Betrapt! PVV misbruikt stikstofcrisis voor politiek gewin en eist uitstel van stemmingen in Senaat

Betrapt! PVV misbruikt stikstofcrisis voor politiek gewin en eist uitstel van stemmingen in Senaat

De PVV is betrapt op het frustreren van de processen van de Eerste Kamer, waardoor een snelle en daadkrachtige afwenteling van de stikstofcrisis onmogelijk wordt gemaakt. De partij van Geert Wilders wenst uitstel van de stemmingen. En tijdens de stemming wordt een belangrijke motie behandeld, namelijk de Motie Otten met het verzoek aan de regering over te gaan tot het 'rationaliseren van de Natura2000-gebieden'.

Kortom, Groep Otten stelt voor de Natura2000-gebieden op een rationele manier in te delen en niet -zoals nu het geval is- van Nederland een natuur-lappendeken te maken. De door senator Henk Otten (GO) eerder aangekondigde Motie ligt klaar in de Senaat en wordt mede-ondertekend door twee andere partijen, te weten de SGP van Kees van der Staaij en Forum voor Democratie van Thierry Baudet. De motie van Otten leest als volgt:

"overwegende.
dat de stikstof-crisis zware schade oplevert voor de Nederlandse economie, in het bijzonder voor de agrarische sector en de bouwsector,
dat de hoofdoorzaak van de stikstof-crisis is gelegen in het feit dat er veel te veel relatief kleine Natura 2000 gebieden zijn aangewezen, namelijk 167 gebieden,
dat de oplossing van de stikstof-crisis gezocht moet worden in een rationalisatie van de aangewezen Natura 2000 gebieden, waarbij het streven is om tot een significant kleiner aantal maar wel meer robuuste Natura 2000 gebieden te komen, zodat de stikstof-crisis beheersbaar wordt,
verzoekt de regering om op korte termijn tot een dergelijke rationalisatie van de Natura 2000 gebieden over te gaan en – indien noodzakelijk – de Europese Unie te verzoeken om medewerking aan deze rationalisatie te verlenen"

Dit is dus de motie van de week of zelfs 'de motie van de maand', maar een opmerkelijke afwezige in de lijst met indieners is natuurlijk de partij van Geert Wilders. Fractievoorzitter Faber (PVV) diende in plaats van het uitdelen van complimenten aan Otten een verzoek in om de stemming in de Senaat uit te stellen waardoor besluitvorming rondom deze belangrijke motie wordt vertraagd.

Groep Otten (GO) verzoekt via de Eerste Kamer het kabinet om zich te committeren aan 'de snelste oplossing uit de stikstofcrisis', namelijk het 'rationaliseren' ofwel 'opnieuw vaststellen van de Natura2000-gebieden'. En dat is precies wat Nederland nu nodig heeft. Keurig werk dus van GO, FVD en SGP!

Jammer is het alleen dat de PVV nu politieke spelletjes wil spelen over de ruggen van de Nederlandse boeren, bouwvakkers en ondernemers. De PVV vroeg namelijk de stemming uit te stellen, terwijl Nederland écht niet nog langer kan wachten op het hervatten van diverse economische activiteiten. Zogezegd is de PVV dus betrapt!

Maar ongetwijfeld dat Faber en Wilders "een hele goede reden hebben om de motie niet ter stemming te willen brengen".

Lees meer over:
PVV Stikstofcrisis

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Lees meer