vlcsnap 2020 05 11 14h53m35s088

Beste Arnon Grunberg, wij discrimineren Marokkanen juist niet! We hebben het de vrije loop gelaten, weggekeken!

Geen categoriemei 11 2020, 15:00
Joost Eerdmans was door Op 1 uitgenodigd om met Arnold Grunberg in discussie te gaan over Grunbergs bekende (of beruchte) speech tijdens Dodenherdenking. Het begint ermee dat het ‘speelveld’ voor de discussie ongelijk was: 4 tegen 1. Grunberg, Abdelkader Benali, Wouter Koolmees en presentator als achtervang tegen Eerdmans. Eerdmans verdedigde zijn stelling dat de vergelijking die Grunberg trok tussen joden en Marokkanen niet opgaat. Bovendien stelde Eerdmans dat er nogal wat Marokkaanse Nederlanders in onze samenleving zijn die voor grote ellende zorgen, zie de criminaliteitscijfers. Niet alleen onze maatschappij heeft er last van, ook goedwillende Marokkanen zelf, want de reputatie van de groep in z’n totaliteit, “Marokkaanse Nederlanders”, wordt erdoor geschaad.
Grunberg, Abdelkader en Koolmees kwamen met het aloude verweer “je mag niet generaliseren, daarmee discrimineer je alle Marokkaanse Nederlanders”. Is dit een plausibel argument? Wetenschap is generaliseren. Als je dat niet meer mag dan kun je de wetenschap wel opdoeken. Maar generaliseren doet niet alleen de wetenschap, dat doen wij allen constant. Dan zouden we het niet meer mogen hebben over Amerikanen, Duitsers, Spanjaarden, stoelen, tafels, jassen enzovoort. De repliek zou dan volgens Grunberg, Abdelkader en Koolmees zijn: ho, ho, dat mag je niet zeggen, je bent een racist. Het gaat om de Spanjaard als individu. Onzin, zo maak je ieder discussie kapot en zo maak je dat er geen beleid gevoerd kan worden ten aanzien van een groep mensen van een specifieke signatuur. Neemt niet weg dat ‘je mag niet generaliseren’ voortdurend in stelling wordt gebracht. Je maakt je tegenspeler er monddood mee.
Waarom mogen feministen wel generiek zeggen ‘Mannen discrimineren vrouwen in het mannenbolwerk’, maar mogen we niet constateren dat er dat er nogal wat Marokkaanse Nederlanders in onze samenleving zijn die voor ellende zorgen? De criminaliteit van Marokkaanse Nederlanders is een veelvoud van allochtone Nederlanders. Dat verdient het om benoemd te worden, er moet beleid op komen om het probleem te verminderen. Opvallend was overigens het ‘verbond’ tijdens de discussie tussen de jood Grunberg en de Marokkaanse Nederlander Abdelkader. Eens kijken wat er gebeurt als niet Grunberg en Eerdmans met keppeltjes op hand in hand in Transvaal gaan shoppen, maar Grunberg en Abdelkader...
Presentator en filmmaker Ajoud El Miloudi toont in een serie over criminele Marokkaans Nederlandse jongeren hoe bij hen de integratie verloopt. Hij laat onthutsende shots zien en constateert dat de criminaliteit fors is toegenomen sinds hij in een allochtone wijk in Amsterdam opgroeide. Ze willen enkel geld, geld, geld; ze zijn nu zwaar bewapend, in mijn tijd was dat niet zo. El Miloudi’s constateert dat er wél een ernstig probleem is. Zijn remedie is om dichter bij die jongeren en de ouders te gaan staan. Is dat de oplossing?
Gedurende de afgelopen vijftig jaar is werkelijk alles geprobeerd om de randgroepen op het goede spoor te zetten. Criminoloog en antropoloog dr. Hans Werdmölder heeft drie boeken volgeschreven over Marokkaanse randgroeperingen. Hij heeft over dertig jaar participerend onderzoek in de Pijp buurt gedaan in de jaren tachtig door met hen op te trekken, hun ouders te spreken, hen te kennen en te begrijpen. Hij noemde die jongeren toen slechts ‘boefjes’. Hij stelde aan de orde hoe de jaren 80 houding van gedogen, politieke correctheid, wegkijken en blind geloof in multiculturalisme een desastreus effect heeft gehad op de tweede generatie Marokkaanse jongeren. Hij kritiseert het Nederlandse gedoog- en welzijnbeleid, dat ertoe heeft geleid dat deze groepen nooit op eigen benen is komen te staan. Het is nog steeds de Nederlandse houding. Zijn boeken zijn uiteraard politiek correct genegeerd. Wat een schande.
Door het verslaafd raken aan uitkeringen is elke prikkel ontnomen om echt te werken voor je geld, constateerde Werdmölder. Goedkope idealen van wetenschappers deden de rest, zoals van hoogleraren Paul Scheffer en Leo Lucassen in NRC en prof. Maurice Crul ‘Integreren is een achterhaald concept’ als ontkenner van WRR-rapport over de tribalisatie van de Nederlandse samenleving. Een snelle integratie in het criminele milieu was het resultaat van alle ontkenning en gedogen. Moet je nu komen en hoe deze ‘boefjes’ op eigen benen staan! El Miloudi toont hoe er een groep “600” zware criminelen zijn die met hakbijlen, messen en pistolen rondlopen, onze oudere burgers bedreigen en beroven, liquidaties plegen, zwaar in de drugshandel zitten en onze dienders handenvol werk bezorgen. Ze berokkenen onze samenleving veel schade, maar we kunnen op ‘onze rechtschapen manier’ te weinig doen. Het gaat gewoon door, ook ten koste van deze jongeren zelf.
Deze jongeren nemen een loopje met alles en iedereen. Niets lukt om ze in het juiste spoor te houden. Maar het kan wel. Filmmaker Ajoud El Miloudi, nota bene opgegroeid in dezelfde wijk, is succesvol. Hij is het levende bewijs dat het kan. DENK heeft gelijk met hun beschuldiging dat het onze schuld is, maar anders dan wat zij beweren met ‘jullie discrimineren’. Wij discrimineren juist niet! We hebben het gewoon de vrije loop gelaten, weggekeken! De overheid is schromelijk tekort geschoten met de bescherming van de bevolking, hooguit “rot op” als losse flodder van een visieloze leidsman.
Hoe nu verder? Hand in eigen boezem door de doelgroep zou helpen, maar gebeurt niet. Onderzoeker Werdmölder noemde helaas repressie als enig middel dat nog resteert.
Frits Bosch
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten