinie geeft aan de voorkeur te geven aan vertrouwde gezichten, zoals bijvoorbeeld de terugkeer van Tom Egbers.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten