Delftse hoogleraar Gerard van Bussel verspreidt desinformatie over windenergie

Delftse hoogleraar Gerard van Bussel verspreidt desinformatie over windenergie

En EenVandaag laat hem onweersproken zijn gang gaan. Duurzaamheid en desinformatie zijn een onafscheidelijk koppel.

De duurzaamheidsindustrie is er in geslaagd om in de loop der jaren een stevige positie op te bouwen binnen het Nederlandse universitaire bestel. De universiteiten van Wageningen, de VU te Amsterdam en de Rotterdamse Erasmus Universiteit vervullen in deze een voortrekkersrol en zijn de thuisbasis van bevlogen pleitbezorgers voor 'duurzaamheid'. Dit is ten koste gegaan van wetenschappelijke objectiviteit en kwaliteit. De TU Delft gaf gewoonlijk blijk van kritische nuchterheid, die ingenieurs nu eenmaal eigen is. De hoogleraar windenergie, Gerard van Bussel, vormt daarop echter een uitzondering, te oordelen naar zijn opvattingen over de plaatsing van vele windmolens in ons overvolle landje, die hij maandagavond in EenVandaag onweersproken mocht uitventen. Hij toonde zich daarmee een onvervalst propagandist voor onze nationale windmolenlobby.

Van Bussel:

Windenergie is cruciaal! Omdat we anders bij lange na niet de 20/20/20 doelstelling van 16% halen. En dan blijven we het vuile jochie van de klas van Europa.

En wat dan nog?

Interviewer:

We lopen hopeloos achter als Nederland, want we wekken maar 4% duurzame energie op tegen 13% in andere Europese landen.

En wat dan nog?

Om die 16% te halen moeten er 11 windmolengebieden bijkomen.

Van Bussel:

Als we in de komende jaren investeren plukken we daar de vruchten van.

Interviewer:

Welke vruchten plukken we er dan van?

Van Bussel:

Dan weten we sowieso zeker wat de elektriciteit de komende 15 – 20 jaar kost en we produceren dan schoner.

Dat is flauwekul. Dat weten we sowieso niet. En schoner? Zie hierna.

Mochten de kosten van de uitstoot van broeikasgassen weer omhoog gaan – wat de verwachting is – dan heb je met windenergie daar minder last van.

Dat is flauwekul. De verwachting is dat het CO2-emissiehandelssyteem van de EU een stille dood zal sterven.

De prijs wordt minder volatiel, constanter en betrouwbaarder. Dat is op zich al wat waard en het milieu wordt er schoner door.

Dat is flauwekul. Door zijn intermitterend karakter introduceert windenergie juist veel volatiliteit op de elektriciteitsmarkt, waarbij het niet zelden voorkomt dat een overschot aan elektriciteit tegen een negatieve prijs moet worden verkocht. Men moet er dus nog geld op toeleggen. Bovendien, wat is er zo aantrekkelijk aan een constante, maar zeer hoge prijs in vergelijking met een wat fluctuerende prijs op een véél lager niveau?

Ja, we weten dat mensen ziek kunnen worden van windmolens. Ja, we weten dat windmolens gehakt maken van vogels. Ja, we weten dat ze het landschap en de horizon vervuilen. Ja, we weten dat ze negatieve gevolgen hebben voor het toerisme en daarmee ook voor de middenstand in de gebieden die door windmolens worden ontsierd. Ja, we weten dat er een substantiële waardevermindering optreedt van nabijgelegen woonhuizen met vermogensverlies voor de eigenaren.

Maar het belangrijkste weten de meeste mensen en kennelijk ook TV–programmamakers niet. En dat is dat windenergie 2 tot 3 zo duur is als gewone energie. Bovendien is ons nog nooit op de TV en in media verteld dat 'gratis' windenergie niet leidt tot besparingen van fossiele brandstoffen in de elektriciteitsopwekking en daarmee tot vermindering van de uitstoot van CO2. Dat komt omdat 'gratis' windenergie intermitterend is. De schommelingen in de productie moeten worden opgevangen door meedraaiende conventionele reservecapaciteit, hetgeen tot efficiencyverlies elders in het elektriciteitsnet leidt. De winst van 'gratis' windenergie wordt geheel opgeslokt door deze verliezen. Per saldo heb je er dus niets aan. Het kost alleen maar geld. Maar met de blik op oneindig en het verstand op nul gaat de overheid gewoon door met dit Alice–in–Wonderland–beleid.

Voor de wetenschappelijke onderbouwing zij verwezen naar het werk van Kees le Pair et al.

Het belangrijkste argument van Van Bussel voor windenergie was dat we de EU–doelstelling dienden te halen. Sinds de bemoeienis van Stalin (Lysenko) met de biologie, die van Den Uyl met de economie, en die van de kerk met de astronomie, om maar enkele soortgelijke voorbeelden te noemen, weten we hoe wetenschappelijk zo'n uitgangspunt is.

Kortom, Van Bussel verspreidt desinformatie en quasi–wetenschappelijke bla, bla, bla en doordat EenVandaag niet even controleert bij neutrale deskundigen mag hij zijn propagandapraatjes onweersproken aan den volke kond doen. Onbenul alom!

Voor het betrokken interview zie hier (vanaf 12 minuten).

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie hier.

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Lees meer